Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΠραγματικοί ισχυρισμοί και αιτήσεις στην πολιτική δίκη


Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
Θεσσαλονίκη, 11/10/2018
Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων,
Φοίνικας, Καλαμαριά
Αρ. Πρωτ.: 2252
Ταχ. Κώδικας: 551 02
Πληροφορίες: Μ. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο: 2310 494 115
Fax: 2310 494 126
E-mail: epimorfosi@esdi.gr
http: www.esdi.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Τίτλος Συνεδρίου: «Πραγματικοί ισχυρισμοί και αιτήσεις στην πολιτική δίκη».
Τόπος Διενέργειας: Θεσσαλονίκη.
Ημερομηνία Διενέργειας: 15 και 16 Νοεμβρίου 2018.
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, στο πρόγραμμα με τίτλο «Πραγματικοί ισχυρισμοί και αιτήσεις στην πολιτική δίκη», να υποβάλουν αίτηση μέχρι 31/10/2018.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες
1η Ενότητα: Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη
α. Το σύστημα συζήτησης
β. Η προβολή των πραγματικών ισχυρισμών
γ. Συμπλήρωση πραγματικών ισχυρισμών του ενάγοντος μέσω των αποδείξεων
δ. Η απόδειξη των πραγματικών ισχυρισμών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ε. Η προβολή των πραγματικών ισχυρισμών στη δευτεροβάθμια δίκη
στ. Η προβολή ισχυρισμών στις δίκες περί την εκτέλεση
ζ. Ο αναιρετικός έλεγχος των πλημμελειών σε σχέση με τους πραγματικούς ισχυρισμούς
2η Ενότητα: Οι αιτήσεις στην πολιτική δίκη
α. Το σύστημα διάθεσης
β. Έναρξη και αντικείμενο της δίκης
γ. Το αίτημα ως στοιχείο θεμελιωτικό της ένστασης. Περιεχόμενο και διακρίσεις των ενστάσεων.
δ. Αιτήσεις και ισχυρισμοί στα ασφαλιστικά μέτρα και στην εκούσια δικαιοδοσία
ε. Εξουσία περάτωσης της δίκης
στ. Ο αναιρετικός έλεγχος των πλημμελειών σε σχέση με τις αιτήσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3689/2008, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3910/2011, οι εισηγητές πρέπει να είναι:
αα. Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
ββ. Επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της εμπειρίας τους στο αντικείμενο.
γγ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και άνω.
δδ. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές πρέπει να αποστείλουν έως τις 31/10/2018 στο epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία να συνοδεύεται από τίτλο και διάγραμμα της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ειδικότερης θεματικής που προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από συνοπτικό βιογραφικό.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια οργανωτική επιτροπή του επιμορφωτικού προγράμματος.
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο μητρώο εισηγητών της Ε.Σ.Δι., μέσω της ιστοσελίδας της, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σ’ αυτό.
Για την ΕΣΔι
Για την οργανωτική επιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"