Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Ετήσια έκθεση ΝΣΚ 2018: Οι πιο συχνές κατηγορίες υποθέσεων εναντίον του Δημοσίου
βλ και

 https://www.lawspot.gr/nomika-nea/etisia-ekthesi-nsk-2018-oi-pio-syhnes-katigories-ypotheseon-enantion-toy-dimosioy


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................... 13
Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης .................................................................................... 19
Δομή της έκθεσης ................................................................................................................. 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .................................................................................................................... 23
Συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας του Ν.Σ.Κ. .................................................................... 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 .................................................................................................................... 31
Νομοθετικό πλαίσιο και λειτουργία του Ν.Σ.Κ. ................................................................... 31
Α. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ν.Σ.Κ. ..................................................................... 31
Β. Στελέχωση ..................................................................................................................... 32
Γ. Οργάνωση και δομή ...................................................................................................... 33
Δ. Διάγραμμα δομής Ν.Σ.Κ. .............................................................................................. 35
Ε. Αρμοδιότητες του Ν.Σ.Κ. ............................................................................................... 37
ΣΤ. Πρόεδρος - Συλλογικά όργανα.................................................................................... 37
Ζ. Οργανωτική δομή του Ν.Σ.Κ. ........................................................................................ 39
Η. Κεντρική Υπηρεσία ....................................................................................................... 39
Θ. Σχηματισμοί δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων .................................................... 40
Ι. Γραφεία Νομικού Συμβούλου ....................................................................................... 40
ΙΑ. Δικαστικά Γραφεία ...................................................................................................... 41
ΙΒ. Καθήκοντα μελών Ν.Σ.Κ............................................................................................... 42
ΙΓ. Υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών έναντι των μελών του Ν.Σ.Κ. ...................... 42
ΙΔ. Το Ν.Σ.Κ. ως μεγάλο Σώμα της Διοίκησης .................................................................. 43
ΙΕ. Σύνθεση Ν.Σ.Κ. ............................................................................................................. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 .................................................................................................................... 49
Α. Στατιστική αποτίμηση της δραστηριότητας του Ν.Σ.Κ. για το έτος 2018 ....................... 49
Β. Αναφορά στις υποθέσεις της ακυρωτικής διαδικασίας .................................................. 51
Γ. Ειδικότερες παρατηρήσεις για κατηγορίες δικαστικών υποθέσεων του Δημοσίου. ...... 53
Δ. Συγκεντρωτικό διάγραμμα στατιστικής αποτίμησης της δραστηριότητας του ΝΣΚ ....... 55
Ε. Συγκεντρωτικό διάγραμμα στατιστικής αποτίμησης της δραστηριότητας των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ στην Αθήνα –Πειραιά ..................................................... 57
ΣΤ. Συγκεντρωτικό διάγραμμα στατιστικής αποτίμησης της δραστηριότητας του ΝΣΚ στην περιφέρεια ........................................................................................................................... 59 

Ζ. Αναλυτικοί πίνακες στατιστικής αποτίμησης της δραστηριότητας των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ στην Αθήνα-Πειραιά .............................................................................. 61
Η. Αναλυτικοί πίνακες στατιστικής αποτίμησης της δραστηριότητας του ΝΣΚ στην περιφέρεια ......................................................................................................................... 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 .................................................................................................................. 133
Α. Λειτουργικά ζητήματα του Ν.Σ.Κ. και σύγχρονες προκλήσεις ...................................... 133
Β. Αντιμετώπιση χρονιζόντων ζητημάτων. ........................................................................ 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 .................................................................................................................. 139
Αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων ........................................................................... 139
Α. Συμμετοχή μελών του Ν.Σ.Κ. σε συμβούλια ή επιτροπές σε αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών ή βάσει άλλων διατάξεων. ...................................................... 139
Β. Επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων από το Ν.Σ.Κ. ......................................................................................................................................... 140
Γ. Πειθαρχικές διώξεις .................................................................................................... 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 .................................................................................................................. 143
Ι. Εισαγωγή ........................................................................................................................ 143
ΙΙ. Διεθνείς αρμοδιότητες Ν.Σ.Κ. ....................................................................................... 143
Α. Γενικά .......................................................................................................................... 143
Β. Πρόεδρος Ν.Σ.Κ. .......................................................................................................... 144
Γ. Σχηματισμός υποθέσεων Δικαιοδοσίας Δικαστηρίων Ε.Ε., Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Αλλοδαπής. ............................................................... 145
Δ. Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ....................................................................................................................... 147
Δ. Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ....................................................................................................................... 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 .................................................................................................................. 157
IV. Παράλληλες δραστηριότητες ........................................................................................ 157
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις ........................................................................................ 157
Β. Επιστημονικές Εκδηλώσεις ......................................................................................... 157
Γ. Ομιλίες – Συμμετοχές Λειτουργών του Ν.Σ.Κ. σε Ημερίδες και Συνέδρια ................. 157
Δ. Δράσεις του Σχηματισμού Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων ......................................................................................................................................... 158
Ε. Λειτουργία Βιβλιοθήκης στην Κ.Υ. του Ν.Σ.Κ. ............................................................ 159
ΣΤ. Νομική Πληροφορική................................................................................................ 160
Ζ. Στατιστικά επισκεψιμότητας ιστοσελίδας ................................................................. 164 -

Η. Λειτουργία τράπεζας αίματος για τους λειτουργούς και το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ. ............................................................................................................................... 164
Θ. Συνδικαλιστικές δραστηριότητες ............................................................................... 164
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................. 167
Παράρτημα Α : Κατάλογος Κύριου Προσωπικού του Ν.Σ.Κ. .............................................. 167
Παράρτημα Β : Νομοθετικά Κείμενα .................................................................................. 185
Παράρτημα Γ: Ευρετήριο Εικόνων ..................................................................................... 185
Παράρτημα Δ: Ευρετήριο Πινάκων .................................................................................... 187

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"