Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 1917/11.08.2022

Τεύχος Γ’ 1917/11.08.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 08.08.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με: 1) το άρθρο 90 του Συντάγματος και των άρθρων:
α) 37-39, την παρ. 1 του άρθρου 59, την παρ. 4 του άρ-
θρου 84 και την παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4938/2022


«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109), β)
14 και 167 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130), γ) την
παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) και 2) την υπ’ αρ. 6/2022
απόφαση και τα πρακτικά της 6ης/28.06.2022 Συνεδρί-
ασης του Εννεαμελούς Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποσπάται στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
η Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ελένη Νικολάου
του Δημητρίου, από 16.09.2022 για χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών, ήτοι έως 15.09.2024.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ