Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

N. 4830/2021 ευζωία των ζώων συντροφιάς και λοιπές διατάξεις.

 

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντρο-

φιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

 

Άρθρο 34

Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 35

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 27-9-2021 06.00

 


44

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. : 112 ψήφοι

 

Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους

 


 

 

 

 

Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2021

 

Αρ. Πρωτ. 5777

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αναστολή αποχής των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά τους

 

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΠΔΠΧ: Ανάρτηση καταλόγου με ονόματα μαθητών σε ενημερωτική ιστοσελίδα

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την ανάρτηση της ενημερωτικής ιστοσελίδας «mea culpa» με τίτλο «Ο σοκαριστικός κατάλογος μαθητών

"Ποινική Προδικασία - Ακυρότητες στην ποινική δίκη" .

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνσης Εισαγγελέων), στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2021, με γενικό

myAADE: Η νέα ψηφιακή πύλη για όλες τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ

  


 

 

 

 

 


 

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021                                                                                         

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

myAADE: Η νέα ψηφιακή πύλη για όλες τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ

 

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα στο gov.gr η νέα ψηφιακή πύλη της Ανεξάρτητης

Σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. ΦΕΚ B 4269/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά
των μελών του Αρείου Πάγου.
2 Σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά
των μελών του Αρείου Πάγου.
3 Σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά
των μελών του Αρείου Πάγου.

«Η εξέλιξη της νομολογίας των ευρωπαϊκών οργάνων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η επίδρασή της στην εθνική έννομη τάξη»

 


Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:“Discourses on the constitutional identity of the European Union: the EU Charter of Fundamental Rights/ EU Rights” με θέμα:

 

ΕνΔΕ: Καλό δικαστικό έτος!

 


                    

 

 

  ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                                 Αθήνα, 16-9-2021

                                                                                Αρ. Πρωτ. 306

 

 

 

Καλό δικαστικό έτος!

 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους εύχεται σε όλους τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους δικηγόρους, υγεία και δύναμη στα καθήκοντά τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

 Ο Απόστολος Παπαθεοδώρου, Πρόεδρος Εφετών ε.τ. , διοργανώνει σεμινάριο νομικής σκέψης.


Ακολουθεί η ανακοίνωσή του

 

=========


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
 

Στόχος του παρόντος Σεμιναρίου είναι να ανανοηματοδοτήσουμε τη σχέση μας με τη Νομική Επιστήμη μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο δικαιικό περιβάλλον.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΕγκΕισΑΠ 9/2021: Εφαρμογή ΚΠΔ στην προδικασία υπό τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

 ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 7947

Αριθ. Εγκυκλίου: 9

 

 

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών

της Χώρας

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων του ΚΠΔ στο στάδιο της προδικασίας

από 16-9-2021, υπό τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΠΑΡΕΔΡΩΝ Πολ/Ποιν - Εισ - ΦΕΚ Γ 2091/2021

ΦΕΚ Γ 2091/2021 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
88 και 90 του Συντάγματος, των άρθρων 34-38, 42, 49,
53-55, και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988) (Α΄35), της παρ. 11 του άρθρου 11 του
ν. 2145/1993 (Α’ 88) των άρθρων 24, 28, 29 και 31 του
ν. 3689/2008 (Α’ 164) όπως ισχύουν, του π.δ. 83/9-7-2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121, δι-
ορθ. Σφαλματος Α΄126) και τις αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης με αριθμούς 56/2021 και 66/2021 αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣτΕ - ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΔΔ - ΦΕΚ Γ 2092/2021

ΦΕΚ Γ 2092/2021 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και
90 του Συντάγματος και τα άρθρα 49 και 65 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35) και την απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δι-
καιοσύνης, με υπ’ αρ. 21/2021, διορίζονται πάρεδροι
πρωτοδικείου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω
απόφοιτοι του Τμήματος Υποψηφίων Παρέδρων Διοι-
κητικού Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς την
κατάρτισή τους στις 31 Μαΐου 2021 και έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Άννα Κελεσίδου του Χρήστου και της Ζαφειρούλας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983 και έλα-
βε τελικό βαθμό 12,99714, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρ) ΦΕΚ Γ 2111/2021

 ΦΕΚ Γ 2111/2021 

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35), όπως
ισχύουν, την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων

ΑΠΔΠΧ: Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ

 


Δημοσιοποίηση ονομάτων (πρώην) μετόχων του ΟΑΣΘ και μη ανταπόκρισή του σε άσκηση δικαιώματος υποκειμένου

 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΝΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

επ’ ευκαιρία της έναρξης του νέου δικαστικού έτους, σας ευχόμαστε, ολόψυχα, υγεία και καλή δύναμη στην εκτέλεση του υψηλού καθήκοντος της απονομής της Δικαιοσύνης σ’ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη εποχή της συνεχιζόμενης, παγκόσμια, υγειονομικής κρίσης.

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Το ΣτΕ δεν ενέκρινε την πολεοδόμηση του οικισμού των δικαστών στις Ροβιές Ευβοίας

 


 

 

 

Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το θάνατου του Γεωργίου Τσιρώνη

 

Αποχαιρετισμός στον αείμνηστο Γεώργιο Τσιρώνη,

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών

 

 

ΕΔΔΑ: Πρόστιμο σε πολιτικό πρόσωπο για παράλειψη διαγραφής από το Facebook σχολίων με ρατσιστικό περιεχόμενο

 


Επιβολή σε πολιτικό πρόσωπο προστίμου για παράλειψη διαγραφής από το λογαριασμό του στο Facebook σχολίων με ρατσιστικό περιεχόμενο. Μη παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Sanchez κατά Γαλλίας της 02.0.2021 (αρ. προσφ. 45581/15)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινική καταδίκη του τότε τοπικού συμβούλου που είχε θέσει υποψηφιότητα για εκλογή στο Κοινοβούλιο, για υποκίνηση μίσους ή βίας κατά ομάδας ανθρώπων ή ενός ατόμου λόγω της ιδιότητας μέλους του σε μια συγκεκριμένη θρησκεία, μετά την αποτυχία του να διαγράψει άμεσα, σχόλια που δημοσιεύτηκαν από άλλους στον τοίχο του λογαριασμού του στο Facebook.

Ευχές της Προέδρου του Αρείου Πάγου για την έναρξη του δικαστικού έτους.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ.Πρωτ 1989

 

 

Προς

Όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς

και Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και δικαστικοί υπάλληλοι (γραμματείς, δακτυλογράφοι, δικαστικοί επιμελητές) !