Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗ

1.
 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 Απεβίωσε Κων/νος Βαλμαντώνης, επίτιμος Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗ
.

Είναι το Σύνταγμά μας ανορθολογικό; Απέτυχαν οι πολιτικοί θεσμοί;


ΣυμβΠλημΑθ 2774/2014: Αντισυνταγματικότητα άρθρου πρώτου [υποπαρ. ΙΕ.12] Ν 4254/2014

Πρόεδρος Ε. Γεωργίλης
Μέλη Γ.-Ε. Παπαγιαννοπούλου, Δ. Μόρφη
Εισαγγελέας Μ. Αυγήτα
Διατάξεις: άρθρα 2, 98, 235, 263Α ΠΚ, 57, 296 ΚΠΔ, 1, 2 Ν 2331/1995, 45 Ν 3691/2008, 1, 2 Ν 4022/2011, πρώτο [υποπαρ. ΙΕ.12] Ν 4254/2014, 50 Ν 4262/2014, 25 [παρ. 1], 26, 47 [παρ. 3­4], 93 [παρ. 4] Συντ.
Παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση από υπάλληλο, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, Έννοια υπαλλήλου, Νόμος αντισυνταγματικός, Ne bis in idem, Δεδικασμένο από αλλοδαπές αποφάσεις, Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΦΕΚ B 632/2015 )

ΦΕΚ B 632/2015 

Συμπλήρωση της 1/17.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2504/22.9.2014)
αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΦΕΚ B 619/2015 )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ B 619/2015 )

ΦΕΚ B 619/2015 

Έγκριση ή μη της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτερι−

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

«Σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας»

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) έχει την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσει στην παρουσίαση του βιβλίου του, με τίτλο:

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Συνήγορος του Πολίτη: Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2014

Ετήσια Έκθεση της Αρχής για το 2014
«Πρέπει η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο κάθε θεσμικής πρωτοβουλίας. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας», επισημαίνει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2014, την οποία υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων.

Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο - Ημερίδα 3/4/2015 - Πάτρα

Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών - Εισαγγελία Εφετών Πατρών
Αίθουσα διαλέξεων Δικηγ. Συλλόγου Πατρών - οδός Φιλοποίμενος 24, γ' όροφος.
Επιστημονικές Εκδηλώσεις Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ για το Θάνατο του Σωτηρίου-Γεωργίου Μπάγια


1. Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

2. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΦΕΚ B 566/2015 

1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επι−
θυμούν να καταλάβουν τη θέση του δεύτερου Έλληνα
δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το

Aντικατάσταση Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και μέλους τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας Πρoστασίας Αvηλίκωv Αθηνών.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Διαγωνισμός ΕΣΔι 21η Σειρά


                                                                                      21 ΣΕΙΡΑ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (θα διατηρηθεί η ανωνυμία)


ΘΕΜΑΤΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ


2. Δικαστές σειρές 18 -20


3. Δικαστές - Εισαγγελείς σειρές 15 - 17

4.  ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Σειρές 17 - 20 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 21ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επειδή δεν επιτράπηκε στους υποψηφίους να πάρουν μαζί και τα θέματα, η συλλογή των θεμάτων είναι ελλιπής. 

Θέμα 3ο (Δικαστές;)

Θέμα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
30. 7-4-2015


Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ανακατανομή
αυτών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης). .... 1
Αύξηση αριθμού θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πο−
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης). ................................. 2«Συγκρότηση της Επιτροπής σχετικά με την παροχή γνώμης για την επιλογή του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 3-4-2015
 Αρ. Πρωτ.: 27951οίκ.

Θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής σχετικά με την παροχή γνώμης για την επιλογή του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ».


Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης

(Ν. 4055/2012, 4239/2014). Πρόλογος: Παναγιώτης Ο. Πικραμμένος

Συγγραφέας: Αργυρός Αντώνης Π.
Η έκδοση του βιβλίου αυτού αφορά το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας και
 αποζημίωσης για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης.  Περιλαμβάνει 

MΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Καθημερινά η  κοινωνία μας  καλείται να σηκώσει ασήκωτα βάρη και να αντιμετωπίσει τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης, γι αυτό χρειάζεται μια αποτελεσματική και γρήγορη  δικαιοσύνη.

Συνάντηση Πρωθυπουργού με τους προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων


Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, του Αρείου Πάγου Αθανάσιο Κουτρομάνο, του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικόλαο Αγγελάρα, του Συμβουλίου της Επικρατείας Σωτήριο Ρίζο και με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη.

Πέθανε ο εισαγγελέας Εφετών Σωτήρης Μπάγιας
Είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο με σπάνια ίωσηΣυγκλονισμένος ο κόσμος των δικαστών αλλά και όλος ο νομικός κόσμος πληροφορήθηκε τον θάνατο του εισαγγελέα εφετών Σωτήρη Μπάγια. 

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη ολοκλήρωση ενός ενιαίου κειμένου ταξινόμησης και αντιστοίχισης των ποινικών αδικημάτων, ποινών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αθήνα, 2/4/ 2015
Αρ. Πρωτ.: 25415


Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 211/2015 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 211/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Αριθμ. 3363 οικ.
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα−
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

«Ο θεσμός του Εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 23/4/2015

Αθήνα   1-4-2015
 Αγαπητοί  φίλοι,
  
Η  Εταιρία  Δικαστικών  Μελετών  σας  ενημερώνει  ότι στις  23  Απριλίου 2015,  ημέρα 

Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική;

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΙ)
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

Συνέδριο
Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική;
24 – 25 Απριλίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς
Κατούνη 12 – 14, Θεσσαλονίκη

Προστασία του Καταναλωτή & Οικονομική Κρίση


Η Ανεξάρτητη Αρχή "Συνήγορος του Καταναλωτή" σας προσκαλεί στην επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:
«Προστασία του Καταναλωτή & Οικονομική Κρίση»

Επίκαιρα Ζητήματα Διοικητικού Δικαίου

H Εταιρεία Διοικητικών Μελετών σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν συνέδριο με θέμα:
«Επίκαιρα Ζητήματα Διοικητικού Δικαίου»
24 και 25 Απριλίου 2015
Αίθουσα Εκδηλώσεων Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη

Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 212/2015)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 212/2015 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)
Αριθμ. 10890
Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ορίζουμε:
Α. Τακτικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων τους:
1. Κωνσταντίνο Κοσμάτο του Γερασίμου (ΑΔΤ ΑΙ 700271),
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.
2. Γεώργιο Παπανδρέου του Ανδρέα (ΑΔΤ Τ 036102),
Πρόεδρο Εφετών.

Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).

ΦΕΚ B 499/2015 

Άρθρο 1 Σύνθεση – Συγκρότηση
1. Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (8-5-2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ενόψει των συνεδριάσεων του Α.Δ.Σ. για τις ετήσιες προαγωγές και μεταθέσεις

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης εντάσσεται το Προστασίας του Πολίτη


Τρέχοντα ζητήματα που άπτονται του σωφρονιστικού συστήματος και της αστυνόμευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της

Εργατικό Δίκαιο και Οικονομική κρίση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

"Επιβουλή Δημόσιας Τάξης: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αποτελεσματική Δικαιοσύνη, στην προδικασία και στο ακροατήριο"

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Νίκου Παρασκευόπουλου στην ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

    

Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 31/3/2015
Απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ.
Νίκου Παρασκευόπουλου στην ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
Σχετικά με το «Δελτίο τύπου – Ανακοίνωση» της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ.
Νίκος Παρασκευόπουλος δήλωσε τα ακόλουθα:

Η ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

Σχέδιο Νόμου για την κατάργηση καταστημάτων Τύπου Γ´ κλπ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την προώθηση προς ψήφιση εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου κ.ά. διατάξεις», μετά τη θέση του σε δημόσια διαβούλευση σε βραχεία προθεσμία, επισημαίνει τα εξής :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 54 ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

10. 1-4-2015


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:  


ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 /15 ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3
Αρχείο: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 2015_.pdf257.56 KB

ΠΔ 29/2015: Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών − Παρέδρων Εισαγγελίας της χώρας

ΦΕΚ A 37/2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1ο

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΟΜΗΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Μέσα στο δικαστικό μέγαρο Κωνσταντινούπολης - Πάνοπλοι Τούρκοι κομάντος έτοιμοι για επέμβαση

Ομηρία-σοκ: Ακροαριστεροί απειλούν να σκοτώσουν Τούρκο εισαγγελέα στις 15:36Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας Πρoστασίας Αvηλίκωv Πατρών.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 185/2015 

Αριθμ. 4076
Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ της Εταιρείας Πρoστα−

Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια

ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ. Αριθμ. 75547/2014 “ Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια ”


Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Επιστημονική εκδήλωση 2-4-2015: Ευρωπαϊκή ΙθαγένειαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


 Η Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου σάς προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση την 
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015, ώρα 19:00, στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με θέμα:

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις»

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής που έχει εκδηλωθεί στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις», παρατείνεται η διάρκειά της.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00.

Νικόλαος Παρασκευόπουλος
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις».

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (

ΦΕΚ B 429/2015 

Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκα−
νήσου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 5/2014 από−
φαση της Ολομέλειας αυτού. ............................................. 1

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Mελέτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH)


Mελέτη που δημοσιοποίησε χθες (24/3/2015) στις Βρυξέλλες η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) ως «οδηγό» για τους επενδυτές, και η οποία κατατάσσει τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άποψη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.