Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Τμήματα και Κλιμάκια Ελεγκτικου Συνεδρίου 2019-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 2/2019
Συγκρότηση των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου για το δικαστικό έτος 2019-2020.

ΕνΔΕ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ 6-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

ΕΔΔΑ: Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο - μη εξέταση εκ νέου κατηγορούμενου και μαρτύρων - παραβίαση δίκαιης δίκης

 Καταδίκη του προσφεύγοντα από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, ύστερα από έφεση που άσκησε ο Εισαγγελέας σε αθωωτική απόφαση. Το Δικαστήριο παραβίασε την αρχή της δίκαιης δίκης, γιατί δεν εξέτασε εκ νέου τους κατηγορούμενους και μάρτυρες αλλά αρκέστηκε στις πρωτόδικες καταθέσεις τους.

Κυριακή, 11 Αυγούστου 2019

N. 4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κτλ (τροποποιήσεις ΠΚ ΚΠΔ)


 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-
ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

Τροποποιεί  
ν. 3852/2010 Καλλικράτη
ΥπαλληλικόΚώδικα (ν. 3528/2007),

Ν. 4622/2019 Επιτελικό Κράτος:

ΦΕΚ A 133/2019

Ν. 4622/2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δι-

αφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-

γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή


7 Νοεμβρίου 2019: Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή», στις 07/11/2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη16 Οκτωβρίου 2019: Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη


Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διοικητική δίκη», στις 16/10/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Μισθώσεις: Εμπορικές και «Βραχυπρόθεσμες»


9 Οκτωβρίου 2019: Μισθώσεις: Εμπορικές και «Βραχυπρόθεσμες»
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Μισθώσεις: Εμπορικές και Βραχυπρόθεσμες», στις 09/10/2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Θέσεις της Ε.Δ.Ε. επί των νέων Κωδίκων

                  


ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101. 71
             e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                      Αθήνα, 8-8-2019
                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 334

Θέσεις της Ε.Δ.Ε. επί των νέων Κωδίκων

Μετά τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την εκπεφρασμένη βούλησή του για ανασύσταση των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών των δύο νέων Κωδίκων αποφάσισε το Δ.Σ. της Ένωσης να προτείνει δύο μέλη της ως εκπροσώπους της στις δύο επιτροπές. Στη συνέχεια

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

ΔΕφΠειρ : πλαστό πτυχίο - ανάκληση διορισμού - πρέπει να αιτιολογείται η αιτιώδης σύνδεση μεταξύ πλαστού δικαιολογητικού και διορισμού

Αριθμός Απόφασης Α439/2019

ΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ

Α1 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 18 Δεκεμβρίου 2018, με δικαστές τις: Μαρίνα Βάθη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Γεωργία Ρεξίνη και Αικατερίνη Σταυρίδου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Αικατερίνη Χρυσοπούλου, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την από 16-2-2016 αίτηση ακυρώσεως: 

Της ................................., κατοίκου ...................................., η οποία παραστάθηκε με το δικηγόρο Κωνσταντίνο Φαρμακίδη-Μάρκου (Α.Μ. 29187 Δ.Σ.Α), τον οποίο διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

ΠΔ 43/2019 Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων.


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 87

Τροποποίηση του 43/2019 προεδρικού διατάγ-

ματος «Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδι-

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

ΕΔΔΑ: Η άρνηση διεξαγωγής δεύτερης έρευνας για δολοφονία δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή.

Δολοφονία και έρευνα για την εξιχνίασή της. Η άρνηση διεξαγωγής δεύτερης έρευνας δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Miller κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 25.07.2019 (αριθ. 32001/18)
βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕνΔΕ: Νεα εφαρμογη στην ΗΛΙΑΙΑ


Νεα εφαρμογη στην ΗΛΙΑΙΑ – Αμεση επικοινωνια των μελων για υποβολη ερωτηματων σε νομικα ζητηματα

Αθήνα, 2-8-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 328
Νέα εφαρμογή στην ΗΛΙΑΙΑ
Άμεση επικοινωνία των μελών για υποβολή 
ερωτημάτων σε νομικά ζητήματα

«Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΧΘΔΕΕ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ»

Ημερίδα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.30, «Ο ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΧΘΔΕΕ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» με αφορμή το βιβλίο του Βασίλη Τζέμου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 18:30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Αποκλίσεις και Συγκλίσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

17ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ