Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων --Επιτάχυνση Ποινικής Διαδικασίας

 Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών, ποινικός Δικαστής αποκλειστικής απασχόλησης, τακτικό μέλος του ΔΣ της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
14-6-2019

 Με τον ν. 4620/2019 που αφορά την Κύρωση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικαιοσύνης, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019, καταργήθηκε, στην ουσία, το  Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, αφού θα δικάζει αποκλειστικά τα κακουργήματα που αναφέρονται στα άρθρα 301 και 303, εφόσον για αυτά έχει συνταχθεί πρακτικό συνδιαλλαγής ή

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

ΛΑΚΩΝΙΑ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΦΕΚ B 2298/2019

ΦΕΚ B 2298/2019 

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-
τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: 1) Στην
Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρει

ΕΕΕ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με θέμα τους νέους ΚΩΔΙΚΕΣ

 

35/ 12-6-2019    
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
     ———-
     Μετά από αίτηση πλέον του ενός δεκάτου των μελών της Ένωσής μας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 εδ. β και 3 εδ. α, β του καταστατικού μας συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 10 π.μ.  στην Αίθουσα 1 (ΠΡΟΚΑΤ) της Πρώην Σχολής Ευελπίδων με θέμα «Αδιέξοδα και προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή των κωδίκων».

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Μονάδες Μέριµνας Νέων και άλλες διατάξεις


Τίθεται από σήμερα, 10.06.2019, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μονάδες Μέριµνας Νέων και άλλες διατάξεις».

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/904 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουνίου 2019
σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Εισαγγελέως Αρείου Πάγου σχετικά με τις δηλώσεις Εισαγγελικού Λειτουργού,


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η τοποθέτηση από μέρους μας, σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο συναδέλφου μας Εισαγγελικού Λειτουργού, για υπόθεση μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος, θα

ΕγκΕισΑΠ: Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες
Τηλ.: 210-6411526 Fax : 210-641152
ΑΘΗΝΑ 6/6/2019
 Αρ. Πρωτ. 6141
Αρ.Εγκυκλίου : 5
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΔΕΕ: Μερικός αποκλεισμός υπηκόων άλλων κρατών μελών από τη συμμετοχή στα γερμανικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα

Χ. Σεβαστίδης, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 2019
Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται οι προσφάτως ψηφισθέντες Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019) και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019). Τα δύο αυτά νέα νομοθετικά κείμενα έχουν ως βάση τους αντίστοιχους κώδικες του 1950 και γι’ αυτό έγινε προσπάθεια διατήρησης κατά βάση της αρίθμησης των προηγούμενων κωδίκων. Παράλληλα, εισάγονται νέοι θεσμοί, ενσωματώνονται κατά τρόπο πληρέστερο οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί της ΕΕ και εκσυγχρονίζονται οι ήδη υφιστάμενοι θεσμοί.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7-7-2019


1. 13-6-2019


 Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Εγκύκλιος εκλογών
Εγκύκλιος Α1' Τμήματος.

Ποιοι διορίζονται Έφοροι και Δικαστικοί αντιπρόσωποι: Άρθρο 68 ΠΔ 26/2012

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στις 6-6-2019 ψηφίστηκε ο Ν. 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», με χρόνο έναρξης ισχύος την 1-7-2019. Ο νέος Κώδικας εισάγει  ουσιώδεις αλλαγές, οι οποίες και θα απασχολήσουν τη νομολογία των δικαστηρίων για πολύ καιρό, με το  γενικό μέρος να κατέχει τα πρωτεία στις τροποποιήσεις και να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την ανάγνωση. Επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί και στις μεταβατικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να επισημανθεί και η κατάργηση του Ν. 1608/1950 και η ενσωμάτωσή του στα άρθρα του νέου κώδικα (βλ. για παράδειγμα το άρθρο 217 §3). 

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Ν. 4619/2019: ο νέος Ποινικός Κώδικας

ΦΕΚ A 95/2019 

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4619
Κύρωση του Ποινικού Κώδικα

N. 4620/2019 ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.


 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4620

Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.ΠΔ 52/2019 Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκη

ΦΕΚ A 90/2019 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52

Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδο-
σίας Μουφτήδων Θράκης - Σύσταση, οργάνω-

N. 4618/2019: Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων κτλ
 Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V
και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μετα-
ξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος
Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον
τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας. - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 352/20192 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 27915
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 25ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ 25ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)


ΕΣΔι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 24ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ


ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ  (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΔΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης Ιουνίου 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση του στις 10 Ιουνίου 2019. αποφάσισε τα εξής:
Α. Προάγεται ο Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ιωάννης Συμεωνίδης, στο βαθμό του Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών

ΟΛΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Τα νέα σχέδια ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ και ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 10-11/5/2019Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου διοργάνωσαν διημερίδα με θέμα: "Τα σχέδια του νέου

Λεπτομέρειες αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43650
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της
διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε ανα-
γκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την

Συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου - ΦΕΚ B 2185/2019


Αριθμ. απόφ. (3)
Συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Λει-
τουργίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στην Αθήνα και στην Αίθουσα Διασκέψεων της Ολο-
μέλειας του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121- 2ος
όροφος-Βιβλιοθήκη), σήμερα στις 4 Φεβρουαρίου 2019,

N. 4617/2019 Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια κτλΚύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά
με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμ-
βαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα
και άλλες διατάξεις.


"Εξελίξεις στη νομολογία για τη δήλωση “πόθεν έσχες” των δικαστικών λειτουργών

Ε.Πρεβεδούρου: "Εξελίξεις στη νομολογία για τη δήλωση “πόθεν έσχες” των δικαστικών λειτουργών: δικαστική αυτοσυγκράτηση και “θεσμική ισορροπία” (ΣτΕ Ολ 813/2019)"

 
Εξελίξεις στη νομολογία για τη δήλωση "πόθεν έσχες" των δικαστικών λειτουργών - έλεγχος "συνταγματικής" νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης - αντίδραση του

«ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)


ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
«ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ»
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87, ΑΘΗΝΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10.10 Χαιρετισμός του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Δημητρίου Κωστάκη.

ΕΣΔι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "Προσωπικά Δεδομένα” – “Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, Μ.Μ.Ε., μέσα κοινωνικής δικτύωσης"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Προσωπικά Δεδομένα” – “Δικαιοσύνη, Επικοινωνία, Μ.Μ.Ε., μέσα κοινωνικής δικτύωσης"

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ


Αθήνα, 10-6-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 233
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων συγχαίρει όλους τους

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
 e- mail: endikeis@otenet.grΑθήνα, 10-6-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 234
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Οι νέοι Κώδικες και η βιασύνη ως δικαιοπολιτική επιλογή


Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης , Α΄Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
 
Η διαδικασία της ψήφισης του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ολοκληρώθηκε. Η σημασία της νομοθέτησης αυτής είναι τεράστια. Και οι επιπτώσεις της σημαντικές . Θα επηρεάσουν με σφοδρότητα την

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ιωαννίνων. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 336/2019

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 336/2019 
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 27916
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ιωαννίνων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ