Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ: Διασπά την ενότητα η πρωτοβουλία νέας Ένωσης

Κυριακή, 04 Δεκεμβρίου 2016 17:49Απαντητική επιστολή στην Ένωση Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών, απέστειλε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Διαγωνισμός ΕΣΔι 23η Σειρά

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ν. 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση


Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ' τάξης ΦΕΚ Γ 1231/2016

ΦΕΚ Γ 1231/2016 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Νοεμβρίου 2016,

ΟΔΗΓΊΑ για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 26ης Οκτωβρίου 2016
για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας. - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 642/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 642/2016 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. οικ. 58865
Αντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Χαλκίδας.
 αποφασίζουμε:

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης παιδικής εκδήλωσης στην Αθήνα


  ΕΝΩΣΗ
  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
  ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
  Τ.Κ. 101. 71
  e- mail: endikeis@otenet.gr
  Αθήνα, 30-11-2016
  Αριθμός Πρωτ.: 461
  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

  Απάντηση της Ενωσης Δικαστών του ΣτΕ στον Πρόεδρο του ΣτΕ κ. Σακελλαρίου


  Απαντούν σε όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣτΕ για τις αποφάσεις του Δικαστηρίου (Link) περί μνημονίων και psi. Κάνουν λόγο "για

  ν. 4438/2016 Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ


   Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για

  ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 1206/2016

  ΦΕΚ Γ 1206/2016 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Ανακοίνωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου (29-11-2016)


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  29-11-2016

  Ενημέρωση μελών για την 32η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

  Θέμα:  Ενημέρωση μελών για τη Γενική Συνέλευση
          Αγαπητοί συνάδελφοι,
     Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας ευχαριστεί που συμμετείχατε στην ετήσια Γενική Συνέλευσή μας και μάλιστα στο δεύτερο μέρος (εργασιών αυτής) με την μεγαλύτερη απαρτία από ιδρύσεως, επιδοκιμάζοντας κατ αυτόν τον τρόπο τα πεπραγμένα μας, (173 υπέρ και ένας κατά) και υποδηλώνοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη του κλάδου

  Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

  ΔΕΕ: ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ προς τα εθνικά δικαστήρια, σχετικές με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων

  25.11.2016   
  EL
  C 439/1

  Με το παρόν κείμενο επικαιροποιούνται οι συστάσεις προς τα εθνικά δικαστήρια οι οποίες υιοθετήθηκαν κατόπιν της ενάρξεως ισχύος, την 1η Νοεμβρίου 2012, του νέου κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου (ΕΕ C 338 της 6.11. 2012, σ. 1). Με βάση τόσο την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού (1), όσο και την πλέον πρόσφατη νομολογία, οι παρούσες συστάσεις σκοπούν να υπενθυμίσουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής και να παράσχουν στα δικαστήρια που υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο όλες τις αναγκαίες πρακτικές οδηγίες προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να δώσει χρήσιμες απαντήσεις στα υποβαλλόμενα ερωτήματα.

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΔΕ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕ

  ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΑΝΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                             27-11-2016

         Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

  ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΔ. ( ΦΕΚ Γ 1193/2016 )

   ΦΕΚ Γ 1193/2016 

  4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Νοεμβρίου 2016,
  που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του