Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας


Τίθεται από 18 Ιουλίου 2018 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας».

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΓΔΕΕ απορρίπτει τις αγωγές αποζημίωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα


Λουξεμβούργο, 13 Ιουλίου 2018
Αποφάσεις στις υποθέσεις T-680/13 Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου κ.λπ. και T-786/14 Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου κ.λπ.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 784/2018

ΦΕΚ Γ 784/2018 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΔΕΕ: διαμονή του συντρόφου του, υπηκόου τρίτης χώρας, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση


Λουξεμβούργο, 12 Ιουλίου 2018
Απόφαση στην υπόθεση C-89/17 Secretary of State for the Home Department κατά Rozanne Banger
Όταν πολίτης της Ένωσης επιστρέφει στο κράτος μέλος καταγωγής του, το κράτος αυτό υποχρεούται να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του συντρόφου του, υπηκόου τρίτης χώρας, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΓνωμΕισΑΠ 10/2018: Εφαρμογή του άρθρου 76§3 Ν. 4485/2017 - Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Γενικές οδηγίες, παραγγελίες και συστάσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

 
Προς Τον κ. Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Συζήτηση αποτελεσμάτων του έργου "Judging the Charter"


Κατηγορία: Το Κέντρο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 26 Ιουλίου 2018
Συζήτηση αποτελεσμάτων του έργου Judging the Charter (ή Εφαρμόζοντας το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ)
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σας καλεί σε συζήτηση των αποτελεσμάτων του έργου Judging the Charter (ή Εφαρμόζοντας το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ).
Στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε εκτενής έρευνα για το ρόλο του Χάρ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

 

 

Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Aνακοίνωση ΔΣ Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακές της Τουρκίας.


Aνακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακές της Τουρκίας.

Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, μέλος της MEDEL – Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés (Ευρωπαίοι Δικαστικοί Λειτουργοί για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες), εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη επί τέσσερις και πλέον μήνες κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, Άγγελου Μητρετώδη και Δημητρίου Κούκλατζη, σε τουρκικές φυλακές, χωρίς την απαγγελία κατηγορίας.

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κέρκυρας - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 397/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 397/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 38839
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κέρκυρας

ΔΕΕ: Θρησκευτική κοινότητα υπεύθυνη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΛουξεμβούργο, 10 Ιουλίου 2018
Απόφαση στην υπόθεση C-25/17 Tietosuojavaltuutettu κατά Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyskunta

Νέο ΔΣ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης,


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

     ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 τ.κ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ
      ΤΗΛ. 210 4583713  FAX: 210 4583655  
      Email: endiked@yahoo.gr                                                                     Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣτΕ 518/2018: Ιδιωτικός βίος – Προσωπικά δεδομένα – Α.Μ.Κ.Α.

(Α) Η απονομή Α.Μ.Κ.Α., ως αριθμού εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας, αποβλέπει, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 3655/2008, στην ολοκλήρωση του έργου δημιουργίας Εθνικού Γενικού Μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων και Εθνικού Γενικού Μητρώου εργοδοτών, που καθιερώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει. Ειδικώτεροι σκοποί του έργου αυτού είναι, κατά την εν λόγω εισηγητική έκθεση, η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ασφαλίσεως σε όλους τους πολίτες και η

"ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 

upd 11-7-2018  21.45

 πρώτη ανάρτηση 4-7-2018 10.08

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)