Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

ΣτΕ Δ΄ Τμ. 805/2018 επταμ. Αλλοδαποί Αιτούντες άσυλο – Κανονιστική ρύθμιση που περιορίζει την κυκλοφορία των αιτούντων σε ορισμένα νησιά

ΣτΕ Δ΄ Τμ. 805/2018 επταμ.
Αλλοδαποί – Αιτούντες άσυλο – Κανονιστική ρύθμιση που περιορίζει την κυκλοφορία των αιτούντων σε ορισμένα νησιά – Μη νόμιμο το μέτρο, διότι δεν προκύπτουν οι λόγοι που το δικαιολογούν – Χρονικός περιορισμός του ακυρωτικού αποτελέσματος
(Α) Απόφαση 10464/31-5-2017 της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την οποία «Στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία, τα οποία χορηγούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου και αφορούν αιτούντες οι οποίοι εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια μετά τις 20 Μαρτίου 2016 επιβάλλεται περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων στα νησιά Λέσβο, Ρόδο, Σάμο, Κω, Λέρο και Χίο αντίστοιχα. Ο ως άνω περιορισμός δεν επιβάλλεται ή αίρεται όταν παραπεμφθεί η εξέταση της υπόθεσης σε περιφερειακή υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου της ηπειρωτικής Ελλάδας»

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 906/20184 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Mε το από 25 Ιουνίου 2018 προεδρικό διάταγμα, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμ-
φωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 50,
52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΦΕΚ Γ 903/2018 )

ΦΕΚ Γ 903/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Αυγούστου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργα-

Κατάρτιση τμημάτων και κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2018 - 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 33/2018
Κατάρτιση τμημάτων και κατανομή σε αυτά των
μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΣΚ ΦΕΚ Γ 882/2018

ΦΕΚ Γ 882/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με το από 1-8-2018 προεδρικό διάταγμα που εκδό-
θηκε στην Αθήνα, μετά την αριθμ. 9/31-7-2018 Πράξη
Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των άρθρων 100Α και 90 παράγραφος 5 του Συ-
ντάγματος (Α΄ 84),

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Νέα έκδοση των κανόνων του ΕΔΔΑ
ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 877/2018

ΦΕΚ Γ 877/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουλίου 2018, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Nova Criminalia Τεύχος Νο 3 / Ιούλιος 2018