Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠρΠειρ ΦΕΚ B 1432/2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 23/2020 (1)
Έγκριση εν μέρει της 2/2019 απόφασης της Ολο-
μέλειας των Δικαστικών του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Πειραιώς σε συμβούλιο.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 881/2021

ΦΕΚ Γ 881/2021
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Μαρτίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα
58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988,
Α’ 35), και το π.δ. 83/2019 (Α’ 121), γίνεται δεκτή η από

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δημιουργίας νέου νομοθετικού πλαισίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 283/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 16018/φ.352
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δη-
μιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε αντι-
κατάσταση του ν. 3689/2008 (Α’ 164).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:

ΓνμΕισΑΠ: Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εκτιόμενης ποινής κρατουμένων εκπαιδευομένων με τηλεμάθηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αριθ. Πρωτ.: 2710

Αριθ. Γνωμ.: 11

 

 

Αθήνα, 12-4-2021

 

Προς

Την κα Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 

ΘΕΜΑ: Ευεργετικός υπολογισμός ημερών εκτιόμενης ποινής κρατουμένων εκπαιδευομένων με τηλεμάθηση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΕνΔικΕλΣυν: ανακοίνωση σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση περί μείωσης του χρόνου των δικαστικών διακοπών

 

                 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        

       ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

     ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 4 & ΤΣΟΧΑ - 11521 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΕΔΔΑ: Αποτυχία εκτέλεσης ποινής φυλάκισης σε δράστη σεξουαλικής επίθεσης και η χορήγηση αμνηστίας


Η αποτυχία εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης σε δράστη σεξουαλικής επίθεσης και η χορήγηση αμνηστίας υπέρ του, ήταν ασυμβίβαστες με τις θετικές υποχρεώσεις του κράτους σύμφωνα με την ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

E.G. κατά της Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 13.04.2021 (αριθ. 37882/13)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σεξουαλική επίθεση εναντίον της προσφεύγουσας. Αποτυχία εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε σε έναν από τους τρεις δράστες, ο οποίος διέφυγε στο εξωτερικό. Χορήγηση αμνηστίας για την πράξη του.

«Η πτώχευση κράτους».

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η πτώχευση κράτους». 23/4/21

 

Πρόσκληση

Η Εταιρεία Διοικητικών Μελετών σας προσκαλεί σε διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021, ώρα 18:00, με ομιλήτρια την κ. Θεοδώρα Αντωνίου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και θέμα:
«Η πτώχευση κράτους».

Εκπαιδευτικό υλικό για το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού για εθνικούς δικαστές

 

 

 

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,

 

 


Δημήτριος Β. Φούκας, 

Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλος Δ.Σ. Εν.Δ.Ε. 

 

 

 

"ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 

πρώτη ανάρτηση 6-4-2021

upd 13-4-2021

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

ΕΣΔΙ: 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 


3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

Ν. 4792/2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ερμηνευτικη διαταξη για προθεσμίες - συντημηση δικαστικων διακοπων)

 


  ΦΕΚ A 54/2021 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπο-

ρικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσε-

ων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊό-

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 19-4-2021 06.00

 

20


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απρι-

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

«Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την κράτηση αλλοδαπών και τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα»

 

Πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την κράτηση αλλοδαπών και τα εναλλακτικά της κράτησης μέτρα», η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 . Πρόγραμμα 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 


                                                                                 Αθήνα, 9-4-2021

Πριν ένα έτος, εν όψει των συνεπειών της πανδημίας και της επί μήνες αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, έχοντας ως μόνη απαίτηση και μέλημα την απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου, ταχθήκαμε υπέρ ενός λελογισμένου περιορισμού των «δικαστικών διακοπών», με την πεποίθηση ότι η σωστή εφαρμογή αυτού του απολύτως έκτακτου μέτρου, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4684/2020, θα συντελούσε στην αποκατάσταση της ομαλότητας στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, τονίσαμε ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα

ΕνΔΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

           


   

 

 

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 2156114 –  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71 – e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                  Αθήνα, 9-4-2021
Αρ. Πρωτ: 130

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 843/2021

ΦΕΚ Γ 843/2021 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Μαρτίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του
Συντάγματος, τη παρ. 1 του άρθρου 49 και των άρθρων
51 και 67 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35),
της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α’ 173), του

ΟλΑΠ (διοικ): Συνταγματικότητα ρυθμίσεων για την επιτάχυνση εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

 Κατ’ εξαίρεση λόγω εκδήλωσης εντόνου ενδιαφέροντος από το Νομικό κόσμο της χώρας και από μεγάλο αριθμό πολιτών, αναρτάται η υπ' αριθμ 36/2020 γνωμοδοτική απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου.

 

 

 

ΕΔΔΑ: Η υποχρεωτικότητα του παιδικού εμβολιασμού δεν παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής!

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Vavřička κ.α. κατά Τσεχικής Δημοκρατίας της 08.04.2021 (αριθ. προσφ. 47621/13 και πέντε άλλες προσφυγές)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποχρεωτικός παιδικός εμβολιασμός και δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχει γενικό νομικό καθήκον εμβολιασμού παιδιών από εννέα ασθένειες, οι οποίες είναι γνωστές στην ιατρική επιστήμη. Η συμμόρφωση με το καθήκον δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία. Στους γονείς που δεν συμμορφώνονται, χωρίς κάποιο βάσιμο λόγο, μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν γίνονται δεκτά στα νηπιαγωγεία (με εξαίρεση όσα δεν μπορούν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας).

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: «ΤΟ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ» (17 Απριλίου 1823)

 


 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών

 

 

       § 1. Οι επαναστατημένοι Έλληνες αμέσως με την έναρξη της Επανάστασης κατάλαβαν την αξία της δημιουργίας κράτους δικαίου, στις περιοχές που απελευθέρωναν. Και τούτο είχε να κάνει,  ότι επί αιώνες είχαν νοιώσει βαριά πάνω τους την απουσία του κράτους δικαίου, την μη ύπαρξη νομοθεσίας γραπτής και ακριβούς και την μη ορθή απονομή της δικαιοσύνης, εις τρόπον ώστε να γίνονται έρμαια στα χέρια των Τούρκων κατακτητών. Κυρίως, όμως, βάραινε πάνω τους, θαρρώ, η τέλεια ανυπαρξία των πιο στοιχειωδών ελευθεριών. Οι υπόδουλοι ραγιάδες ανήκαν στην κατηγορία των res!

       § 2. Από τους πρώτους μήνες της εξέγερσης οι επαναστάτες πρόγονοί μας εσκέφθησαν [μας λέγει ο  Τ. Φιλιππίδης, Η ποινική νομοθεσία κατά την εθνεγερσίαν, 1974, σελ. 13] «περί συντάξεως ‘Οργανισμών’ και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚ. ΕΤΟΥΣ


 
Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη

Μέλους του Δ.Σ. της ΕνΔΕ

Θεσσαλονίκη 8-4-2021Η κατάθεση της τροπολογίας για τον περιορισμό των, κακώς αποκαλούμενων, «δικαστικών διακοπών», ήταν αναμενόμενη, ως ενέργεια, από την πλευρά της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν εξέπληξε κανέναν. Με αδιαμφισβήτητο, όμως, δεδομένο ότι η δικαστική Λειτουργία, σε όλες τις μορφές απονομής δικαιοσύνης δεν αργεί, κατά την περίοδο των «δικαστικών διακοπών», αλλά τα Δικαστήρια της χώρας είναι ανοικτά: α) Με

ΕΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την επιστολή της ΕνΔΕ στην ΕυρΕνΔικ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Με αφορμή τη χθεσινή  επιστολή του κ. Προέδρου της  Εν.Δ.Ε προς τον κ. Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαξιώνει συστηματικά τις δικαστικές ενώσεις, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, αποσαφηνίζει  εκ νέου, πως  αποτελεί τον αποκλειστικό εκπρόσωπο και εκφραστή των εξακοσίων (600) Εισαγγελικών λειτουργών της χώρας, η οποία απηχεί τις απόψεις του κλάδου.

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

«Έφυγε» η Αιμιλία Λίτινα

 


Στις 30-3-2021 «έφυγε» από τη ζωή η συνάδελφος Αιμιλία Λίτινα, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Η Αιμιλία Λίτινα ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην απονομή της Δικαιοσύνης και σε όλη της την πορεία επέδειξε ήθος, εργατικότητα και ζήλο για το λειτούργημά της. Η επιστημονική της κατάρτιση και το ήθος της την αξίωσαν να προαχθεί στον ανώτατο βαθμό του Αρεοπαγίτη. Η Αιμιλία Λίτινα, εκτός από τη Δικαιοσύνη, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες και στην Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών της οποίας υπήρξε εκλεκτό και ενεργό μέλος ασκώντας πολλές φορές καθήκοντα Προέδρου και μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής.

«Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Ποινικού Δικαίου»,

 

(κλικ στην εικονα)