Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕιρΘεσ - ΕιρΝαξ - ΦΕΚ B 5517/2018


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 και 2/2018 αποφάσεων
της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,
με τις οποίες τροποποιείται, συμπληρώνεται και

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠρΠατρ - ΠρΑγρ ΦΕΚ B 5518/2018


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πατρών,
που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση
της Ολομέλειας αυτού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕιρΑμ - ΕιρΚερκ - ΦΕΚ B 5541/2018ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας,
που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 4/2018 πράξη».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟι ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠταισΘεσ - ΦΕΚ B 5553/2018


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 48/2018
Εν μέρει έγκριση και συμπλήρωση της τροπο-
ποίησης και ανασύνταξης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Θεσ-

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΦΕΚ Γ 1465/2018

ΦΕΚ Γ 1465/2018 


1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το από 19.11.2018 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
 e- mail: endikeis@otenet.gr


Αθήνα, 12-12-2018
Αριθμ. Πρωτ. 661

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΕγκΕισΑΠ: Στατιστικά για δικογραφίες ρατσιστικής βίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αθήνα, 12-12-2018

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και τους κ. κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας και δι' αυτών προς όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Υπηρεσίας τους

 
Κατά την διάταξη 2 τταρ.1 του Συντάγματος μας, ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Πρόκειται για διάταξη που

ΔΕΕ: Το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης


Απόφαση στην υπόθεση C-493/17 Heinrich Weiss κ.λπ.
Το πρόγραμμα PSPP της ΕΚΤ για την αγορά κρατικών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης
Δεν υπερβαίνει τα όρια της αποστολής της ΕΚΤ και δεν παραβιάζει την απαγόρευση της
νομισματικής χρηματοδότησης

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης 10-12-2018

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                        
ΓΕΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                        
ΤΩΝ  ΤΑΚΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2018 αποφάσισε τα εξής:

Έκθεση Πεπραγμένων 2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
2017

 

ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Ν. ΣΑΛΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 
         ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
          Νίκος Σαλάτας,Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕ
          Ευστάθιος Βεργώνης,Β΄Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ
          Ακριβή Ερμίδου,Υπεύθυνη Οικονομικών της ΕΔΕ
          Βαρβάρα Πάπαρη,μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ

             Aγαπητοί συνάδελφοι

Διαγωνισμός ΕΣΔι 25η Σειρά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012- 2014


ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
  Κων/νος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
  Γρηγόρης Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ                
                                                                                
                                                                                              Αθήνα, 12-12-2018

                                  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

    ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012- 2014

Με το άρθρο 86 του ν. 4582/11-12-2018 (ΦΕΚ Α 208) τροποποιήθηκε το άρθρο 60 
του ν. 4172/2013 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 προστέθηκε νέο εδάφιο, σύμφωνα με τ
ο οποίο «Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους 
του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018, μετά την 
παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων  για τα 
εισοδήματα αυτά».

ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΠΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ


Χριστόφορου Σεβαστίδη,
Δ.Ν.- Εφέτη, Προέδρου Ε.Δ.Ε.

Αν και δεν συνηθίζεται συνάδελφος που δεν είναι μέλος μιας Δικαστικής Ένωσης να της υποδεικνύει με ποιά θέματα πρέπει να ασχοληθεί στη Γενική της Συνέλευση και να της κάνει ευθεία επίθεση για έλλειψη σωστής εκπροσώπησης σημαντικού αριθμού μελών της, ο κ. Μητρουλιάς,

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΄΄ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ΄΄ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Κων/τίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Γρηγόρης Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ                                                                                                Αθήνα, 12-12-2018
          Ενόψει της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής μας και της ψηφοφορίας, που θα διεξαχθεί, με έντυπο ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα εκφράσουμε τις απόψεις μας για τα ζητήματα της Συνταγματικής Αναθεώρησης όσον αφορά το Τμήμα Ε’ του ισχύοντος Συντάγματος για τη Δικαστική Εξουσία σας ενημερώνουμε για τις θέσεις μας. 

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

E.Δ.Ε και εισαγγελικά ζητηματα


E.Δ.Ε και εισαγγελικα ζητηματα

Με αφορμη τις προτασεις για την συνταγματικη αναθεωρηση, που διατυπωνονται δημοσια απο μελη του Δ.Σ της Ε.Δ.Ε. και την “ηχηρη” απουσια θεσης, για το υπαρκτο και χρονιο προβλημα για τον Εισαγγελικο κλαδο, της δυνατοτητας καταληψης της θεσης του Εισαγγελεα του Αρειου Παγου απο δικαστη, διατυπωνω τις παρακατω σκεψεις:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Χριστόφορου Σεβαστίδη, Προέδρου Ε.Δ.Ε.
Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εκπροσώπου Τύπου Ε.Δ.Ε.
Παντελή Μποροδόμου, Αναπληρωτή Ταμία Ε.Δ.Ε.


Οι θέσεις μας στα ερωτήματα στα οποία θα κληθούμε να λάβουμε θέση στη Γενική Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου, είναι συνοπτικά οι εξής:
           

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

ΕνΔΕ: Κάλεσμα στη ΓΣ της 15-12-2018 / Μορφή Ψηφοδελτίων για τις Συνταγματικές Αλλαγές

ΕΕΕ: ΨΗΦΙΣΜΑ 34ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

/
Αριθμ. Πρωτ.: 146/8-12-2018
ΨΗΦΙΣΜΑ
      Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 34η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 8/12/2018, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
1) ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ με κάθε μέτρο θωράκισης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, πλήρους ισότητας μεταξύ  πολιτών και κρατικών αξιωματούχων έναντι αυτής και εδραίωσης της εμπιστοσύνης του πολίτη στον θεσμό της Δικαιοσύνης και του Κράτος Δικαίου
2) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ   
Ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης :

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασία - ένταξη προεισαγωγικής εκπαίδευσης των ειρηνοδικών στην ΕΣΔι - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 728/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 728/2018 
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 84709/φ.323
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο τη σύνταξη προεδρικού διατάγμα-
τος για την ένταξη της προεισαγωγικής εκπαί-
δευσης των ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΔΔΑ: Μη εκτέλεση απόφασης για επιμέλεια ανηλίκων. Το κράτος φέρει την ευθύνη

Μη εκτέλεση απόφασης για επιμέλεια ανηλίκων. Το κράτος φέρει την ευθύνη και οφείλει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποκατάσταση των οικογενειακών δεσμών

ΑΠΟΦΑΣΗ

R.Ι. κ.α. κατά Ρουμανίας της 4.12.2018 (αριθμ. Προσφ. 57077/16)
βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η νομιμοποίηση του Δικηγόρου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ΔΔ και ΣτΕ) και των Διοικητικών Αρχών

18 Δεκεμβρίου 2018: Η νομιμοποίηση του Δικηγόρου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ΔΔ και ΣτΕ) και των Διοικητικών ΑρχώνΤο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η νομιμοποίηση του Δικηγόρου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (ΔΔ και ΣτΕ) και της διοίκησης», στις 18/12/2018, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

«Η αναγκαστική εκτέλεση στην ψηφιακή εποχή. Παρόν και μέλλον»


Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων του έργου
«Enable - Enabling Dematerialised Access to Information and Assets for Judicial Enforcement of Claims in the EU»

ΥπΔικ: Μήνυμα για τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μήνυμα για τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εβδομήντα χρόνια από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η 10η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παραμένει η πιο αειθαλής και επίκαιρη παγκόσμια ημέρα.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 1453/2018

ΦΕΚ Γ 1453/2018 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Δεκεμβρίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), την
παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 (Α΄173), όπως

Θέσεις του Χρήστου Νάστα, Προέδρου Εφετών, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.


Θέσεις του Χρήστου Νάστα, Προέδρου Εφετών, τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
                                                                  9-12-2018
Αγαπητοί συνάδελφοι , σας παραθέτω τις θέσεις μου  για την επικείμενη αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος,  τα οποία αφορούν τη Δικαστική Εξουσία  και έχουν συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο που  καλείστε να  απαντήσετε με μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, στις 15-12-2018:

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αναρτήθηκε προχθές στη σελίδα της Ένωσης η ΚΥΑ που ρυθμίζει την παροχή του υπόλοιπου 50% στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του ΝΣΚ. Θυμίζουμε ότι μετά την συνάντηση των

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018Μαγνητοσποπημένη η εκδήλωση Σύγχρονες τάσεις της Ποινικής Νομολογίας του Αρείου Πάγου ..κτλ

Σύγχρονες τάσεις της Ποινικής Νομολογίας του Αρείου Πάγου στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς

 

«Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις ανώνυμες εταιρίες»,


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων (ΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) συνδιοργανώνουν την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:00 επιστημονική εκδήλωση στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7) με 

ΕΔΔΑ: πήδημα στα δικαστικά έδρανα - συνιστούσε άσκηση κριτικής στη δικαστική εξουσία

Το πήδημα στα δικαστικά έδρανα και η έντονη διαμαρτυρία του προσφεύγοντος συνιστούσε άσκηση κριτικής στη δικαστική εξουσία και η καταδίκη του σε φυλάκιση δεν ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Słomka κατά Πολωνίας της 6.12.2018 (αριθ. προσφ. 68924/12)
βλ. εδώ

The Art of Crime 5 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Περιεχόμενα

EDITORIAL

Editorial Νοεμβρίου 2018

Συνεντευξη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, 23-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης διοργάνωσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου Διεθνές Συνέδριο για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο διεξήχθη από τις 23 έως και τις 25 Νοεμβρίου τ.ε., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ERA) ΓΙΑ ΤΟ 2019


Τhe Academy of European Law in Trier/Germany (ERA) will be organising in 2019 two seminar series on EU anti-discrimination law and on EU gender equality law. Both seminar series are fully financed by the European Commission and open to the participation of European judges and prosecutors.

Series of seminars on EU anti-discrimination law:This series of seminars deals with the EU anti-discrimination Directives 2000/78 and 2000/43 (covering discrimination on the grounds of race, age, disability, religion and sexual orientation). Participation is particularly advisable for labour judges.

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Συμμετοχή των μελών της ΕΔΕ στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                                                    
                                                                                             Αθήνα 30-11-2018

Θέμα: << Συμμετοχή των μελών της ΕΔΕ στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης των διατάξεων για τη Δικαιοσύνη με την ψήφο τους στη Γενική Συνέλευση >>
                   
                      Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσής μας, που έλαβε χώρα στις 29-11-2018, το πρώτο κατά σειρά, από τα προς συζήτηση θέματα, ήταν << οι θέσεις της

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

ΑΠ 1101/2017 Παραγραφή της αξίωσης του πολιτικώς ενάγοντος. Διαχρονικό δίκαιο


ΠοινΧρον 2018/705

 Με ποιον τρόπο διαπιστώνεται αν η ποινική παραγραφή της καλύπτουσας την αδικοπραξία κολάσιμης πράξης είναι μακρύτερη ή όχι της αστικής παραγραφής.