Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

 


                  

 

 

    ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                            

                                                                                           Αθήνα, 13-6-2024

                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 241

 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Χρονικά Δικονομικού Δικαίου | Ιανουάριος - Μάρτιος 2024

 


Κυκλοφόρησε το  τεύχος 1/2024 (Ιανουάριος - Μάρτιος) του περιοδικού ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣτΠ: Ειδική Έκθεση 2024 | Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: Πλαίσιο, Υποδομές, Πόροι

 

ΕΔΔΑ: Παύση βουλευτή από το αξίωμά του επειδή ήταν μοναδικός μέτοχος σε εταιρεία που εισέπραττε έσοδα από το Δημόσιο. Δεν παραβιάστηκε η ΕΣΔΑ

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Kokëdhima κατά Αλβανίας της 11.06.2024 (προσφυγή αριθ. 55159/16)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απόφαση για παύση του προσφεύγοντος από το αξίωμα του βουλευτή λόγω σύγκρουσης συμφερόντων με την ιδιότητά του ως μοναδικού μετόχου σε ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, η οποία εισέπραττε έσοδα από το πόρους του Δημοσίου.

Διαγωνισμός ΕΣΔι 31η Σειρά

 


 

31η ΣΕΙΡΑ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  


2. 13-6-2024

Οδηγίες για την Υποβολή Δικαιολογητικών για τον 31ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό Έτους 2024

  • 12 Ιουνίου, 2024
  • Ανακοινώσεις
  •  
  •  

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για τηλεοπτικές εκπομπές που επιτίθενται σε δικαστικούς σχηματισμούς

 


                  

             

 

            ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Αθήνα, 12-06-2024                                                                                                        Αρ. Πρωτ. : 238

                                                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τηλεοπτικές εκπομπές που επιτίθενται σε δικαστικούς σχηματισμούς

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1689/11.06.2024

 Τεύχος Γ’ 1689/11.06.2024

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Μαΐου 2024, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 63, 90 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109) και τις 210/2022, 50/2023 και
45/2024 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1671/11.06.2024

Τεύχος Γ’ 1671/11.06.2024

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Μαΐου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), την από 1.3.2024 αί-

Συγκρότηση Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων


 

          

 

 

           ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

 

Αθήνα, 12-06-2024                                                                                                        Αρ. Πρωτ. : 237

                                                                                                                  

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα σε αριθμούς και πίνακες (2024 EU Justice Scoreboard)

 


 

 

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δυνατότητα απάντησης, τα σχόλια που δίδονται ως απάντηση κάποιων άλλων (με χρήση της σχετικής επιλογής) φαίνονται μετά το σχετικό σχόλιο προς το οποίο δίδεται απάντηση και όχι στο τέλος των σχολίων
 


  ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣTΟΙΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
 

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

«Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στην κληρονομική διαδοχή στις ευρωπαϊκές χώρες»
Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (CAE) της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL) σε συνεργασία με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, συμβολαιογραφική ακαδημία συγκριτικού ευρωπαϊκού δικαίου, στην Αίθουσα της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών
(Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη) με θέμα: 

Καθολική αποχή των δικηγόρων στις 17-6-2024Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα 11-6-2024, αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας συγκέντρωση έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 12.00 μαζί με τους λοιπούς επαγγελματικούς

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1657/07.06.2024

Τεύχος Γ’ 1657/07.06.2024

 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Μαΐου 2024, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), την 55/2024 απόφα-

Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1637/05.06.2024

Τεύχος Γ’ 1637/05.06.2024

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Μαΐου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος,
το άρθρο 77B παρ. 5 του προϊσχύσαντος Κώδικα Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35), το άρθρο 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), τα από 22.8.2021

ΕΔΔΑ: Η ελλιπής, υποτονική και επιζήμια υπεράσπιση κατηγορουμένης από αυτεπαγγέλτως διορισθέντες συνηγόρους παραβίασε τη δίκαιη δίκη

 ΑΠΟΦΑΣΗ

L.T. κατά Ουκρανίας της 06.06.2024 (αρ. προσφ. 13459/15)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσφεύγουσα καταδικάστηκε για σωματική βλάβη από αμέλεια και διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία  της λόγω ψυχιατρικών παθήσεων.

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 23 - 25/9/2024 δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη από το ADR HELLENIC TRAINING HUB

 


 

 

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 23 - 25/9/2024 δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη από το ADR HELLENIC TRAINING HUB

 

Το πολίτευμα και η λειτουργία του

  Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ

 

 


Αθήνα, 05-6-2024

 

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

ΣυμβΕφΛαμ 24/2024:Υφ` όρον απόλυση κρατουμένου - υπερηλικία - καλή διαγωγή - αρχή «in dubio pro mitiore» - Εξαφανίζει το υπ` αριθμ. 121/2024 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας

 

                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υφ` όρον απόλυση κρατουμένου (άρθρ. 105, 106 ΠΚ). Εφαρμοστέες διατάξεις για πράξεις που τελέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. ΠΚ (01-07-2019). Ευεργετικός υπολογισμός ποινής επί νοσηλείας, υπερηλικίας και αναπηρίας κρατουμένου. Συνδρομή τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για την υφ` όρον απόλυση. Ουσιαστικό κριτήριο αυτής, η καλή διαγωγή του καταδίκου. Κριτήριο αξιολόγησης της διαγωγής αυτού, η εν γένει συμπεριφορά του, όπως αυτή εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής του, συμπεριλαμβανομένης σε αυτή και της νοσηλείας του, ως κρατούμενου, σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Κριτήριο αξιολόγησης της επικινδυνότητάς του για την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων, ο χαρακτήρας του, όπως αυτός διαγιγνώσκεται με βάση την όλη διαγωγή του, κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής του. Η κατά τη διάρκεια της κράτησής του τέλεση, ή μη τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και η πειθήνια προσαρμογή του στο πρόγραμμα της φυλακής, δεν αρκούν, από μόνες τους, για να επιβάλλουν, αντίστοιχα, τη συνέχιση της κράτησης, ή την υφ` όρον απόλυση του κρατουμένου, απαιτουμένης της συναξιολόγησής τους με άλλα στοιχεία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα του, όπως αυτά  εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Ισχύς πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης επί εφέσεως υπό του καταδικασθέντος. Τεκμήριο αθωότητας (άρθρ. 6 ΕΣΔΑ, 71 ΚΠολΔ). Η ελευθερία της έκφρασης ως προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρ. 10 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 14 Σ) και οι, κατά πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΑΠ, επιτρεπτοί περιορισμοί αυτής, όταν ερείδεται επί ρητορικής μίσους, ξενοφοβικού λόγου και προτροπών περί κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος της Χώρας. Η αρχή της αναλογικότητας στην υφ` όρον απόλυση καταδίκου και η υποχρέωση του Δικαστή να μην υπερβεί αυτή κατά το σχηματισμό της κρίσης του. Η αρχή «in dubio pro mitiore», επί αμφιβολίας ως προς τη συνδρομή ή μη, στο πρόσωπο του κρατουμένου, των υπό του νόμου τασσόμενων ουσιαστικών προϋποθέσεων, για την υφ` όρον απόλυσή του. Άσκηση έφεσης από Εισαγγελέα, κατά βουλεύματος που χορήγησε την υπό όρους απόλυση πρωτοδίκως καταδικασθέντος για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος. Συστηματική αρθρογραφία κρατουμένου, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, με κείμενα που δεν απηχούν απλώς τις πολιτικές και φρονηματικές του πεποιθήσεις, αλλά εμπεριέχουν ρητορική μίσους, ξενοφοβικό λόγο  και λεκτική βία επί αβάσιμων προκαταλήψεων, τα οποία αφενός συνιστούν απόλυτη περιφρόνηση και απόρριψη του δημοκρατικού πολιτεύματος της Χώρας και αποστροφή προς τις γενικές αρχές του Συντάγματος,  αφετέρου στοχοποιούν πληθυσμιακές ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αναγόμενα στη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και τις σεξουαλικές προτιμήσεις και που, δεν τυγχάνουν προστασίας με βάση την αρχής περί της ελευθερίας της έκφρασης. Κρίση του Συμβουλίου ότι η διαγωγή του καταδίκου, όπως αυτή εκδηλώθηκε δια της συγκεκριμένης  αρθρογραφίας του, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, είναι κατ` επίφαση καλή και ότι αυτός, εκφραζόμενος εξωτερικά, θετικά, για όσα πρωτοδίκως κρίθηκε ότι διέπραξε ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης φέρουσας το μανδύα πολιτικού κόμματος, εμφανίζεται επικίνδυνος για την τέλεση νέων αδικημάτων, τουλάχιστον παρόμοιων με εκείνα για τα οποία καταδικάστηκε πρωτοδίκως. Δέχεται έφεση. Εξαφανίζει το υπ` αριθμ. 121/2024 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, βάσει του οποίου απολύθηκε ο πρωτοδίκως καταδικασθείς, απορριπτομένης δε της σχετικής αιτήσεώς του, διατάσσει τη σύλληψη αυτού προς έκτιση του υπολοίπου της ποινής του.  

 

 

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

“Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ

[1]“Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ 

 

 

 

 «Υπόθεση ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ κατά ΕΛΛΑΔΑΣ (No. 3) (57246/21)»

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

1.- Θεμελιώδες στοιχείο της αρχής της νομιμότητας στη χώρα μας είναι η καθιέρωση της ευθύνης του Κράτους προς αποζημίωση για ζημίες που προκαλούν οι δημόσιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ρυθμίζεται στις διατάξεις των άρθρων 104-106 του ΕισΝΑΚ[2] ενώ ειδικότερες διατάξεις ευθύνης του Δημοσίου περιλαμβάνονται και σε άλλα νομοθετήματα. H αστική ευθύνη του Δημοσίου αποτελεί έναν από τους βασικούς επανορθωτικούς θεσμούς του δικαίου. Θεμέλιο της ευθύνης του Κράτους είναι τα άρθρα 4 § 5[3] και 20 § 1 του Συντάγματος.[4] Η αστική ευθύνη του Δημοσίου θεμελιώνεται περαιτέρω στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 της ΕΣΔΑ.Η θεμελίωση της αστικής ευθύνης του Δημοσίου εδράζεται και στο άρθρο 2 της ΣΛΕΕ. στο οποίο περιλαμβάνεται ως θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης., η αρχή του κράτους δικαίου, που είναι κοινή στην νομική παράδοση των κρατών μελών. Τέλος, το άρθρο 340 ΣΛΕΕ προβλέπει αστική ευθύνη της ίδιας της Ένωσης για δικά της σφάλματα.

ΕΕΕ: Ποινική δίκη, μετά και τις πρόσφατες παρεμβάσεις με το Ν. 5090/2024

 


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1645/05.06.2024

 Τεύχος Γ’ 1645/05.06.2024

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Μαΐου 2024, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος, την
παρ. 5 του άρθρου 77B του προϊσχύσαντος Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), το άρθρο 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), το από 26.8.2022 π.δ.
(Γ’ 2179), με το οποίο διορίστηκαν δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’
τάξης κατόπιν του διαγωνισμού πρόσληψης δόκιμων Ειρη-

Ολομέλεια Αρείου Πάγου: Αντισυνταγματικό το νέο ειδικό μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 1625/04.06.2024

Τεύχος Γ’ 1625/04.06.2024

 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Ιουνίου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος, τα
άρθρα 37, 38, 59 παρ. 2 και 84 παρ. 4 και 5 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), το άρθρο 24 παρ. 3

Δημόσια διαβούλευση «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) κλπ»

 


 

 

 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α΄ 8) – Μεταφορά διαφορών στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Ρυθμίσεις για πιλοτική ή κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Άλλες διατάξεις για τη διοικητική δίκη»

 

Σύνταγμα και Ηθική


 

Επιστημονική Εκδήλωση

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

 


Το διϊδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» είναι ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, 18μηνης διάρκειας, που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και

Β) Νομική και θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.

Τεράστια νίκη και ευρεία στήριξη από τους συναδέλφους μας!

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Χρήστος Φαρσαλιώτης, Πρωτοδίκης

Ακριβή Ερμίδου, Ειρηνοδίκης

Ζάχος Παλιούρας, Ειρηνοδίκης

Αθήνα, 4-6-2024

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)                        

 

 

 

 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4-6-2024

upd 6-6-2024 Εξελεγκτική Επιτροπή

                   

                           

  1)                       

                          ΕΝΩΣΗ

        ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                     

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

  

    Αθήνα   04/06/2024

                                                                                                                Αρ. Πρωτ:  226

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

. ΠΡΦ 23 - 74 Διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών - ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 Για την τέλεση του αδικήματος της απάτης (ή της απόπειρας απάτης)  στο δικαστήριο  χρειάζεται να έχει εκδοθεί η απόφαση από το δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση


ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας - Τεύχος B’ 3077/03.06.2024

 Τεύχος B’ 3077/03.06.2024

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΠΡ 1308/2428943
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-
τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα: Στο
Δήμο Αγρινίου: α) Δημοτική Ενότητα Αγρινίου
(Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου και

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024

 


 

 

 

 

 

https://www.areiospagos.gr/ekloges_2024_euro/ekloges_support_euro_2024.htm

 

 

14. 3-6-2024

Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπου - Προσάρτημα ΙΙΙ (Επιστολική Ψήφος) - Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024