ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σκοπός της σελίδας είναι η ανάρτηση αγγελιών συναδέλφων με αντικείμενο συναφές με την εργασία μας (πχ αμοιβαίες μεταθέσεις, αναζήτηση οικίας στον τόπο μετάθεσης από συνάδελφο που φεύγει κτλ).


αποστολή αγγελιών και απαντήσεων στη διεύθυνση dikastis.gr@gmail.com με την ένδειξη "ΑΓΓΕΛΙΑ"   
με ένα όνομα και κινητό τηλέφωνο (δε θα μπαίνουν στην αγγελία)
Οι απαντήσεις παρακαλείται να έχουν και τον κωδικό της αγγελίας


ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (μετά απαιτείται αποστολή νέου Mail)

Ανάρτηση αγγελιών και στο http://dikastis.forumgreek.com/f11-forum13-6-2019
 [ΚΩΔ 20190319_1]


Εφέτης ζητά αμοιβαία μετάθεση από Εφετείο Πατρών σε ένα από τα Εφετεία Αθηνών,  Πειραιώς ή Ναυπλίου.

12-6-2019
 [ΚΩΔ 20190612_1]


Εφέτης ζητά αμοιβαία μετάθεση από   εφετείο Αθηνών σε εφετείο Ναυπλίου