ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σκοπός της σελίδας είναι η ανάρτηση αγγελιών συναδέλφων με αντικείμενο συναφές με την εργασία μας (πχ αμοιβαίες μεταθέσεις, αναζήτηση οικίας στον τόπο μετάθεσης από συνάδελφο που φεύγει κτλ).


αποστολή αγγελιών και απαντήσεων στη διεύθυνση dikastis.gr@gmail.com 
με την ένδειξη "ΑΓΓΕΛΙΑ" 
με ένα όνομα και κινητό τηλέφωνο (δε θα μπαίνουν στην αγγελία)
ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (απαιτείται αποστολή νέου Mail)
 

ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


 
Οι απαντήσεις παρακαλείται να έχουν και τον κωδικό της αγγελίας
 
 
==============================================
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  

 

  

 

 

 

 
  AMOIBAIEΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ