Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕισΑΠ - ΕισΠρΛασ)

 Έγκριση του Κανονισμού ολομέλειας της Εισαγ-
γελίας του Αρείου Πάγου.

 ΦΕΚ B 4769/2020

 

Παράταση ισχύος ΥΑ σχετικά με συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης. - ΦΕΚ B 4783/2020

 ΦΕΚ B 4783/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53409 (1)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020
(Β’ 3871) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική
εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμι-
ση προσημείωσης υποθήκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 910/2020
 

Αριθμ. 49133
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 164), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

ΕνΔΕ: Προταση της Ενωσης προς το Υπουργειο Δικαιοσυνης για την εικονοτηλεδιασκεψη


Κοινοποιούμε σήμερα το σχέδιο που επεξεργάστηκε η Ένωση για τις εικονοτηλεδιασκέψεις και το απέστειλε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με αίτημα να ενταχθεί στο Νομοσχέδιο. Θα παρουσιαστεί σήμερα από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Ένωσης κατά την ακρόαση φορέων στη Βουλή, μαζί με τις λοιπές θέσεις μας για το Σχέδιο Νόμου:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της προχθεσινής μας συνάντησης, σας καταθέτουμε μία πρόταση νομοθετικής ρύθμισης, την οποία επεξεργάστηκε η Ένωση και αφορά την εικονοτηλεδιάσκεψη, μαζί με την αιτιολόγησή της και με αίτημα να συμπεριληφθεί στο κατατεθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου σας. 

Αιτιολόγηση της προτεινόμενης ρύθμισης

ΘΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 /

176 – 30/10/2020

ΠΡΟΣ: τον  Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

      Ενόψει της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου με τίτλο « ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Ε.Σ.Δ.Α.) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» και κατά το μέρος    που αφορά τα άρθρα 65 επόμενα, στα οποία προβλέπεται η ενοποίηση των  υφιστάμενων θεσμών του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς και ορίζονται τα κάτωθι: «Στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών υπηρετούν τέσσερις (4) εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών που τοποθετούνται για θητεία τριών (3) ετών, με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τις εργασίες του Τμήματος συνεπικουρούν έξι (6) εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, από τους οποίους οι πέντε (5) επιλέγονται από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ο ένας (1) από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης», εκθέτουμε τα ακόλουθα:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ OLAF — 2019 (2020/C 368/01)

 


ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ OLAF — 2019

(2020/C 368/01)

Μέλη της επιτροπής εποπτείας της OLAF

κ. Jan MULDER

Πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας της OLAF

Μέλος της επιτροπής από τις 23 Ιανουαρίου 2017, πρόεδρος από την 1η Μαρτίου 2017

Πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κάτω Χώρες.

κ. Maria Helena FAZENDA

Μέλος της επιτροπής από τις 23 Ιανουαρίου 2017

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Η εφαρμογή του άρθρου 469 ΠΚ .Από την διπλή τιμώρηση στην ατιμωρησία;

 


Γεώργιος Παπαγεωργίου Πρόεδρος Εφετών

Αθήνα 28.10.2020

Η προστασία του Ελληνικού Δημοσίου από τους οφειλέτες του εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις και την αναζήτηση των οφειλομένων με την διοικητική διαδικασία πραγματώνεται και με την   απειλή της  επιβολής ποινής  φυλάκισης όπως εμφανίζεται στο άρθρο 25 του Νόμου   1882/1990.  Με  το άρθρο 469 του Ν. 4619/11-6-2019 ( Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.  ΦΕΚ 95Α) προστέθηκε εδάφιο γ το οποίο αναφέρει ότι : «Στην αίτηση και στον πίνακα χρεών που υποβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του προσώπου, τα χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκοι και

ΕνΔΕ: Συναντηση του Προεδρειου της Ενωσης με τον Υπουργο Δικαιοσυνης

 


 

/

Αθήνα, 29-10-2020

 Αρ. πρωτ.:479

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης  με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

   Πραγματοποιήθηκε προχθές μετά από αίτημά μας συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσαν δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των δικαστικών λειτουργών και τη θεσμοθέτηση του βοηθού Δικαστή στον Άρειο Πάγο. Διατυπώσαμε την ανησυχία μας και την έντονη αντίθεσή μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι σε κάθε περίπτωση οι βοηθοί Δικαστή δεν μπορεί παρά να είναι δικαστικοί υπάλληλοι που θα συνεπικουρούν τους Δικαστές όλων των βαθμίδων, εφόσον τα δικαστήρια το κρίνουν σκόπιμο. Συμφωνήσαμε στην ανάγκη διατήρησης της επετηρίδας ως ασφαλούς κριτηρίου προαγωγής Δικαστών και Εισαγγελέων. Ο Υπουργός επίσης  σημείωσε πως δεν είναι στις προθέσεις του η παράταση του ωραρίου των ποινικών ακροατηρίων.

Οι θέσεις που διατύπωσε η Ομάδα μας «Δικαστική Πρωτοβουλία» κατά τη συνάντηση του ΔΣ της ΕνΔΕ της 1ης Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

 

                                                                           

Αθήνα, 26-10-2020

Κατά τη συνάντηση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της ΕνΔΕ της 1ης Οκτωβρίου 2020 με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης και επί των θεμάτων, που συζητήθηκαν, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο με αριθμό πρωτ. 420/25-9-2020 έγγραφο της Ένωσης συμφωνήσαμε:   

1) Στην επίσπευση της διαδικασίας επικαιροποίησης του σχεδίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ώστε η ψήφιση του να έχει ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος δικαστικού έτους 2020-2021

N. 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

  ΦΕΚ A 207/2020 

 

Άρθρο 23

Αποτελέσματα των συμβάσεων

αναδιάρθρωσης

οφειλών με το Δημόσιο και τους

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΔΔΑ: Μη συμμετοχή ανηλίκου στις δίκες μεταξύ των γονέων του για την επιμέλειά του.

 

 

Παραβίαση δικαιώματος σεβασμού της οικογενειακής του ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

C. κατά Κροατίας της 08.10.2020 (αρ. προσφ. 80117/17)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επιμέλεια παιδιού και βέλτιστο συμφέρον αυτού.

Ο προσφεύγων είναι παιδί χωρισμένων γονέων. Άσκησε προσφυγή στο ΕΔΔΑ, παραπονούμενος για παραβίαση του δικαιώματος του στο σεβασμό της οικογενειακής του ζωής (άρθρο 8 της Σύμβασης), γιατί στις δίκες των γονέων του για την επιμέλεια του, δεν εκπροσωπήθηκε νομίμως από ειδικά διορισμένο επίτροπο και οι δικαστές παρέλειψαν να ακούσουν την άποψη του. Οι εγχώριες διαδικασίες είναι σε εξέλιξη καθόσον εκκρεμεί δεύτερη αγωγή της μητέρας για ανάθεση επιμέλειας σε αυτήν.

ΔΕΕ: ασφάλιση - αρνηση έγκρισης επιστροφής εξόδων διασυνοριακής περιθάλψεως - θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασφαλισμένου

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 134/20

Λουξεμβούργο, 29 Οκτωβρίου 2020

Απόφαση στην υπόθεση C-243/19 A κατά VeselTbas ministrija

Η άρνηση του κράτους μέλους ασφαλίσεως ασθενούς να χορηγήσει προηγούμενη έγκριση για την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περιθάλψεως όταν είναι διαθέσιμη αποτελεσματική νοσοκομειακή περίθαλψη στο κράτος ασφαλίσεως, πλην όμως οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασφαλισμένου εναντιώνονται στη χρησιμοποιούμενη μέθοδο θεραπείας, εισάγει διαφορετική μεταχείριση στηριζόμενη εμμέσως στη θρησκεία

Η άρνηση αυτή δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης εάν δικαιολογείται αντικειμενικώς από θεμιτό σκοπό αφορώντα τη διαφύλαξη των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας ή τη διατήρηση ικανού ιατρικού δυναμικού και συνιστά πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού

ΣτΕ 1943/2020,: αστική ευθύνη νοσοκομείου - παράλειψη οφθαλμολογικής εξέτασης σε πρόωρο νεογνό χαμηλού βάρους

 

Περίληψη της ΣτΕ 1943/2020 Α΄ Τμ. σχετικά με την αστική ευθύνη νοσοκομείου (νπδδ) από την παράλειψη των οργάνων του να διενεργήσουν σε πρόωρο νεογνό χαμηλού βάρους γέννησης την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση της βυθοσκόπησης στο κατάλληλο χρονικό σημείο σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και το αυστηρά καθορισμένο πρωτόκολλο.

29/10/2020

ΣτΕ 1943/2020, Α΄ Τμήμα
Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Χρ. Λιάκουρας, Σύμβουλος

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενόψει επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασισθεί τόσο ο διορισμός και η τοποθέτηση σαράντα δύο (42) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης, όσο και οι μεταθέσεις των ήδη υπηρετούντων Ειρηνοδικών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις μετάθεσης, στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (Fax: 210 – 64.23.399, e-mail: ads@areiospagos.gr), έως και την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.

Tα ορια της κριτικης σε βαρος δικαστικων λειτουργων και ο ρολος των Δικαστικων Ενωσεων

 

 Χριστοφορου Σεβαστιδη, ΔΝ- Εφετη, Προεδρου της Ενωσης Δικαστων και Εισαγγελεων 

 

Η ουσιαστικη προσεγγιση του αρθρου 290 ΠΚ.

 

Επισημανσεις για τα ειδικα αναφυομενα ζητηματα και διαχρονικο δικαιο, Λαμπρου Σ.Τσογκα, Αντεισαγγελεα Εφετων Θρακης 

 

ΕΕΕ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 173 – 26/10/2020

ΠΡΟΣ:

Τον Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Α) Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 62 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4689/2020, μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών της χώρας κατά (23), οριζόμενες πλέον συνολικά σε (116), ενώ με αντίστοιχη θετική για τους Εισαγγελικούς λειτουργούς  ρύθμιση στο ανωτέρω άρθρο του Ν. 4689/2020 θεσπίσθηκε αύξηση των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά (5) θέσεις οι οποίες όμως κατά την ρητή επιταγή του ως άνω νόμου θα ενεργοποιηθούν στις 1/7/2022 μετά την αποφοίτηση των σπουδαστών της 27ης σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών λειτουργών.

ΕΔΔΑ: Δικαστής χαρακτήρισε μεροληπτική την έκθεση επιθεώρησής του - Δικαίωμα άσκησης κριτικής

 


Δικαστής χαρακτήρισε μεροληπτική την έκθεση επιθεώρησής του. Η πειθαρχική του καταδίκη παραβίασε την ελευθερία έκφρασής του. Δικαίωμα άσκησης κριτικής από τους ελεγχόμενους στις εκθέσεις των ανωτέρων δικαστικών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Guz κατά Πολωνίας, της 15.10.2020 (αριθ. προσφ. 965/12)

ΕΔΔΑ: Καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και προγενέστερα για παραβιάσεις ΚΟΚ.ne bis in idem. Συμπληρωματικές οι ποινικές διώξεις

 


Η καταδίκη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας δεν παραβίασε την αρχή ne bis in idem επειδή προγενέστερα υπήρξε καταδίκη για παραβιάσεις ΚΟΚ. Συμπληρωματικές οι ποινικές διώξεις

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bajčić κατά Κροατίας της 08.10.2020 (αριθ. προσφ. 67334/13)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ne bis in idem και αδικήματα που προήλθαν από ίδιο τροχαίο ατύχημα. κυκλοφορίας.

ΕΔΔΑ: Διακοπή σύνταξης χήρου μετά την ενηλικίωση των παιδιών, - Παραβίαση ισότητας των φύλων και οικογενειακής ζωής

 


Διακοπή σύνταξης χήρου μετά την ενηλικίωση των παιδιών, γιατί ως άντρας έπρεπε να επιστρέψει στην εργασία. Παραβίαση ισότητας των φύλων και οικογενειακής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Β. κατά Ελβετίας της 20.10.2020 ( αριθ. προσφ. 78630/12)

βλ. εδώ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕισΠρΡοδ - ΕισΕφΝαυπ - ΕισΠρΝαξ

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου .

ΦΕΚ B 4673/2020

Ν. 4734/2020: Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς...επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 204/2020 

 

 
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της
από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύ-
ματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυ-
μα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S.
ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ΦΕΚ B 4682/2020

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστο-
λής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της Εισαγ-
γελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

ΥΑ Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέ-
τρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας,
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊ-
ού COVID-19.

 

 

ΓνμΕισΑΠ 14/2020: Νομιμότητα χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης υλικού (ηχογραφημένης συνομιλίας) στα πλαίσια πειθαρχικής διαδικασίας.


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523

 

 

Αθήνα 22-10-2020

 

Αριθμ.πρωτ.: 8444

Αριθμ. Γνωμοδότησης: 14

 

Προς Την Α.Α.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ερώτημα ως προς τη νομιμότητα χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης υλικού

ΕΔΔΑ: Παρουσία μαθητή σε τελετή αγιασμού εν αγνοία των γονέων του και αντίθετα με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

 


Παρουσία μαθητή σε ορθόδοξη τελετή αγιασμού εν αγνοία των γονέων του και αντίθετα με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Μη παραβίαση δικαιώματος στην εκπαίδευση και θρησκευτικής ελευθερίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Perovy κατά Ρωσίας της 20.10.2020 (αριθ. προσφ. 47429/09)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: Ανάκληση διπλωμάτη από τη θέση της λόγω εγκυμοσύνης. Η διαφορετική μεταχείριση ήταν δικαιολογημένη για διασφάλιση της λειτουργίας της πρεσβείας

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Napotnik κατά Ρουμανίας της 20.10.2020 (αριθ. Προσφ. 33139/13)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΣΔι: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ)

 


 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

                                                                                                                                                                                                                   Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2020

                                                                                                                                                                                                                   Αρ. πράξης:86

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

ΕΣΔι: ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ - ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ - Σεμινάριο

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

ΕνΔΕ: Η πιεση για εντατικοποιηση της εργασιας στους δικαστικους λειτουργους

 

 


                

 

 

      ΕΝΩΣΗ    ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                               

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                          

                                                                                             

 

 

                                                                                      Αθήνα, 21-10-2020

                                                Αρ. Πρωτ.: 467

 

Ν. 4736/2020 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων κτλ

ΦΕΚ A 200/2020 


Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά
με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλα-

ΠΔ 88/2020 περί μεταβατικών εδρών του Εφετείου Αιγαίου

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 88
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος
282/1994 «Ορισμός μεταβατικών εδρών του Εφε-
τείου Αιγαίου στις έδρες των Πρωτοδικείων Μυ-

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 1687/2020

ΦΕΚ Γ 1687/2020 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Σεπτεμβρίου 2020,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α’35), όπως
αυτά ισχύουν, την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015, το π.δ. 83/2019 και τις υπ’ αρ. 69/2020,
70/2020, 76/2020 και 92/2020 αποφάσεις του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-

ΕνΔΕ: Οι θέσεις της Ένωσης στο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

 


 

                     

 

 ΕΝΩΣΗ     ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                   

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                           

                                                                                             

 

 

                                                                                      Αθήνα, 19-10-2020

                                           Αρ. Πρωτ.: 460

 

 

 

Οι θέσεις της Ένωσης στο Σχέδιο Νόμου

«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

 

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/10/2020 για σχόλια κατά εισαγγελικού λειτουργού

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/10/2020

Αριθμ. Πρωτ. 168 – 20/10/2020

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Μετά την ολοκλήρωση δίκης μείζονος ενδιαφέροντος με πολυετή διάρκεια, λόγω της έλλειψης υποδομών, με αφορμή δημόσιες  τοποθετήσεις  παραγόντων της δίκης,  εκπροσώπων κομμάτων  και   δημοσιεύματα, που στρέφονται  με απαξιωτικά σχόλια και

ΣτΕ Β΄ 2051/2020 - Άτυπη εταιρεία» δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον ν. 2238/1994 φόρου εισοδήματος

 

Περίληψης ΣτΕ Β΄ 2051/2020 - Άτυπη εταιρεία» δεν μπορεί να είναι υποκείμενο του προβλεπομένου από τον ν. 2238/1994 φόρου εισοδήματος

21/10/2020

Η απαρίθμηση στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) των φυσικών και

ΣτΕ Γ΄ 7μ 1869/2020 Aυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης: αντίθετη, υπό προϋποθέσεις, στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α.

 

Περίληψης ΣτΕ Γ΄ 7μ 1869/2020 - Aυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης: αντίθετη, υπό προϋποθέσεις, στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α.

20/10/2020

ΣτΕ Γ΄ 7μ 1869/2020
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης
Εισηγήτρια: Μ. Τριπολιτσιώτη

     Aυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης: αντίθετη, υπό προϋποθέσεις, στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α.
     Οι διατάξεις του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α., όπως έχουν ερμηνευθεί από τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., δεν αποκλείουν από την έννοια της «ιδιωτικής ζωής» δραστηριότητες επαγγελματικής ή

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

Οι θέσεις της ΕνΔΕ στο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

 

 


                    

 

 

  ΕΝΩΣΗ    ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                   

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                           

                                                                                             

 

 

                                                                                      Αθήνα, 19-10-2020

                                           Αρ. Πρωτ.: 460

 

 

 

Οι θέσεις της Ένωσης στο Σχέδιο Νόμου

«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

 

ΕΣΔι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ στην 27η ΣΕΙΡΑ

 


 

 

 

 

 2. 19-10-2020

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔι (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 27η Εκπαιδευτική Σειρά)

Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής

 

Το Περιοδικό "Eπιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής" (Information Law Journal) είναι ηλεκτρονική έκδοση της Ερευνητικής Ομάδας Δίκαιου και Πληροφορικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής.

e-ISSN: 2732-6004

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ http://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/user/register


Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού

Τόμ. 1, Αρ. 1 (2020)

Πίνακας Περιεχομένων

ΕισΑΠ 17/2020: Ζητήματα σχετικά με την προστασία των ζώων

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 16-10-2020

Αριθ. πρωτ.: 8659

Αριθ. Εγκυκλ. 17

 

ΠΡΟΣ

Τους κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι' αυτών στους κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας τους

ΘΕΜΑ : Ζητήματα σχετικά με την προστασία των ζώων

 

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου, ως αρμόδιας για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των υπεύθυνων Εισαγγελέων, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, προστασίας δημοσίων κτημάτων, ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων και προστασίας ζώων, αλλά και με αφορμή του ότι σημειώνονται κατά καιρούς και πρόσφατα, πράξεις κακοποίησης και βασανισμού ζώων, σας υπενθυμίζω την τήρηση προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων

Εγκλημα στον Κυβερνοχώρο

Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο”, διάρκειας 40 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως  και θα υλοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής, ΑΠΘ.

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι παρακάτω Καθηγητές και εξειδικευμένοι επιστήμονες:

Ιωάννης Δ. Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γεώργιος Νούσκαλης, Επικ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Γκύζης, Αντεισαγγελέας Εφετών, LLM

Αναστάσιος Παπαθανασίου, Πληροφορικός, Εξειδικευμένος στην Διερεύνηση Κυβερνοεγκλημάτων και Εμπειρογνώμονας στην Ασφάλεια Πληροφοριών

Παναγιώτα Κιορτσή, Δικηγόρος Αθηνών, DPO, υπ. Δ.Ν.

Συνάντηση της προέδρου του Σ.τ.Ε. με τον αντιπρόεδρο του Γαλλικού Σ.τ.Ε.

 

Συνάντηση της προέδρου του Σ.τ.Ε. με τον αντιπρόεδρο του Γαλλικού Σ.τ.Ε. και εκδήλωση της Διεθνούς Ενώσεως Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων στην Αθήνα (28-29/9/2020)

16/10/2020

Στις 28/9/2020 έλαβε χώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ της προέδρου κας Ε. Σαρπ και του αντιπροέδρου του Conseil d' État, κου Bruno Lasserre, συνοδευόμενου από αντιπροσωπεία δικαστικών λειτουργών και τον Πρέσβη της Γαλλίας. 
Ακολούθησε, την ίδια ημέρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η πραγματοποίηση του Διοικητικού

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - Χαλκ - Ηρακλ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 862/2020 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 862/2020 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 21444
Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμ-
βιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών...Σχεδιασμός και
εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 62), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη
και καταστολή της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες...και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

 Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: ««Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών,

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 1634/2020

ΦΕΚ Γ 1634/2020 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Οκτωβρίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Ειρην) - ΦΕΚ Γ 1639/2020

ΦΕΚ Γ 1639/2020 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Αυγούστου 2020,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄35), όπως
αυτά ισχύουν, την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015, το π.δ. 83/2019 και την υπ’ αρ. 71/2020
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, η Ειρηνοδίκης Γ’ τάξης
Βέροιας, Ηρώ Γεωργούση του Ευαγγέλου, αποσπάται για

“EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”,

 

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”, στα πλαίσια του οποίου διεξάγεται η ανώνυμη έρευνα για τη Διαχείριση της Διαφορετικότητας στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον.