Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, κτλ
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οι−

Συγκροτήσεως των Κλιμακίων και Τμημάτων του Ελεγκτικού Συ− νεδρίου για το δικαστικ ό έτος 2015 − 2016

ΦΕΚ B 2879/2015 


Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/63253/
25.9.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2108/28.9.2015) απόφασης της

Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων

ΦΕΚ B 2879/2015 

Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων. ......................

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ετήσια Έκθεση 2014

22.12.2015   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 430/7

Ετήσια Έκθεση 2014
(2015/C 430/09)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2421 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

24.12.2015   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 341/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2421 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Η σκωτική νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιβάλλεται κατώτατη τιμή πωλήσεως ανά μονάδα οινοπνεύματος είναι αντίθετη στο δίκαιο της Ένωσης,

Η σκωτική νομοθετική ρύθμιση  με την οποία επιβάλλεται κατώτατη τιμή πωλήσεως  ανά μονάδα οινοπνεύματος είναι αντίθετη στο δίκαιο

Η ελληνική νομοθεσία , επιτρέποντας να εργάζονται οι ιατροί επί 24 ή κ αι περισσότερες ώρες αδιαλείπτως , αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης


Η Ελλάδα παρέλειψε να εφαρμόσει εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας μη υπερβαίνουσα τις 48 ώρες  και δεν καθιέρωσε ελάχιστο

Συνάντηση Αν. Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δ. Παπαγγελόπουλου και Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη, με Οικονομικούς Εισαγγελείς

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/12/2015

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης, είχαν σήμερα συνάντηση, στο Υπουργείο

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΕ: Οδική κυκλοφορία - Οδηγοί που έχουν την κατοικία τους στο οικείο κράτος μέλος -

21.12.2015   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 429/6

Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 29ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Szombathelyi

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ ECA/2015/JUR

23.12.2015   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
CA 433/1

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ ECA/2015/JUR

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση)

23.12.2015   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 336/1

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/2436 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
της 16ης Δεκεμβρίου 2015

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ (21-12-2015)

Mετά τις αρχαιρεσίες της 6ης και 13ης Δεκεμβρίου 2015, οι εκλεγένττες ένδεκα (11) τακτικοί σύμβουλοι συνήλθαν στις 19-12-2015 και μετά από γενόμενη μυστική ψηφοφορία (

Προσφυγή κατά προαγωγής δικαστικού στο ΣτΕ


Νέες αντιδράσεις για την επετηρίδα


Αθήνα
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο σύμβουλος Επικρατείας Γεώργιος Ποταμιάς ζητώντας να ακυρωθεί το από 23.10.2015 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο προήχθη σε αντιπρόεδρο του ΣτΕ ο Ιωάννης Γράβαρης. Ο κ. Ποταμιάς κάνει λόγο στην προσφυγή του για αδικαιολόγητη παρέμβαση στην επετηρίδα των δικαστικών.

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 19-12-2015ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                                    Αθήνα, 19/12/2015

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 1280/2015 )

ΦΕΚ Γ 1280/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 1280/2015 )

ΦΕΚ Γ 1280/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)
Με Προεδρικό διάταγμα της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄130) όπως ισχύει.

ΦΕΚ B 2723/2015 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 130377
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή

Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη (Ν. 3869/2010)

ΦΕΚ B 2740/2015 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 54/15.12.2015
Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης

Έγκριση του Νέου Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης. (ΦΕΚ B 2728/2015 )

ΦΕΚ B 2728/2015 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 5/2015
Έγκριση του Νέου Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Εισαγγελίας Εφετών Κρήτης.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Παράταση της διάρκειας των εργασιών της επιτροπής. για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 912/2015 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαγωνισμός ΕΣΔι 21η Σειρά


                                                                                      21 ΣΕΙΡΑ
ΣτΕ 4446/2015 (Ολομέλεια) –: Ακυρώνεται η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Διημερίδα ΔΣΠ : "Νέος ΚΠολΔικ, ενημέρωση για τις νέες διατάξεις-ενστάσεις-προβληματισμοί" (YOUTUBE)

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Ψήφισμα 31ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων ΕλλάδοςΨΗΦΙΣΜΑ
Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 31η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε την 13-12-2015, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Επιβεβαιώνουν ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί καίριο πυλώνα σταθερότητας, σε μια συγκυρία

«Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Παρουσίαση - Κριτική προσέγγιση» ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ


Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

Παρέμβαση στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Δημητρίου Ζιγκόλη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, Αναπληρωματικού Μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.


Κομοτηνή, 12-12-2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,
    Συμμετέχοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ομιλία κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλου , Εφέτη , Μέλους του ΔΣ στη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ (12ος 2015)

Αγαπητέ κ. Συνάδελφε , 

Σας παρακαλώ να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας την ομιλία μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ .

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

Με εκτίμηση

Π.Λυμπερόπουλος
Εφέτης , Μέλος του ΔΣ


Ακολουθεί το κείμενο : 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι
Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που αισθάνομαι την ανάγκη να πω μετά την χθεσινή ημέρατης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και όλα όσα συνέβησανΗ φράση που θα έπρεπε ναμπει στα πεπραγμένα που διαβάστηκαν πριν από λίγο είναι η φράση που ακούστηκε κάποια στιγμή χθες το απόγευμα γύρω στις επτά σε αυτή την αίθουσα«Καθίστε κάτω γιατί αλλιώς θασταματήσω».

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2014


ΦΕΚ B 2663/2015 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2014.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


       
Αγαπητοί συνάδελφοι,
        Την Πέμπτη 10.12.2015 συγκροτήθηκε στην Αθήνα Επιτροπή Διοικητικών Δικαστών αποτελούμενη από τους Εφέτες ΔΔ Αρετή Γρηγορίου, Στεφανία Γιαννούλη και Γεώργιο Καφφέ και τους Προέδρους Πρωτοδικών ΔΔ Βασίλειο Φαϊτά και Αριστέα Λακουμέντα προς το σκοπό συγκέντρωσης από όσους

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Δ.Δ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε τα εξής

Ενημερωτική ανακοίνωση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»


  ΕΝΩΣΗ
  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
  ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
  Τ.Κ. 101. 71
   e- mail: endikeis@otenet.gr
  Αθήνα, 10-12-2015
  Aρ. Πρωτ. 152

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

  Ελεγκτικό Συνέδριο: Να τηρείται η επετηρίδα στις προαγωγές δικαστών

  Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου


   

  Αθήνα
  Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αφορμή τις προαγωγές των δικαστικών

  Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015

  Παρασκευόπουλος για τις προαγωγές των δικαστών (ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
  Ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος με ανακοίνωσή του αργά σήμερα το βράδυ

  ΔΕΕ: Διαδικασία αφερεγγυότητας - Επιβλαβείς δικαιοπραξίες - Δίκαιο κράτους μέλους περί κινήσεως της διαδικασίας αφερεγγυότητας

  EL
  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  C 406/10

  Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Helsingin

  ΔΕΕ: Δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία - Γλώσσα διαδικασίας -

  EL
  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  C 406/7

  Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Amtsgericht

  ΔΕΕ: οι δραστηριότητες των ΚΤΕΟ δεν συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας

  EL
  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  C 406/6

  Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ)

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2219 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
  της 25ης Νοεμβρίου 2015
  σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις

  ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2240 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
  της 25ης Νοεμβρίου 2015
  για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια

  Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

  Υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι για την δικαστική ανεξαρτησία.
  H αφορμή του παρόντος είναι η έξης ερώτηση ανώτερου δικαστικού λειτουργού :
  «.Ας υποθέσουμε ότι δημοσιοποιούνται οι αριθμοί λογαριασμού μου στο διαδίκτυο ,ότι ένας «εγκληματίας» διάδικος που θέλει να με βλάψει καταθέτει με διατραπεζικό έμβασμα ή μέσω e-banking ένα χρηματικό ποσόν στον άνω λογαριασμό μου. Το γεγονός το αγνοώ (αλλά και το μαθαίνω κάποια στιγμή ) και εκείνος για επιτύχει αναβολή της υποθέσεως ή αίτηση εξαιρέσεως  μου ή άδικη καταδίωξη μου, το δημοσιοποιεί, πώς προστατεύομαι, πως μπορώ να αποδείξω ότι δεν δωροδοκήθηκα ;»
  Έμεινα άφωνος και προ του υπαρκτού κινδύνου και προ της αδυναμίας αντιδράσεως σε τέτοια υπαρκτή απειλή.

  ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: χορήγηση αντιγράφων από Συμβολαιογράφο  Αθήνα, 13-11-2015
  Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/13-11-2015
  ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015
  (Τμήμα)
  Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

  EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
  Σας ενημερώνουμε ότι κατά την γενική συνέλευση της Ένωσής μας,  που πραγματοποιήθηκε την 5-12-2015, στην Αθήνα, για την τροποποίηση  διατάξεων του καταστατικού και μετά τη διαπίστωση από το Προεδρείο της συνέλευσης του σχηματισμού της αυξημένης απαρτίας του ½ των ταμειακά εντάξει μελών μας, ακολούθησε ψηφοφορία επί των προτεινόμενων προς τροποποίηση διατάξεων  τα αποτελέσματα της οποίας, με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν έχουν ως

  Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

  ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 1230/2015)

  ΦΕΚ Γ 1230/2015 

  ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
  ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  (3)
  Με Προεδρικό διάταγμα της 18ης Νοεμβρίου 2015, που

  Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία ρυθμίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη.(ΦΕΚ B 2619/2015 )

  ΦΕΚ B 2619/2015

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 83489 (1)
  Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−
  κής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία ρυθ−
  μίσεων για τη διοικητική δικαιοσύνη.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ της 6ης-12-2015

   Οι Δικαστικοί Λειτουργοί - Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 6-12-2015, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.

  Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015

  Ένταση στη γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων


  Αντιδρούν οι δικαστές στη δημοσιοποίηση των «πόθεν έσχες»

  Παναγιώτης Τσιμπούκης 06/12/201516:02
   
   
  Άγρια κόντρα του Χαράλαμπου Αθανασίου με την πρόεδρο του

  Ένωση Δικαστών: Αποτελέσματα της Καταστατικής Γ.Σ. της 5-12-2015  Από τις κατατεθειμένες προτάσεις μας προς την Συνέλευση εγκρίθηκαν με πλειοψηφία μεγαλύτερη των ¾ που απαιτεί το Καταστατικό, οι εξής:
  1) Το ασυμβίβαστο του μέλους του Δ.Σ. με την άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας στην εκτελεστική εξουσία με ψήφους 752 έναντι 198 αρνητικών

  Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 5-12_2015

  OΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                     Αθήνα, 5-12-2015

  Απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας- Αποχή των δικηγόρων από 9 έως και 15 Δεκεμβρίου 2015

  ν. 4351/2015: Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις

  ΦΕΚ A 164/2015

  μεταξύ των νομοθετημάτων που τροποποιούνται είναι :

  1)    Ν.  674 της 30.8/1.9.1977: Περί αναδασμού

  Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

  Τιμητική εκλογή Έλληνα εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ποινικά Ζητήματα (European Committee on Crime Problems -CDPC) του Συμβουλίου της Ευρώπης

  Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/12/2015
  Τιμητική εκλογή Έλληνα εκπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Ποινικά Ζητήματα (European Committee on Crime Problems -CDPC) του Συμβουλίου της Ευρώπης

  Συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Δελτίο Τύπου

  Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/12/2015
  Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Δικαιοσύνης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος

  Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

  Συνέντευξη Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, Πρ. Ενώσεως Εισαγγελέων Ελλάδος

  Θεσμικά ζητήματα του Εισαγγελικού κλάδου και της ποινικής δικαιοσύνης
  03/04/2015 12:26
  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, αναφέρθηκε σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον εισαγγελικό κλάδο, όπως η ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης και ο θεσμικός ρόλος του Eισαγγελέα στην ελληνική έννομη τάξη.

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2120 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2120 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
  της 25ης Νοεμβρίου 2015

  Ανάρτηση φύλλων Εισαγγελικού Λόγου στην Ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.
   Αγαπητοί συνάδελφοι,
  ———
  Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας (www.enosieisaggeleon.gr) και στο πεδίο «Εφημερίδα», έχουν αναρτηθεί μετά από επεξεργασία όλα τα διαθέσιμα Φύλλα της Εφημερίδας μαςΕισαγγελικός Λόγος») -58 τον αριθμό- από του έτους 1985 μέχρι και το τρέχον έτος.

  ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ: Ανακοίνωση – Προθεσμία υποψηφιοτήτων Διεξαγωγής Αρχαιρεσιών.              ΠΡΟΣ : Τους Εισαγγελείς, Μέλη της Ένωσής μας
                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                              ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

       Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας θα διεξαχθούν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 για τις Εισαγγελίες της Περιφέρειας και την μεθεπομένη Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016, για τις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά.

  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ για το σχέδιο δημοσιοποίησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες),

  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
  ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Αθήνα 3-12-2015
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Με αφορμή τη θέση των δικαστικών ενώσεων στο ζήτημα της δημοσιοποίησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), δημοσιεύθηκαν απόψεις και σχόλια που συσκοτίζουν ή διαστρέφουν σε τέτοιο βαθμό την πραγματικότητα, ώστε να χρειάζεται, για πολλοστή φορά, το άχαρο έργο της επανόδου σε πράγματα γνωστά ή αυτονόητα.

  ΔΕΕ: Οι πράξεις συναλλάγματος οι οποίες αποτελούν μέρος ορισμένου είδους δανείων σε ξένο νόμισμα δεν αποτελούν επενδυτική υπηρεσία  Επομένως , δεν υπόκεινται στους σχετικούς με την προστασία των επενδυτών κανόνες του δικαίου της Ένωσης  


  ΠΠρΘεσ 3256/2015: Τα κείμενα SMS ως παράνομα αποδεικτικά μέσα
   

  Κατά το άρθρο 444 § 1 αριθ. 3 ΚΠολΔ ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση, συνεπώς και οι μαγνητοταινίες, αφού αποτελούν την κύρια μορφή της φωνοληψίας. Κατά την § 2 του ίδιου άρθρου μηχανική απεικόνιση, είναι και κάθε μέσο το οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή

  Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

  «Καλλιεργώντας το δικαίωμα των μαθητών στην ελευθερία του λόγου μέσω του Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου»

  http://www.mfhr.gr/images/pdf/EuScRadio_DT.pdf
  Η Επιστημονική Εταιρία Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας European School Radio και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργανώνουν την Ημερίδα «Καλλιεργώντας το δικαίωμα των μαθητών στην ελευθερία του λόγου μέσω του Μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου» στις 5 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 10.00-18.00 στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31

  «To Γ.Ε.ΜΗ σήμερα»

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ


  Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων οργανώνει
  την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18.00, στην αίθουσα

  ν. 4350/2015: Επικύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου

  ΦΕΚ A 161/2015   NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4350 

  Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

  Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων − Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

  ΦΕΚ B 2579/2015 

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015

  Αποχή των Δικηγόρων την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                 Αθήνα, 1/12/2015

  Αποχή των Δικηγόρων της Αθήνας από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, κατά την συνεδρίαση του την 1/12/2015, αποφάσισε αποχή των Δικηγόρων της πρωτεύουσας από τα καθήκοντά τους, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015.