Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Ν. 4690/2020: ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΚΥΡΩΣΗ ΠΝΠ κτλ
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-
λες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της
από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επά-
νοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.


Σάββατο 30 Μαΐου 2020

ΔΣΑ: Πρακτικός οδηγός επανεκκίνησης των πολιτικών δικαστηρίων

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οι Καθηγητές Κωνσταντίνος Καλαβρός, Σπύρος Τσαντινης και Παναγιωτης Γιαννόπουλος

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ΔΣ 30-5-2020 (αρχαιρεσίες)


                 

 ΕΝΩΣΗ     ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                
             ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
       (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                      Τ.Κ. 101. 71
         e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                    Αθήνα,30/05/2020
                                                                                    Αρ. Πρωτ.  274
Σε βαθιά κρίση η Ένωση...


                  
 


  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                            
             ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
       (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                      Τ.Κ. 101. 71
         e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 30-5-2020
Αρ. Πρωτ.  273Σε βαθιά κρίση η Ένωση...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μελών του Δ.Σ. της ΕνΔΕ για το ΔΣ της 30-5-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων

Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη
Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

Αθήνα 30-5-2020

Σήμερα, στο Αμφιθέατρο του Πρωτοδικείου Αθηνών (κτίριο 13, αίθουσα 106, 1ος όροφος), συγκλήθηκε το έκτακτο Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προκειμένου να καθοριστεί ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

6. 29-5-2020

 
ΦΕΚ B 2033/2020 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202
Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια
και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέ-
τρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των
δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από
1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΩΣ ΠΡΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
                                      Ακριβής Ερμίδου, Ειρηνοδίκη Αθηνών,                μέλους Δ.Σ.   και Υπεύθυνης Διαχείρισης Οικονομικών της Ενδε                                                Γεωργίου  Δελή, υπ. ΔΝ Ειρηνοδίκη Αθηνών
                                                                            Αθήνα, 28.5.2020
                                       --------------------

ΕνΔΕ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                            
             ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
       (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                      Τ.Κ. 101. 71
         e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 28/5/2020
                                                                                             Αρ. Πρωτ. 264Υπόθεση όλων των δικαστών η πορεία του δικαστικού συνδικαλισμού
Βασίλη Φαϊτά, Εφέτη ΔΔ, Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
Αθήνα , 28/5/2020

ΕΔΔΑ: Δικαστής δίκασε υπόθεση στην οποία διάδικος εκπροσωπήθηκε από δικηγορική εταιρεία που εργαζόταν ο γιός του.

Δικαστής δίκασε υπόθεση στην οποία διάδικος εκπροσωπήθηκε από δικηγορική εταιρεία που εργαζόταν ο γιός του. Παραβίαση αντικειμενικής αμεροληψίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΣΔι: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "I. Περιβάλλον και Ανάπτυξη II. Αόριστες νομικές έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "I. Περιβάλλον και Ανάπτυξη II. Αόριστες νομικές έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ΔΔ ΜΑΪΟΥ 2020

ΑΔΣΔΔ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26-5-2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                        Αθήνα,   28 Μαΐου 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 26ης    Μαΐου 2020, αποφάσισε τα εξής:

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

N. 4689/2020 Ενσωμάτωση οδηγιών (ΠΑΥΕΙ Υφ' ορο κτλ - αλλαγες σε ΚΠΔ ΚΠολΔ κτλ)Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των

Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541,

2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου

Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργεί-

ου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τά-

ξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιή-

σεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του

Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.


Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Το Γερμανικό ΣΔ καταλογίζει στην ΕΚΤ και στο ΔΕΕ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους - Βασίλειος Σκουρής, Ομ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003-2015)

Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο καταλογίζει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους

Βασίλειος Σκουρής, Ομ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003-2015)

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΒΑΔΙΖΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ – ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΗ χθεσινή μονομερής απόφαση του Προέδρου της ΕΔΕ περί διενέργειας ηλεκτρονικής δημοσκόπησης, με την οποία επιχειρεί κατά κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού να καταργήσει τα Συλλογικά Όργανα της ΕΔΕ και το ισχύον Αντιπροσωπευτικό Σύστημα Λειτουργίας της Ενώσεως, καθώς και η λογοκρισία, που ασκήθηκε σήμερα στην πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου καθότι η χθεσινή ανακοίνωση των ομάδων του ΔΣ δεν αναρτήθηκε ούτε στην ιστοσελίδα της Ενώσεως, ούτε και απεστάλη με newsletter  στα e-mail  των συναδέλφων Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών της χώρας, αποδεικνύει πλέον τους ισχυρισμούς μας για το πως ο Πρόεδρος της ΕΔΕ «ευαγγελίζεται» τις εκλογές της Ενώσεως:
«Οραματίζεται», λοιπόν, μια εκλογική διαδικασία στην ΕΔΕ, όπου τις εκλογές θα διενεργεί ο ίδιος, Εφορευτική Επιτροπή θα είναι ο ίδιος και τα αποτελέσματα θα εξάγει, επίσης, ο ίδιος.

ΕνΔΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης και Albert Camus

 


Στην Γαλλία, την 28 Ιουνίου 2020 θα λάβει χώρα ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών. Η Γαλλία είναι μία από τις πλέον πληγείσες από την πανδημία ευρωπαϊκές χώρες, εν αντιθέσει με την Ελλάδα και στις δημοτικές εκλογές θα ψηφίσουν εκατομμύρια

ΕΔΔ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης»ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
     ή       enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
Αθήνα, 26.5.2020
Αρ πρωτ.


Προς  τον Υπουργό Δικαιοσύνης  κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα


Επί των άρθρων 360 και επόμενα του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης»

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΣ της ΕνΔΕ για τη ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  
ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΔΕ   


Στις 26 Μαΐου 2020 και περί ώρα 12.00 λάβαμε ηλεκτρονική αλληλογραφία στις προσωπικές μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις  (e- mails) από εταιρεία με την ονομασία «ZEUS» περί διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σχετικά με τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και παράλληλα λάβαμε ανακοίνωση του μειοψηφικού Προεδρείου της Ένωσης με οδηγίες για την εν λόγω ψηφοφορία.    

ΕνΔΕ: ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ


 /
Αθήνα, 26-5-2020
Αρ. Πρωτ. 260
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
     Έφτασε η στιγμή που η Ένωση δίνει την απάντησή της! Αφήνουμε να ακουστεί ελεύθερα η φωνή όλων των συναδέλφων! Ξεκινάει σήμερα από τις 12.00’ το μεσημέρι μέχρι και μεθαύριο Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12.00’ το μεσημέρι ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών μας προκειμένου να τοποθετηθούμε σε δύο βασικά ζητήματα: 1ον) Εάν επιθυμούμε την άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών μέχρι και την 15η Ιουλίου για εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ. και 2ον) Εάν συμφωνούμε με το αίτημα που κατέθεσαν 9 μέλη του ΔΣ για διορισμό προσωρινής διοίκησης από τα Δικαστήρια.

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

ΑΠ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΑΔΣ (δεν αφορά Ειρηνοδίκες)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(δεν αφορά Ειρηνοδίκες)
Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (fax: 210 – 64.23.399, e-mail: ads@areiospagos.gr), έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης). Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

ΕνΔΕ: ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
                


ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                        
      ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
      ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
               Τ.Κ. 10171
    e- mail: endikeis@otenet.gr                            
                                                                                                      Αθήνα, 25-05-2020
                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 258                                                                               
                                                                                            
                                                                                                        Προς τους κ.κ. Συμβούλους     ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

N. 4688/2020 Ειδικές μορφές τουρισμού,Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την του-
ριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Δήλωση Προέδρου ΑΠΔΠΧ για τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένω


αρχη προστασιασ δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα


                                                                                                Αθήνα, 25/5/2020
                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3542

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝΑριθμ. Πρωτ.: 138 – 23/05/2020
  Με αφορμή τη νυχτερινή εμπρηστική επίθεση αγνώστων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα στο προαύλιο χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα κάθε  εγκληματική ενέργεια που αποσκοπεί  στη διασάλευση της έννομης τάξης και της κοινωνικής ειρήνης αλλά και στην κάμψη του ελεύθερου φρονήματος των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών.

Υπηρεσιακές μεταβολές Πρωτοδικών Δ.Δ. και Παρέδρων Δ.Δ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων .Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                      Αθήνα,  22 Μαΐου 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους εμπρησμούς στο Πρωτοδικείο Αθηνών


                                                                                                Αθήνα 23.5.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η επίθεση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες στον προαύλιο χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στην Πρώην Σχολή Ευελπίδων, ως εγκληματική ενέργεια του κοινού ποινικού δικαίου, δίνει την ευκαιρία στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς να επαναλάβουν, ακόμα μια φορά, προς κάθε κατεύθυνση, ότι τέτοιες δράσεις δεν τους πτοούν από οποιονδήποτε και αν εκπορεύονται και από οποιονδήποτε και αν εμπνέονται.

Άγνωστοι πυρπόλησαν αυτοκίνητα στην ΕυελπίδωνΆγνωστοι πυρπόλησαν, τα ξημερώματα, τέσσερα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο των δικαστηρίων στην Ευελπίδων.

Η ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ


Ανδρομέδα Στεφανίδου Msc Εισαγγελέας ΠρωτοδικώνΠαρασκευή 22 Μαΐου 2020

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


 


 

Τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος (Π.Ο.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή και άλλων συναδέλφων, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, συγκεντρώσαμε και καταθέσαμε στον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας το ποσό των 4.600 ευρώ, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας όλων των συμπολιτών μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠρΚαλ - ΦΕΚ B 1934/2020

Έγκριση της περιεχόμενης στην 2/2019 απόφα-
ση της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Κανονισμού

ΕνΔΕ: Αιτημα της Ενωσης προς τα πολιτικα κομματα


/
Αίτημα της Ένωσης προς τα πολιτικά κόμματα
Δημοσιοποιούμε σήμερα το αίτημα που απευθύναμε την προηγούμενη Παρασκευή (μία ημέρα μετά το πραξικόπημα των 9 μελών του ΔΣ) προς τα πολιτικά κόμματα της Χώρας. Χθες ζητήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της Χώρας ώστε να εκτεθεί αναλυτικά η εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ένωση, ενόψει της δηλωμένης πρόθεσης των 9 μελών να προσφύγουν στα Δικαστήρια σε λίγες ημέρες για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, ένα αίτημα που σκοπό θα έχει να ανατρέψει το νόμιμα εκλεγμένο Προεδρείο.

ΤΟ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ» ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ….ΣΕ «ΑΥΤΟΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ»;

 

  Γεσθημανή Π. Χατζηπαρασίδου
                                               Εισαγγελέας Πρωτοδικών

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

ΕνΔΕ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
αναδημοσίευση 20-5-2020
πρώτη ανάρτηση 8-5-2020 10.47
Αθήνα, 8/5/2020
Αρ. Πρωτ. 211

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2020, 9 ΠΜ ΕΩΣ 2 ΜΜ

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 680/2020

ΦΕΚ Γ 680/2020
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 28.4.2020 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-


Ορισμός Προέδρου και μελών ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 366/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 366/2020 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 15508
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Συμβουλίου της Ευρώπης (GRETA) - Πρόσκληση για πλήρωση κενών θέσεων

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Συμβουλίου της Ευρώπης για Δράση εναντίον της Διακίνησης Ανθρώπων (GRETA) - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων

Όταν οι συνταγματικοί δικαστές ξεφεύγουν…


Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Oμότ. Kαθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
 

Σκέψεις σχετικά με την (αντι)συνταγματικότητα του νομικού πλαισίου για την απευθείας μετάδοση των μαθημάτων με τεχνολογικά μέσα

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

ΓνμΕισΑΠ 2/2020: Νομιμότητα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης από παθολονοανατόμο που δεν ανήκει στο Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ} upd 20-5-2020 (προστέθηκε η γνωμοδότηση 5/2020)
  πρώτη ανάρτηση 3-4-2020 14.43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΗΛ.: 2106419332 FAX: 2106411523
Αθήνα 2 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ. 2040

Αριθ. Γνωμοδότησης : 2

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ιατρικής - Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
Θέμα: Νομιμότητα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης από
παθολονοανατόμο που δεν ανήκει στο Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ} του Πανεπιστημίου
Εττί του ερωτήματος, το οποίο μας υποβλήθηκε με το από 27- 2-2020 έγγραφο των Ιατροδικαστών-Αναπλ. Καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Λήδας Κοβάτση και Φωτίου Χατζηνικολάου «σχετικά με τη δυνατότητα/νομιμότητα της παθολογοανατομικής εξέτασης νεκροτομικών δειγμάτων (κατόπιν εντολής από ανακριτικές/προανακριτικές αρχές προς το ΑΠΘ) και υπογραφής των αντίστοιχων εκθέσεων από παθολογοανατόμους - μη μέλη ΔΕΠ», η κατά το άρθρο 25 § 2 Ν. 1756/1988 (Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) γνώμη μας είναι η ακόλουθη: