Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 215/30.01.2023

Τεύχος Γ’ 215/30.01.2023

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την
23η Ιανουαρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 63, 90 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109) και την υπ’ αρ. 210/2022 απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό
του Ειρηνοδίκη Β’ τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Γ’ τάξης:
1) Καρδίτσας, Παρασκευή Δουλγέρη του Αποστόλου
2) Αθηνών, Δήμητρα Αναστασοπούλου του Βασιλείου

ΕΣΔι: «Η εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου από τον Διοικητικό Δικαστή» - πρόγραμμα

 


Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022

Επιστημονικό Συνέδριο

O Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η Νομική Σχολή ΕΚΠΑ διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με θέμα:

Οι πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: ν. 4996/2022 και 4961/2022

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αμφιθέατρο « Ι. Δρακόπουλος»

Τρίτη 14.2.2023 (ώρα: 16:00 - 20:30) και Τετάρτη 15.2.2023 (ώρα: 16:00 - 21:00)

“ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ”,

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ:  

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ  ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» 

Αιθ. Εκδηλώσεων Ε.Β.Ε.Θ., Τσιμισκή 29, 2ος όροφος, ώρα 18.00 

 

Ο τρόπος μετάβασης σε νέο Σύνταγμα με λιγότερες ελευθερίες

 


 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη,

Μέλους του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

 

 

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, (συνεδρίαση 28.1.2023 στην Αθήνα) 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 28.1.2023, στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θα ανέμενε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, έστω και αυτή την ώρα, θα λάμβαναν μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων τόσο από την μνημονιακή πολιτική όσο και από τις συνέπειες της πανδημίας και ταυτόχρονα κλήθηκαν να καλύψουν δημοσιονομικά κενά με την επιβολή επιβαρύνσεων σε βάρος τους, όπως τα αυξημένα φορολογικά βάρη (ΦΠΑ), το τέλος επιτηδεύματος, την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κοκ.

Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, όπως προέκυψε και από την πρόσφατη συνέντευξή του για την οικονομική πολιτική, αγνόησε για μία ακόμη φορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

ΕΔΔΑ: Ελλιπής και αναποτελεσματική έρευνα σε υπόθεση σύλληψης και έκδοσης Τούρκου. (Ελλάδα)


 

Ελλιπής και αναποτελεσματική έρευνα σε υπόθεση σύλληψης και έκδοσης Τούρκου. Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του διαδικαστικού σκέλους του άρθρου 3 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Β.Υ. κατά Ελλάδας της 26.01.2023 (αρ. προσφ. 60990/14) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσφεύγων υποστήριξε ότι υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Τουρκία, φοβούμενος ότι θα διωκόταν για πολιτικούς λόγους και έτσι εισήλθε στην Ελλάδα.

ΔΕΕ: συστηματική συλλογή βιομετρικών και γενετικών δεδομένων από κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για την εκ προθέσεως τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος

 


 

 

ΕΕΕ: Ενημερωτικό σημείωμα για εισφορά αλληλεγγύης


  

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:4-27/1/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της από 23-3-2022 ανακοίνωσής μας, στην οποία αναφερόταν η διαδικασία κατάθεσης προσφυγής ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου με αίτημα την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε κατά το έτος 2021 και ενόψει της επικείμενης λήξης της προθεσμίας για την κατάθεσή της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος παρέχει προς υποβοήθησή σας, σχέδιο προσφυγής, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε ανάλογα με την περίπτωση (ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής από τη Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών -ΔΕΔ-, ιδιότητα, βαθμός, ποσό εισφοράς αλληλεγγύης που πρέπει να επιστραφεί).

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας»

 


Σχέδιο νόμου: «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας»

 

 

ΑΠΔΠΧ: 39ο τεύχος e-Newsletter

 

 

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

ΠΔ 8/2023 Καθορισμός των βουλευτικών εδρών για τις γενικές βουλευτικές εκλογές.Τεύχος A’ 16/25.01.2023

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλο-
γικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές
εκλογές.

 

Νέο τμήμα Συνεδριάσεων Ακυρωτικού Σχηματισμού ΔΕφΑθ - Τεύχος B’ 315/25.01.2023

 

2 Σύσταση νέου Τμήματος Συνεδριάσεων Ακυρω-
τικού Σχηματισμού στο Διοικητικό Εφετείο Αθη-
νών.

 

 

 

The Art of Crime Ιανουάριος 2023

 


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΠρΒερ) Τεύχος B’ 315/25.01.2023

 1 Έγκριση συμπλήρωσης και κωδικοποίησης του
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Βέροιας.

 

 

-

ΕΣΔι: Πρόγραμμα Σεμιναρίου με Θέμα «Ψηφιακή και Εικονική οικονομία – Θέματα ανταγωνισμού»

 


Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «Ψηφιακή και Εικονική οικονομία – Θέματα ανταγωνισμού» (κοινό όλων των κατευθύνσεων)

3 Φεβρουαρίου 2023

 

Δημόσια διαβούλευση : Επικαιροποίηση της ορολογίας ΑΚ, ΚΠολΔ κτλ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο: «Επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία»

 

 

 

Η διαδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης στα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

 

 Μιχάλης Ν. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. 

 

 

 

 

Η προσωρινή δικαστική προστασία στον καιρό του κορωνοϊού: Αδιέξοδα και αναθεωρήσεις

  Μαρλένα Π. Τριπολιτσιώτη - Βασίλειος Π. Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι Επικρατείας

 
 
 
 
 
 

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Κανονισμός Δικαστηρίων (ΔΠρΠειρ) - Τεύχος B’ 269/20.01.2023

 Συμπληρωματική τροποποίηση του Κανονισμού
Εσωτερικής Λειτουργίας του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Πειραιώς.

 

 

ΠΔ 6/2023: Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, περιφερειακών υπηρεσιών , οργανικών θέσεων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6
Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας,
τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστι-
κής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής
Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυ-
νομίας.

 

ΕνΔΕ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 


ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ    

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr    

Αθήνα, 19/1/2023
Αρ.Πρωτ.: 22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Συνέχεια 

TΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

 


 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ KATA ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΔΕ της 20ης Ιανουαρίου 2023

 


                  

 

 

 

 

      ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529                                                                                                             

                          Τ.Κ. 101 71

           e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    Αθήνα, 23-1-2023

                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:   25

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ KATA ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΔΕ

της 20ης Ιανουαρίου  2023

           

Τα θέματα που θέσαμε στο ΔΣ της 20ης Ιανουαρίου 2023

 

 


 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ευθαλία Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

 

 

 

Οι θέσεις μας στο Δ.Σ. της 20.1.2023 επί της υπ’ αριθμό 1/2023 Γνωμοδότησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 

 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη,

Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εφέτη,

Παντελή Μποροδήμου, Πρωτοδίκη,

Μιχάλη Τσέφα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ιωάννη Ασπρογέρακα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ευθαλίας Κώστα, Ειρηνοδίκη,

Μελών του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

 

 

 

 

 

ΕΔΔΑ: Δυσφημιστικές δηλώσεις Υπουργού σε συνέντευξη Τύπου για σύμβουλο πρώην Υπουργού.

 


Δυσφημιστικές δηλώσεις Υπουργού σε συνέντευξη Τύπου για σύμβουλο πρώην Υπουργού. Προσβολή της φήμης και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Romanowski κατά Πολωνίας της 12.01.2023 (αρ. προσφ. 55297/16) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσφεύγων, ένας από τους συμβούλους πρώην  Υπουργού Δικαιοσύνης, άσκησε αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με τις δηλώσεις του τελευταίου ότι οι φορητοί υπολογιστές γραφείου που χρησιμοποιούσαν ο πρώην Υπουργός και ο προσφεύγων είχαν καταστραφεί και ότι η καταστροφή δεν ήταν τυχαία και θα μπορούσε ενδεχομένως να συνιστά ποινικό αδίκημα. Σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης μία ημέρα πριν από τη συνέντευξη τύπου, αναφερόταν το όνομα του προσφεύγοντος.

Ευρωπαϊκή διακήρυξη σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για την ψηφιακή δεκαετία

23.1.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 23/1

 

 

 

 

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

N. 5013/2023 Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις

 

Τεύχος A’ 12/19.01.2023

  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

 

 

Ολομέλεια Γενικής Επιτροπείας ΔΔ: Προτάσεις σχετικά με την επιθεώρηση δικαστηρίων

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 

            Σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε στο γραφείο του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων η Ολομέλεια των μελών της Γενικής Επιτροπείας αποτελούμενη από τους: 1) Δημήτριο Κωστάκη, Γενικό Επίτροπο 2) Ιωάννη Συμεωνίδη, Επίτροπο, και τους Αντεπιτρόπους Δήμητρα Γαλάνη, Αγγελική Παπαπαναγιώτου – Λέζα και Παύλο Ζαμπετίδη. Παρέστη, επίσης, ο Γραμματέας Ιωάννης Τσουκαλάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμματείας της Γενικής Επιτροπείας των Τ.Δ.Δ.

Θέμα της συζήτησης ήταν η διατύπωση προτάσεων για την σύνταξη του ενιαίου πλαισίου οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων  επιθεώρησης, ενόψει της, κατά το άρθρο 104 του ΚΟΔΚΔΛ, συγκλήσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ 606/21-12-2022 εγγράφου της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

            Η Ολομέλεια, αφού άκουσε την Αντεπίτροπο Αγγγελική Παπαπαναγιώτου – Λέζα, που είχε ορισθεί εισηγήτρια με την 1/2023 πράξη του Γενικού Επιτρόπου, διατυπώνει τις ακόλουθες προτάσεις:

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 35/17.01.2023

Τεύχος Γ’ 35/17.01.2023

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 30/18.01.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 30/18.01.2023

 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 123 οικ.
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβου-
λίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος,
β) της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 7-8-1974 Συντα-
κτικής Πράξης,
γ) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 (Α’ 301),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

ΕγκΕισΑΠ 4/2023: Διερεύνηση δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ   

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης & Προσωπικού

 Αριθ. Πρωτ.: 479

  Αριθ. Εγκυκλίου: 4

 Αθήνα, 16-1-2023

 

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’  αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειας τους.

ΘΕΜΑ : Διερεύνηση δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών.

ΕγκΕισΑΠ 3/2023: Προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης και δίκαιη ικανοποίηση

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ   

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης & Προσωπικού

 Αριθ. Πρωτ.: 10982/22

  Αριθ. Εγκυκλίου: 3

 Αθήνα, 16-1-2023


Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι΄αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

ΘΕΜΑ: Προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης και δίκαιη ικανοποίηση - Εφαρμογή της νέας διατάξεως του άρθρου 6Α του (αναμορφωμένου) Σωφρονιστικού Κώδικα υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

ΕνΔΕ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 


                

 

 

 

 

      ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529                                                                                                                                           

                                   Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    Αθήνα, 18-1-2023

                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 21 

 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκαν εκδηλώσεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στη Λάρισα για τα παιδιά των Δικαστικών Λειτουργών κατά τις εορταστικές ημέρες. 

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

ΕΣΔι: «Η εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου από τον Διοικητικό Δικαστή»

 


Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «Η εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου από τον Διοικητικό Δικαστή» 

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει υποχρεωτικό (Δ’ κύκλου) επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης με γενικό θέμα:

ΕΔΔ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

 


ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
e-mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
enosidioikitikondikaston@gmail.com

Αθήνα, 16.01.2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-1-2023

 


Αριθμ. Πρωτ.3-17/1/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

     Κατά το Σύνταγμα ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και όλοι οι εισαγγελικοί λειτουργοί εντάσσονται στη δικαστική λειτουργία της Πολιτείας και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

    Καθήκον της εισαγγελικής αρχής, μεταξύ άλλων, είναι η τήρηση της νομιμότητας, παρέχεται δε από το νόμο και ειδικότερα από τη διάταξη του άρθρου 29 παρ.2 Ν. 4938/2022 (ΚΟΚΔΛ) , στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί θεμάτων που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον, ερμηνεύοντας διατάξεις νόμων.

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

ΕΔΔΑ: Διαδικασία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων που διήρκεσε περισσότερα από 9 έτη


 

Διαδικασία ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων που διήρκεσε περισσότερα από 9 έτη παραβίασε την εύλογη διάρκεια της δίκης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bertagna κατά Ιταλίας της 12.01.2023 (αρ. προσφ. 20308/03) 

 

ΕΔΔΑ: Καταδίκη δημοσιογράφου για άρθρο που χαρακτήριζε δικαστή «μικροπρεπή τύραννο»!

 


Καταδίκη δημοσιογράφου για άρθρο που χαρακτήριζε δικαστή «μικροπρεπή τύραννο»! Η φράση συνιστούσε αξιολογική κρίση. Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ekayev κατά Ρωσίας της 10.01.2023 (αρ. προσφ. 29396/15) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσφεύγων είναι δημοσιογράφος, δικηγόρος και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίδρυσε την εφημερίδα Tverskoy Reporter και δημοσίευσε αρκετά άρθρα που αποκάλυπταν υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες (διαφθορά) των δικαστών του Περιφερειακού Δικαστηρίου Τver. Τον Οκτώβρη του 2011 ο προσφεύγων δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με έναν δικαστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου Τver υπό τον τίτλο «μικροπρεπής τύραννος ο δικαστής Α.».