Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΜΑΪΟΣ 2023)

 


Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 1-3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 

                                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Δικηγόρος παρ'  Αρείω Πάγω

 

 

ΕγκΕισΑΠ 12/2023: Γνώση Διοικητικών Εγγράφων - Διοικητικής απόφασης αναγνώρισης πρόσφυγα

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ.:           3378

Αρ. Εγκυκλίου: 12

 

 

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους

“Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms for Copyright and Content-Related Disputes”

 


Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms for Copyright and Content-Related Disputes στις 8 Ιουνίου, ώρα 14:00. Το εν λόγω σεμινάριο αφορά εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 506/30.05.2023

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 506/30.05.2023

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 25898οικ.
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις της περ. η´ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομο-
θετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

«Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Νομικό πλαίσιο και ζητήματα εφαρμογής»


 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Αίτημα αύξησης της ημερήσιας αποζημίωσης των εφόρων

 

 

 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2023

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ 35305/2019 καθορίστηκε η ημερήσια αποζημίωση για τους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές τους στο ποσό των 140 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης, ενώ για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές τους στο ποσό των 105 ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Προς την Πρόεδρο του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου

 

Προς την Πρόεδρο του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου

κ. Ευδοξία Κιουπτσίδου.

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2023

 

                Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

"Η επίδραση του Ν 4800/2021 στο δίκαιο της διατροφής"
ΕΔΔΑ: Καθυστέρηση 4,5ετών για αρχειοθέτηση ποινικής υπόθεσης χωρίς δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου για αποζημίωση

 


Καθυστέρηση 4,5ετών για αρχειοθέτηση ποινικής υπόθεσης χωρίς δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου για αποζημίωση. Παραβίαση της εύλογης διάρκειας και του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηροδότου κατά Κύπρου της 23.05.2023 (αρ.προσφ. 16783/20) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: διαπίστωση από ΕΔΔΑ παραβίασης εύλογης διάρκειας της δίκης - κήρυξη απαράδεκτης ποινικής δίωξη ως αποκατάσταση του κατηγορουμένου


 

Μετά από διαπίστωση από ΕΔΔΑ παραβίασης εύλογης διάρκειας της δίκης τα εθνικά δικαστήρια κήρυξαν απαράδεκτη την ποινική δίωξη ως αποκατάσταση του κατηγορουμένου! Η μη επιδίκαση και αποζημίωσης δεν παραβίασε την ΕΣΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Panju κατά Βελγίου 23.05.2023 (αρ. 2) (αρ. προσφ. 49072/21) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 


Με τα άρθρα 81 και 91 του Οργανισμού επιτρέπεται το δικαίωμα Προσφυγής στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μόνο, εφόσον ο δικαστικός λειτουργός έλαβε τρεις (3) τουλάχιστον ψήφους στο δεκαπενταμελές Συμβούλιο και δύο (2) στο ενδεκαμελές.

 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2023

  

 

16. 29-5-2023

 

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

α) καταχώρησης των στοιχείων των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών και διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας και β) καταχώρησης ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαστικών αντιπροσώπων εντός νομού και των γραμματέων και διερμηνέων

 

Κυριακή 28 Μαΐου 2023

Έφυγε ο Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ.

 


 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

 


(Εισήγηση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο της ΕΣΔΙ της 4-5/5/2023 με τίτλο:« Ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή στην πράξη των νέων Ποινικών Κωδίκων και ιδίως μετά την τροποποίησή τους με τους Ν. 4855/2021 και 4871/2021)

 

Ευαγγελία Γάκη,  Δικαστής Στρατοδικείου Αθηνών,  Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νομικής, ΑΠΘ

 

 

5 χρόνια GDPR: Λίστα με τα διαθέσιμα βιβλία για τον ΓΚΠΔ στα ελληνικά

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΔι: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΑΠΟ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

 


                    

 

 

 ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                                                         Αθήνα,  26/05/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΑΠΟ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 1405/24.05.2023

Τεύχος Γ’ 1405/24.05.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Μαΐου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), γίνεται
δεκτό το από 13.04.2023 έγγραφο παραίτησης από την

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 1406/24.05.2023

Τεύχος Γ’ 1406/24.05.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 23.05.2023 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συντάγματος και
των άρθρων: α) 59, 83 και 85 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109) και β) 24 παρ. 3 του ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137) και 2) την
5/2023 Απόφαση του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγεται

ΝΕΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (25-5-2023)ο ομότιμος καθηγητής Φίλιππος Σπυρόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Υπουργού Δικαιοσύνης 

 

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Deprivation of liberty

Ακολουθεί η εργασία της  ομάδας της  ΕΣΔι που έλαβε μέρος στο THEMIS COMPETITION  που διοργανώνει το European Judicial Training Network και στο οποίο παίρνουν μέρος σπουδαστές από όλες τις Σχολές Δικαστών της Ε.Ε. 

 

Η ελληνική ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση.


Σημαντική Διάκριση για την Ομάδα της ΕΣΔι στο THEMIS COMPETITION 2023 του EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK(EJTN)

 

Η ΕΣΔι θα λάβει μέρος για έβδομη χρονιά στο THEMIS COMPETITION με την παρουσία σε τρεις ημιτελικούς, που διοργανώνει το European Judicial Training Network και στο οποίο παίρνουν μέρος σπουδαστές από όλες τις Σχολές Δικαστών της Ε.Ε.

Στο Semi Final A που ήδη διενεργήθηκε στη Βουδαπέστη από τις 15 έως τις 19 Μαΐου 2023 και στην κατηγορία EU and European Criminal Procedure διαγωνίστηκαν οι σπουδάστριες της ΚΗ’ σειράς ΕΣΔι κυρίες Χριστίνα Παύλου, Μαρία Πνευματικάκη, από την Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ελένη Άννα Κατσούλη από την Κατεύθυνση Εισαγγελέων, με την καθοδήγηση και συνδρομή του κ. Λάμπρου Τσόγκα Αντεισαγγελέα Εφετών.

ΕΔΔΑ: Αδυναμία εκτέλεσης αποφάσεων επικοινωνίας πατέρα με τα παιδιά του που μετακόμισαν με τη μητέρα τους σε νησί (Ελλάδα)

 

Αδυναμία εκτέλεσης αποφάσεων επικοινωνίας πατέρα με τα παιδιά του που μετακόμισαν με τη μητέρα τους σε νησί. Η αντίδραση των παιδιών στην επικοινωνία δεν αρκεί για δικαιολόγηση της μη επικοινωνίας! Καταδίκη για παραβίαση της οικογενειακής ζωής 

ΑΠΟΦΑΣΗ

I.S. κατά Ελλάδας της 25.05.2023 (αρ. προσφ. 19165/20) 

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΔ ΠρΠειρ - Τεύχος B’ 3452/24.05.2023

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6/2023
Τροποποίηση διάταξης του Κανονισμού Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας του Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Πειραιώς.

 

Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες τιμά τη μνήμη του Τζοβάνι Φαλκόνε

 

 

23η  Μαΐου 2023

Η Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες τιμά σήμερα  την μνήμη του  Τζοβάνι Φαλκόνε (Giovanni Falcone, 18 Μαΐου 1939 - 23 Μαΐου 1992) του Ιταλού δικαστή, ο οποίος στην προσπάθειά του για δίωξη  της Σικελικής Κόζα Νόστρα, δολοφονείται από τη Μαφία, μαζί με τη γυναίκα του και τρεις από τους σωματοφύλακές του, από μια έκρηξη δυναμίτη 350 kg, τοποθετημένου στο πλάι του αυτοκινητοδρόμου από το Αεροδρόμιο του Παλέρμο.

Στα πλαίσια δε, ορισμού από την MEDEL  (magistrats européens pour  la démocratie et les libertés), της οποίας είμαστε μέλος, της ημέρας δολοφονίας του Φαλκόνε, ως ημέρα επαγρύπνησης  για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η Εταιρεία μας  επισημαίνει  ότι η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος δεν είναι έννοια κενή περιεχομένου, αλλά  ο ακρογωνιαίος λίθος οποιασδήποτε ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας.

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2023

 


 

 

             

 

         ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                            

                                                                                           Αθήνα, 23-5-2023

                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 206

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

 


 

 

23.5.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 181/1

 

 

 

Καθορισμός του ύψους της πάγιας προκαταβολής στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας ΔΔ Τεύχος B’ 3422/20.05.2023

 Αριθμ. 19124
Καθορισμός του ύψους της πάγιας προκαταβο-
λής στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και
του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη-
ρώνονται σε βάρος αυτής.

 

Παρασκευή 19 Μαΐου 2023

Συναίνεση του Ασθενούς και Ιατρικές Πράξεις

 

Μελέτη του Ιωάννη Καρμίρη, επί πτυχίω φοιτητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Α) Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου. Τεύχος A’ 115/18.05.2023

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 63 (1)
Κανονισμός Λειτουργίας του Αρείου Πάγου.

 

 

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠ

 


                                                                                                      

 

 

 

Αθήνα, 18-5-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 8 και 91 παρ. 12 του Ν. 4938/2022 – ΦΕΚ Α 109/6-6-2022 (Νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), που αφορούν στο δικαίωμα προσφυγής Δικαστικού Λειτουργού στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου επί παραλείψεως προαγωγής.

———————————

Καθορισμός ύψους των παγίων προκαταβολών στα Εφετεία/Πρωτοδικεία/Εισαγγελίε Αθηνών και Θεσσαλονίκης Τεύχος B’ 3315/18.05.2023

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22639
Καθορισμός του ύψους των παγίων προκατα-
βολών στα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών και Θεσσαλο-
νίκης, στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης και στα Πρωτοδικεία Αθήνας και
Θεσσαλονίκης καθώς και του είδους και του πο-
σοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυ-
τών.

Διενέργεια ημερίδας σχετικά με τις διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ


Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15.00 έως 18.30, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στην αίθουσα πολυμέσων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών (αίθουσα «Δημήτριος Μπαρδούτσος»), με αντικείμενο τις διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους ΟΤΑ.

 

 

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

ΔΕΕ: Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης - πώληση εκτός καταστήματος - ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση πληρωμής

 

 
Αριθ. 79/2023 : 17ης Μαΐου 2023

ΔΕΕ: Το αιτούν δικαστήριο μπορεί, μετά την υποβολή αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως, να συνεχίσει εν μέρει την εκδίκαση της υπόθεσης της κύριας δίκης


Αριθ. 80/2023 : 17ης Μαΐου 2023
Θεσμικό δίκαιο
Το αιτούν δικαστήριο μπορεί, μετά την υποβολή αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως, να συνεχίσει εν μέρει την εκδίκαση της υπόθεσης της κύριας δίκης
 
 
 

Έφυγε ο Σταύρος Μαντακιοζίδη, Αντεισαγγελέας ΑΠ, ε.τ.

  

 

 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ

 

Αποχαιρετισμός στον αείμνηστο Σταύρο Μαντακιοζίδη Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ.

ΕγκΕισΑΠ 11/2023: Απόφαση του ΕΔΔΑ - Γ.Τ. κατά Ελλάδας - Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023

Αριθ. Πρωτ.:       3561

Αριθ. Εγκυκλίου:              11

 

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση του ΕΔΔΑ από 13-12-2022 στην προσφυγή Γ.Τ.

κατά Ελλάδας - Γενικές Οδηγίες προς αποφυγή συναφών παραβιάσεων της ΕΣΔΑ

ΕΔΔΑ: Καταδίκη του προσφεύγοντος για τη μη έγκαιρη διαγραφή παράνομων σχολίων στο Facebook.

 


Καταδίκη του προσφεύγοντος για τη μη έγκαιρη διαγραφή παράνομων σχολίων στο Facebook. Δεν διαπιστώθηκε παραβίασητης ελευθερίας της έκφρασης  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Sanchez κατά Γαλλίας της 16.05.2023 (αρ. προσφ. 45581/15) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινική καταδίκη του προσφεύγοντος, την περίοδο που ήταν τοπικός σύμβουλος, υποψήφιος για εκλογή Βουλής, για το αδίκημα της υποκίνησης μίσους ή βίας κατά ομάδας ή ατόμου για θρησκευτικούς λόγους, μετά την αποτυχία του να λάβει έγκαιρα μέτρα για τη διαγραφή σχόλιων που αναρτήθηκαν από τρίτους στον «τοίχο» του λογαριασμού του στο Facebook. Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι η καταδίκη του είχε παραβιάσει το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης σύμφωνα με το άρθρο 10.

ΕΔΔΑ: Απώλεια φακέλου στη διαδικασία της έφεσης. Παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ


 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Yilmaz κατά Τουρκίας της 09.05.2023 (αρ. προσφ.19202/11) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απώλεια κύριου φακέλου δικογραφίας στην κατ΄έφεση δίκη. Παραβίαση της δίκαιης δίκης.

Ο προσφεύγων κατηγορήθηκε για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,  απειλή και παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης. Ο δικηγόρος του προσφεύγοντος άσκησε έφεση κατά της απόφασης στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.

«Χρόνος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης: Αποτίμηση της παρούσας καταστάσεως -κριτική αξιολόγηση».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 8 ΚΑΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 


 

 

 

Αθήνα   16-5-2023

 

 

 

Αγαπητοί  φίλοι,

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

ΕΣΔΙ: Πρόγραμμα Σεμιναρίου «Εκτέλεση Ποινικών Αποφάσεων και Ζητήματα Εφαρμογής του Σωφρονιστικού Κώδικα»

 


Η παγίδα της δικαστικής αυτοενοχοποίησης

 


Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ. ΕΝΔΕ

 

          Λίγοι πλέον δεν μπορούν να παρατηρήσουν, πόσο έχει εκτιναχθεί η ατζέντα της Δικαιοσύνης στο δημόσιο διάλογο. Από την εποχή που η ενασχόληση της επικαιρότητας με τα του οίκου της περιοριζόταν είτε σε  επιλογές της ηγεσίας της, είτε στην δημοσιογραφική κάλυψη πολύκροτων δικών, έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια στην καθημερινή και αποδομητική υπερσυγκέντρωση «ενδιαφέροντος». Ακραίες γενικεύσεις, δημόσια επίδειξη θρασύτητας κατά λειτουργών της Δικαιοσύνης από πολιτικούς, επιχειρηματίες ή δημοσιογράφους, «δολοφονία» χαρακτήρων, βρίσκονται όλα στην ατζέντα. Η μονόπλευρη ενοχοποίηση της Δικαιοσύνης δε, έφτασε να αποτελέσει και θέμα πρόσφατου προεκλογικού σποτ! Έτσι, ακόμα και άνθρωποι εκτός του Σώματος, μας ρωτάνε καθημερινά: «τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με τους δικαστές και όλοι ασχολούνται συνέχεια μαζί σας;».   

Σάββατο 13 Μαΐου 2023

Μερικές σκέψεις για την αντιμετώπιση της μη καταβολής αποδοχών των εργαζομένων μετά το π.δ. 80/2022. 

Γεώργιος Πλαγάκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 


Στο κείμενο αυτό θα ασχοληθούμε εν συντομία με ορισμένες πτυχές (ποινική κύρωση και υφ’ όρον παύση της ποινικής δίωξης) του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής των οφειλόμενων αποδοχών από τον εργοδότη στους εργαζομένους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδομένα που δημιούργησε η θέση σε ισχύ του π.δ. 80/3.12.2022 (ΦΕΚ 222Α/4.12.2022) με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 4.12.2022 (άρθρα 149 και 357 του π.δ.).

Η επιστημονική μας άποψη για τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών με βάση τις διατάξεις του ΚΟΔΚΔΛ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.10 ΚΟΔΚΔΛ,  «Μη προακτέος κρίνεται ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά σε οποιαδήποτε ποινή πλην της επίπληξης για καθυστέρηση στην εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων του, τουλάχιστον δύο (2) φορές την τελευταία πενταετία». Σύμφωνα δε το άρθρο 110 παρ.11 του ως άνω νόμου, 

 

ΕΔΔΑ: Δηλώσεις δικηγόρου σε τηλεοπτική εκπομπή για εκκρεμή αστική υπόθεση.Πειθαρχική κύρωση (Ελλάδα)


Δηλώσεις δικηγόρου σε τηλεοπτική εκπομπή για εκκρεμή αστική υπόθεση.Πειθαρχική κύρωση προσωρινής παύσης ενός μηνός. Μη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δεμερτζής κατά Ελλάδας της 11.05.2023 (αριθμ. προσφ. 12766/15) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εμφάνιση του προσφεύγοντος δικηγόρου σε τηλεοπτική εκπομπή και δηλώσεις του για υπόθεση οικογενειακής φύσης, η οποία εκκρεμούσε ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ

 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ

 

Αθανασία Ι. Κυριάκου 

 Στρατιωτικός Δικαστής Α΄

Εισαγγελέας Στρατοδικείου/ Αεροδικείου Λάρισας

 

Στην περίπτωση του άρθρου 336 ΠΚ η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη ή, αν αυτή έχει ασκηθεί, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη εκτιμώντας τη δήλωση του θύματος ότι «η δημοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει συνέπεια τον σοβαρό ψυχικό τραυματισμό του».

ΠΔ 54/2023 Ανακατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Τεύχος A’ 108/10.05.2023

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54
Ανακατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών
Λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικα-
στηρίων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

ΕνΔΕ: Επικίνδυνη αμφισβήτηση της Δημοκρατικής Λειτουργίας της Δικαιοσύνης

 


                 

 

 

     ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                             

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

Αθήνα, 11-5-2023

                                                                                Αρ. πρωτ.:  202    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επικίνδυνη αμφισβήτηση της Δημοκρατικής Λειτουργίας

της Δικαιοσύνης