Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ

 

 

 3-6-2021,  11-6-2021,  18-6-2021, 29-6-2021

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικό Δικαιοσύνη κατά τη συνεδρίαση τη

24ης Μαΐου 2021, αποφάσισε τα εξής:

Α. Προάγονται οι Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων Αρετή Γρηγορίου και Άννα Μπόνου στο

βαθμό του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων

ΕΣΔι: "ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ" - πρόσκληση εισηγητών

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ"

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΣΔΙ: "ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ" - προσκληση εισηγητών

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΈΜΑ "ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΦΕΤΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΔΔΑ: Απομάκρυνση προϊσταμένων δικαστηρίων από Υπουργό Δικαιοσύνης χωρίς δυνατότητα προσφυγής κατά της απόλυσης!

 


Απομάκρυνση προϊσταμένων δικαστηρίων από Υπουργό Δικαιοσύνης χωρίς δυνατότητα προσφυγής κατά της απόλυσης! Παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ

Broda και Bojara κατά Πολωνίας της 29.06.2021 (αριθ. προσφ. 26691/18 και 27367/18)

 

ΕU Enforcement Atlas – Roundtable

 

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Σχετικά με το ζήτημα των αδικαιολόγητων χρεώσεων σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
(Προθεσμία 30.6.2021)

 (διορθώθηκε ο σύνδεσμος)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 Θεσσαλονίκη 29 Ιουνίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 2402

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕνΔΕ στην ηλεκτρονική σελίδα


 

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης στην ηλεκτρονική σελίδα

Αθήνα, 28-6-2021
Αρ. Πρωτ.: 206

Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης
στην ηλεκτρονική σελίδα

       Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημόσια διαβούλευση Κώδικα για το Ελεγκτικό Συνέδριο

 Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Κώδικας οργανικών διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»

Τίθεται από σήμερα, 25.6.2021 και ώρα 19.00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Κώδικας οργανικών διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες συναφείς ρυθμίσεις». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

ΑΔΣ 11-5-2021,  13-5-2021,  19-5-2021, 21-5-2021, 25-5-2021, 

28-5-2021, 1-6-2021, 3-6-2021, 14-6-2021,  16-6-2021. 28-6-2021

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 11ης Μαίου 2021

Προαγωγές Προέδρων Εφετών στο βαθμό του αρεοπαγίτη

 

 

Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ    ΥΠΗΡΕΤΕΙ

1              ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ

2              ΠΡΙΓΓΟΥΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

N. 4811/2021 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι- κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων κτλ

 

N. 4811/2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομι-

κών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μετα-

φορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις

παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση

της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

 

Ομιλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου, στην τελετή προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

 

Ομιλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου, κας Αλειφεροπούλου, στην τελετή του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών 

 

Κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, Αρεοπαγίτες και Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Ομιλία Εισαγγελέα ΑΠ στην τελετή προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

Ομιλία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Πλιώτα, στην τελετή του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών 

 

 

Βασίλειος Πλιώτας Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ομιλία

στην τελετή του Αρείου Πάγου και

της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς τιμήν των αποχωρούντων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

 

 

Πέμπτη 24-06-2021 Δικαστικό Μέγαρο Αρείου Πάγου


Προσφιλείς και εκλεκτοί αποχωρούντες Συνάδελφοι

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 1408/2021

 ΦΕΚ Γ 1408/2021 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουνίου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

ΕΔΔΑ: Η ολοκληρωτική έκτιση της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα υφ΄όρον απόλυσης συνιστά εξευτελιστική μεταχείριση του καταδικασθέντος!

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Sandor Varga κ.α. κατά Ουγγαρίας της 17.06.2021 (αριθ. προσφ. 39734/15, 35530/16 και 26804/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ισόβια κάθειρξη. Δυνατότητα απόλυσης υφ΄όρον. Απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση η πλήρης έκτιση της ποινής των ισοβίων και η μη δυνατότητα υφ΄όρον απόλυσης.

Οι προσφεύγοντες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για ιδιαζόντως ειδεχθή αδικήματα δηλαδή ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν χωρίς αναστολή και δυνατότητα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018

 


 

 

 

 

                      ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                      

                                                                                            

                                                                                                       Αθήνα, 25-06-2021

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 204

 

 

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ethemisID: Πρόσβαση των πολιτών της Ε.Ε. στις e-Υπηρεσίες της Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης

 

 
 
ΠΗΓΗ

Η Εφημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Πιλοτική Έκδοση.- ΙΟΥΝΙΟΣ 2021


 

 

Νέος πρόεδρος στο ΣτΕ ο Δ. Σκαλτσούνης- Νέα πρόεδρος στον Άρειο Πάγο η Μ. Γεωργίου

  

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτριος Σκαλτσούνης θα είναι ο νέος πρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για ένα έτος, ενώ η Μαρία Γεωργίου θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
  

ΕΔΔΑ: φρασεολογία παραπεμπτικής σε δίκη απόφασης - μη αιτιολογημένες παρατάσεις προσωρινής κράτησης

 


Παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας από τη φρασεολογία της παραπεμπτικής σε δίκη απόφασης! Παραβιάσεις και για μη αιτιολογημένες παρατάσεις προσωρινής κράτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Vardan Martirosyan κατά Αρμενίας της 15.06.21 (αρ. προσφ. 13610/12)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παραπεμπτική δικαστική  απόφαση σε δίκη κρατούμενου για απόπειρα εμπορίας ναρκωτικών και παραβίαση τεκμηρίου αθωότητας από την φρασεολογία της απόφασης.

Ξανά στον Ιούλιο του 2015: Το τάιμ άουτ από την Ευρωζώνη έφθασε στην Καρλσρούη

 

 


Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 

ΕνΔΕ: Ενημέρωση για τα οικόπεδα στις Ροβιές- Σύσταση Σωματείων

 


 

 

 

                       ΕΝΩΣΗ                                                         

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                            

                                                                                                       Αθήνα, 23-06-2021

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 197

 

 

 

Επείγουσα Ανακοίνωση

Ενημέρωση για τα οικόπεδα στις Ροβιές-

Σύσταση Σωματείων

 

Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης, Ιωάννα Ξυλιά- Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης και Μιχαήλ Τσέφας- Αν. Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης, απέστειλαν την παρακάτω ενημερωτική επιστολή:

 

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

ΕΔΔΑ: ιστοσελίδα εφημερίδας υποχρεώθηκε να ανωνυμοποιήσει την ταυτότητα δράστη, - δικαίωμά στη λήθη.

 


Η εφημερίδα Le Soir υποχρεώθηκε να ανωνυμοποιήσει στη διαδικτυακή της ιστοσελίδα την ταυτότητα δράστη, σεβόμενη το δικαίωμά του στη λήθη. Μη παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Hurbain κατά Βελγίου της 22.6.2021 (αριθ. 57292/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα στη λήθη και δημοσιογραφική ελευθερία. Η υπόθεση αφορούσε πολιτική

ΔΕΕ: απομάκρυνσης πολίτη της Ένωσης και μελών της οικογένειάς του για λόγους δημόσιας τάξης - ασφάλειας

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 110/21

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2021

 

Απόφαση στην υπόθεση C-718/19 Ordre des barreaux francophones et germanophone κ.λπ.

Τα μέτρα για την εκτέλεση απόφασης απομάκρυνσης πολίτη της Ένωσης και μελών της οικογένειάς του για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας συνιστούν περιορισμούς του δικαιώματος κυκλοφορίας και διαμονής, οι οποίοι μπορούν να δικαιολογηθούν όταν βασίζονται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ενδιαφερομένου και τηρούν την αρχή της αναλογικότητας

Λαμβανομένων υπόψη των μηχανισμών συνεργασίας τους οποίους διαθέτουν τα κράτη μέλη, το ανώτατο χρονικό διάστημα κράτησης οκτώ μηνών που προβλέπει το βελγικό δίκαιο βαίνει πάντως πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς διασφάλιση αποτελεσματικής πολιτικής απομάκρυνσης

ΔΕΕ: διαχειριστές διαδικτυακών πλατφορμών - πράξη παρουσίασης


 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 108/21

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2021

 

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-682/18, Youtube, και

C-683/18, Cyando

Στο παρόν στάδιο εξελίξεως του δικαίου της Ένωσης, οι διαχειριστές διαδικτυακών

πλατφορμών δεν τελούν καταρχήν, οι ίδιοι, πράξη παρουσίασης στο κοινό του προστατευόμενου από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου που οι χρήστες των πλατφορμών αναρτούν παρανόμως στο διαδίκτυο

Εντούτοις, οι διαχειριστές τελούν τέτοια πράξη παρουσίασης συνεπαγόμενη προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εάν συμβάλλουν, κατά τρόπο που δεν περιορίζεται απλώς στη διάθεση των πλατφορμών, στην παροχή στο κοινό πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτό

Έφυγε ο Σταύρος Αναστασόπουλος, Προέδρος Εφετών

 πρώτη ανάρτηση 21-6-2021 11.30

upd 22-6-2021 22.31

 
3.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΑΟΗΝΩΝ

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

Ν. 4809/2021 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΦΕΚ A 102/2021

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής

Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρ-

μόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το

ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική

Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών

κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυ-

ση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντό-

πινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπο-

Ν. 4808/2021, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ κτλ

 

ΦΕΚ A 101/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανε-

ξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρω-

ση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης

Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενό-

χλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της

Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-

σίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας

Δημόσια Διαβούλευση: «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής κτλ»

 

Σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπό τον τίτλο: «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

“Τεκμήριο αθωότητας και κάλυψη ποινικών υποθέσεων από τα ΜΜΕ”.


Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, στο πλαίσιο του έργου “Arisa 2”, σας παρουσιάζει την συγκριτική έκθεση “Τεκμήριο αθωότητας και κάλυψη ποινικών υποθέσεων από τα ΜΜΕ”.

Η έκθεση στοχεύει στην ανάλυση του αντίκτυπου που έχει η κάλυψη ποινικών υποθέσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξετάζοντας το ζήτημα υπό διαφορετικές οπτικές: από το διεθνές νομικό πλαίσιο και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έως την αποκάλυψη πληροφοριών σε υποθέσεις τρομοκρατίας, υποθέσεις εναντίων πολιτικών και άλλες υψηλού προφίλ υποθέσεις.

ΕΣΔΙ 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 


5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΑΞΗ 66Α

ΟλΣτΕ 911-917/2021: Αυτοδίκαιη έκπτωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

 

Περιλήψεις ΣτΕ Ολομ. 911-917/2021: Αυτοδίκαιη έκπτωση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της θέσπισης ασυμβιβάστων με τον ν. 4623/2019

18/06/2021

ΣτΕ Ολομ. 911-917/2021
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγητής ο Σύμβουλος: Δ. Εμμανουηλίδης
 
ΣτΕ Ολομ. 911/2021
 
Με την 911/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά των πράξεων του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τις οποίες διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη έκπτωση των αιτουσών από τις θέσεις της Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4623/2019, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011 και θεσπίσθηκαν ορισμένα ασυμβίβαστα για τις ανωτέρω θέσεις. Με την ανωτέρω απόφαση το Δικαστήριο έκρινε, ειδικότερα, τα εξής:
Α) Ως προς τη συμφωνία με το δίκαιο της ΕΕ
1. Στο πλαίσιο της συγκρότησης και της σύνθεσης/λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να γίνεται σεβαστή η θεμελιώδης αρχή της αντικειμενικής αμεροληψίας, η οποία απορρέει από τη

ΟλΣτΕ 902-907/2021 Κοινό ελάχιστο ανάστημα 1.70 μ για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ

 

Περίληψη ΣτΕ Ολομ 902 - 907/2021 - Κοινό ελάχιστο ανάστημα 1.70 μ για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ

18/06/2021

ΣτΕ Ολομ 902 - 907/2021
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγήτρια: Α.-Μ. Παπαδημητρίου
 
Κοινό ελάχιστο ανάστημα 1.70 μ για άνδρες και γυναίκες υποψηφίους ως αναγκαίο προσόν για την πρόσβαση στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Ειρ.) - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν-Εισ) -

ΦΕΚ Γ 1341/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Μαΐου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 34 και 35 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.
ν. 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν και το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)

Κανονισμός λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (δικαστικοί σχηματισμοί). - ΦΕΚ B 2523/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ.ΦΓ8/27878
Κανονισμός λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου (δικαστικοί σχηματισμοί).

 

ΔΕΕ: ΓΚΠΔ - προϋποθέσεις ασκήσεως των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών για τη διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 103/21

Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-645/19 Facebook Ireland κ.λπ.

Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ): Το Δικαστήριο διευκρινίζει τις προϋποθέσεις ασκήσεως των εξουσιών των εθνικών εποπτικών αρχών για τη διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εθνική εποπτική αρχή μπορεί να ασκήσει την εξουσία της να γνωστοποιεί οποιαδήποτε προβαλλόμενη παράβαση του ΓΚΠΔ ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, έστω και αν η ίδια δεν είναι η επικεφαλής αρχή για την επεξεργασία αυτή

ΕΔΔΑ: Απόλυση χωρίς αποζημίωση υπαλλήλου επειδή έκανε “like” σε δημοσιεύσεις στο Facebook!

 


Παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Melike κατά Τουρκίας της 15.06.2021 (αριθ. προσφ. 35786/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαδίκτυο και ελευθερία έκφρασης υπαλλήλου. Απόλυση λόγω like σε δημοσιεύματα στο Facebook.

Η προσφεύγουσα υπαλλήλος στο Υπουργείο Παιδείας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

 


Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΕ: πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19,

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/953 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2021

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19

 

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

N. 4807/2021 Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο δημόσιο κτλ

 

ΦΕΚ A 96/2021

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το

ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλ-

λες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

 

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1331/2021

 ΦΕΚ Γ 1331/2021 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 27.05.2021 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συ-
ντάγματος, β) 49, της παρ. 1 του άρθρου 54 και και της
του άρθρου 71 του ν. 1756/1988 (Α' 35) «Κώδικας Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λει-
τουργών», γ) 2 του ν. 4129/2013 (Α' 52), όπως ισχύει μετά
την τροποποίηση του από το άρθρο 47 του ν. 4745/2020
(Α' 214) δ) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ξάνθης. - ΦΕΚ B 2521/2021

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών Ξάνθης.

 

Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των καταγγελιών, αναφορών - ΦΕΚ B 2537/2021

 Αριθμ. ΦΓ8/27390 (4)
Διαχείριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των κα-
ταγγελιών, αναφορών και αιτημάτων ελέγχου
που υποβάλλονται στις υπηρεσίες του.

 

ΕγκΕισΑΠ 5/2021: Ζητήματα σχετικά με την αναδοχή, την υιοθεσία και τη διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας/επιμέλεια

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού

Τηλ.: 210-6411526

Αριθμ. Πρωτ. 5393

Αριθμ. Εγκυκλίου: 5

Αθήνα, 14-6-2021

 

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

Θέμα: «Ζητήματα σχετικά με την αναδοχή, την υιοθεσία και τη διαδικασία αφαίρεσης της γονικής μέριμνας/επιμέλειας των ανηλίκων από τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια αυτών».

ΓνμΕισΑΠ 17/2021: πεδίο εφαρμογής του υπολογισμού των ημερών κράτησης κατά το άρθρο 105§7 εδ. τελευτ. πΠΚ


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης&Προσωττικού

τηλ. 2106419332               

Αριθ. Πρωτ.: 3974

Αρ. Γνωμοδότησης: 17

Αθήνα, 14-6-2021

 

 

Προς

Την κα Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: πεδίο εφαρμογής του ευεργετικού υπολογισμού των ημερών κράτησης κατά το άρθρο 105§7 εδ. τελευτ. του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα (αναφορικά με αξιόποινες πράξεις τελεσθείσες πριν και μετά την 1-7-2019)

ΕΕΕ: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - εισηγήσεις

 


Εισηγήσεις ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕΕ 10-6-2021

Το δικηγορικό απόρρητο και ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Διονύσιου Δ. Μουζάκη – Ευρωπαίου Εντεταλμένου

ΕΔΔΑ: Επικοινωνία πατέρα με κόρη 12 ώρες ετησίως στην κατοικία του παιδιού με παρουσία της μητέρας!

 


Επικοινωνία πατέρα με κόρη 12 ώρες ετησίως στην κατοικία του παιδιού με παρουσία της μητέρας! Παραβίαση σεβασμού της οικογενειακής ζωής!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Nechay κατά Ρωσίας της 25.05.2021 (αριθ. προσφ. 40639/17)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα με παιδί. Δικαστική απόφαση περιόριζε την επικοινωνία σε 12 ώρες ετησίως και καθόριζε ότι οι συναντήσεις έπρεπε να γίνονται στον τόπο κατοικίας του παιδιού σε άλλη χώρα και παρουσία της μητέρας του.

ΣτΕ 540/2021: παράλειψη εργοδότη προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης,

 

Περίληψη ΣτΕ 540/2021: Παράνομη παράλειψη του εργοδότη σε περίπτωση μη τήρησης, κατόπιν διενέργειας διαβουλεύσεων, των προβλεπόμενων στο π.δ. 398/1994 [κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 90/270/ΕΟΚ] ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, και ειδικότερα παράνομη παράλειψη λήψης προστατευτικών μέτρων, με πρόβλεψη είτε εναλλακτικών τρόπων εργασίας είτε διαλειμμάτων, ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υποχρέωση προς αποζημίωση του εργαζομένου, κατά τα άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ, εφόσον αποδειχθεί συγκεκριμένη βλάβη της σωματικής υγείας του, αλλά και, ανεξαρτήτως αυτού, υποχρεώση προς αποζημίωση για ηθική βλάβη, συνισταμένη στην εξαιτίας της παράλειψης έκθεση της υγείας του στους αντίστοιχους κινδύνους.

14/06/2021

ΤΟΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕνΔΕ «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» ΕΠΙ ΚΑΘΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 


Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Κώστας Βουλγαρίδης, Εφέτης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

Μάνος Φωτάκης, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ της ΕνΔΕ

 

                                                                                                Αθήνα, 14-6-2021

Με αφορμή την έκδοση δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Πειραιά, λάβαμε γνώση για αναφορές, τις τελευταίες ημέρες,  εκ μέρους πολιτικού κόμματος, εφημερίδας – κομματικού οργάνου και εκπροσώπου έτερου κόμματος περί «κατάπτυστης απόφασης», «εξοργιστικής απόφασης», «Δικαιοσύνης που λειτουργεί ως το μακρύ χέρι του μνημονιακού κράτους, της ολιγαρχίας και της εργοδοσίας», για «εκδίκαση κατόπιν παραγγελίας των εφοπλιστών», για «απόφαση που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση της κυβέρνησης και των εφοπλιστών» κλπ.

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021

"Η ΝΕΟΠΑΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 290Α ΠΚ",

 

Αθανασία Κυριάκου
Στρατιωτικός Δικαστής Α ΕγκΕισΑΠ: 4/2021 Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. –


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης& Προσωπικού

Τηλ.: 210-6411526           

 

Αθήνα, 11-6-2021

Αρ. Εγκυκλίου: 4

Αριθ. Πρωτ. 1517

 

ΠΡΟΣ

Τους κ. κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές.

Τι ντροπή για την ανθρωπότητα!


 

Giovanni Brusca: Ένα «τέρας» κυκλοφορεί ξανά ελεύθερον.

Μετά από 25 χρόνια φυλάκισης, το αφεντικό της μαφίας Giovanni Brusca είναι ελεύθερος. Ο Giovanni Brusca είναι Ιταλός μαφιόζος και πρώην μέλος της φυλής Corleonesi της μαφίας της Σικελίας. Είχε μείζονα ρόλο στις δολοφονίες του εισαγγελέα της Επιτροπής Αντιμοφίας Giovanni Falcone το 1992 και του επιχειρηματία Ignazio Salvo, και δήλωσε κάποτε ότι είχε διαπράξει μεταξύ 100 και 200 ​​δολοφονιών.

Στην Χώρα μας το έγκλημα έχει πάρει περίεργες διαστάσεις όπως και οι αποφυλακίσεις γνωστών και μεγάλων εγκληματιών με την εφαρμογή ευεργετικών νόμων, όπως κατήγγειλε

ΕΔΔΑ Δίκη χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου, που παραιτήθηκε ρητά αυτού του δικαιώματος

 


Δίκη χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου, που παραιτήθηκε ρητά αυτού του δικαιώματος! Μη παραβίαση της δίκαιης δίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Dijkhuizen κατά Ολλανδίας της 08.06.2021 (αρ. προσφ. 61591/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δίκαιη δίκη. Ρητή και ελεύθερη παραίτηση από τις εγγυήσεις της.

Ο προσφεύγων συνελήφθη στην Ολλανδία για εμπορία ναρκωτικών και καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη εννέα (9) ετών. Άσκησε έφεση και επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και ενώπιον του δικαστηρίου όταν κρίνεται

Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 90/11-6-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΔι

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Θεσσαλονίκη, 11/6/2021
Αρ. πράξης: 90
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 5 παρ.2α του ν.3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως ισχύει
2. Τη με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36587/10‐6‐2021 κοινή απόφαση κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

ΔΕΕ: αίτηση επικουρικής πραστασίας - εφαρμογή ποσοτικού κριτηρίου

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 101/21

Λουξεμβούργο, 10 Ιουνίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-901/19 Bundesrepublik Deutschland (Έννοια της «σοβαρής και προσωπικής απειλής»)

Όταν επιλαμβάνονται αιτήσεως επικουρικής προστασίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να εξετάζουν το σύνολο των σχετικών περιστάσεων που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του αιτούντος προκειμένου να καθορίσουν τον βαθμό έντασης μιας ένοπλης σύρραξης

Η συστηματική εφαρμογή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενός ποσοτικού μόνον κριτηρίου, όπως είναι το ελάχιστο όριο θυμάτων μεταξύ των αμάχων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό προσώπων που χρήζουν πράγματι προστασίας

Οι CF και DN, δύο Αφγανοί πολίτες προερχόμενοι από την επαρχία Nangarhar (Αφγανιστάν), υπέβαλαν αιτήσεις ασύλου στη Γερμανία, ενώπιον της Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge (Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων, Γερμανία). Κατόπιν της απόρριψης των αιτήσεων αυτών, προσέφυγαν σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Verwaltungsgerichtshof Baden- Wurttemberg (διοικητικού εφετείου Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία), ζητώντας να τους χορηγηθεί επικουρική προστασία.