Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Ν. 4808/2021, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ κτλ

 

ΦΕΚ A 101/2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανε-

ξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρω-

ση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης

Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενό-

χλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της

Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-

σίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας

και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου

2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελμα-

τικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-

ων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"