Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2023)

 


Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΑΠΑ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ

 


 

  Η κατά τη συνταγματική επιταγή επιλογή μου στην κορυφαία θέση της Προέδρου του Αρείου Πάγου περιποιεί σε μένα εξαιρετική τιμή. Η έναρξη άσκησης των καθηκόντων μου συμπίπτει με τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, την ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή ευρύτατων περιοχών της πατρίδας μας, την εκκένωση οικισμών και την κατάκαυση εστιών και περιουσιών των συμπολιτών μας, παρά τις υπεράνθρωπες, τις ηρωϊκές προσπάθειες των μονάδων πυρόσβεσης και των εθελοντών. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επιχείρησης κατάσβεσης, στην περιοχή της Καρύστου, ο Χρήστος και ο Περικλής έδωσαν τη ζωή τους στη χώρα. Οι ανυπολόγιστες συνέπειες των πυρκαγιών σε βάρος της ζωής και της περιουσίας των πληγέντων συνανθρώπων μας, επιτείνουν την τεράστια ευθύνη, την οποία εμπεριέχει το αξίωμα, το οποίο αναλαμβάνω να υπηρετήσω.

«το καλοκαίρι μύρισε· προσμένουν οι αμμουδιές και τα πριάρια»

 


«το καλοκαίρι μύρισε· προσμένουν οι αμμουδιές και τα πριάρια»[1]

ΑΝΤΩΝΗ Π.ΑΡΓΥΡΟΥ

Επιτέλους έφθασε η ώρα, να κλείσουμε τους φακέλους, τις δικογραφίες, τα ερωτήματα, τις απαντήσεις, τον τραγέλαφο του κτηματολογίου, την επαφή μας με την πόλη ,την πληροφόρησή μας από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο, πρέπει να σπεύσουμε να φορτώσουμε στο όχημα την οικογένεια και τα οικόσιτα ζώ, τις βαλίτσες ,τα είδη εξοχής, να σβήσουμε όλη την μαυρίλα που εισπράξαμε έναν χρόνο  και τελικά να βάλουμε μπρος για την πατρώα γη ή για όπου Ελληνική γη μπορούμε να σπεύσουμε δρομαίοι, για να ελπίσουμε ότι θα ζήσουμε  το καλοκαιρινό όνειρο μας.

Το καλοκαίρι, η εποχή του Ήλιου και του Φωτός, της Θάλασσας και του Γαλάζιου, όπου Ο κόσμος λάμπει σαν ένα αστέρι – όπως έχει γράψει ο Κωστής Παλαμάς. Πανδαισία ψυχής θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τον μήνα Αύγουστο, τα χωριά μας γεμίζουν κόσμο, προσφιλείς που λείπουν στην Πρωτεύουσα ή στην ξενιτειά, νέους χαρούμενους που σπεύδουν να χαρούν με τους δικούς τους στα πανηγύρια των χωριών μας.

Περιμένω έναν Αύγουστο όμορφο . Ζεστό, σαν το πρώτο άγγιγμα αγάπης, στην καρδιά ενός χειμώνα. Ανεξέλεγκτο, σαν αυτά που νιώθω .

Χαιρετισμός της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επ΄ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων της.

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα  28-7-2023

Αριθ. Πρωτ. 5637

 

Προς

Όλους τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς της Χώρας δια των Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

 

 

 

Ν. 5044/2023 Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

 

 

Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς

εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού.

 

 

Ν. 5046/2023: Κύρωση ΠΝΠ - τροποποίηση Καλλικράτη - Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

 

Τεύχος A’ 137/29.07.2023

 

 

 

Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώ-

πιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της

δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχει-

ας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φο-

ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125) και

N. 5045/2023 Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών κλπ

 

Τεύχος A’ 136/29.07.2023

 

Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των

νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συντα-

ξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες δια-

τάξεις.

 

 

 

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

 

 


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

Θεσσαλονίκη, 23. November 2023 – 24. November 2023

Sprache:
Αγγλικά και Ελληνικά (με ταυτόχρονη διερμηνεία)

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ Προέδρου και Εισαγγελέα ΑΠ - Τεύχος Γ’ 1926/27.07.2023

 Τεύχος Γ’ 1926/27.07.2023

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Ιουλίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της
παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3
του άρθρου 59 και της παρ. 11 του άρθρου 89 του
ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 109) και γ) την υπ’ αρ. 11/25.7.2023 Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου επιλέγεται για την πλήρωση
της θέσης του Προέδρου του Αρείου Πάγου η Αρεο-
παγίτης Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα του Αγησιλάου,
η οποία έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να προαχθεί
στη θέση αυτή.

ΕΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Διαχείριση κρίσεων - Μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια

 


27.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 264/1

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

Κατανομή τριών (3) επιπλέον θέσεων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. - Τεύχος B’ 4714/27.07.2023

Τεύχος B’ 4714/27.07.2023

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34196 (1)
Κατανομή τριών (3) επιπλέον θέσεων Ευρωπαί-
ων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 11
και της περ. α’ του άρθρου 20 του ν. 4786/2021 «Εφαρ-
μογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την
εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία
των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης» (Α’ 43),

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1896/24.07.2023

 Τεύχος Γ’ 1896/24.07.2023

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 63, 89 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ.9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023

 


 

 

 

 

4. 26-8-2023

 

 

Ν 5045/2023

 

αρ 68

2. Στην παρ. 86 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προστίθενται νέα εδάφια πρώτο και δεύτερο, στο προτελευταίο εδάφιο διαγράφεται η φράση «με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση», και η παρ. 86 διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2023)


Η κ. Ιωάννα Κλάπα εξελέγη Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και 

η κ. Γεωργία Αδειλίνη  εξελέγη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου


 

ΑΠ ποιν. 746/2023: Βελτίωσης κατηγορίας - ορθότερος νομικός χαρακτηρισμός - ενημέρωση κατηγορουμένου

Σε κάθε περίπτωση βελτίωσης της κατηγορίας ή ορθότερου νομικού χαρακτηρισμού, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να ενημερώσει προηγουμένως τον εμφανισθέντα κατηγορούμενο και να του δώσει τον αναγκαίο χρόνο για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Ο  αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας προσδιορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου και μπορεί να δικαιολογήσει μόνον διακοπή της δίκης και ουδέποτε αναβολή.

 

 

 

  Απόφαση 746 / 2023    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 746/2023

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, Μαρία Βάρκα, Ελευθέριο Σισμανίδη και Σπυρίδωνα Κουτσοχρήστο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 1895/22.07.2023

Τεύχος Γ’ 1895/22.07.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος
και το άρθρο 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109), διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία,
από 1ης Ιουλίου 2023:

Α) των Προέδρων Εφετών των Διοικητικών Εφετείων:

ΕΔΔΑ: Μη επιδικασθείσα ειδική αποζημίωση για μη απαλλοτριωθείσες εκτάσεις για τυχόν υποβάθμισή τους από τη δημιουργία νέου αυτοκινητόδρομου. (ΕΛΛΑΔΑ)

 


Μη επιδικασθείσα ειδική αποζημίωση για μη απαλλοτριωθείσες εκτάσεις για τυχόν υποβάθμισή τους από τη δημιουργία νέου αυτοκινητόδρομου. Μη παραβίαση της ΕΣΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλοταράνη κ.α. κατά Ελλάδας της 20.7.2023 (αρ. προσφ. 42267/14) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αλγόριθμοι και Κράτος Δικαίου: Κριτικές σκέψεις με βάση την απόφαση ΔΕΕ ‘Ligue des droits humains v. Conseil des Ministres’

 

 

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 22-7-2023 11.39

UPD (διρόθωση παροραμάτων) 25-7-2023 

Σπυριδούλα Καρύδα

Πάρεδρος ΣτΕ

LL.M. University of Luxembourg

 

 

Ο ΓΚΠΔ στην Αιτ.Σκ. (20) διακηρύσσει ότι τα δικαστήρια και οι δικαστικές αρχές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Στη συνέχεια, με την  ίδια Αιτ.Σκ. δίδεται η δυνατότητα τα δικαστήρια και οι δικαστικές αρχές, και προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση της δικαστικής εξουσίας και των δικαστικών τους καθηκόντων, να εξαιρούνται από την εποπτική αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Ο Έλληνας νομοθέτης έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 και του άρθρου  58 παρ. 1 του ν. 4624/2019 ( Α΄137), πράξεις που διενεργούνται από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας και των δικαστικών τους καθηκόντων, για λόγους διασφάλισης της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των εξουσιών, εξαιρούνται, κατά ρητή πρόβλεψη των άρθρου 55 του ΓΚΠΔ και του άρθρου 45 της  Αστυνομικής Οδηγίας, μόνο από την εποπτική αρμοδιότητα της Αρχής. Την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές επιβεβαίωσε προσφάτως και το ΔΕΕ με την απόφαση C-245/20 X,Z κατά Autoriteit Persoonsgegevens (σκ. 25).

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Τεύχος B’ 4680/21.07.2023

Τεύχος B’ 4680/21.07.2023

 

 Αριθμ. 36011οικ. (2)
Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Ανωτάτου Ει-
δικού Δικαστηρίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 100 του Συντάγματος,
β) την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κώδικος περί του
κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου (ν. 345/1976, Α΄ 141),
γ) την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4938/2022 «Κώ-
δικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 109).
2. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

ΦΕΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΠ - ΣτΕ) - Τεύχος Γ’ 1861, 1863/20.07.2023

 Τεύχος Γ’ 1863/20.07.2023

 

 Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 88 του Συντάγματος, του άρθρου 71 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-

 

 

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Ειρην) - Τεύχος Γ’ 1863/20.07.2023

 Τεύχος Γ’ 1863/20.07.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2023 που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδι-
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-
ας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και της υπ’ αρ.
75/2023 απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - Τεύχος Γ’ 1883/21.07.2023

Τεύχος Γ’ 1883/21.07.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Ιουλίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και
90 του Συντάγματος, του άρθρου 77B παρ. 5 του προ-
ϊσχύσαντος Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35),
του άρθρου 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109), το από 22.8.2021 π.δ. (Γ’ 2056), με το οποίο διορί-
στηκαν σαράντα εννέα (49) δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης
κατόπιν του διαγωνισμού πρόσληψης δόκιμων Ειρηνο-

Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων. - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 691/20.07.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 691/20.07.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 24308 οικ.
Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος,
β) της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 7-8-1974 Συντα-
κτικής πράξης,
γ) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 (Α’ 301),
δ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7),
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και
στ) της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 77/2023 «Σύ-

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023

ΣΚΕΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΚΠολΔ

 του Ιωάννη Ευαγγελάτου

Πρόεδρου Πρωτοδικών
ΑΠ 181 / 2023: Απώτατο χρονικό όριο προσόμισης του δικαστικού ενσήμου είναι η συζήτηση

 ,

 

 

Απόφαση 181 / 2023    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 181/2023

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
A2' Πολιτικό Τμήμα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Παναγιώτη Βενιζελέα, Βρυσηίδα Θωμάτου και Γεώργιο Σχοινοχωρίτη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 14 Νοεμβρίου 2022, με την παρουσία και της γραμματέως Θεοδώρας Παπαδημητρίου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΑΠ ποιν. 818/2023 Απόρριψη αιτήματος αναβολή και διακοπής λόγω ασθενείας συνηγόρου

Αναιρείται η απόφαση: α) διότι δεν αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης το αποδεικτικό μέσο από το οποίο το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η επίμαχη ιατρική γνωμάτευση δεν προερχόταν από ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ως εκ τούτου, κατέληξε στην κρίση ότι δεν ήταν βάσιμος ο λόγος αναβολής της δίκης, λόγω ασθενείας του ανωτέρω συνηγόρου της αναιρεσείουσας, ούτε εκτίθεται στην ίδια απόφαση κάποιο άλλο αντίθετο αποδεικτικό μέσο για την κατάσταση της υγείας του εν λόγω συνηγόρου που να δικαιολογεί την απόρριψη του αιτήματος και β) δεν απαντήθηκε το αίτημα διακοπής

 

 Απόφαση 818 / 2023    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 818/2023

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Λεπενιώτη, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (σύμφωνα με την υπ'αριθ. 53/2023 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Σοφία Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη, Παρασκευή Τσούμαρη και Ευαγγελία Γιακουμάτου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Αττίλας '74: Ο Βιασμός της Αφροδίτης

 


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και  ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

«Αν αυτοί οι άνθρωποι παραμείνουν ατιμώρητοι, τότε η έννοια του νόμου θα έχει χάσει το νόημά της και η υπόλοιπη ανθρωπότητα θα πρέπει να ζήσει στον φόβο»

 

 


 

ΕΔΔΑ: Στέρηση αναδρομικής σύνταξης γήρατος σε συνταξιούχο που του καταβάλλονταν σύνταξη για πάνω από 20 χρόνια. (ΕΛΛΑΔΑ)

 


Στέρηση αναδρομικής σύνταξης γήρατος σε συνταξιούχο που του καταβάλλονταν σύνταξη για πάνω από 20 χρόνια. Παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αργαλιώτη κατά Ελλάδας της 18.07.2023 (αρ. προσφ. 46882/16) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αφαίρεση του δικαιώματος σύνταξης γήρατος με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εφάρμοσε αναδρομικά νομοθετική διάταξη.

ΑΠΔΠΧ: Ενέργειες της Αρχής σε σχέση με δραστηριότητες εγκατάστασης και χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα

 

Η Αρχή κίνησε από τα τέλη Ιουλίου 2022 αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με δραστηριότητες εγκατάστασης και χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα, ιδίως σε σχέση με το λογισμικό παρακολούθησης που αναφέρεται ως «Predator». Η Αρχή συσχέτισε κατά την ερευνά της και τις καταγγελίες-αναφορές που υποβλήθηκαν από πέντε φυσικά πρόσωπα.

Η αρμοδιότητα της Αρχής σε τέτοιες περιπτώσεις πηγάζει τόσο από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), όσο και από την ειδική νομοθεσία (e-privacy) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες εγκατάστασης και χρήσης λογισμικού παρακολούθησης σε τερματικές συσκευές κινητής τηλεφωνίας χρηστών, εν αγνοία τους, συνιστούν παραβίαση της οικείας νομοθεσίας (άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ‒ ο εν λόγω νόμος μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2002/58/ΕΚ μετά και την τροποποίησή της από την οδηγία 2009/136/ΕΚ), ενώ και η τυχόν συνακόλουθη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγονται από τέτοιο λογισμικό, εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ, στον βαθμό που τα συλλεγόμενα δεδομένα σχετίζονται με τις ενέργειες ενός συνδρομητή ή χρήστη φυσικού προσώπου (υποκειμένου των δεδομένων).

Από κοινού πρόσβαση των γονέων που ασκούν τη γονική μέριμνα στον ηλεκτρονικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) του τέκνου στον ΕΟΠΥΥ 


 

 

στο εξής προσφέρεται η δυνατότητα ισότιμης και διαρκούς πρόσβασης και των δύο γονέων στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) των τέκνων τους με τους παρακάτω δύο (2) αναφερόμενους τρόπους:
 
α) είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής με συναίνεση από τον/την γονέα που διαθέτει ήδη πρόσβαση λόγω ασφάλισης των τέκνων, 

 

Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης ΕΣΔΙ - κατεύθυνση Εισαγγελέων - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 678/18.07.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 678/18.07.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 33672
Αντικατάσταση Διευθυντή Κατάρτισης και Επι-
μόρφωσης για την κατεύθυνση των Εισαγγελέ-
ων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 11 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
β) Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).
γ) Την υπ’ αρ. 85/2023 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποφασίζουμε:

Συνάντηση εκπροσώπων Δικαστικών Ενώσεων με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

                                                                                                             18/07/2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εκπροσώπων Δικαστικών Ενώσεων με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης

Η επικαιρότητα της συζήτησης για την αντεγκληματική πολιτική

 


 

Ελένη Βερβεροπούλου

Ειρηνοδίκης Θεσσαλονίκης

Μ.Δ. Διεθνών Σπουδών,

Μ.Δ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.

  ΣτΠ: Ειδική Έκθεση | Eπιστροφές Aλλοδαπών 2022

 Οι αναγκαστικές επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους βαίνουν μειούμενες και το έτος 2022 ενώ ο αριθμός των διοικητικά κρατουμένων σε Προαναχωρησιακά κέντρα και αστυνομικά τμήματα είναι δυσανάλογα υψηλός. 

 

 

Γνωμοδότηση Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διαβίβαση ποινικών δικογραφιών

 


 

 

18.7.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 253/6

Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση ποινικών δικογραφιών

(2023/C 253/04)

ΑΠΔΠΧ: 41ο τεύχος e-Newsletter

 
«Ζητήματα απόδειξης στην ποινική διαδικασία».


ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  22-4-2023

upd  18-7-2023

 


Ανακοίνωση για το 9ο Συνέδριο της ΕΕΠ

Το 9ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων θα γίνει την 20 & 21η Οκτωβρίου 2023 στην Θεσσαλονίκη (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης»).

Θέμα του διήμερου Συνεδρίου:

Σάββατο 15 Ιουλίου 2023

ΕγκΕισΑΠ 16/2023: ψευδής καταμήνυση και αυτόφωρη διαδικασία

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

Αθήνα, 7-7-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 6859/22

 Αριθ. Εγκυκλίου: 16 

 

Προς

1) τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας 2) τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας 3) Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης Κλάδου Τάξης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (με την παράκληση να λάβουν γνώση τα AT της Χώρας)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση ΕνΔΕ με ΟλΔΣ, ΕνΣυμβ, ΟΔΥΕ, ΟΔΕΕ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Αθήνα, 14/07/2023

                                                                                                                                    

ΕΕΠΔ: Το σύστημα τηλεδιάσκεψης του Δικαστηρίου συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων

 


 

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

ΕΕΕ: Επιστολές σε Πρωθυπουργό και ΥπΔικ ενόψει της επιλογής νέου Εισαγγελέα ΑΠ


Αριθμ. Πρωτ.:22-7/7/2023              

 

 

     Ενωση Εισαγγελέων Ελλαδοσ  

                                                      

 

Προς

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριον Κυριάκο Μητσοτάκη

 

                                                                 Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

ΕΔΔΑ: Πειθαρχικές κυρώσεις σε δικαστή για κριτική που άσκησε στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις

 


Πειθαρχικές κυρώσεις σε δικαστή για κριτική που άσκησε στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις! Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας της έκφρασης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Tuleya κατά Πολωνίας της 06.07.2023  (αριθ.προσφ. 21181/19 και 51751/20)  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Άσκηση κριτικής από δικαστή για τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα της Πολωνίας. Πειθαρχική τιμωρία. Ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο. Ελευθερία της έκφρασης.

Ο προσφεύγων δικαστής άσκησε δημόσια κριτική κατά των μεταρρυθμίσεων στην  δικαιοσύνη. Προέβη κυρίως σε σχόλια στην τηλεόραση. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο δεν είναι νομίμως συσταθέν δικαστήριο,  ήρε την δικαστικοί ασυλία του και του επέβαλε την πειθαρχική ποινή της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του και μείωση του μισθού του.  Άσκησε προσφυγήσύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ.

Ενημέρωση για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ της 8ης Ιουλίου 2023

 


                 

 

 

 

 

 ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

         ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                  Τ.Κ. 101 71

         e- mail: endikeis@otenet.gr

 

      

Αθήνα, 11/07/2023

                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 273

 

Ενημέρωση για τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΕνΔΕ της 8ης Ιουλίου 2023

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

                       


 

 

 

 ΕΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                  

                ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

             (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                    ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                     Τ.Κ. 101. 71

         e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                                  

                                                                                                       

                                                                                                 Αθήνα, 11-7-2023

                                                                                Αρ. Πρωτ.: 271                                          

 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.