Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Κατάργηση των στρατοδικείων;;;

Εξελίξεις στην Στρατιωτική Δικαιοσύνη
Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις για τη στρατιωτική δικαιοσύνη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Την προηγούμενη εβδομάδα το ΚΥΣΕΑ επέλεξε τη νέα ηγεσία του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων φήμες όμως λένε ότι η νέα ηγεσία θα «κλείσει την πόρτα» του θεσμού της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Ιντερνετική Θέμις


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013, 18:59

Σε...υπερσύγχρονα στούντιο αναμένεται να μετατραπούν οι δικαστικές αίθουσες. Η ελληνική Δικαιοσύνη φιλοδοξεί να αποκτήσει μια νέα «όψη» με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Έννοιες όπως η τηλεσυνεδρίαση, η τηλεκατάθεση αλλά και η εικονοτηλεδιάσκεψη πρόκειται να αποτελέσουν την καινούργια πραγματικότητα στα πολιτικά δικαστήρια της χώρας. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Προσημείωση υποθήκης και αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου πριν από την τροπή σε υποθήκη / Ανάγκη δικαιοπολιτικής, δικαιοσυστηματικής και τελεολογικής ερμηνείας του άρθρου 41 ΕισΝΚΠολΔ (εξ αφορμής της ΑΠ 1134 / 2012)Βασίλειος Ηλ. Σταματόπουλος
Δικηγόρος, Μέλος Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, Μέλος Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών


ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΧΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


H Πολιτεία εγκατέλειψε τα παιδιά των διαζυγίων. Δεν έχουν δικαιώματα και θεωρούνται πολίτες τρίτης κατηγορίας
Δρ Νίκος Σπιτάλας, καθηγητής, συγγραφέας, Πρόεδρος ΣΥΓΑΠΑ http://spitalas.blogspot.com

Στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 200.000 παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Τα περισσότερα από αυτά, έγιναν με συναίνεση και των δύο γονέων και συνοικούν όλοι υπό την ίδια στέγη. Αυτό είναι σύνηθες σε όλες τις χώρες της υφηλίου και οι μοντέρνες νομοθεσίες πρόβλεψαν ώστε αυτά τα παιδιά καθώς και οι φυσικοί γονείς τους να έχουν δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις. Έτσι, δημιουργήθηκε το προγαμιαίο συμβόλαιο, το σύμφωνο συμβίωσης (και διάλυσης γάμου), οι οικονομικές/φορολογικές ελαφρύνσεις και μάλιστα σχεδόν σε όλες τις χώρες, όταν το ζευγάρι δηλώσει συμβίωση, στο Δήμο όπου διαμένει καθώς και στην εργασία του, θεωρείται εξ’ίσου νόμιμο με το έγγαμο και χαίρει τις απολαβές, επιδόματα, κοινωνικές παροχές, φοροελαφρύνσεις παιδιών όπως και τα άλλα ζευγάρια.

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

 ΦΕΚ A 170/2013 

Ν. 4174/2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Στο κτίριο "ΚΕΡΑΝΗΣ" το σύνολο των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/7/2013
Στο κτίριο "ΚΕΡΑΝΗΣ" το σύνολο των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά
με εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου
Οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά και λειτουργίας του Δήμου Πειραιά έδωσε ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς αποδεχόμενος σχετική εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου.

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 

ΦΕΚ A 167/2013 


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Αρθρο 105

 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ,Δ.

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

 «4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
η εμφάνιση του καθ' ού η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως 
προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο 
παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ' 
ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ 
της. Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. 
Σε κάθε περίπτωση ο καθ' ού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της 

Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ


Οι προχθεσινές ανακοινώσεις της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιας επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης, Viviane Reding, σχετικά με την καθιέρωση του θεσμού του Ευρωπαίου Εισαγγελέα αφ'ενός βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τη σχετική διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας, αφ'ετέρου κάνουν πράξη σχέδια και συζητήσεις που είχαν διεξαχθεί για το θέμα αυτό, στο πλαίσιο των θεσμικών

Πάνω από 7 δισ. το κόστος της εκκρεμοδικίαςHμερομηνία δημοσίευσης21-07-13

Στις 550.000 οι αδίκαστες υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια, στερώντας από το Δημόσιο πολύτιμα έσοδα από φόρους και πρόστιμα

Της Ιωαννας Μανδρου

Πάνω από επτά δισ. ευρώ υπολογίζεται από δικαστικούς παράγοντες που γνωρίζουν καλά τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες του δικαστικού συστήματος, το οικονομικό κόστος για το Δημόσιο από την προβληματική λειτουργία της Δικαιοσύνης, που αγγίζει πια τα όρια της αρνησιδικίας.

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ


ΘΕΜΑ:

Ανάγκη νομοθετικής τροποποίησης - αναθεώρησης του άρθρου 365 του Κ.Π.Δ. προς την κατεύθυνση της ανάγνωσης των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων κατά την επ’ αυτοφώρω διαδικασία υπό το πρίσμα των άρθρων 6 παρ. 3 περ. δ της Ε.Σ.Δ.Α., 14 παρ. 3 εδ. ε του Διεθν.Συμφ. του Ο.Η.Ε. για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

Κατάρτιση τμημάτων με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος 2013−2014.

ΦΕΚ B 1715/2013 

Αριθμ. απόφ. 26/2013
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των
μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2013−
2014, ως εξής:

Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 19ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΦΕΚ B 1715/2013 

Αριθμ. 50621 (2)
Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση συμπαράστασης σε Εισαγγελικό Λειτουργό για τρομοκρατική ενέργεια

21/07/2013
                      ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101. 71
                e- mail: endikeis@otenet.gr
                                                                         
                                               
                                                                                    Αθήνα, 22-7-2013
                                                                   Αρ. Πρωτ.: 98
                            
                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2013

Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας: Προστατέψτε τους Δικαστές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης  Εισαγγελέων Ελλάδος, με αφορμή την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη την 20-7-2013, στην οικία εισαγγελέως στη Λάρισα.
Εκφράζει τη συμπαράστασή του στην εισαγγελέα, στην οικογένειά της, καθώς και πολίτες που διέτρεξαν κίνδυνο από την έκρηξη.
Ενόψει του ότι πρόκειται για ένα ακόμη από τα παρεμφερή

Βόμβα σε οικία Εισαγγελέως: Συνελήφθη 39χρονος για την βομβιστική επίθεση στη Λάρισα


Ισοπεδώθηκαν δεκάδες σπίτια και καταστήματα από την έκρηξη
Συνελήφθη 39χρονος για την βομβιστική επίθεση στη Λάρισα

20/07/2013  20:27

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του συνεργού - Πεπεισμένοι οι αστυνομικοί ότι στόχος ήταν η Εισαγγελέας που είχε χειριστεί υποθέσεις απόδρασης κρατουμένων - Υπό συνεχή αστυνομική συνοδεία η δικαστική λειτουργός

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το κέντρο της Λάρισας, όπου στις 04.05 τα ξημερώματα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην πολυκατοικία της οδού Μανδηλαρά 93, σαρώνοντας δεκάδες σπίτια και καταστήματα που βρίσκονται στην γύρω περιοχή.

Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ - ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/7/2013
Δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου για την αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτικά φακέλου στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013

Εμπίπτουν οι συμβάσεις πιστώσεως με ανοικτό [αλληλόχρεο] λογαριασμό στις διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή?

*** του κ. Θανάση Αλαμπάση, δικηγόρου

Αλληλόχρεος (ή ανοικτός ή τρεχούμενος) λογαριασμός υπάρχει όταν δύο πρόσωπα συμφωνούν με σύμβαση να μην επιδιώκονται ή διατίθενται μεμονωμένα οι απαιτήσεις, που προκύπτουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να φέρονται σε κοινό λογαριασμό με σκοπό να εκκαθαρίζονται και να αποσβένονται κατά το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού, που θα γίνεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα, σε τρόπο ώστε να αποτελέσει τη μοναδική τους απαίτηση το κατάλοιπο του λογαριασμού, που τυχόν θα υπάρχει.

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Καταργούνται οι μεταβατικές έδρες του Πρωτοδικείου και Πταισματοδικείου Αθηνών

Κατάργηση των μεταβατικών εδρών του Μονομελούς Πρωτοδικείου, του Πλημμελειοδικείου και του Πταισματοδικείου Αθηνών, προβλέπουν...
δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, που κατατέθηκαν στο ΣτΕ, από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ελεγχομένη έκρηξη φακέλου-βόμβας στα δικαστήρια


Είχε σημείωμα για τον Κώστα Σακκά - Τα σενάρια της αστυνομίας για τους αποστολείς

Ελεγχόμενη έκρηξη σε παγιδευμένο με εκρηκτικά φάκελο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι, λίγο μετά τις 14.00, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, στο κτήριο 6 της πρώην σχολής Ευελπίδων. 

« ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

«Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας»

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ)-
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Kατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «ASTIR *EGNATIA» στις 1, 2 και 3 Νοεμβρίου 2013 με θέμα:

«Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας»

Ανακοίνωση μετά από νέα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και επισυναπτόμενο υπόμνημα-αίτημα

16/07/2013
       Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων                                                    
                                                                          Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 
                                                                                      Αρ.Πρωτ. 95

                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Θέμα: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με τις στενές προθεσμίες των  αρθ. 105 και 106 του Πολυνομοσχεδίου.

Σάββατο 13 Ιουλίου 2013

Ερωτηματολόγιο: «Αθέμιτη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα»

O κ.  Φώτιος Χ. Σπυρόπουλος, υπ. Διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις

 ΦΕΚ A 163/2013

 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε.,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (10-7-2013)

ΦΕΚ B 1689/2013 

Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κα−
νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, που έγινε με την υπ’ αριθμ. 1/2013
απόφαση της Ολομελείας αυτού. .................................... 1

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Ερμηνεία διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4139/2013 [καθεστώς χορήγησης άδειας κρατουμένων]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήγα    2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Αρ. Γνωμοδ. : 6/13

Προς:
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γενική Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής,
Δ/νση Σωφρον. Αγ. Ενηλίκων, Τμήμα Β3'

Φοροδιαφυγή (άρθρα 17 και 18 Ν. 2523/97)Μελέτη για την φοροδιαφυγή του κ. Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη , μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
10/07/2013
Φοροδιαφυγή (άρθρα 17 και 18 Ν. 2523/97)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ,
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

  
Στην παρούσα εργασία του μέλους του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, όπως και στην προηγούμενη για το ποινικό αδίκημα χρεών προς το δημόσιο, αναλύονται με τρόπο σαφή και λεπτομερή, ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα. Είναι ένα πολύτιμο βοήθημα και διανέμεται προς τα μέλη της Ένωσής μας (Δικαστές και Εισαγγελείς), θεωρώντας ότι θα διευκολύνει το έργο τους .
                                                        Η Πρόεδρος
                                             Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου
                                                        Αρεοπαγίτης

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης,Διαφάνειας &Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Χ.Αθανασίου

 "Την 9-7-2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος συναντήθηκε με τον Υπουργό

Τρίτη 9 Ιουλίου 2013

Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης του Πολυνομοσχεδίου

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

1.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθού η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα ημέρες, άλλως προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιοδήποτε λόγο παύει αυτοδικαίως η ισχύς της

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε τα εξής:
Α) Προάχθηκε σε Σύμβουλο Επικρατείας η Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Τζοβαρίδου Θεανώ και η Εφέτης Δ.Δ., Παπαδημητρίου Ελένη.
Β) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Πρ.Εφετών Δ.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Αθήνα, 8-7-2013 
   Αρ. πρωτ.195

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.Ν. 4164/2013 "Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις"

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2013

8ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (10-12/10/2013)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, από 10 - 12 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. (Ακτή Μιαούλη 10),
με θέμα «Η λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε περιόδους οικονομικής αστάθειας: χρηματοδότηση –εκμετάλλευση του πλοίου- ναυτικές απαιτήσεις». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική δ/νση: www.piraeus2013imlc.gr

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Συμβούλιο της Ευρώπης: Φαινόμενα διαφθοράς στη δικαιοσύνη του Λουξεμβούργου


Φαινόμενα διαφθοράς στο δικαιοδοτικό και πολιτικό σύστημα του Λουξεμβούργου εντόπισε η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

01/07/2013 14:49

Φαινόμενα διαφθοράς στο δικαιοδοτικό και πολιτικό σύστημα του Λουξεμβούργου, εντόπισε η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Group of States against corruption – GRECO) σύμφωνα με σχετική έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Έσοδα 120 εκ. ευρώ από τα δικαστήρια την τριετία 2010 - 2012

Έσοδα 120.161.839 ευρώ απέφεραν στο ελληνικό δημόσιο, την τριετία 2010- 2012, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν...
από τα ποινικά δικαστήρια της χώρας.

Σημείωμα, συμπληρωματικό του άρθρου του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Παναγιωτόπουλου για την υπόθεση Λαμπράκη.

Άρθρο του Κώστα Λογοθέτη
Δικηγόρου, πρώην Εισαγγελέα


Με αφορμή το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του Αντεισαγγελέα Εφετών κ. Παναγιωτόπουλου σχετικά με τον Εισαγγελέα Στυλιανό Μπούτη και την υπόθεση Λαμπράκη ας μου επιτραπεί να προσθέσω, συμπληρωματικά, τα εξής:

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Σούρλας: Η παραγραφή αδικημάτων λόγω αναβολών πλήττει τον αγώνα κατά της διαφθοράςΣυνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Χαράλαμπο Αθανασίου πραγματοποίησε ο γγ του υπουργείο, Γιώργος Σούρλας και τον ενημέρωσε για διαμαρτυρίες και καταγγελίες για την παραγραφή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του δημοσίου λόγω επανειλημμένων αναβολών δικών.

Υπ. Δικαιοσύνης: Με σεβασμό στην επετηρίδα η επιλογή προέδρων στα ανώτατα δικαστήρια

05/07/201317:57

Στόχος του υπουργείου η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου - O κατάλογος έχει σταλεί στη Βουλή για να τεθεί υπ'  όψη της διάσκεψης των προέδρων

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση για την πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

03/07/2013
                      ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101. 71 
                e- mail: endikeis@otenet.gr
                                            

                                                                                                Αθήνα, 3-7-2013
                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 86

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Συνάντηση του Δ.Σ της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Τρίτη 2 Ιουλίου 2013

Συνάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου με το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και ΕισαγγελέωνΔελτίο Τύπου

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/7/2013
Συνάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  κ. Χαράλαμπου Αθανασίου με το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0001:0018:EL:PDF

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 610/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 606/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 12ης Ιουνίου 2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις