Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2013 αποφάσισε τα εξής:
Α) Προάχθηκε σε Σύμβουλο Επικρατείας η Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Τζοβαρίδου Θεανώ και η Εφέτης Δ.Δ., Παπαδημητρίου Ελένη.
Β) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Πρ.Εφετών Δ.Δ.

1)    Ράγκου Παναγιώτα από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
2)    Σκουλούδης Γεώργιος από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Γ) Προήχθησαν στο βαθμό του Πρ. Εφετών Δ.Δ. και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω Εφέτες Δ.Δ.:
1)    Πετρίδης Κωνσταντίνος στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
2)    Μυλωνοπούλου Ευγενία στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
3)    Μηναδάκης Μηνάς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
4)    Ταουσιάνη Βασιλική στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
5)    Αγγελακοπούλου-Ξυπολιτά Μαρία στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
6)    Μαργαρίτη Κωνσταντινιά στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.
7)    Γκάγκαρης Αριστείδης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.
8)    Τσομπανίκου Μαριορίτσα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
9)    Παπαστεφάνου Ιωάννης στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.
Δ) Δεν έγινε δεκτή η αίτηση του Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ., Εμμανουήλ Μιχελακάκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για ειδική κανονική άδεια.  
Ζ)  Χορηγήθηκε επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στην Παναγιώτα Χαραλαμπίδου, Πρωτοδίκη Δ.Δ. του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.
Για τα υπόλοιπα θέματα το Συμβούλιο θα συνεχίσει στις 8 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.  


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2013

αποφάσισε τα εξής:
Α) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Εφέτες Δ.Δ.
1)             Μεσαριτάκη Κυριακή από το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
2)      Τσολακούδη Ελένη από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
3)      Μπράμη Ευαγγελή από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά,
4)      Λιακϊδου Αναστασία από το Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
5)      Βαρούνας Γεώργιος από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης.
6)      Παπαναστασίου Παναγιώτα από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων στο Διοικ. Εφετείο Αθηνών.
7)      Δάγκα Βασιλική από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης.
8)      Κοσκερίδου Δήμητρα από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στο Διοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης.
9)      Μωϋσίδης Βλαδίμηρος από το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων στο Διοικ. Εφετείο Θεσ/νϊκης.
10)      Σταυριανίδης Νικόλαος από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής στο Διοικ. Εφετείο Τρίπολης.
11)Τούμπα Θεοδώρα από το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Οι υπόλοιπες αιτήσεις μετάθεσης δεν έγιναν δεκτές.
Β)Προήχθησαν   στο   βαθμό   του   Εφέτη   Δ.Δ.   και   τοποθετήθηκαν   οι   παρακάτω
Πρ.Πρωτοδικών Δ.Δ.:
1)              Ανετάκη Δόμνα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης.
2)      Γρηγοροπούλου Ιωάννα στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.
3)      Καραλέκας Κων/νος στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
4)      Μιχελακάκης Εμμανουήλ στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.
5)      Μιχαλοπούλου Σταυρούλα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
6)      Μπαρλά Αλεξάνδρα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
7)      Βασιλείου Αικατερίνη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
8)      Βιτουλαδίτη Θεοδώρα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
9)      Παληογιάννη Διονυσία στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
10)  Ποδόλη Ελένη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
11)  Καθαράκης Γεώργιος στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
12)Ζήκου Όλγα στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.

13)     Καλλικάκη Κλεοπάτρα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
14)     Αρμαανίδης Φίλιππος στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.15)Τσατσούλης Νικόλαος οτο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
16)   Νικολακοπούλου Ασημίνα στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
17) Έλληνα Μαρία στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.
18) Μόσχου Αναστασία στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.
19) Κολοκυθά Γεωργία οτο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
20) Καραουλάνης Δημήτριος οτο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.
21)Τζιαχρής Παύλος οτο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.
22) Σεραφεϊμη Αικατερίνη οτο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής. 23)Λούοτα Ελευθερία-Μαρία στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 24) Τσαμουρά Αιμιλία οτο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 25)Δημητροπούλου Αγλαΐα οτο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.
26) Μυλωνά Άννα οτο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.
27) Θεοδωράτου Καλλιόπη οτο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.
28)Τσεκρέκου Μαρία οτο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

29)  Παπαμόσχου Παύλος στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας.
30)  Κοκοβΐδου Μαρία στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.
31)Τσίτσου Μαρία οτο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.
Αναβλήθηκε η κρίση για τον Πρ. Πρωτοδικών Δ.Δ. Χρήστο Παπαναστασόπουλο .
Δεν πληρώθηκε η θέση στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων
Γ) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών Δ.Δ.:
1)       Λαμέρα Μαρία από το Διοικ. Πρωτοδικείο Κέρκυρας οτο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
2)    Μαρκάκης Ιωάννης από το Διοικ. Πρωτοδικείο Βόλου οτο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων________
3)    Τσιρλη Μαρία από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
4)    Καρβελά Φωτεινή από το Διοικ. Πρωτοδικείο Λιβαδειάς οτο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
5)    Μπιτσώρη Αρτεμισία από το Διοικ. Πρωτοδικείο Ιωαννίνων οτο Διοικ.Πρωτοδικείο Κορίνθου.
6)    Κουμπαρούλης Κω/νος από το Διοικ. Πρωτοδικείο Ρόδου οτο Διοικ. Πρωτοδικείο Τρίπολης.
7)    Τούμπος Παναγιώτης από το Διοικ. Πρωτ. Κομοτηνής οτο Διοικ. Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
8)    Καζάνη Αγγελική από το Διοικ. Πρωτοδικείο Μεσολογγίου οτο Διοικ. Πρωτοδικείο Αθηνών.
9)    Παπάζογλου Κωνσταντίνο από το Διοικ. Πρωτ. Λαμίας οτο Διοικ.Πρωτοδικεΐο Θεσ/νίκης.
10)Ταραβίρα Θεοφανώ από το Διοικ. Πρωτ. Μυτιλήνης οτο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
11)
Μαλλιαρή Ασπασία από το Διοικ. Πρωτοδικείο Αθηνών οτο Διοικ. Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
12)Λιάγκα Ευαγγελία από το Διοικ. Πρωτοδικείο Χανίων οτο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

13) Ποταμϊτη Μαρία από το Διοικ. Πρωτοδικείο Κορίνθου οτο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
14) Πρίνος Παναγιώτης από το Διοικ. Πρωτοδικείο Αλεξ/λης οτο Διοικ. Πρωτοδικείο Αθηνών.
Οι υπόλοιπες αιτήσεις μετάθεσης δεν έγιναν δεκτές.
Δ) Προήχθησαν οτο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ. και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω Πρωτοδίκες Δ.Δ.:
1)    Χορευτάκη Αργυρώ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
2)    Πολυδώρου Αλεξάνδρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
2


3)    Παπουρτζή Ειρήνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
4)    Συνιόλας Παναγιώτης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
5)    Σαπουνάς Ηλίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
6)    Μπίντας Παναγιώτης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
7)    Πετράκη Μαρία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
8)    Γαρδικιώτη Ειρήνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
9)    Φαϊτάς Βασίλειος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
10)Λαμπίρη Ιωάννα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.

11)    Λάσκαρη Δήμητρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
12)    Κυπαρίσση Αντωνΐα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας.
13)  Συμεωνίδου Μαρία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών.
14)  Μπέλλος Σοφιανός στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής.
15)  Μπιλάλης Νικόλαος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
16)    Κυπριανού Άρτεμις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά
17)    Παπαϊωάννου Χριστίνα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς
18)    Πανακάκη Ευτυχία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου.
19)Ιωακειμϊδου Ειρήνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων.
20) Βαλδιρκάς Παράσχος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
21)Σφυρή Αφροδίτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

22)  Ρούτουλα Ευαγγελία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
23)  Βλάχου Μαρία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
24)
Χαραλαμπίδου Ευαγγελία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

25)  Φαλτσέτα Φιλομήλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου.
26)  Ρώμα Αλεξάνδρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αα\}\ας.
27)  Μόκκας Ιωάννης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
28)  Ασπρέας Αριστοτέλης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
29)  Οικονόμου Αναστασία Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας.
30)  Σιμόπουλος Θεόδωρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.
31)Σοβαντζόγλου Ιωάννης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.
32) Χρυσαφή Ελένη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξ/λης.
Αναβλήθηκε η κρίση για τους παρακάτω Πρωτοδίκες Δ.Δ.: Μάρκου Ανάργυρο, Λενέτη Εμμανουήλ,
Γιαννόπουλο Γεώργιο και. Τσώνου Αθηνά.
Δεν πληρώθηκαν οι θέσεις στα Διοικ. Πρωτ.: Ηρακλείου , Σϋρου και Πειραιά.
Ε) Μετατέθηκαν οι παρακάτω Πρωτοδίκες Δ.Δ.:
1)    Λενέτης Εμμανουήλ από το Διοικ. Πρωτοδικείο Αλεξ/λης στο Διοικ. Πρωτοδικείο Σερρών.
2)    Κυριακοπούλου Γεωργία από το Διοικ. Πρωτ. Αγρινίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
3)    Χρηοτάτου Φωτεινή από το Διοικ. Πρωτ . Καλαμάτας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.
4)    Τσόγκας Παναγιώτης από το Διοικ. Πρωτ Χαλκίδας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
5)    Τρουλινος Επαμεινώνδας από το Διοικ. Πρωτ Κοζάνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών.
3


6)    Αλατζογιάννη Κωνστάντια από το Διοικ. Πρωτ Λάρισας στο Διοικ. Πρωτ Θεσ/νίκης.
7)    Μαδεμλή Χριοτιάνα από το Διοικ. Πρωτ Μυτιλήνης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νϊκης.
8)    Σαββοπούλου Σοφϊα από το Διοικ. Πρωτ Ρόδου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
9)    Κωνστάντιου Αικατερίνη από το Διοικητικό Τρίπολης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
10)   Ντήμου Φαίδρα από το Διοικ. Πρωτ Λάρισας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
11)   Αριστοτελίδου Αικατερίνη από το Διοικ. Πρωτ Καβάλας στο Διοικ. Πρωτ Θεσ/νίκης.
12)   Μπακρισιωρης Γεώργιος από το Διοικ. Πρωτ Κορίνθου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
13)Χατζημηνιάδης Βασίλειος από το Διοικ. Πρωτ Ιωαννίνων στο Διοικ. Πρωτ Κοζάνης.
14) Καλογήρου Σταματία από το Διοικ. Πρωτ Λαμίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά. 15)Σωτηρίου Νικόλαος από το Διοικ. Πρωτ Κέρκυρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης.
16)   Ζοΰκας Στέφανος από το Διοικ. Πρωτ Κέρκυρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
17)   Γοργίλης Χρήστος από το Διοικ. Πρωτ Ηρακλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
18)
Χατζηθεοδώρου Αλεξάνδρα από το Διοικ. Πρωτ Χανίων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών.

19)  Κεραμετσής Ιωάννης από το Διοικ. Πρωτ Κέρκυρας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου.
20)  Παπουτσάκη Μαρία από το Διοικ. Πρωτ Ιωαννίνων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
Αναβλήθηκε η κρίση για την αίτηση μετάθεσης της Πρωτοδίκη Δ.Δ.: Τσεγγελίδου Μαριάννας
Οι υπόλοιπες αιτήσεις μετάθεσης Πρωτοδικών Δ.Δ. δεν έγιναν δεκτές.
ΣΤ) Διορίστηκαν στο βαθμό του Πρωτοδίκη Δ.Δ. και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω Πάρεδροι Δ.Δ.:
1)       Σταυλά Άννα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.
2)    Στάϊκου Βασιλική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
3)    Καλύβας Βασίλειος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου.
4)    Ζαχαρόπουλος Βασίλειος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
5)    Αποοτολίδου Χριστίνα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.
6)    Τζέλλου Αλεξάνδρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
7)    Αρσενίου Νιόβη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
8)    Νικολοπούλου Αγγελική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.
9)    Ρουσσοπούλου Άννα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.
10) Γιώργου Ιωάννα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
11)
Χρυσοοτομίδου Βασιλική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξ/λης.
12)Πενίδης Νικόλαος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
Αναβλήθηκε η κρίση για τους παρακάτω Παρέδρους Δ.Δ.: Πετροπούλου Ελένη - Αντιγόνη, και
Μπάρμπα Ελένη.
Ζ) Τοποθετήθηκαν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστών (18η σειρά) σε θέσεις
Παρέδρων:
1)       Κοφίνης Στέργιος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
2)    Γεωργακάκης Ιωάννης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
3)    Γαβρά Θεοδώρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
4)    Βρεττάκου Σταματϊνα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
4
5)      Μήτρακας Αλέξανδρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
6)    Βέτσικα Στυλιανή-Ειρήνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
7)    Γρηγοριάδου Ναταλία-Ελένη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
8)    Μπούρχσ Μαρία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
9)    Παπαδόπουλος Στυλιανός στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
10)   Σιώνας Γεώργιος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
11)Σκούπα Γεωργία-Βασιλική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

12) Παπακωνοταντΐνου Χαρίκλεια στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
13) Κατσένης Γεώργιος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
14) Νασοπούλου Όλγα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
15)   Μπατσομήτρου Ανδριανή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
16)   Φίλη Σταυρούλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
17)   Αρβανίτη Μυρτώ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
18)
Δημητροπούλου Ελένη-Κωνοταντϊνα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

19) Κουσιουρή Ευαγγελία-Δόξα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
20) Πανταζοπούλου Κωνοταντϊνα-Ελένη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης.
21) Καράτσαλου Αναστασία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
22) Νταβέλος Παύλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
23) Βούλγαρης Κωνσταντίνος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
24) Αποστολάκης Ιωάννης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
25)Τζουβάρα Βασιλική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
26)
Στρατάκης Εμμανουήλ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

27) Σακελλαρίου Βασιλική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
28) Παναγιώτου Δημήτριος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.
29)Τσομπανίδου Βασιλική στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
30)
Παπαδοπούλου Μελπομένη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
31)Αρβανιτίδου Ανδρομάχη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.

32)  Κατσΐμπρας Σπυρίδων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
33)  Μπασιούκα Ιωάννα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
34)Σπανού Αικατερίνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
35)
Τσούγκος Σωτήριος-Αιμίλιος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου.

36) Μαυρομουοτάκη Δέσποινα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
37) Παπανικολάου Πηνελόπη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.
38) Γεωργάκη Μυρτώ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.
39) Αλεξοπούλου Μαρία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
40) Καζαντζίδου Ερσίλια στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
41) Βέτσικα Μαρία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
42) Ρωμανού Αναστασία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
43) Μπαϊκούσης Χρήστος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας.
5


44)Τσιράκογλου Άννα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας.
45)  Πελεκάση Αικατερίνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
46)  Καλαντζή Ειρήνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
47)  Μεντή Γεωργία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
48)  Γεωργιαδου Αφροδϊτη-Σοφία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων.
49)Τσιτλακίδου Βαρβάρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.

50) Μπούνου Δήμητρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
51) Ρουσσάκη Ειρήνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων.
52) Χατζής Αλέξανδρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
53)Τσιμινάκη Κατερίνα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας.
54)
Τσόγκα Ελένη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
55) Πιτσόκου Παρασκευή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου. 56)Τσάμπρα Ιωάννα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
57)  Κουφογιαννίδης Βασίλειος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
58)  Παπαγιάννη Ελένη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
59)  Μπηλιώνη Ξακουστή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
60)  Γρηγορίου Πανωραία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
61)Φυτιλής Πέτρος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.

62)  Κατσίκα Σωτηρία-Σπυριδούλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
63)  Παπαθανασιου Παναγιώτα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
64)  Σκυλοδήμου Ευγενία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης.
65)Χΐρτογλου Ανθοΰλα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
66) Γεωργιαδου Παρθένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου.
67)Τσίτου Αθηνά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.

68) Μαλλιού Αικατερίνη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
69) Στασινάκη Ελένη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
70)
Αϊβάζογλου Δέσποινα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

71)  Μακρϊδου Περιστέρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
72)  Κατσαβέλη Σοφία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

73)  Γκιόση Σοφία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά.
74)
Ασπράγκαθου Δέσποινα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"