Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

ΑΠ 884/2018: Δάνεια σε Ελβετικό Δάνειο - Παραππομπή στην Ολομέλεια

Απόφαση 884 / 2018    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 884/2018 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1’ Πολιτικό Τμήμα 

ΕνΔΕ: ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ


ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

/

Αθήνα, 29-6-2018
Αριθμ. Πρωτ. 345
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΠΔ 59/2018 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής

ΔΕΕ- GDPR - Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τηρείται ανωνυμία στις προδικαστικές υποθέσεις όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα


Από την 1η Ιουλίου 2018 θα τηρείται ανωνυμία στις προδικαστικές υποθέσεις όσον
αφορά τα φυσικά πρόσωπα

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Αντισυνταγματική έκρινε ο Άρειος Πάγος την υποχρεωτική διαμεσολάβηση


Θίγεται ο συνταγματικά προστατευόμενος πυρήνας του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στη Δικαιοσύνη

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 738/2018


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Κατάλογος των υπηρεσιών Ν.SIS II και των εθνικών τμημάτων Sirene

Κατάλογος των υπηρεσιών Ν.SIS II και των εθνικών τμημάτων Sirene
(2018/C 226/02)

ΣΕΓΚΕΝ: Κατάλογος των αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα

Κατάλογος των αρμόδιων αρχών που εξουσιοδοτούνται να πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στα δεδομένα που περιέχονται στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 8 του

ΔΠρωτΑθηνών 2718/2018 - Αποζημίωση λόγω τρομοκρατικής ενέργειας σε δικαστικό λειτουργό

Με την 2718/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή αγωγή των εναγουσών, γειτόνων δικαστικής λειτουργού, στην οικία της οποίας είχε τεθεί εκρηκτικός μηχανισμός και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην 1η ενάγουσα το συνολικό ποσό των 34.625 ευρώ (= 27.625 υλική ζημία + 7.000 ηθική βλάβη ), και στη 2η ενάγουσα το συνολικό ποσό των 17.850 ευρώ (= 10.850

Αποζημίωση διερμηνέων


Σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/71263/0022 της 22.11.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί αποζημίωσης διερμηνέων(ΦΕΚ1547

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Θεωρητική & πρακτική παρουσίαση των διατάξεων του νέου Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

16 Ιουλίου 2018: GDPR: Θεωρητική & πρακτική παρουσίαση των διατάξεων του νέου Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Βασική εκπαίδευση για υπεύθυνους συμμόρφωσης & υποψήφιους DPO

Δογματικά και πρακτικά ζητήματα από τη διασταύρωση πολιτικής και διοικητικής δίκης

US Supreme Court Επέμβαση στον ιδιωτικό βίο στο πλαίσιο έρευνας για ποινικά αδικήματα

United States Supreme Court 22.6.2018, Carpenter v. United States
Ιδιωτικός βίος – Επέμβαση στον ιδιωτικό βίο στο πλαίσιο έρευνας για ποινικά αδικήματα – Τέταρτη Τροποποίηση του Συντάγματος [κατ’ αρχήν απαίτηση έκδοσης δικαστικού εντάλματος, ερειδόμενου σε δικαιολογημένη υπόνοια διάπραξης αδικήματος (probable cause)] – Πρόσβαση στα αρχεία (των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας) δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών κινητών τηλεφώνων (cell-site location information) 

ΓΔΕΕ: αλλαγή φύλου - γάμο που συνήψε πριν από την αλλαγή - σύνταξη γήρατος στην ηλικία που προβλέπεται για το φύλο το οποίο απέκτησε
Πρόσωπο το οποίο προέβη σε αλλαγή φύλου δεν μπορεί να υποχρεωθεί να ακυρώσει τον γάμο που συνήψε πριν από την αλλαγή αυτή προκειμένου να λάβει σύνταξη γήρατος στην ηλικία που προβλέπεται για το φύλο το οποίο απέκτησε
Τέτοιου είδους προϋπόθεση συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου

ΓΔΕΕ : Δεν είναι δυνατή η καταχώριση του σημείου «france.com» ως σήματος της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑπόφαση στην υπόθεση T-71/17 France.com, Inc. κατά EUIPO

 
Δεν είναι δυνατή η καταχώριση του σημείου «france.com» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕνΔΕ: Διακηρυξη της Λισαβονας
 

/Την 1η Ιουνίου 2018 συγκλήθηκε στη Λισαβόνα η ετήσια ΓΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων (αντίστοιχων του Α.Δ.Σ. της Ελλάδας). Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο κ. Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου- Αρεοπαγίτης, ο οποίος μετέφρασε την Διακήρυξη στα ελληνικά και μας την απέστειλε.

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ - ΦΕΚ Γ 718/2018

ΦΕΚ Γ 718/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - ΦΕΚ B 2410/2018

ΦΕΚ B 2410/2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/37792/2259
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-

ΓνμΕισΑΠ 9/2018: Υπόλοιπο ποινής επί ισόβιας κάθειρξης, προς έκτιση, επί άρσης απόλυσης (κατ'άρθρο 108 Π.Κ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Προς
Τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων κ. Ευτύχιο Φυτράκη
ΘΕΜΑ: Υπόλοιπο ποινής επί ισόβιας κάθειρξης, προς έκτιση, επί άρσης απόλυσης (κατ'άρθρο 108 Π.Κ.)

ΓνμΕισΑΠ 8/2018 στοιχεία των δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών ποτυ εμπίπτουν στο τραπεζικό απόρρητοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα
21-6-2018

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.


/
Αθήνα, 22-6-2018
Αριθμ. Πρωτ. 336
Έληξε προχθές η προθεσμία για τη συμμετοχή ανηλίκων παιδιών συναδέλφων σε κατασκηνώσεις και camp κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. Ο αριθμός των παιδιών ξεπέρασε κατά πολύ κάθε προηγούμενη χρονιά και έφτασε τα 264. Το ενδιαφέρον των συναδέλφων για το νέο τρόπο λειτουργίας των κατασκηνωτικών προγραμμάτων καταδεικνύει την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Αποστολη αρθρων για ηλεκτρονικα ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ


/
Αθήνα, 21-6-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 332

Τελετή απονομής Βραβείων Δημητρίου Μπαμπάκου και Κωνσταντίνου ΤσιριμώκουΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Φωτογραφική Έκθεση την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στις 11.00 π.μ. στην είσοδο του Αρείου Πάγου

Εγκαίνια Φωτογραφικής Έκθεσης του Ασυνόδευτου Εφήβου από τη Συρία Mustafa Omar, την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 στις 11.00 π.μ. στην είσοδο του Αρείου Πάγου 

 

 

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕνΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


                      
 


ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                   
           ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
      (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
 ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                    Τ.Κ. 101. 71
     e- mail: endikeis@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών - (ΚΕΛΔ)» για τις 7 Ιουλίου 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το ΔΣ και τα μέλη του «Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών - (ΚΕΛΔ)» έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην εκδήλωση

ΔΕΕ: Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε φάκελο εποπτείας χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής δεν είναι οπωσδήποτε εμπιστευτικές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ κ. ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΔ


ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Αγαπητές και αγαπητοί μου συνάδελφοι και συνεργάτες.
Για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μου, κατά την μακρά πορεία μου στη Διοικητική Δικαιοσύνη, σας ευχαριστώ ανυπόκριτα, ευχόμενη καλή συνέχεια στο έργο σας και κάθε καλό σε προσωπικό επίπεδο.

Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο», στις 03/07/2018, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16.00-21.00.
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων.

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Ν. 4549/2018 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ κτλ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές
διατάξεις.

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.-ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 338/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 338/2018 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 37743
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σύρου.

THE ART OF CRIME 4
O Arthur Felig (1899-1968), γνωστότερος με το ψευδώνυμο Weegee που είχε απονείμει ο ίδιος στον

12η ετήσια Απονομή Βραβείων ΙΜΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) έχει τη χαρά και την τιμή

να σας προσκαλέσει στην
12η ετήσια Απονομή Βραβείων ΙΜΔΑ

« Η προστασία της ιδιωτικότητας με βάση το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 21/6/2018

Αθήνα 5-6-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

N. 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

ΦΕΚ A 104/2018 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548/2018
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ


ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΕνΔΕ: Έκθεση – Αναφορά Πεπραγμένων κατά την Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών


Τόπος και χρόνος:                                           Βερολίνο Γερμανία 24-26 Μαΐου 2018
Εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:
Δημήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και
Γεώργιος Κασίμης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Απεβίωσε, χθες, ο Σωκράτης Σωκρατίδης, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου


Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

N. 4547/2018 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ- σης και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της

ν. 4546/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4546
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη-
γίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ


Αποτελεί προϋπόθεση ένταξης στο νόμο βάσει του άρθρου 1 του νόμου και για το λόγο αυτό εξετάζεται αυτεπάγγελτα. Ο ισχυρισμός περί έλλειψης μόνιμης αδυναμίας και γενικής αδυναμίας πληρωμής αποτελεί άρνηση ουσιαστικής προϋπόθεσης του νόμου και όχι ένσταση, όπως χαρακτηρίζεται συνήθως.

VIDEO της Ημερίδας του Συλλόγου μας «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (8.6.2018) -


Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Συντριπτικό «όχι» των δικηγόρων στην εξαγγελία για «τριχοτόμηση» του Πρωτοδικείου Αθηνών

Με συντριπτική πλειοψηφία, οι δικηγόροι της Αθήνας είπαν «όχι» στην εξαγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης για την ίδρυση νέων Πρωτοδικείων στην Αττική.
Συγκεκριμένα, στο δημοψήφισμα που οργάνωσε ο ΔΣΑ, ψήφισαν συνολικά 8.935 δικηγόροι. Από αυτούς, σε σύνολο 8.779 εγκύρων ψηφοδελτίων, 7.961 ψήφισαν «όχι»στη δημιουργία των νέων Πρωτοδικείων, δηλαδή ποσοστό 90,68%.

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

"Σύγχρονα θέματα ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου"

Η έδρα Jean Monnet της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί», σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, σας προσκαλούν στο τετραήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί από τις 26 έως και τις 29 Ιουνίου 2018 με θέμα:

"Σύγχρονα θέματα ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου"

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ11 Ιουνίου 2018/in Ανακοινώσεις /link

Αθήνα, 11/6/2018
Αριθμ. Πρωτ. 319
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΠρΠατ - ΔΠρΜεσ - ΔΠρΚαλ ΦΕΚ B 2097/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

Οργανισμός Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικα- στικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) .


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52
Οργανισμός Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικα-
στικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) .

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 633/2018

ΦΕΚ Γ 633/2018 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2018, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Συγχαρητήρια Επιστολή προς ΔΣ ΕΕΕ του κ. Λάμπρου Καρέλου, Πρόεδρος Εφετών Αθηνών


Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κ. Ελευθέριο Μιχαηλίδη, τον Αντιπρόεδρο κ. Ευάγγελο Μπακέλα και τη Γενική Γραμματέα κ. Κέλλυ Θεολογίτου για την άψογη διοργάνωση και διεξαγωγή και την απόλυτη επιτυχία του συνεδρίου «Μετανάστευση - Πρόσφυγες - Ασυνόδευτα Ανήλικα», που έγινε στη Σκιάθο από 1 έως και 3 Ιουνίου 2018.

"Σχέση διοικητικής με πολιτική και ποινική δίκη και επιρροή τους στη διοικητική διαδικασία και δίκη"

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ "Σχέση διοικητικής με πολιτική και ποινική δίκη και επιρροή τους στη διοικητική διαδικασία και δίκη"

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΜΑΪΟΣ 2018

ΑΔΣ 14, 15, 21, 29 - 5 -2018. 11-6-2018
 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 14ης Μαΐου 2018
Προάγονται στο βαθμό του Αρεοπαγίτη οι Πρόεδροι Εφετών:

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


5 Ιουνίου 2018/in Ανακοινώσεις /link
Αθήνα, 05-06-2018
Αρ. Πρωτ. : 315
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΕΔΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 637/20183 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2018, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι-
κός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως αυτά ισχύουν, και τις
με αριθμούς 47, 48, 50, 51 και 52/22.03.2018 αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης:

ΔΕΕ: Ο διαχειριστής σελίδας (fan page) στο Facebook είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας του


Απόφαση στην υπόθεση C-210/16 Unabhangiges Landeszentrum fur Datenschutz Schleswig-Holstein κατά
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH
Ο διαχειριστής σελίδας (fan page) στο Facebook είναι υπεύθυνος από κοινού με το Facebook για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας του

ΔΕΕ: «σύζυγος»,- ελεύθερη διαμονή των πολιτών ΕΕ - συζύγοι του ιδίου φύλου

Τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλοΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάριο με θέμα:

Τα δικαιώματα των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου έχει αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης «Training for a European Area of Justice» του προγράμματος JUSTICE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ανήλικος ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας


ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                                           

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλούν σε ημερίδα με τίτλο:

                                        «Μόνη μας πατρίδα τα παιδικά μας χρόνια…»
                                   Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΩΣ ΘΥΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΕΚ B 1972/2018) ΠτΚαρδ - ΕιρΛαρ - ΕιρΙστ - ΕιρΠτΑρην

ΦΕΚ B 1972/2018
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Καρδί-
τσας, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 37/2017 από-
φαση της Ολομέλειας αυτού.