Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Πόσο αποστασιοποιημένος είναι ο Δικαστής από την πραγματικότητα και πόσο αποφασιστικά την διαμορφώνει;Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη,
Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

            Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ στο Burgerbraukeller, μια από τις μεγαλύτερες μπυραρίες στο Μόναχο,  στις 8 Νοεμβρίου 1923 και την σύλληψη των πραξικοπηματιών δύο ημέρες αργότερα, η υπόθεση πέρασε στα χέρια της γερμανικής δικαιοσύνης. Την 1η Απριλίου 1924 εκδόθηκαν οι δικαστικές αποφάσεις. Το Δικαστήριο του Μονάχου απάλλαξε τον στρατηγό Ludendorff από την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, πέντε άλλα πρόσωπα καταδικάστηκαν σε τρίμηνη φυλάκιση, ενώ ο Χίτλερ μαζί με άλλους τρεις συνωμότες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση πέντε ετών. Το Δικαστήριο αναγνώρισε πως όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν οδηγηθεί στις ενέργειές τους «από πνεύμα καθαρά πατριωτικό και με την πιο ευγενή και ανιδιοτελή βούληση» και πως είχαν ειλικρινή πίστη και συνείδηση «ότι όφειλαν να ενεργήσουν για τη σωτηρία της πατρίδας». Από ηθική άποψη η απόφαση και το σκεπτικό ισοδυναμούσε με αθώωση και έτσι ακριβώς εξελήφθη σε όλη τη Γερμανία. Ο Χίτλερ αποφυλακίστηκε 8 μήνες μετά την καταδίκη του από το Δικαστήριο.

«Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». - ΦΕΚ A 33/2019


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 3814
Διεκπ. 1834

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣτΕ και ΕλΣυν - ΦΕΚ Γ 221/20193 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με π.δ. της 31ης Ιανουαρίου 2019, που εκδόθηκε στην
Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα
άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49 και 61 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύει
και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

ΕισΑΠ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523
Αθήνα 27-2-2019
Αρ. Πρωτ.: 2659


Προς
Α) Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας Β) τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Χώρας Γ) κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Δ) κ.κ. Εισαγγελείς Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
 ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΆΡΘΡΟ 18 Ν. 4596/26-2-2019 (ΦΕΚ 32 Τ. Α)

ΣυμβΠλΒολ 37/2019: Απόρριψη προσφυγής κρατουμένου για τακτική άδεια (κατ΄επίφαση καλή διαγωγή και χρήση προηγούμενων αδειών)


        Αριθμός 37/2019
                  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ

          Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Ρήγα, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Αναστασία Μπούλδα, Πλημμελειοδίκη-Εισηγήτρια και Γεώργιο Γκότση, Πλημμελειοδίκη.             

Συνεδρίασε  στην  αίθουσα διασκέψεων του Πρωτοδικείου Βόλου, στις 21 Φεβρουαρίου 2019,  παρουσία και της Γραμματέως  Ελένης Μπακίρη,  για να σκεφθεί και αποφασίσει για την παρακάτω υπόθεση, στην οποία ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Χρήστος Καραγιάννης, υπέβαλε προς το Συμβούλιο αυτό την  με αριθμό  6/2019/8γρ. έγγραφη πρότασή του η οποία  καταχωρήθηκε στα βιβλία με αύξοντα αριθμό 24/2019 και έχει ως εξής:


N. 4596/2019: Κύρωση Πρωτοκόλλου (τροποποιούνται ΠΚ, ΚΠΔ, ΚΔικηγ κτλ)


ΦΕΚ A 32/2019
N. 4596/2019

Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβα-
ση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
των Θεμελιωδών Ελευθεριών,II) Ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του
ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά

«Ο νέος νόμος για την αναδοχή παιδιών»

Εσπερίδα ΕΟΔ - Ο νέος νόμος για την αναδοχή παιδιώνΗ Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (ΕΟΔ)  www.eod.gr
διοργανώνει Εσπερίδα με θέμα:
«Ο νέος νόμος για την αναδοχή παιδιών»
Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 ώρα 18.00

« Απονομή της δικαιοσύνης και περί δικαίου αίσθημα»

ΔΕΕ: λογότυπο βιολογικής παραγωγής - σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση για λατρευτικούς λόγους

ΕΔΔΑ: Δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας

Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Lolov κ.α. κατά Βουλγαρίας της 21.02.2019 (αρ. 6123/11)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΔΥΟ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη
Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ Απρίλιος 2019ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
     Άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ
     Ιδιωτική εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ
     Δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2019

ΕΕΕ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 29/4 – 3/5/2019/
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας προγραμματίζει εκδρομή στην Αγία Πετρούπολη για το διάστημα από 29/04-03/05/2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΦΕΚ Γ 215/2019

ΦΕΚ Γ 215/2019 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Φεβρουαρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

«Τα Δικαστήρια Θεραπείας από τα Ναρκωτικά (ΔΘΝ): Η θεραπεία του εξαρτημένου από τα ναρκωτικά δράστη»

"Το ΔΠΜΣ "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις", που εκπονείται από τη Νομική  Σχολή ΑΠΘ και το τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε  συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ, διοργανώνει Συνέδριο, υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕ  
ΑΠΘ, με θέμα:


ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019
ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
       ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ TOY ANΘΡΩΠΟΥ
(ΙΜΔΑ)
MARANGOPOULOS FOUNDATION
FOR HUMAN RIGHTS
(MFHR)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2019
ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΙ

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΦΕΚ Γ 195/2019

ΦΕΚ Γ 195/20191 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Φεβρουαρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις

ΕνΔΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 

Αθήνα, 22-2-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 115
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΣτΕ Δ΄ Τμ. 64/2019 Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι - Γεωργικοί συνεταιρισμοί - μετατροπή σε εκούσιο αγροτικό συνεταιρισμό


Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (άρ. 12 Σ. – άρ. 11 ΕΣΔΑ) – Γεωργικοί συνεταιρισμοί (άρ. 12 παρ. 4-5 Σ.) – ΚΥΑ, εκδοθείσα βάσει του άρ. 32 του ν. 4384/2016, κατόπιν καταδικαστικής απόφασης του ΕΔΔΑ, περί (α) της μετατροπής της αιτούσας Ένωσης των κατά τον α.ν. 6085/1934 αναγκαστικών οινοποιητικών συνεταιρισμών της νήσου Σάμου σε εκούσιο αγροτικό συνεταιρισμό του ν. 4384/2016, διά της συγχωνεύσεως των μελών της, και β) της μετατροπής των οινοποιητικών συνεταιρισμών – μελών της αιτούσας, οι οποίοι δεν επιθυμούν την συγχώνευση, σε αυτοτελείς εκούσιους αγροτικούς συνεταιρισμούς – Δεν απαιτείται η κατάρτιση μελέτης για τη θεσπιζόμενη μετατροπή – Απόρριψη της αιτήσεως ακυρώσεως 

"Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/ Ενωσιακό Δίκαιο)”

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών ΣτΕ και Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου - Eπιστημονική εκδήλωση "Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/ Ενωσιακό Δίκαιο)”

Πρόσκληση στην επιστημονική εκδήλωση "Ζητήματα δικαστικού ελέγχου των νόμων σε σχέση με κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος (Σύνταγμα/ Ενωσιακό Δίκαιο)”

“Συνταγματική δημοκρατία και λαϊκισμός”

Συνέδριο: “Συνταγματική δημοκρατία και λαϊκισμός”, Αθήνα 1-2 Μαρτίου 2019

Το Δ.Σ. του Επιστημονικού Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης»
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συνεδρίου του, με θέμα:

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ κτλ

ΕισΑΠ: Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση εισαγγελέων και δικαστών σε όλη τη χώρα από το ΚΕΘΕΑ για τις εξαρτήσεις


       Με πρωτοβουλία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου  κυρίας  Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου και του ΚΕΘΕΑ, εγκαινιάστηκε αυτές τις μέρες πρόγραμμα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης εισαγγελέων και δικαστών όλης της χώρας σε θέματα εξαρτήσεων. 

     Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ολοκληρωμένη ενημέρωση των λειτουργών της δικαιοσύνης γύρω από το σύνθετο θέμα της εξάρτησης, το οποίο συνδέεται με σημαντικό αριθμό εκδικαζόμενων υποθέσεων. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αναμένεται να διευκολύνει την εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου για εναλλακτικά της φυλάκισης μέτρα σε εξαρτημένους χρήστες , ενισχύοντας τις δυνατότητες απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Στα 90 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Κόκκινος πρόεδρος του Αρείου Πάγου από το 1990 έως το 1996. Η κηδεία του όπως έγινε

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

ΕνΔΕ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


/
Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εκπροσώπου Τύπου
Ακριβής Ερμίδου, Υπεύθυνης Διαχείρισης Οικονομικών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΠρΜυτ - ΦΕΚ B 6222/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21/2018 (1)
Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΔΔΑ: Χορήγηση προσωρινών μέτρων για την ιατρική περίθαλψη και προστασία μεταναστών


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της 30.01.2019

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θρησκευτική Ελευθερία Επίκαιρα Νομικά ΖητήματαΘεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) διοργανώνει, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ., ημερίδα με θέμα:
Θρησκευτική Ελευθερία
Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγοριών Συλλόγων Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη νέα εποχή


14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγοριών Συλλόγων
Δικηγορία και Δικαιοσύνη στη νέα εποχή
19-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΕΡΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Πρωτοδικείο Αθηνών είναι πραγματικότητα.

Μετά από πολύχρονους και επίμονους αγώνες του δικηγορικού σώματος για την προώθηση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στα δικαστήρια είναι πραγματικότητα. Ενεργοποιήθηκε η Ηλεκτρονική Κατάθεση και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 163/2019

ΦΕΚ Γ 163/2019 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78

ΕνΔΕ: ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οι θεσεις μας στο Σχεδιο Νομου του Υπουργειου Δικαιοσυνης

Αθήνα, 15/2/2019
Αριθμός Πρωτ.: 94
 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Η προοπτική της κοινής ανατροφής παιδιών. Καταπολέμηση της γονικής αποξένωσης χάριν του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού»

Την Κυριακή 3 Μαρτίου και ώρα 10:00 - 16:00 θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα με τίτλο:
«Η προοπτική της κοινής ανατροφής παιδιών. Καταπολέμηση της γονικής αποξένωσης χάριν του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού»
Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης με αφορμή το graphic novel: «Ο Συλλέκτης- Έξι Διηγήματα για Έναν Κακό Λύκο» του Soloúp (εκδόσεις Ίκαρος).

Στρογγυλή τράπεζα για την προσωρινή κράτηση

Ανακοίνωση: Στρογγυλή τράπεζα για την προσωρινή κράτηση

Κατηγορία: Το Κέντρο

Αθήνα, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019
To Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Effective Legal Assistance in Pre-Trial Detention Decision-Making» (Αποτελεσματική Νομική Υποστήριξη κατά τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων για την επιβολή Προσωρινής Κράτησης).

ΕΔΔΑ: απέλαση ατόμου που ζούσε στην Ιταλία για 20 χρόνια για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης

Η απέλαση Μαροκινού υπηκόου που ζούσε στην Ιταλία για 20 χρόνια για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης, δεν παραβίασε ούτε την οικογενειακή, ούτε την ιδιωτική του ζωή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Narjis κατά Ιταλίας της 14.02.2019 (αρ. 57433/15)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 141/20196 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 24ης Ιανουαρίου 2019,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΔΔ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217-218, 2ος όροφος Αμπελόκηποι-Αθήνα, ΤΚ 115-24 Τηλ 210-6996688 και 210-6980777 FAX: 210-6998848
Αθήνα, 13.2.2019 
Αρ.Πρωτ. 35
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΕΕ: αναδρομικής ισχύος νόμος - συμβάσεις πιστώσεως αλλοδαπών - αρμοδιότητα εθνικού δικαστή να διαπιστώσει την ιδιότητα του καταναλωτή


Απόφαση στην υπόθεση C-630/17 Anica Milivojevic κατά Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen
Δεν μπορεί εθνικός νόμος να κηρύσσει άκυρες, μέσω ενός γενικού κανόνα αναδρομικής ισχύος και αυτόματης εφαρμογής, συμβάσεις πιστώσεως που έχουν συναφθεί με αλλοδαπούς πιστωτές, οι οποίοι δεν είχαν λάβει άδεια παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε αυτό το κράτος μέλος

"Ο μουφτής στην ελληνική έννομη τάξη.

  "Ο μουφτής στην ελληνική έννομη τάξη. Ιστορικές καταβολές και ισχύουσα ρύθμιση του θεσμού", 15/2/2019

Το επόμενο Σεμινάριο θα γίνει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6μμ. στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Ν. 4592/2018 Κύρωση ΠΝΠ «Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας κτλ"

ΦΕΚ A 20/2019 


Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατό-

ΕΔΔ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
mail:enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
enosidioikitikondikaston@gmail.com
Αθήνα, 13.2.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 10ης Φεβρουαρίου 2019, για τη διετία 2019 – 2021 , συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ως εξής:

Καταπολέμηση της Ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους στην Ευρώπη

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Σεμινάριο με θέμα
Καταπολέμηση της Ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους στην Ευρώπη
18 - 22 Φεβρουαρίου 2019

Ν. 4591/2019 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κτλ


Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρί-
ου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων
και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των
οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρ-
θρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβου-
λίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017

Θρησκείες και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου συμμετέχει και σας προσκαλεί στο διεπιστημονικό συνέδριο
«Θρησκείες και Ανθρώπινα Δικαιώματα»


ΣτΕ: Πειθαρχική ποινή προστίμου σε βάρος δικαστικού λειτουργού – Απαράδεκτο της αιτήσεως ακυρώσεως

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 2128/2018 
Ένδικη προστασία – Πεδίο εφαρμογής του άρ. 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ – Πειθαρχική ποινή προστίμου σε βάρος δικαστικού λειτουργού – Απαράδεκτο της αιτήσεως ακυρώσεως – Συμβατότητα με το άρ. 6 της ΕΣΔΑ
(Α) Η επίδικη υπόθεση, ως αναφερόμενη στην πειθαρχική και μόνο ευθύνη δημοσίου λειτουργού, δεν αφορά κατηγορία ποινικής

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

ΕΔΔ: ΨΗΦΙΣΜΑ της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης/2/2019

ΨΗΦΙΣΜΑ
της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
της 10ης/2/2019

Οι διοικητικοί δικαστές:
1. Διαπιστώνουμε την διαχρονική αδράνεια της πολιτείας, αλλά και την ασχεδίαστη τακτική της κυβέρνησης στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η διοικητική δικαιοσύνη, η οποία καλείται να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον συνεχών αυξανόμενων διοικητικών διαφορών που γεννώνται από την απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους και την οικονομική καχεξία που χαρακτηρίζει την εποχή της κρίσης.

«Ψυχιατροδικαστικά θέματα στην καθημερινή κλινική ψυχιατρική πρακτική»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

Οργάνωση

ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΉΣ
&
ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΑΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ της ΕΨΕ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  2019
«Ψυχιατροδικαστικά θέματα στην
καθημερινή κλινική ψυχιατρική πρακτική»