Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Ν. 4591/2019 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία κτλ


Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρί-
ου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων
και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των
οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρ-
θρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβου-
λίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017


Άρθρο 15
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 476 του
Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(άρθρο 1 παρ. 1, 3 και 4 της Οδηγίας)
Στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"