Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023)

 


ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 505/28.02.2023

Τεύχος Γ’ 505/28.02.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Φεβρουαρίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-

Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2η έκδ., 2023

 

 


 

 

 Από τη σελίδα του εκδότη 

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών «Εθνική και Διεθνής αθλητική έννομη τάξη»

 


ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών «Κοινό περί δικαίου αίσθημα και Κράτος δικαίου»

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών – δείτε εδώ

ΕΔΔΑ: Απόρριψη ως απαράδεκτης εισαγγελικής αναίρεσης κατά αθωωτικής απόφασης επειδή δεν ασκήθηκε εντός 30 ημερών (Ελλάδα)

 


Απόρριψη ως απαράδεκτης εισαγγελικής αναίρεσης κατά αθωωτικής απόφασης επειδή δεν ασκήθηκε εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης αλλά από την καθαρογραφή. Παραβίαση της πρόσβασης σε δικαστήριο 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ κατά Ελλάδας της 31.01.2023 (αρ. προσφ. 67398/14) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απόρριψη Αίτησης αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο την οποία άσκησε ο εισαγγελέας, κατόπιν αιτήματος του προσφεύγοντος, κατά αθωωτικής απόφασης που εκδόθηκε σε ποινική διαδικασία στην οποία ο προσφεύγων είχε συμμετάσχει με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ελ Συν - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναφορικά με δηλώσεις κ. Παύλου Πολάκη,


 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ         

       ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

     ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 4 & ΤΣΟΧΑ - 11521 ΑΘΗΝΑ

 

 

 

          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Ενωση Δικαστών ΣτΕ: Δελτίο Τύπου για τις δηλώσεις του κ. Παύλου Πολάκη (27-2-2023)


«
Ο χλευαστικός αντιδικαστικός λόγος του κ. Παύλου Πολάκη

Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Παύλου Πολάκη περί «βαθέος κράτους» δεν είναι δυνατόν να αφήσουν αδιάφορες τις Ενώσεις των Δικαστών της Χώρας.

Δηλώσεις σαν και αυτές απαιτούν απάντηση.

Οι δηλώσεις του κ. Π. Πολάκη μάς καλούν σε απάντηση όχι λόγω της, μικρής ασφαλώς, δυνατότητας που έχουν, αυτές καθ΄αυτές, να πλήξουν την Ελληνική Δικαιοσύνη στη συνείδηση των Συμπολιτών μας.

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τη δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή Παύλου Πολάκη

 


Αθήνα:7/26-2-2023       

                                                      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, καταδικάζει απερίφραστα το περιεχόμενο της νέας δημόσιας τοποθέτησης τουβουλευτή Παύλου Πολάκη, με την οποία απειλεί ευθέως και στοχοποιεί δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους και κρατικούς λειτουργούς, στρεφόμενος ονομαστικά κατ’ αυτών με την προτροπή: «να καθαρίσουμε από αυτούς».

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με τις δηλώσεις του Βουλευτή Π. Πολάκη (26-2-2023)


 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ    

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr    

Αθήνα, 26/2/2023
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

N. 5025/2023 θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού κτλ

 

Τεύχος A’ 42/24.02.2023

Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισί-

ου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της

αθλητικής νομοθεσίας.

 

 

 

N. 5024/2023 Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου κτλ

 

Τεύχος A’ 41/24.02.2023

Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινή-

των της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακι-

νήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές δια-

τάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Οικονομικών.

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 493/24.02.2023

Τεύχος Γ’ 493/24.02.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα, της 8ης Φεβρουαρίου 2023,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-
ντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»

Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην ΕΣΔΙ - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 169/24.02.2023

  Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 169/24.02.2023


3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 7890
Τοποθέτηση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρ-
φωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στην Εθνική Σχο-
λή Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 55Β του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246),
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 5001/2022
«Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών
υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών -

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων»


 

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων»

 

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Ασημίνα Γκάγκα, θέτουν από σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων»

 

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος»

 


Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέτομε από σήμερα Παρασκευή, 24η Φεβρουαρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - Τεύχος Γ’ 473/23.02.2023

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 21.2.2023 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 441/23.02.2023

Τεύχος Γ’ 441/23.02.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Φεβρουαρίου
2023, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και την
υπ’ αρ. 275/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, απο-
σπάται στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς ο Ειρηνοδίκης
Β΄ τάξης του Πταισματοδικείου Βέροιας, Ευάγγελος Αγα-
τιανός του Χριστοφόρου, για έξι (6) μήνες, της απόσπα-
σης αρχομένης μετά τις 19.02.2023.

NOVACRIMINALIA ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 17 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 

 

 


 

 

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

ΑΠ (ποιν.) 33/2023: Απόλυτη ακυρότητα όταν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο λάβει μέρος δικαστής - σύζυγος του δικαστή που έκρινε την υπόθεση πρωτοδίκως

 

Αριθμός 33/2023

TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Ποινικό Τμήμα

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Κουβίδου, Βασίλειο Μαχαίρα, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου και Ελευθέριο Σισμανίδη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Δεκεμβρίου 2022, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί αναιρέσεως της ΗΤ 1373/2022 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον M** S*** του A**, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

....

 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΣΔι: «Δικαστική Δεοντολογία – Διαχείριση δικαστηρίων – Διαχείριση του χρόνου στην άσκηση των δικαστικών καθηκόντων»


 

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «Δικαστική Δεοντολογία – Διαχείριση δικαστηρίων – Διαχείριση του χρόνου στην άσκηση των δικαστικών καθηκόντων»

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

ΠΔ 17/2023 Ορισμός ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα.

 
 

Τεύχος A’ 35/20.02.2023

Ορισμός ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική
αρμοδιότητα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 207).

ΕνΔΕ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

                


   

 

 

 

 

 ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529                                                                                                                                          

                                   Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    Αθήνα, 21-2-2023

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 99 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    

ΕνΔΕ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ης Φεβρουαρίου 2023


 

                   

 

 

   ΕΝΩΣΗ                                                          

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

            Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                    

           

 

Αθήνα, 21-2-2023

Αρ. Πρωτ. :  93 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ης Φεβρουαρίου  2023

Αναπάντητα τα ερωτήματα για την δράση της προέδρου της Ένωσης

 


Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη,

Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εφέτη,

Μελών του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Αμήχανη στήριξη της πλειοψηφίας του ΔΣ μετά τις αποκαλύψεις για την δράση της προέδρου Μ. Στενιώτη

 


Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

 

ΕΔΔΑ: Διάρκεια ποινικής διαδικασίας 9 χρόνων σε έναν μόνο βαθμό δικαιοδοσίας! Παραβίαση εύλογου χρόνου της δίκης

 


Διάρκεια ποινικής διαδικασίας 9 χρόνων σε έναν μόνο βαθμό δικαιοδοσίας! Παραβίαση εύλογου χρόνου της δίκης 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Adamčo κατά Σλοβακίας της 09.02.2023 (αρ. προσφ. 25436/21) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΣτΕ Β΄ 278/2023: ακύρωση παράλειψη άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας - Υποχρέωση άμεσης εφαρμογής του νόμου από τη φορολογική αρχή έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης.

 

ΣτΕ Β΄ 278/2023: Εκ νέου ακύρωση της παράλειψης άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας, λόγω συνεχιζόμενης αδράνειας της φορολογικής διοίκησης. Υποχρέωση άμεσης εφαρμογής του νόμου από τη φορολογική αρχή έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης.

21/02/2023

ΣτΕ Β΄ 278/2023
Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Ν. Νικολάκης, Πάρεδρος
 
Εκ νέου ακύρωση της παράλειψης άσκησης κανονιστικής αρμοδιότητας, λόγω συνεχιζόμενης αδράνειας της φορολογικής διοίκησης. Υποχρέωση άμεσης εφαρμογής του νόμου από τη φορολογική αρχή έως την έκδοση της κανονιστικής πράξης.
 

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

N. 5023/2023 Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα- πηρίας ή χρόνιας πάθησης, (αλλαγή ΑΚ - ΚΠολ - ΠΚ - ΚΠΔ - ΚΟΔΔΛ - ΚΔΔ - ΚΣυμβ)

 


Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα-

πηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της

ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πο-

λιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώ-

δικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητι-

κής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων

και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με

τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με

Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και

λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβα-

σης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία.

 

ΕνΔΕ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ


 

 

                                                                                                                                                                             

 

2. 19-2-2023 

 

 

 ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529                                                                                                                                          

                       Τ.Κ. 101 71

            e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Αθήνα, 17-2-2023

                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕνΔΕ: Συμφωνία της Ένωσης με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για τη διάθεση συνδρομών στην πλατφόρμα Qualex

 


Αθήνα, 17-2-2023

                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:  84

Ανακοίνωση

 Συμφωνία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για τη διάθεση  συνδρομών στην πλατφόρμα νομικού περιεχομένου Qualex αποκλειστικά για τα μέλη της Ένωσής μας 

 

 

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑΣΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑΣ

Απάντηση της Προέδρου της ΕΝΔΕ, Μαργαρίτας Στενιώτη επί του αιτήματος της μειοψηφίας  περί παραίτησης μελών του Δ.Σ.

 

  Η καταλλαγή που έχει επέλθει στην Ένωση, η αποδοχή του έργου του νυν Προεδρείου από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ενοχλεί τη μειοψηφία του ΔΣ. 

Οκτώ μήνες μετά την εκλογική διαδικασία και την πανωλεθρία της ομάδας του ο πρώην Πρόεδρος της ΕΝΔΕ Σεβαστίδης δεν μπορεί να αποδεχθεί την ήττα του καθώς και την ήττα των φίλων του σ άλλη Δικαστική Ένωση. 

 Κάνουμε πράξη αυτό που εξαγγείλαμε. Η Ένωση δεν θα είναι βραχίονας κομμάτων και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης αλλά ανεξάρτητη και θα έχει γνώμονα όλων των ενεργειών της την αναβάθμιση του Κύρους της και προτεραιότητα αυτής θα αποτελεί η βελτίωση της καθημερινότητας του Δικαστή. 

 Αυτό δεν αρέσει στον πρώην Πρόεδρο και προσπαθεί να πλήξει την τιμή μου, την υπόληψή μου, την αξιοπρέπειά μου και εν γένει την προσωπικότητά μου και το έργο μου με τη χρήση στοιχείων από την προσωπική  και οικογενειακή μου ζωή, από τη συμμετοχή σε εκδήλωση φίλων μου, απο το κάλεσμα για την ονομαστική μου εορτή την 12-2-2023, απο τις καλοκαιρινές μου διακοπές  κλπ. Αν υπάρχει κάτι ηθικά μεμπτό στο να συμμετέχω σε κοινωνική εκδήλωση και να καλώ και 20 συναδέλφους υπάρχουν δικαστικά όργανα να επιληφθούν.

 Επειδή έχω λάβει γνώση όλων των στοιχείων, που αναρτά ο πρώην πρόεδρος της ΕΝΔΕ σε ομάδα Viber που ο ίδιος χειρίζεται, ένα έχω να πω,  ότι ο «χαφιεδισμός» είναι φαινόμενο άλλων εποχών επικίνδυνων για τη Δημοκρατία. Η αποδόμηση προσωπικοτήτων από τον υποστηρικτή τρομοκράτη και τον αδελφό του, Χαράλαμπο Σεβαστίδη, όπως έπραξε ο τελευταίος και με τη γενική γραμματέα της Ένωσης και με δεδομένο ότι δεν μπορούν οι αδελφοί Σεβαστίδη να δεχθούν λόγω φαλλοκρατικών αντιλήψεων τους, ότι στο τιμόνι της ΕΝΔΕ είναι δύο γυναίκες δεν θα περάσει (το metoo καλά κρατεί) και τούτο διότι σήμερα είμαι εγώ και η γενική γραμματέας (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση και βιντεοληπτικό υλικό), αύριο θα είναι άλλοι συνάδελφοι. Εξάλλου, υπάρχει προηγούμενο συναδέλφου, που παραπέμφθηκε στα πειθαρχικά όργανα απο τον πρώην πρόεδρο Σεβαστίδη και αθωώθηκε πανηγυρικά. 

Προχωράμε μπροστά με ήθος, εργατικότατα, μεθοδικότητα και διάθεση προσφοράς στους συναδέλφους. Αφήνουμε στο περιθώριο αυτούς που αρέσκονται να ασχολούνται με την «κλειδαρότρυπα», αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου έναντι όλων όσων αυτές τις ημέρες με τοποθετήσεις, σχόλια κλπ. πλήττουν την προσωπικότητά μου δημόσια, σε έντυπα,  ομάδες Viber, sites και βέβαια έναντι γνωστής εφημερίδας, που με έχει, επί μεγάλο διάστημα, στοχοποιήσει και, στους φέροντες κουκούλες,  πληροφοριοδότες αυτής. 

 

Αθήνα, 20-2-2023

 Μαργαρίτα Στενιώτη

 Πρόεδρος ΕΝΔΕ

 

https://ende.gr/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%84%cf%81%cf%85%cf%80%ce%b1%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84/

Αίτημα παραίτησης της Προέδρου και μελών του Προεδρείου της Ένωσης. Βαρύτατες σκιές μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις

 

 


 

Χριστόφορος Σεβαστίδης , ΔΝ Εφέτης, 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης, 

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2023

Ετήσια Σύνοδος των Προέδρων των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βιέννη, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρη Βερβεσού, η Ετήσια Σύνοδος των Προέδρων όλων των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (εντός και εκτός ΕΕ), που διοργανώνεται στη Βιέννη από τον Αυστριακό Δικηγορικό Σύλλογο και είναι αφιερωμένη στο Κράτος Δικαίου (Rule of Law) και την κατάσταση που επικρατεί στα Ευρωπαϊκά Κράτη αναφορικά με αυτό σήμερα.

Αντικείμενο των εργασιών της φετινής Συνόδου είναι η Διαφάνεια και συγκεκριμένα: «Πόση Διαφάνεια χρειάζεται για να υπάρχει το Κράτος Δικαίου;»

ΕνΔικΣτρΔικ: NEA ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

 


NEA ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

Μετά τις παραιτήσεις από το ΔΣ της Ένωσης της Γενικής Γραμματέα, Στρκής Δικαστή Α΄ Μαριάννας Κουδελή, και του μέλους αυτού, Στρκού Δικαστή Δ΄ Γεώργιου Ευθυμίου, που έλαβαν χώρα την 13-1-2022, κλήθηκαν να

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕνΔικΣτρΔικ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Το ΔΣ της Ένωσης χαιρετίζει με ικανοποίηση την ψήφιση από την Εθνική Αντιπροσωπεία των ακόλουθων διατάξεων:

Α) Της παράτασης κατά 3 έτη της ισχύος του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού, που διενεργήθηκε το 2018, για την πλήρωση κενών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου, από τη 17/07/2021, οπότε και έληξε η ισχύς του, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 4609/19. Είναι κοινή παραδοχή όλων των παραγόντων, διαδίκων και συνηγόρων, που έχουν

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 356/15.02.2023

Τεύχος Γ’ 356/15.02.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του

ΟλΑΠ 1/2023: Νομιμοποίηση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων

 Απόφαση 1 / 2023    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1/2023

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 

 

Ν. 5019/2023: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 - Ν. 2251/1994 - εκλογική νομοθεσία κτλ

 Τεύχος A’ 27/14.02.2023

 


Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές

αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας

των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ν. 5020/2023 Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις

  

Τεύχος A’29/15.02.2023

Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες

επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλί-

ας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ