Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΔΔ) - Τεύχος Γ’ 329/10.02.2023

Τεύχος Γ’ 329/10.02.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Φεβρουαρίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών


(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 269/2022 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Κέρκυρας η Πάρεδρος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, Σωτηρία Γκιόκα του Κωνστα-
ντίνου, για έξι (6) μήνες.
 

Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Φεβρουαρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 59 και 77 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (ν. 4938/2022 Α’ 109) και την 42/2022 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιο-
σύνης:
Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Προέδρου
Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρωτοδίκες
Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Βόλου, Βαλε-
ντίνη Σόμπολου του Χρήστου στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Λάρισας, 2) Θεσσαλονίκης, Μαρία Παπαδοπούλου
του Αποστόλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας,
3) Πειραιώς, Μαρία Φακουρέλη του Γεωργίου στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς και 4) Θεσσαλονίκης,
Φώτιος Βασιλειάδης του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής τους λογιζόμενης από
01.07.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 2528/
08.02.2023).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ