Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 261/02.02.2023

Τεύχος Γ’ 261/02.02.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Ιανουαρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 59, 60 και 77 τoυ Κώδικα Ορ-
γαvισμoύ Δικαστηρίωv και Κατάστασης Δικαστικώv
Λειτoυργώv (v. 4938/2022, Α’ 109) και τις 39/2022 και
41/2022 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου-
λίου Διοικητικής Δικαιοσύνης:


Α. Μετατίθεται, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,
με αίτησή της, η Πρόεδρος Εφετών του Διοικητικού
Εφετείου Τρίπολης, Αθηνά Στεφοπούλου του Ηλία στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Β. Πρoάγoνται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στoν βαθμό
τoυ Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων,
για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω
Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμι-
μα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών,
Παναγιώτης Καραλής του Αποστόλου στο Διοικητικό
Εφετείο Τρίπολης και 2) Πειραιώς, Αναστασία Αβρα-
μοπούλου του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο
Θεσσαλονίκης, της προαγωγής τους λογιζομένης από
1-7-2022.
Γ. Πρoάγoνται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στoν βαθμό τoυ
Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κε-
νών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτο-
δικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Καβάλας, Μαρία
Οικονόμου του Νικολάου στο Διοικητικό Εφετείο Αθη-
νών, 2) Λάρισας, Φιλιππίνα Βουδρισλή του Αντιπάτρου
στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων και 3) Πειραιώς, Δήμος
Χρυσός του Ιωάννη στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, της
προαγωγής τους λογιζομένης από 1-7-2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπουργείου Δικαιοσύνης: 2524/
27-1-2023).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ