Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Ν. 5019/2023: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 - Ν. 2251/1994 - εκλογική νομοθεσία κτλ

 Τεύχος A’ 27/14.02.2023

 


Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές

αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας

των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 22

Περιορισμός της ευθύνης του πληρωτή για μη

εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής («phishing») -

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4537/2018

 

Άρθρο 54

Πλαίσιο άσκησης της διαδραστικής

ψυχαγωγικής δραστηριότητας «δωμάτια

απόδρασης (escape rooms)» - Προσθήκη

Κεφαλαίου ΜΑ’ στον ν. 4442/2016

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ν. 2251/1994

Προστασία των καταναλωτών

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3869     (ΦΕΚ Α 130/03.08.2010)

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3758   (ΦΕΚ Α΄ 68/05.05.2009)

Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4548       (ΦΕΚ Α 104/13.6.2018)

 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012)

Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ