Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ ;

 

Πέτρος Ν. Πανταζής

Δικηγόρος Πειραιώς

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων(πρώτη δημοσίευση  "Πειραϊκή Νομολογία"  4/2023)
 

 

 

Α!

Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Ποινικού Κώδικα: «1. Υπάλληλος, που κατά παράβαση των καθηκόντων του γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα που του εμπιστεύτηκαν ή γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Η παράβαση αυτή τιμωρείται και αν τελέστηκε μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και εκείνος που χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό απόρρητο εν γνώσει της προέλευσής του, με σκοπό να βλάψει το κράτος ή άλλον. 3. Το υπηρεσιακό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά έγγραφα ή πληροφορίες που με νόμο ή απόφαση της αρμόδιας αρχής έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά».

ΔΕΕ: Θεμιτή η υποχρεωτική ενσωμάτωση δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων σε δελτίο ταυτότητας 

 

 

 

Ακυρώνει τον Κανονισμό (ΕE) 2016/679 διότι εκδόθηκε επί εσφαλμένη νομικής βάσης. Εντούτοις η ενσωμάτωση δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων στο δελτίο ταυτότητας στηρίζεται σε ισόρροπη στάθμιση μεταξύ, αφενός, των σκοπών αυτών και, αφετέρου, των θιγόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων


 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1009/28.03.2024

 Τεύχος Γ’ 1009/28.03.2024

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 21ης Μαρτίου 2024, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 28/2024 από-

«Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 5090/2024)»

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΔΜ 18.04.2024

Αθήνα, 28.03.2024

Αγαπητοί  φίλοι,

 

η Εταιρία Δικαστικών Μελετών σας ενημερώνει ότι στις 18 Απριλίου 2024,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7.30΄ μ.μ. στα  γραφεία  της   [Επαμεινώνδα  αρ. 4,  Πλάκα],  θα αναπτυχθεί το θέμα: «Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ν. 5090/2024)» από τους κυρίους:

ΣτΕ 403/2024 7μ - εκλογές στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας - μετά την οριστική υποβολή των συνδυασμών δεν είναι νόμιμη η παραίτηση υποψηφίων

 

ΣτΕ 403/2024 7μ.: Νόμιμες οι εκλογές στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Αναιρέθηκε η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία είχε κριθεί ότι οι δημοτικές εκλογές θα έπρεπε να επαναληφθούν.

28/03/2024

Σ.τ.Ε. 403/2024 επταμ.
Πρόεδρος: Διομήδης Κυριλλόπουλος, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας

Νόμιμες οι εκλογές στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Αναιρέθηκε η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία είχε κριθεί ότι οι δημοτικές εκλογές θα έπρεπε να επαναληφθούν

Αριθμός Δικαστικών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια στην ημεδαπή, για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025. Τεύχος B’ 1901/28.03.2024

 Τεύχος B’ 1901/28.03.2024

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16046 οίκ. (1)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας στην ημεδαπή, για το εκπαι-
δευτικό έτος 2024-2025.

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου: Προκήρυξη Διαγωνισμού ΙΜΔΑ Βράβευσης Φοιτητών ΑΕΙ 2024

  

 

 

Υποτροφίες για τον 53ο Θερινό Κύκλο Σπουδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Διεθνούς Ινστιτούτου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου René Cassin

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ή/και κυπριακών ΑΕΙ για την καλύτερη πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, σε ένα από τα παρακάτω θέματα:

 1ο «Η βία κατά των γυναικών: η έκθεση της GREVIO για την Ελλάδα (2023)»,

 2ο  «Η ελευθερία της έκφρασης κατά την ΕΣΔΑ: οι πρόσφατες ελληνικές υποθέσεις»,

3ο   «Συμβάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου ως βάσεις δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης».

“ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 


 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης

Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2024

 

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα “Οι Ποινικοί Κώδικες μετά τον Ν. 5090/2024”

 

 

Η ηλεκτρονική σελίδα antimolia.gr και οι διαχειριστές της Χρ.Σεβαστίδης, Χαρ.Σεβαστίδης, Μ.Τσέφας, Ι.Ασπρογέρακας, Π.Μποροδήμος, Ε.Κώστα, Χ.Φαρσαλιώτης, Α.Ερμίδου και Ζ.Παλιούρας διοργανώνουν

 

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

«Οι Ποινικοί Κώδικες μετά τον Ν. 5090/2024»

 

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024

ώρα 18:30             Η ημερίδα θα μεταδοθεί μέσω zoom και λόγω των περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης της ημερίδας θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕνΔΕ: Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Νικόλαου Φαραντούρη σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή.

 


                

 

 

   ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                           

Αθήνα,  27/03/2024

                                                            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Νικόλαου Φαραντούρη σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή.

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


                                          

                                

                                                                         

 

 

      Ενωση Εισαγγελέων Ελλαδοσ  

 

 Αριθ.πρωτ:40-27/3/2024

                                                     

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τις δηλώσεις του Ν.Φαραντούρη

 


Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδικης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του ΔΣ της ΕΔΕ

Αθήνα, 20.3.2024

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΠ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 

Δελτίο Τύπου 26/3/2024

    ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Είναι δεδομένο ότι ζούμε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην εποχή, που η, μέσω αυτών, επικοινωνία συνεπάγεται την ευρύτατη και ταχύτατη δημοσιότητα καθώς και τη μονιμότητα, υπό την έννοια ότι, ακόμη και αν έχει μεσολαβήσει διαγραφή ανάρτησης, σχολίου, φωτογραφίας κ.λ.π. ή ακόμη και αν αφορούν σε ιδιωτικό «προφίλ», δεν υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι δεν έχουν ήδη αντιγραφεί, επεξεργαστεί και διαμοιραστεί από εξουσιοδοτημένους ή μη τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του χρήστη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΔΠρΛαρ - ΔΠρΗρ - ΔΠρΣυρ)

 

 

 

 

 

 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 942/22.03.2024

Τεύχος Γ’ 942/22.03.2024

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 21ης Μαρτίου 2024 που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 του Συντάγ-
ματος, 59 παρ. 2 και 75 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109) και την υπ’ αρ.

ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

 


 

Ενόψει της πρόσφατης κριτικής της εισαγγελικής πρότασης, για υπόθεση που απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα αλλά και κάθε Έλληνα Πολίτη και Δικαστικό Λειτουργό, που είναι ταγμένος να υπηρετεί την Αλήθεια, και ιδίως τα δικαιώματα των Παιδιών, σημειώνουμε τα εξής:

Γνωμοδότηση επί του ΣχΝ σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065

 ?

Έφυγε ο Παναγιώτης Θάνος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

 


Αποχαιρετισμός στον αείμνηστο, Παναγιώτη Θάνο, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΝΟΥ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΠ ε.τ.

 

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠ  

 2. Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων

3. Ενωση  Εισαγγελέων

Πρώτη Ανάρτηση 22-3-2024 22.17

upd 27-3-2024

 

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

ΕΦΥΓΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΟΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΠ ε.τ.

 


Έφυγε από τη ζωή στις 21/3/24 ο Δημήτριος Λινός, Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου » (κατεύθυνσης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών)

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών με θέμα «Ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου » (κατεύθυνσης Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών)

 

 

ΔΕΕ: Στατιστικά στοιχεία για το δικαστικό έτος 2023: επιβεβαίωση της συστημικής αύξησης των ενδίκων διαφορών ενώπιον του Δικαστηρίου


 

 

 

 

 

 

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024

Οι κυριότεροι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και κατά της εκτέλεσης προς ικανοποίηση απαιτήσεων προερχόμενων από τραπεζικές συμβάσεις

 

Στην παρούσα μελέτη παρατίθενται οι συχνότερα προβαλλόμενοι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και κατά της εκτέλεσης προς ικανοποίηση απαιτήσεων προερχόμενων από τραπεζικές συμβάσεις και η πλέον πρόσφατη νομολογιακή τους αντιμετώπιση, ιδίως στον δεύτερο βαθμό και στον Άρειο Πάγο.  

 

Χριστόφορος Σ. Μάρκου

Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) - Τεύχος Γ’ 935/20.03.2024

Τεύχος Γ’ 935/20.03.2024

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Μαρτίου 2024, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ.9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), την υπ΄ αρ.
22/2024 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλί-

ΕγκΕισΑΠ 4/2024: Σχέσεις Ελλάδος - Βόρειας Μακεδονίας.

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

Αθήνα, 19-3-2024

 

 Αρ. Πρωτ:           1050

Αρ. Εγκυκλίου:  4

 

 

 

ΕγκΕισΑΠ 5/2024 Καταχώρηση ποινικών αποφάσεων στο ειδικό βιβλίο του άρθρ. 473§3 ΚΠΔ.

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

 Αρ         πρωτ:  2199

Αρ. Εγκυκλίου: 5

 

 

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’  αυτών ττρος τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειας τους.

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 257/19.03.2024

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 257/19.03.2024

 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 14009οικ.
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις των περ. στ´, ζ´, θ´ της παρ. 1
του άρθρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

ΕνΔΕ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

 

                              ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529                                                                                                                                          

                       Τ.Κ. 101 71

        e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                           

                                                                                                                                                                                        

   Αθήνα, 21-3-2024

 Αριθμ. Πρωτ.: 118

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 881/15.03.2024

 Τεύχος Γ’ 881/15.03.2024

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Μαρτίου 2024, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συ-
ντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠρΑλεξ - Τεύχος B’ 1766/19.03.2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39/2023
Έγκριση εν μέρει της υπ’ αρ. 2/2023 απόφασης
της Ολομέλειας των Δικαστών του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης σε συμβούλιο

 

Αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι - κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 262/19.03.2024

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 262/19.03.2024

 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 12377
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δι-
καιοσύνης, των Ειρηνοδικών καθώς και των Ει-
σαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων του Τριμελούς και Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών. Τεύχος B’ 1717/15.03.2024

 Τεύχος B’ 1717/15.03.2024

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14008οικ. (1)
Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων του Τριμελούς
και Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4938/2022
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 109).
β) Της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, με αφορμή τη συμπλήρωση έτους από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών


 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

 

Αθήνα, 20.3.2024

ΔΕΛΤΊΟ ΤΥΠΟΥ

ΕνΔΕ: 20 Μαρτίου: ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 


Συνδιοργάνωση συνεδρίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών

της Μαργαρίτας Στενιώτη, Προέδρου Εφετών, Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

 

 

Αίτημα σύγκλησης έκτακτου Δ.Σ.

 


Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδικης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης,

Μέλη του ΔΣ

Αθήνα, 20.3.2024

 

Περαίωση διαδικασίας κτηματογράφησης - Ορισμός ημερομηνίας έναρξη του Κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας - Τεύχος B’ 1795/20.03.2024

 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-
τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας

«Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ GREVIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»

2. 7-3-2024 upd

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

 «Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ GREVIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» 


Προσοχή Αναβολή Εκδήλωσης 8ης Μαρτίου 2024!!

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής:

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024, ώρα: 17:00


 

 


 

Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

N. 5095/2024 Ενίσχυση δικηγορικής ύλης κλπ - αλλαγές ΚΠολΔ - ΑΚ - ΚΔΔ - ΚΠοινΔ

 

Τεύχος A’ 40/15.03.2024

Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα

κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις

κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συ-

ναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις

ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματο-

δοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρω-

μή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές

επείγουσες ρυθμίσεις.

 

 

 

 

 

N. 5094/2024 Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου κλπ

 

Τεύχος A’ 39/13.03.2024

 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 865/15.03.2024

Τεύχος Γ’ 865/15.03.2024

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Μαρτίου 2024, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών «Οι τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ » (Κατευθύνσεων Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών καθώς και Εισαγγελέων)

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «Οι τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ » (Κατευθύνσεων Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών καθώς και Εισαγγελέων)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση Προέδρου και Εισαγγελέα ΑΠ με Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας

 

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ                                                              ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2024


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΕγκΕισΑΠ 3/2024: Ρατσιστική Βία

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

 

Αθήνα, 14-3-2024

Αρ. Πρωτ: 2068

Αρ. Εγκυκλίου: 3

 

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι΄ αυτών

στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειας τους

 

Θέμα: Ρατσιστική Βία

Αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 242/14.03.2024

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 242/14.03.2024

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 14007οικ.

ΕΔΔΑ: Διάλυση σωματείου γιατί στην επωνυμία του περιείχε μη αναγνωρισμένη εθνικότητα.

 


Διάλυση σωματείου γιατί στην επωνυμία του περιείχε μη αναγνωρισμένη εθνικότητα. Παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι

ΑΠΟΦΑΣΗ

Association of People of Silesian Nationality κατά Πολωνίας της 14.03.2024 (αρ. προσφ. 22415/22)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Ρυθμίζοντας την Ψηφιακή Καινοτομία: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια και Πλατφόρμες

 


Το Lawspot.gr και η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας (ELSA Greece), διοργανώνουν το συνέδριο InfoLaw 2024 με τίτλο «Ρυθμίζοντας την Ψηφιακή Καινοτομία: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια και Πλατφόρμες».

Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από την Athens Legal Tech και την Ελληνική Ένωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας.

Σε συνέχεια δύο εξαιρετικά επιτυχημένων συνεδρίων, το τρίτο Infolaw θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ” της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων

 

 

ΕΣΔι: Πρόσκληση Εισηγητών «Δημόσια διοίκηση και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών – τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην έννομη τάξη»