Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

ΣτΕ 886/2016 (ΚΕΙΜΕΝΟ): η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι ο επιτηδευματίας (δικηγόρος) εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή

(upd 29-12-2016    20.13)

Αθήνα, 29.12.2016
Σας στέλνουμε την, εισέτι αδημοσίευτη, υπ' αριθμ. 886/2016 απόφαση του ΣτΕ, που αφορά το βάρος απόδειξης, σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεως των τραπεζικών καταθέσεων δικηγόρου με το δηλωθέν εισόδημά του και έκρινε ότι η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι ο επιτηδευματίας (δικηγόρος) εισέπραξε το επίμαχο ποσό ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.-

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗ Π.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, από το ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Αξιότιμοι  κ.Συνάδελφοι,
                 
     Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όσους με τίμησαν με την ψήφο τους και όσους είχα την τιμή να συνεργαστώ για τρεις συναπτές θητείες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος .

«ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ» ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


               
             Στην Αθήνα, στις 19-12-2016, πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μελών
του υπό ίδρυση Συλλόγου με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ»,

ΔΕφΑθ: 3820/2016 (ΚΕΙΜΕΝΟ) : οι χρήσεις έως και το 2006 έχουν παραγραφεί, επομένως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δεν έχουν δικαίωμα ελέγχουΠερίληψη
οι χρήσεις έως και το 2006 έχουν παραγραφεί, επομένως οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους δεν έχουν δικαίωμα ελέγχου και ότιγια να γίνει έλεγχος πέραν της πενταετίας, δηλαδή για χρήσεις που έχουν παραγραφεί, θα πρέπει να έχει ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχος εντός της πενταετιας και μόνον τότε  η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να επανέλθει για

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017


ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Αθήνα, 27-12-2016
Αριθμ.Πρωτ.: 514

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Αθήνα, 23/12/2016
Αριθμός Πρωτ.: 506

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μετά το αρ. 52 του ν. 4446/2016, ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές των σωματείων θα ορίζονται δικηγόροι, από τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους

Απόφαση Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-203/15 Tele2 Sverige AB and C-698/15 U.K. Secretary of State (Home Department) για την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Σύντομη παρουσίαση και σχολιασμός)
Γρηγόρη Τσόλια, Δικηγόρου-ΜΔ Ποινικών Επιστημών[1]

Μέλους (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

N. 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, κτλ

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο- λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.


Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ


Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
            Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
            Λόγω του επείγοντος επαναδημοσιεύουμε σχετική ενημέρωση μας αναφορικά με τα φορολογικά, καθώς και τα σχετικά σχέδια τροποποιητικής δήλωσης και ενδικοφανούς προσφυγής:

ΦΕΚ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 1307/2016

ΦΕΚ Γ 1307/2016 

3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας. ΦΕΚ A 237/2016

 ΦΕΚ A 237/2016 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132
Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λει-
τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδι-
κών της χώρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


αποφασίζουμε:

ΔΕΕ: Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν γενική υποχρέωση διατηρήσεως δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2016
Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB κατά Post-och telestyrelsen και C-698/15 Secretary of State for the Home
Department κατά Tom Watson κ.λπ.

ΔΕΕ: ακυρότητα των ρητρών «κατώτατου επιτοκίου»,

Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2016
Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-154/15 Francisco Gutierrez Naranjo κατά Cajasur Banco SAU, C-307/15 Ana Maria Palacios Martinez κατά Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA και C-308/15 Banco Popular Espanol SA κατά Emilio Irles Lopez και Teresa Torres
Andreu

ΔΕΕ: Το δίκαιο της Ένωσης δεν απαγορεύει καταρχήν σε κράτος μέλος να εναντιώνεται, υπό ορισμένες περιστάσεις, σε ομαδικές απολύσεις

Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2016
Απόφαση στην υπόθεση C-201/15 Ανώνυμη Γενική Εταιρία Τσιμέντων Ηρακλής (ΑΓΕΤ Ηρακλής) κατά Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΔΕΕ: H εγγύηση που παρέσχε το Βέλγιο υπέρ των χρηματοπιστωτικών συνεταιρισμών του ομίλου ARCO παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης

Λουξεμβούργο, 21 Δεκεμβρίου 2016
Απόφαση στην υπόθεση C-76/15 Vervloet κ.λπ. κατά Ministerraad

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΕιρΡόδου 31/2016: Προνομιακή ικανοποίηση προηγούμενου προσημειούχου και επόμενου ενυπόθηκου δανειστή στα πλαίσια του άρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας

(upd 21-12-2016 16.20)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ  31/ 2016
Επανάληψη της συζήτησης. Εάν η επαναλαμβανόμενη συζήτηση λάβει χώρα από άλλο Δικαστή, χωρίς να υφίστανται συγκεκριμένοι λόγοι και χωρίς να αναφέρεται αυτό στην απόφαση υφίσταται κακή σύνθεση. Επί ερημοδικίας διαδίκου στα πλαίσια της εκουσίας δικαιοδοσίας με τον Ν. 4335/2015 (έναρξη ισχύος 1.1.2016 που καταλαμβάνει και τις νέες διαδικαστικές πράξεις των  εκκρεμών υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας) έχει μεν

Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ «ΕΝΩΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΜΑΣ


Των μελών:
Χρήστου Τζανερρίκου, Προέδρου Εφετών
Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη
Ευάγγελου Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών
Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη
Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Ειρηνοδίκη
                                                                                  Αθήνα 19-12-2016

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


Μετά από αίτηση όλων των Δικαστικών Ενώσεων εξεδόθη από την Επιτροπή Αναστολών του

Αριθμός 373/2016 η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας


 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ " 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 "


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ                                                                                          ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη

Επείγουσα Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες


Επείγουσα Ανακοίνωση για το Πόθεν Έσχες

Αγαπητοί συνάδελφοι,
———

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔίΜΕΕ)Παρασκευή 27 & Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ», Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017
16:00 Προσέλευση – Εγγραφή
16:30 Έναρξη - Χαιρετισμοί

«ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: EΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

20 Ιαν 2017
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
σε συνεργασία με το
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΔΣΠ)
διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα:
«ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: EΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΦΕΚ Γ 1288/2016

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το από 08.12.2016 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος, β) 69 και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ– ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Αγαπητοί συνάδελφοι,
———

Επείγουσα Φορολογική Ανακοίνωση

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
———
     Από το σκεπτικό της με αριθμ. 4075/2012 απόφασης του Σ.τ.Ε. (στην οποία γίνεται ρητή αναφορά και στη διάταξη του άρθρου 75 Ν. 2238/1994) και της υπ΄ αριθμ. 14/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και βάσει των διατάξεων, που μνημονεύονται σ αυτές, συνάγεται η μη παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων των  οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οδηγία (ΕΕ) - πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες


16.12.2016   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 342/1

ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/2258 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Δ.Σ.Δ.Δ. (Συν. 14-12-2016)

16/12/2016

Main content
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                 Αθήνα,   16-12-2016
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Δεκεμβρίου 2016 αποφάσισε τα εξής:

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Η Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ 15-12-2016 σε μαγνητοσκόπησηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σας γνωστοποιεί τα εξής:

ΔΕΕ: μεθοριακοί εργαζόμενοι, τέκνο του πατριού/της μητριάς

Λουξεμβούργο, 15 Δεκεμβρίου 2016
Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-401/15 έως C-403/15 Noemie Depesme κ.λπ. κατά Ministre de I'Enseignement superieur et de la
Recherche