Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας. ΦΕΚ A 237/2016

 ΦΕΚ A 237/2016 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132
Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λει-
τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδι-
κών της χώρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών και των
Εισαγγελέων Πρωτοδικών της χώρας, οι οποίες συνεστή-
θησαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 περ. β και γ
του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α΄199), κατανέμονται
από την 1η Δεκεμβρίου 2016 στις Εισαγγελίες Εφετών
και Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας ως εξής:
1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός
των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά
δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε
είκοσι τρεις (23).
2. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθ-
μός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών
κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών

σε έξι (6).
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθ-
μός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδι-
κών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε πενήντα τέσσερις (54).
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθ-
μός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Πρωτοδι-
κών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε τρεις (3).
Άρθρο 2
Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Πρωτοδι-
κών-Παρέδρων Εισαγγελίας που συνεστήθησαν με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 ν. 4429/2016 (Α΄199)
κατανέμονται από την 1-1-2017 στις Εισαγγελίες Πρω-
τοδικών της χώρας ως εξής:
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης: Αυξάνεται ο
αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων
Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου: Αυξάνεται ο
αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων
Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται
ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων
Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι επτά (27).
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας: Αυξάνεται ο αριθ-
μός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτο-
δικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς: Αυξάνεται ο αριθ-
μός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Πρωτο-
δικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαπέντε (15).
Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ-
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"