Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 14-5-2021 06.00

 

24

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

ΕνΔΕ: Επείγουσα οικονομική ανακοίνωση

 

 
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 213 215 6114 - FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr
Αθήνα, 07-05-2021
Αρ. Πρωτ.:160


Ορίστηκαν οι επτά Έλληνες Εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς

το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης  όρισε 


Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες της ΕΔΕ για πιέσεις σε δικαστές που κρίνουν υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων

 

 


 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 


ΕνΔΕ: Αθέμιτες πιέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς σε υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων τέκνων

 

 

 

 

 

      ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                               

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                           Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                         Αθήνα, 06-05-2021

                                                                                               Αρ.Πρωτ.:159

 

 

Αθέμιτες πιέσεις σε δικαστικούς λειτουργούς

σε υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων τέκνων

Προγραφές δικαστών από «αγανακτισμένους» μπαμπάδες

 

 


 

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021

Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για τη θέση του δεύτερου Έλληνα Δικαστή στο ΓΔΕΕ - ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 21/2021

 ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 21/2021 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. 20646 οικ.
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την
πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα Δι-
καστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων.(5-5-2021)

 


Αθήνα, 5 Μαΐου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη διεύρυνση των διαδικασιών που διεξάγονται ενώπιων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων κατά του COVID-19, μετά από σχετική πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα.

Η πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης διαμορφώθηκε μετά την ευρεία σύσκεψη του Υπουργού με τους εκπροσώπους των διοικήσεων των μεγαλύτερων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Έτσι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, από την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 προβλέπεται επιπλέον:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/693 - Προγράμμα «Δικαιοσύνη»


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/693 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Απριλίου 2021

για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1382/2013

 

Τρίτη, 4 Μαΐου 2021

ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1004/2021

ΦΕΚ Γ 1004/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Απριλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 89 του Συντάγμα-
τος, το άρθρο 41 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

νόμος 1756/1988, Α’ 35), τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 2,
την παρ. 3 του άρθρου 3 και την παρ. 1 του άρθρου 7
του π.δ. 351/1991 (Α’ 21), και το υπ’ αρ. 1926/18-1-2021

ΕΔΔΑ: Συμμετοχη στη σύνθεση δικαστή που είχε καταδικάσει προγενέστερα τον συναυτουργό του ίδιου εγκλήματος

 


Δεν είναι αμερόληπτο το δικαστήριο που συμμετείχε δικαστής που είχε καταδικάσει προγενέστερα τον συναυτουργό του ίδιου εγκλήματος και είχε κρίνει λεπτομερώς την συμμετοχή της κατηγορουμένης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Meng κατά Γερμανίας της 16.02.2021 (αρ. προσφ. 1128/17)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: Οι αποφάσεις για προσωρινή κράτηση και για συνέχισή της πρέπει να διαθέτουν επαρκή αιτιολογία.

 


Οι αποφάσεις για προσωρινή κράτηση και για συνέχισή της πρέπει να διαθέτουν επαρκή αιτιολογία. Καταδίκη για παραβίαση της προσωπικής ελευθερίας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Hasselbaink κατά Ολλανδίας της 09.02.2021 (αρ. προσφ. 73329/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΔΠΧ: NEWSLETTER - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

 


 

 

 

ΔΕΕ: σύναψη συμβάσεως ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 71/21

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2021

 

 

Απόφαση στην υπόθεση C-383/19 Powiat Ostrowski κατά Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Η σύναψη συμβάσεως ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων είναι υποχρεωτική όταν το οικείο όχημα είναι ταξινομημένο σε κράτος μέλος και δεν έχει αποσυρθεί προσηκόντως από την

κυκλοφορία

ΔΕΕ: Μεταφορές - άρνηση αναγνώρισης άδεια οδήγησης που απλώς ανανεώθηκε σε άλλο κράτος μέλος,

 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 70/21

Λουξεμβούργο, 29-4-2021

 

Αποφάσεις στις υποθέσεις C-47/20 F. κατά Stadt Karlsruhe και C-56/20 AR κατά Stadt Pforzheim

Ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει άδεια οδήγησης που απλώς ανανεώθηκε σε άλλο κράτος μέλος, αφού το πρώτο κράτος μέλος απαγόρευσε στον

κάτοχο της άδειας να οδηγεί στο έδαφός του

Αντιθέτως, δεν μπορεί να προβεί στην αναγραφή, επί του σώματος της άδειας οδήγησης, μνείας περί απαγόρευσης οδήγησης στο έδαφός του, καθότι η τροποποίηση αυτή εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του κατόχου

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021

ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην κατωτέρω υπερσύνδεση θα βρείτε την επετηρίδα που εκδόθηκε στις 31-12-2019 και ήδη μοιράζεται από τα δικαστήρια.ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Αθήνα, Απρίλιος 2021

 

Προς

Τους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων όλης της Χώρας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι δικαστικοί υπάλληλοι,

ΠΔ 26/2021: Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει- τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας.

ΦΕΚ A 69/2021 

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει-
τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδι-
κών της Χώρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. αα’, περ. α’, παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35), όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 22 του ν. 4786/2021 (Α’ 43).

ΥΑ : Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα .

ΦΕΚ B 1732/2021 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382
Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης
Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα .
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου

ΕλΣυν: Τροποποίηση απόφασης «Συγκρότηση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνε- δρίου»2020-2021 - ΦΕΚ B 1692/2021

 2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/
24.6.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο) «Συγκρότη-
ση του Τμήματος Ελέγχων του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου» (Β’ 3004), όπως ισχύει της υπ’ αρ. 44406/
15.7.2020 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Τμημά-