Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠ ποιν. 1702/2022- καλή συμπεριφορά του υπαιτίου μετά την πράξη - πρϋποθέσεις - κρατούμενος - ορισμένο ισχυρισμού

Ελαφρυντικό αρ. 84 §2ε ΠΚ

πρέπει η καλή συμπεριφορά του υπαιτίου μετά την πράξη του να εκτείνεται σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, λαμβανομένης προς τούτο υπόψη και της βαρύτητας της εγκληματικής δραστηριότητας του και όχι μόνο όσο διαρκεί η δίκη και αυτή να είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης του και όχι αποτέλεσμα φόβου ή καταναγκασμού. Σύμφωνα δε με την προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. ε` ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4619/2019, δεν μπορεί να αποκλεισθεί η συνδρομή της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, στον ευρισκόμενο σε σωφρονιστικό κατάστημα κρατούμενο, από μόνο το γεγονός ότι αυτός κρατείται και ότι από αυτή την κατάσταση, λόγω του πειθαναγκασμού του στους κανόνες λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων, δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη η τυχόν βελτίωση της συμπεριφοράς του, η οποία (βελτίωση) κατά το διάστημα της

Ομιλία Του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη Στην Τακτική Γενική Συνέλευση Της Ένωσης Δικαστών Και Εισαγγελέων

 

Στην επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη μέσα από διάλογο και με τις απαιτούμενες συναινέσεις αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

.

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - Τεύχος Γ’ 3189/08.12.2023

 Τεύχος Γ’ 3189/08.12.2023

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Νοεμβρίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετα-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕισΠρΟρεστ - Τεύχος B’ 6921/08.12.2023

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 19/2023
Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ορεστιάδας.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

 

 

«Σχέδιο Νόμου για τις Αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες»


Εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και του Εργαστηρίου Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ με θέμα:

«Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Αναμόρφωση ή παραμόρφωση του ποινικού συστήματος;»
Ανοικτό ΔΣ - Stammtisch στην Αθήνα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) την ερχόμενη Τρίτη 12.12.2023

 Ανοικτό ΔΣ - Stammtisch στην Αθήνα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων
(ΕΕΔ) την ερχόμενη Τρίτη 12.12.2023 και ώρα 16.00 στο καφέ ΜΟΝΤΑΚΙΟΥ
δίπλα στο Μετρό Πανεπιστήμιο στην στοά Κοραή (έξοδος προς Σταδίου,
Σταδίου 30).

 

 

ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕλΣυν ( Τεύχος Γ’ 3178/07.12.2023)

Τεύχος Γ’ 3178/07.12.2023

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Δεκεμβρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 5
του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3 του άρ-
θρου 59 και της παρ. 8 του άρθρου 83 του ν. 4938/2022
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109)
και γ) την υπ’ αρ. 30/30.11.2023 Πράξη του Υπουργικού

ΕνΔΕ: θέση εργασίας προσωπικής βοηθού που επικουρεί άτομο με αναπηρία μπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας

ΕνΔΕ: ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ LIVE STREAMING

 


                 

 

 

      ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                                  Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                  Αθήνα, 07/12/2023  

                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 499

                                       

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Απόφαση ΔΣ ΔΣΑ 5-12-2023 - αποχή και τη Δευτέρα 11/12/2023.

 

Το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε στα πλαίσια των κινητοποιήσεων για το φορολογικό νομοσχέδιο της Κυβέρνησης να επικυρώσει την από 30-11-2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας για αποχή και τη Δευτέρα 11/12/2023.

Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Διαμαντόπουλος Σωτήρης, Σεραφείμ Αγγελική και Συμεωνίδης Θεόδωρος

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις στο Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας υπό το φως της Ερμηνευτικής Δήλωσης του άρθρ. 88 Συντάγματος .

 


Σύμφωνα με την Ερμηνευτική Δήλωση του άρθρου 88 του Συντάγματος «Κατά την αληθινή έννοια του άρθρου 88, επιτρέπεται η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης και η ρύθμιση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών του βαθμού αυτού, εφόσον προβλέπεται διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης, όπως νόμος ορίζει».

Η εν λόγω διάταξη εισήχθη από την Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή με το Ψήφισμα της 6.4.2001 στο πλαίσιο μιας Αναθεώρησης η οποία μεταξύ άλλων στόχευσε και στην ενίσχυση και προστασία της ανεξαρτησίας στο εσωτερικό της δικαιοσύνης. Από τα Πρακτικά της Ολομέλειας της 7-3-2001 (και κυρίως από την ομιλία του τότε υπ. πολιτισμού κ. Ευ. Βενιζέλου), προκύπτει ότι στόχος του Αναθεωρητικού Νομοθέτη ήταν η προστασία, η χειραφέτηση, δηλαδή η απελευθέρωση εκείνων των δικαστικών κλάδων οι οποίοι βρίσκονταν σε δυσμενέστερη θέση (Ευ. Βενιζέλου, Το αναθεωρητικό κεκτημένο, Αντ. Σάκκουλας, 2002, σελ. 336).

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2023 (ΠΌΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

 

 


 

 

 

,

  4. 6-12-2023

Ν. 5072/2023

 

 

Τεύχος A’ 198/04.12.2023

 


Αντικατάσταση μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2022-2023. Τεύχος B’ 6837/04.12.2023

Τεύχος B’ 6837/04.12.2023

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 71533 (1)
Αντικατάσταση μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου, για τη διετία 2022-2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

ΕνΔΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

 

 


 

ΕνΔΕ: Διοργάνωση παιδικής χριστουγεννιάτικης γιορτής στην Αθήνα

                  


   

 

 

 ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                                  Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                  Αθήνα, 06/12/2023  

                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 496

                                       

 

Διοργάνωση παιδικής χριστουγεννιάτικης γιορτής

στην Αθήνα

ΕνΔΕ: Διοργάνωση παιδικής χριστουγεννιάτικης γιορτής στη Θεσσαλονίκη

     


   

 

 

 

   ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                                  Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                  Αθήνα, 05/12/2023  

                                                                                       Αρ.  Πρωτ.: 495

                                       

 

Διοργάνωση παιδικής χριστουγεννιάτικης γιορτής

στη Θεσσαλονίκη

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

 

 


 


 

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης

Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023

  

,


«Διλήμματα» της Νομικής Επιστήμης στο πλαίσιο των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης

 

 


Προκόπιος Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ 


ΔΕΕ: Covid-19 - επιτρέπονται ορισμένες απαγορεύσεις ταξιδιών και υποχρεώσεις υποβολής σε εξετάσεις


 

 
 
 
 
 
 
 
Ιθαγένεια της Ένωσης
Covid-19 : το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι επιτρέπονται ορισμένες απαγορεύσεις ταξιδιών και υποχρεώσεις υποβολής σε εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού και σε καραντίνα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης

 

 

Ν. 5072/2023 Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων -(ποθεν εσχες - ΚΟΔΚΔΛ)

 

Τεύχος A’ 198/04.12.2023

 

Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία

των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)

2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος

«ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ομαδοποίηση των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου - Τεύχος A’ 199/06.12.2023

 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πράξη 31 της 4.12.2023
Ομαδοποίηση των νομικών προσώπων δημοσί-
ου και ιδιωτικού δικαίου βάσει της παρ. 2 του άρ-
θρου 3 του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

 

 

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΑ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δυνατότητα απάντησης, τα σχόλια που δίδονται ως απάντηση κάποιων άλλων (με χρήση της σχετικής επιλογής) φαίνονται μετά το σχετικό σχόλιο προς το οποίο δίδεται απάντηση και όχι στο τέλος των σχολίων
 


  ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣTΟΙΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

ΕΕΕ: εφαρμογή ‘‘ΣΟΛΩΝ’’

 


Αριθμ. Πρωτ.: 53-4/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, επιθυμώντας να συμβάλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων, τη συνεχή ενημέρωσή μας και την παροχή σύγχρονων και εύχρηστων εργαλείων, που θα διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων μας, προέβη στη δημιουργία της εφαρμογής ‘‘ΣΟΛΩΝ’’, που περιέχει τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (περιλαμβάνονται όλες οι προϊσχύσασες διατάξεις, από την έναρξη ισχύος του μέχρι σήμερα) και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με επιλεγμένη και ενδιαφέρουσα, πρόσφατη κυρίως, νομολογία σε αυτές, όπως και σε διατάξεις ειδικών ποινικών νόμων, που θα εμπλουτίζεται και θα ενημερώνεται συνεχώς.

Η εφαρμογή (‘‘ΣΟΛΩΝ’’) έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με όλα τα λειτουργικά συστήματα και όλους τους φυλλομετρητές, όπως και ως αυτόνομη εφαρμογή Android, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα δημιουργηθεί και αυτόνομη εφαρμογή σε περιβάλλον iOS.

«Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»

 


Αριθ. Πρωτ.51-4/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση,

την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου  2023 και ώρα 18.00΄, με θέμα:

«Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις  στον Ποινικό Κώδικα,  τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»

 

υπό την Προεδρία του Δημητρίου Κιούπη,

Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας, Εισαγγελέας Εφετών, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Διαγωνισμός ΕΣΔι 30η Σειρά

 
      30η ΣΕΙΡΑ
 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

30. 4-12-2023

ΦΕΚ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας (λειτουργία δικαστηρίων)
106

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/οικ. 64266
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023
(Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής
φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου
2023 και ώρα 06:00.