Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

                

                    Αρχαιρεσίες της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020 


Στενιώτη Μαργαρίτα, Εφέτης Αθηνών, Υποψήφια Πρόεδρος
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Ασημακοπούλου Ελένη, Εφέτης Θεσσαλονίκης
Βελίας Νικήτας, Ειρηνοδίκης Αθηνών
Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών 
(νεοπροαχθείς Εφέτης Εύβοιας) 
Ιωαννίδου Γλυκερία – Λουίζα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών
Καραγιάννη Ωραιοζήλη, Πρωτοδίκης Ηρακλείου Κρήτης
Τριανταφυλλίδης Ιωάννης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών 
Φωτάκης Εμμανουήλ, Ειρηνοδίκης Αθηνών  

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2020


 

 
3. 31-8-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1196
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΔΔ) - ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕΙΣ) - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ (ΠΟΛ/ΠΟΙΝ) - ΦΕΚ Γ 1321/2020

ΦΕΚ Γ 1321/2020 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 24-7-2020, που εκδόθηκε
στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Συντάγματος και τα

άρθρα 49 και 65 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988 Α΄35), όπως ισχύουν:
Συμπληρώνεται το από 2-6-2020 προεδρικό διάταγμα
με θέμα «Διόρθωση και τοποθέτηση Παρέδρου Διοικη-

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πολ/Ποιν - Εισ) ΦΕΚ Γ 1330/2020

ΦΕΚ Γ 1330/2020 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Αυγούστου 2020, το
οποίο εκδόθηκε στη Μυτιλήνη μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 5
του άρθρου 88 του Συντάγματος, το άρθρο 59 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35) και
1) Το υπ’ αρ. 36055/02.04.1979 απόσπασμα ληξιαρχι-
κής πράξης γέννησης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών,
από το οποίο προκύπτει ότι ο Γεώργιος Λέκκας του Ανα-
στασίου, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γεννήθηκε
το έτος 1953.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη

 


 

Υποψήφιας Προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τις αρχαιρεσίες της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020.  

 «Η ∆ικαιοσύνη αντανακλά τον βαθμόν του πολιτισμού μίας χώρας. Ο καλός δικαστής καθιστά καλλίτερον τον άνθρωπο και την κοινωνίαν. Ο κακός δικαστής δια της πλάνης και της αδικίας, δημιουργεί το πνεύμα της ανταρσίας, επιζήμιον εις την κοινωνίαν. Η χρεωκοπία του δικαστού είναι η αρχή της κοινωνικής αποσυνθέσεως και διαλύσεως». Τα λόγια αυτά του Αλέξανδρου Φλώρου, ενός Δικαστή που διώχθηκε, υπερασπιζόμενος το κύρος της Δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών, καθοδηγούν την ομάδα μας που κατέρχεται στις εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τις αρχαιρεσίες της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020,

Επιστολής υποψηφιότητας του Σωτήρη Μπακαϊμη, Εφέτη, για το ΔΣ της ΕνΔΕ


Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Οι φετινές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι οι πιο κρίσιμες στην ιστορία της ένωσής μας.

 

Η ουσιαστική απραξία και αδυναμία των διοικήσεων της ΕνΔΕ των τεσσάρων τελευταίων ετών ως προς τη συνεπή και συνεχή προώθηση των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων στο χώρο της Δικαιοσύνης ώστε να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που όλοι μας ανεξαιρέτως αντιμετωπίζουμε κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων μας, σε συνδυασμό με τις επιδεινούμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οδήγησαν αφενός στην ουσιαστική υποβάθμιση του ρόλου μας και αφετέρου στη μείωση του κύρους και της αξιοπιστίας μας στην κοινωνία, παρά την καθημερινή εναγώνια προσπάθεια όλων μας για την ουσιαστική απονομή του δικαίου.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

    Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα η κύρια αρμοδιότητα για τις πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μεταφέρεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο, το οποίο θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, που αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ενεργητικό έως 350.000 ευρώ, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των πτωχεύσεων στη χώρα μας. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος θα ισχύσει από το έτος 2021 μαζί με το προωθούμενο νομοσχέδιο για τον επαναπροσδιορισμό όλων των υποθέσεων του νόμου 3869/2010 εντός του έτους 2021 θα έχει ως

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ,

 

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΏΝ

ΑΙΤΗΜΑ

 

Προκειμένου να αποφευχθεί προ της έκβασης του αποτελέσματος των εκλογών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επικείμενη κατάθεση προς ψήφιση του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», σύμφωνα με τον οποίο τα Ειρηνοδικεία καθίστανται Πτωχευτικά Δικαστήρια έχοντας στην αρμοδιότητα τους τον μεγαλύτερο όγκο των πτωχεύσεων και μάλιστα σε μια περίοδο υπερφόρτωσης τους λόγω των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10, αιτούμαι προς την Προσωρινή Διοίκηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων όπως:

ΕΔΔ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

 


 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος

Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24

ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777

FAX: 210-6998848

ΕΜΑΙL: enosidioikitikondikaston@gmail.com

     ή       enosidioikitikondikaston@yahoo.gr

Αθήνα, 28.8.2020

Αρ Πρωτ.62

 

1) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης  κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

2) Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια

3) Προς τους Διευθύνοντες τα Διοικητικά Δικαστήρια

 

  

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α΄139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

 


Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α΄139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θέτει από σήμερα, 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις Επιστροφές Αλλοδαπών 2019

ΣτΠ: Ειδική Έκθεση: Προστασία ευάλωτων παιδιών

 

 


 

 

 

Κυριακή 30 Αυγούστου 2020

Ο ρόλος της Ένωσης και οι αιτίες των διαφορών. Συγκάλυψη ή αποκάλυψη;Χριστόφορου Σεβαστίδη, Δ.Ν.- Εφέτη

 

Η χρονική συγκυρία των αρχαιρεσιών της Ένωσης μας δίνει την ευκαιρία να θέσουμε –έστω και σε  ένα αρχικό στάδιο- ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα για τον ρόλο των Δικαστικών Ενώσεων και των εκπροσώπων του Δικαστικού Σώματος, τις αιτίες των διαφορών και των συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων, καταστάσεις όχι ξένες και πρωτόγνωρες, αν και εμφανίζονται με διαφορετική ένταση ανάλογα με τις συνθήκες και τα πρόσωπα.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΔ) - ΦΕΚ Γ 1318/2020

ΦΕΚ Γ 1318/2020
 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Αυγούστου 2020,
που εκδόθηκε στη Μυτιλήνη μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του
Συντάγματος και το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), διαπιστώνεται η
αποχώρηση από την υπηρεσία, από 1ης Ιουλίου 2020:
Α) των Προέδρων Εφετών των Διοικητικών Εφετεί-

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

 

          

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης Αθηνών

Ασημακοπούλου Ελένη, Εφέτης Θεσσαλονίκης

Βελίας Νικήτας, Ειρηνοδίκης Αθηνών

Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

Ιωαννίδου Γλυκερία – Λουΐζα, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

Καραγιάννη Ωραιοζήλη, Πρωτοδίκης Ηρακλείου Κρήτης

Τριανταφυλλίδης Ιωάννης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών

Εμμανουήλ (Μάνος) Φωτάκης, Ειρηνοδίκης Αθηνών

 

                                                                                    28-8-2020

Με σχέδιο νόμου, που τέθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, στις  27 Αυγούστου 2020, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με τίτλο: «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας», με σκοπό, όπως στο ίδιο αναφέρεται,  «την αναμόρφωση  του πλαισίου αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών…»  αποκαλύπτεται, πλέον, ότι παράλληλα με τη νομοθετική πρωτοβουλία περί ταχείας εκκαθάρισης των υποθέσεων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ (σ.σ.: για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα)

 


 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα η κύρια αρμοδιότητα για τις πτωχεύσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων μεταφέρεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο, το οποίο θα είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, που αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ενεργητικό έως 350.000 ευρώ, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των πτωχεύσεων στη χώρα μας. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος θα ισχύσει από το έτος 2021 μαζί με το προωθούμενο νομοσχέδιο για τον επαναπροσδιορισμό όλων των υποθέσεων του νόμου 3869/2010 εντός του έτους 2021 θα έχει ως αποτέλεσμα την υπηρεσιακή εξουθένωση πολλών Ειρηνοδικών εντός του ανωτέρω έτους καθώς και τα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΙΚΗΤΑ ΒΕΛΙΑ , ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΝΙΚΗΤΑ ΒΕΛΙΑ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Υποψήφιου για το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Στιγμιότυπο 2020-08-28, 1.34.52 μμΑγαπητοί συνάδελφοι

  Κατέρχομαι ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στις εκλογές της 6ης  & 13ης Σεπτεμβρίου  2020, ανταποκρινόμενος στη τιμητική πρόταση της Εφέτη, κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, για τη συγκρότηση μιας ομάδας, που συνδυάζει εμπειρία, ευθύνη  και ενθουσιασμό και αποσκοπεί στην ουσιαστική αντιμετώπιση  των θεσμικών ζητημάτων της Δικαιοσύνης,  καθώς και των καθημερινών προβλημάτων των λειτουργών της. Μιας ομάδας, που διαχρονικά προτάσσει τη φωνή της λογικής και της σύνεσης και η οποία, όπως και  μέχρι τώρα, έμεινε  μακριά από τον ακραίο και διχαστικό λόγο, που κυριάρχησε όλο αυτό το διάστημα και αποτελούσε την μοναδική επιλογή του απερχόμενου Προεδρείου και όσων ήθελαν να κρατήσουν την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όμηρο ιδεοληψιών και εσωστρέφειας, αρνούμενοι να αποδεχτούν ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ

 


1501f92c-e7ac-42e6-b84a-03a81a54f7a6Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα του Προεδρείου της Εν.Δ.Ε., προκειμένου να επιτύχει ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, με πρώτο και καλύτερο την αλλαγή εικόνας που εκπέμπουμε στους Έλληνες πολίτες, είναι συνάρτηση προσώπων. 

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

ΈΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

 


Στην ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, έκτασης περίπου 130 σελίδων, ο τομέας της Ελληνικής δικαιοσύνης χαρακτηρίζεται  για την αργή ταχύτητα απονομής της, του κόστους και την αναγκαιότητα βαθιάς αναδιάρθρωσής της για να καταστεί  σύγχρονη και αποτελεσματική. Η έκθεση επαναλαμβάνει κατά την γνώμη πολύχρονες διαπιστώσεις για την παθογένεια της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Το ζήτημα είναι αν μπορούν να ληφθούν μέτρα ώστε να προχωρήσει το σύστημα σε πιο αποδοτικό τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Κανένας επενδυτής δεν πρόκειται να μπει στον κόπο να επενδύσει τα χρήματά του όταν μια δικαστική διαφορά πολύ πιθανόν να του μπλοκάρει τα κεφάλαιά

Υπομνημα προς τον Υπουργο Δικαιοσυνης ενοψει της εναρξης του νεου δικαστικου ετους εν μεσω της πανδημιας του COVID-19

 


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 27/8/2020
Υπόμνημα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους εν μέσω της πανδημίας του COVID-19
   Κοινοποίηση:
1) Υπουργό Υγείας
2) Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
3) Πρόεδρο του ΣτΕ
4) Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5) Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
6) Γενικό Επίτροπο των Διοικητικών Δικαστηρίων
7) Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
8) Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας
9) Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας          

Επιστολή προς συναδέλφους Ιωάννη Τριανταφυλλίδη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, υποψηφίου για το ΔΣ στις αρχαιρεσίες της ΕΔΕ

 

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Επιστολή προς συναδέλφους Ιωάννη Τριανταφυλλίδη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, υποψηφίου για το ΔΣ στις αρχαιρεσίες της ΕΔΕ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να συμμετέχω ως υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας στις αρχαιρεσίες της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020. Στην απόφασή μου αυτή οδηγήθηκα διαπιστώνοντας, ως νέος Εισαγγελικός Λειτουργός, τα προβλήματα που ταλανίζουν, κυρίως τα τελευταία χρόνια, το χώρο της Δικαιοσύνης και θέλοντας να συμβάλλω σε ένα κοινό αγώνα για Δικαιοσύνη σύγχρονη, αποτελεσματική, ταχεία, ταγμένη την υπηρεσία του ελληνικού λαού. Εγγύηση γι’ αυτό αποτελεί και η υποψηφιότητα της αγαπητής σε όλους μας Εφέτη Μαργαρίτας Στενιώτη, στην ανάδειξη της οποίας και ως Προέδρου της Ένωσής μας προσβλέπουμε, λόγω της μακράς εμπειρίας της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, του ήθους και της αγωνιστικότητάς της για την ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων της δικαιοσύνης και των λειτουργών της. Σκοπός μου, όπως και των

Επιστολη προς συναδελφους Εμμανουηλ (Μανου) Φωτακη, Ειρηνοδικη Αθηνων, υποψηφιου για το Δ.Σ. στις αρχαιρεσιες της Ε.Δ.Ε.

 

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Επιστολή προς συναδέλφους Εμμανουήλ (Μάνου) Φωτάκη, Ειρηνοδίκη Αθηνών, υποψηφίου για το Δ.Σ. στις αρχαιρεσίες της Ε.Δ.Ε.

  Χίος, 26 Αυγούστου  2020

unnamed       Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,

      κατερχόμενος στις αρχαιρεσίες της Ένωσής μας ζητώ κι εγώ, να με τιμήσετε με την ψήφο Σας, όπως πολλοί και σεβαστοί συνάδελφοι μας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι όσοι μετέχουν σ’ αυτές τις εκλογές, νέοι και παλαιότεροι υποψήφιοι, έχουν σκοπό αγαθό και πρόθεση καλή. Αλλά μερικές φορές αυτό, ίσως, να μην είναι αρκετό. Πιο συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, κτλ


Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ

Τίθεται από σήμερα, 27/8/2020 και από ώρα 19:00 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας (πτωχευση)

 


Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θέτει από σήμερα, 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, αναμορφώνεται το πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας των οφειλετών, μέσω της προληπτικής αναδιάρθρωσης ή της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε προσώπου, φυσικού ή νομικού, το οποίο αναλαμβάνει οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστηριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι.

Εισαγγελικός Λόγος (75) και (76)

 

ΓνωμΕισΑΠ 11/2020: Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την τελεσιδικία με τη συμπλήρωση της διετούς καταχρηστικής προθεσμίας.

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ. 2106411526

ΦΑΞ 2106411523

 

Αθήνα 25-8-2020

 Αριθ. Πρωτ: 5450

 Αριθμ. Γνωμοδότησης: 11

 

Προς

Τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

ΘΕΜΑ: Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την τελεσιδικία με τη συμπλήρωση της διετούς

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

Ο ΑΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 


Στις επικείμενες εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που διεξάγονται την 6η και 13η Σεπτεμβρίου, παρουσιάζονται στα μέλη της Ένωσης διάφορες προτάσεις, κυρίως για την Δικαιοσύνη και τις επαγγελματικές συνθήκες, από τους υποψηφίους και τις ομάδες υποψηφίων που διεκδικούν την ψήφο τους, καθώς και μια βούληση συνεργασίας μεταξύ των ομάδων και των υποψηφίων, για την καλύτερη εκπροσώπηση και την προσφορά της Ένωσης στην δικαιοσύνη και στην κοινωνία.

Θέσεις και στόχοι Ομάδας Π.Λυμπερόπουλου

 


Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, επιστολή κ. Ελευθερίας Κώνστα, Εφέτη

 

 
Η ενότητα είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη για τη Δικαιοσύνη, ιδιαίτερα στην εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδο που διανύουμε μετά από τις εντάσεις, τις οξύτητες, τις αντιπαραθέσεις των τελευταίων μηνών.

Μια μεγάλη κοινή κληρονομιά κατακτήσεων και προόδου, που σημειώθηκε από δικαστές που τίμησαν τον ρόλο τους ως μέλη του ΔΣ της Ένωσης, κινδυνεύει να χαθεί μαζί με τις

Επιστολή προς συναδέλφους ΩΡΑΙΟΖΗΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Πρωτοδίκη Ηρακλείου, υποψηφίας για το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.


Κρήτη, 23-8-2020Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
στις προσεχείς αρχαιρεσίες της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020 κατέρχομαι για πρώτη φορά ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αποδεχόμενη με ισχυρό αίσθημα ευθύνης την άκρως τιμητική πρόταση της Υποψήφιας Προέδρου της Ένωσής μας, Εφέτη κ. Μαργαρίτας Στενιώτη. Η απόφαση αυτή αποτελεί για μένα μια απολύτως συνειδητή και ώριμη επιλογή, στην οποία κατέληξα, αφού αξιολόγησα τη συνεισφορά της κ. Στενιώτη στην Ένωσή μας και το γεγονός ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στους Δικαστές που υπηρετούμε στην Περιφέρεια, δίπλα στις γυναίκες Δικαστικούς Λειτουργούς και δίπλα στις μητέρες Δικαστές. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε οι παλαιότεροι και να ενημερώνουμε τους νεώτερους ότι αποτελούν επιτυχημένες ενέργειές της ενδεικτικά:
α) η επαναφορά της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, όταν αυτή μειώθηκε σε πεντάμηνη με το ν. 4055/2012,
β) η καθιέρωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων για τα τέκνα των Δικαστικών Λειτουργών,

Άβολες αλήθειες

Παντελής Μποροδήμος, ΠρωτοδίκηςΑπό τις αντιπαραθέσεις που έζησε η Ένωση τους τελευταίους μήνες, υπήρξε μία που δεν έλαβε καμία δημοσιότητα, που πέρασε μόνο από χείλη σε χείλη, προκάλεσε όμως συζητήσεις που υπερέβησαν τις διαχωριστικές γραμμές των προσώπων και ομάδων του μικρόκοσμου των υποψηφίων. Ήταν η συζήτηση για το πόσο θορυβώδης δικαιούται να είναι η αλήθεια. Ουσιαστικά, για το πώς μπορείς να αποκαλύψεις μια δυσάρεστη πραγματικότητα, με τρόπο που να ενεργοποιεί τις δυνάμεις της ανατροπής της και όχι τις δυνάμεις της απογοήτευσης και της αποδοχής της. Σε αυτή τη δοκό ισορροπίας περπατήσαμε συχνά τον τελευταίο χρόνο με το Χριστόφορο και το Χαράλαμπο Σεβαστίδη. Κάποιες φορές ισορροπήσαμε αρκετά καλά, κάποιες λιγότερο. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις διαλέξαμε το δύσβατο μονοπάτι της ευθύτητας, από το αθόρυβα βολικό του παρασκηνίου. Τώρα, όμως, που ο ένας μετά τον άλλο οι υπεύθυνοι της σημερινής θεσμικής αφωνίας της Ένωσης, στήνουν προσωπικές κολυμβήθρες του Σιλωάμ απαιτώντας λήθη και tabula rasa επανεκκίνηση - σαν να τους γνωρίσαμε σήμερα - οφείλουμε να εξηγηθούμε και

ΕΕΕ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 /

156-25/8/2020

Προς:

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΜΑΔΑΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΡΓΩΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

   


 

    Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οι φετινές εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, διεξάγονται σε πρωτόγνωρες συνθήκες, τόσο κοινωνικές, λόγω της μη προβλέψιμης κατάστασης που δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί η εφιαλτική πανδημία, όσο και ειδικές, λόγω της για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια δεκαετία, προσπάθειας άλωσης και εργαλειοποίησης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για σκοπούς έξω από αυτούς του καταστατικού της, με την ένταξη της σε κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο και την απόκτηση προσωπικής δύναμης, ως συναλλάγματος για άσκηση προσωπικής εξουσίας. 

    Παράλληλα διαγράφεται αδρά ο κίνδυνος να εμποδιστεί η Ένωση να γίνει ατμομηχανή της προσπάθειας για μεταρρυθμίσεις στην Δικαιοσύνη, που έχουν καθυστερήσει με μεγάλες επιπτώσεις στην εν γένει κοινωνική πρόοδο.   

Επιστολή Νικολάου Χρ. Σαλάτα.

Αγαπητές και αγαπητοί  συνάδελφοι , 

    Η Ένωσή μας από πρωτοπόρος σε όλα τα θέματα, που αφορούν την δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της και κυρίως αυτά, που άπτονται της ανεξαρτησίας της, έναντι πάντων και βεβαίως και έναντι των λοιπών ισοτίμων και ισοκύρων εξουσιών , έχει περιπέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε πρωτοφανή  περιδίνηση. Η κατάσταση αυτή  ,όπως είναι φυσικό, προκαλεί μεγάλη λύπη και έντονη ανησυχία.

    Δυστυχώς η κατάσταση αυτή υπήρξε και η αιτία , ώστε  συνάδελφοι , που επί πολλά έτη προσέφεραν με ανιδιοτέλεια και με μεγάλη αγάπη και αφοσίωση τις υπηρεσίες τους , συμμετέχοντας στο ΔΣ της Ένωσής μας, να απογοητευτούν από το τοξικό κλίμα ,που εξέπεμψε η Ένωσή μας , με αποτέλεσμα να μη συμμετέχουν στις επικείμενες αρχαιρεσίες.

Επιστολή υποψηφιότητας Ιωάννη Αρβανίτη Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης.

 


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποφάσισα με μεγάλη χαρά να θέσω υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, στις επικείμενες εκλογές της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020, ύστερα από την τιμητική πρόταση του Εφέτη κ. Χαράλαμπου Μαυρίδη, συμμετέχοντας στην ομάδα του, που αποτελείται από ανθρώπους με αρχές, αξίες, ήθος, ιδανικά και σεβασμό προς τους συναδέλφους, που στη πορεία της ζωής τους το έχουν δείξει έμπρακτα, ήτοι τον Γεώργιο Σαπαντζή, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Σωτήριο Μπακαΐμη, Εφέτη Αθηνών, Βασίλειο Κατέρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Ιωάννη Γραμματικό Πρωτοδίκη Σερρών, Δημήτριο Δημητριάδη, Ειρηνοδίκη Σερρών και Δέσποινα Καραγιάννη, Ειρηνοδίκη Πειραιά, ως υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή, Δημήτριο Κουλαξίζη, Εφέτη Αθηνών και Χρήστο Τριανταφυλλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Κορίνθου. 

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για την εμπορία ανθρώπων
 


Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου συνδιοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια στο αντικείμενο του δικαίου της εμπορίας ανθρώπων. Τα σεμινάρια είναι διακρατικά, απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές και εισαγγελείς και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ‘Δικαιοσύνη’ της ΕΕ (2014-2020). Γλώσσα των σεμιναρίων είναι η αγγλική.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι χωρίς κόστος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΛΟΥΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Προ δεκαπέντε και πλέον ετών, εμφορούμενη από  αγάπη για τη δικαιοσύνη,  πίστη στους ανθρώπους και ανάγκη προσφοράς στην κοινωνία, επέλεξα να ακολουθήσω το μετερίζι της απονομής Δικαιοσύνης. Έκτοτε υπηρέτησα σε διάφορες θέσεις, προσπαθώντας να ανταποκριθώ ευπρόσωπα στο δύσκολο αυτό έργο και -όπως όλοι μας- βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτωπη με την έλλειψη προσωπικού χρόνου, τη θυσία των ιδιαίτερων οικογενειακών στιγμών, την εξάντληση. Παρά τις δυσκολίες και παρά τις θυσίες ποτέ δεν έπαυσα να αισθάνομαι τιμή για το ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεισφέρω έστω ένα μικρό λιθαράκι.

Επιστολή υποψηφιότητας Βασίλειου Κατέρη, Πρόεδρου Πρωτοδικών Αθηνών ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (2020)

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δεν είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά του κλάδου, αφού με τις ψήφους σας είχα εκλεγεί μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωση μας κατά την περίοδο (2014 - 2016). Αποδέχθηκα με μεγάλη χαρά την πολύ τιμητική πρόταση του Εφέτη κ. Χαράλαμπου Μαυρίδη, να θέσω υποψηφιότητα, αυτή τη φορά, για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας, στις επικείμενες εκλογές της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020.

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, Η ΕΝΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

 

 

Στις 18.2.2019, ανακοινώθηκε με αρ.πρωτ.85/2019 στην ΕνΔΕ ότι ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, ήτοι δύο χρόνια πριν από σήμερα, το σχέδιο της Επιτροπής για την αναμόρφωση του ΚΟΔΚΔΛ. Ότι οι εργασίες της Επιτροπής είχαν ξεκινήσει πριν δύο ακριβώς χρόνια ήτοι 4 έτη πριν από σήμερα. Οτι η Ένωση εγκαίρως εργάστηκε στην κατεύθυνση κατάρτισης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προτάσεων, το οποίο συνέταξε μετά από γόνιμη ανταλλαγή απόψεων όλων των μελών του Προεδρείου του ΔΣ με εκπροσώπους μέλη του ΔΣ της Ενωσης, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην ανωτέρω  ανακοίνωση.

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Επιστολή προς τα μέλη της Εν.Δ.Ε. Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη.

 


 

Θεσσαλονίκη 22.08.2020

ΑΓΑΠΗΤΕΣ  ΚΑΙ  ΑΓΑΠΗΤΟΙ   ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙΜετά από δύο (2) διετίες θητείας του τελευταίου Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, έφθασε, μέσα από χίλια κύματα και δυσκολίες, η ώρα των αρχαιρεσιών της Ένωσής μας. Συναισθανόμενος απόλυτα ότι οι αρχαιρεσίες αυτές είναι εξαιρετικά κρίσιμες, σχετικά με το μέλλον της Ένωσης κατέρχομαι, για πρώτη φορά ως επικεφαλής οκταμελούς ομάδας, με γνώμονα την αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας της Ένωσης, προκειμένου να αναλάβει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο, αφενός στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική και αφετέρου στην ανάσχεση των δρομολογούμενων αρνητικών εξελίξεων σε βάρος του κλάδου.

Το σχέδιο Πισσαρίδη για τη Δικαιοσύνη

 


 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη

 

            Το γεγονός ότι σε ένα «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» διατυπώνονται προτάσεις αναμόρφωσης της Δικαιοσύνης, γεννά από μόνο του σοβαρό προβληματισμό. Ένας θεσμός ασύνδετος με τις πολυεπίπεδες κυβερνητικές επιλογές και κατευθύνσεις μεταβλήθηκε σε παρακολούθημα και εργαλείο χάραξης οικονομικής πολιτικής. Η Συνταγματική αναγνώριση της δικαστικής ανεξαρτησίας δεν έχει να κάνει μόνο με τη διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του Δικαστή αλλά κυριότερα με τον ρόλο που η Πολιτεία επιφυλάσσει στη Δικαιοσύνη.

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σας παρουσιάζουμε το δεύτερο  μέρος των θέσεων μας , που εξειδικεύεται σε θέματα Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, βελτιστοποίησης της οργάνωσης της και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της.
Ενίσχυση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης
            Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις η πρόοδος μιας Χώρας στηρίζεται στην αποτελεσματική λειτουργία των Θεσμών και την εδραίωση του Κράτους Δικαίου. Στην Ελληνική Δημοκρατία η Δικαστική Λειτουργία, ως ισότιμη και ισόκυρη με την Εκτελεστική και τη  Νομοθετική οφείλει να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να αυτοπροσδιορίζεται με γνώμονα το συνταγματικό της ρόλο και την ευθύνη του κάθε Δικαστικού και Εισαγγελικού Λειτουργού, ως άμεσου οργάνου του Κράτους. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να έχει θέσεις και δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή και για το σκοπό αυτό παρουσιάζουμε κάποιες προτάσεις μας, που θεωρούμε ότι ενισχύουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών.
Ι.  Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης

Επιστολη Κωνσταντινου Βουλγαριδη, Προεδρου Πρωτοδικων Αθηνων (νεοπροαχθεντος Εφετη Ευβοιας)                                                                                    21-8-2020
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ξεκίνησε.
Για άλλη μία φορά οι ελλείψεις υλικοτεχνικών και τεχνολογικών υποδομών σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας είναι εμφανείς. Ελλείψεις, όμως, η κάλυψη των οποίων, πέρα από την ευθύνη της Πολιτείας, εξαρτάται άμεσα και σε μεγάλο βαθμό από ενέργειες της Διοίκησης της Ενώσεως. Και τη λύση, βέβαια, στο πρόβλημα δεν μπορεί να δώσει η διάθεση συμβολικών και μόνο κονδυλίων από την Ένωση για το σκοπό αυτό. Απαιτούνται στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες ενώπιον του αρμόδιου Υπουργείου.

Η αιτιολογια της αποφασης. Επιστημονικο εργο η διηγημα;

 

Το Σύνταγμα του 1827 δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη για την αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων, αλλά αναφέρει μόνο στο άρθρο 141 ότι: «Αι αποφάσεις των Δικαστηρίων γίνονται πάντοτε δημοσίως». Για πρώτη φορά γίνεται μνεία για την αιτιολογία της δικαστικής απόφασης στο Σύνταγμα του 1864, στο άρθρο 93, που ορίζει ότι «πάσα απόφασις πρέπει να είναι ητιολογημένη». Στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 1911 προστέθηκε και η λέξη

"Ο ρόλος και η θέση του Έλληνα Δικαστή στην Ελληνική κοινωνία"

Συνέντευξη Ιωάννη Γραμματικού, Πρωτοδίκη: 

2. 21-8-2020 (ΜΕΡΟΣ Β΄)

"Ο ρόλος και η θέση του Έλληνα Δικαστή στην Ελληνική κοινωνία"


Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΣτΕ) ΦΕΚ Γ 1285/2020

ΦΕΚ Γ 1285/2020 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Αυγούστου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 54, 62 και 67 του Κώδικα Οργανισμού

«Η απενοχοποίηση του ψεύδους και η υπεράσπιση της αλήθειας» Απάντηση στην από 10-8-2020 επιστολή Χρ. Σεβαστίδη

 

Δημητρίου Φούκα, Προέδρου πρωτοδικών
                                                                       Αθήνα, 17-8-2020

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η αγωνιώδης προσπάθεια του απελθόντος μειοψηφικού προέδρου της ΕνΔΕ και ορισμένων εκ των υποψηφίων της ομάδας του να προωθήσουν μία, βολική γι’ αυτούς, εκδοχή της πραγματικότητας, συνιστά πλήρη απόδειξη του άγχους που αισθάνονται μπροστά στην αλήθεια και στην επερχόμενη εκλογική συντριβή. Στην προσπάθειά τους αυτή, συνειδητά παραπληροφορούν, ψεύδονται και διαστρεβλώνουν τις θέσεις των λοιπών υποψηφίων, με μόνο δόγμα την με κάθε τρόπο κατάληψη της εξουσίας. Δεν αντιλαμβάνονται, ωστόσο, ότι ο μανδύας αυτού του στρεβλού ιδεολογήματος δεν επαρκεί για να προσδώσει ιδεολογικό βάρος στις μίζερες συνδικαλιστικές πρακτικές τους. Έχουν απενοχοποιήσει το ψεύδος και αυτό είναι πλέον το βασικό συστατικό της υποψηφιότητάς τους. Περιορίζονται στις αήθεις, ψυχολογικού τύπου, επιχειρήσεις «γκριζαρίσματος» των αντιπάλων, διότι δεν μπορούν με άλλο τρόπο να καλύψουν την έλλειψη θέσεων και προτάσεων. Και διότι ΔΕΝ έχουν το ανάστημα να αντιμετωπίσουν την αλήθεια.

Πρώτη αποτίμηση του σχεδίου για την επιτάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών

 
Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης
Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης

Η περίοδος των θερινών διακοπών σε συνδυασμό με την έλλειψη πραγματικής διοίκησης της Ένωσης Δικαστών, είναι αναμφίβολα η πιο ακατάλληλη περίοδος για ουσιαστική συζήτηση επί ζητημάτων νομικών ή και τεχνικών, που επηρεάζουν τη ζωή και υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και εισαγγελέων. Ως εκ τούτου, προκαλεί απορία η επιλογή του υπουργείου να εξαγγείλει σε αυτό το χρόνο την θέση σε διαβούλευση νομοσχέδιου που αφορά στην επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν.3869/2010. Τέτοια ζητήματα, προϋποθέτουν ουσιαστικό διάλογο με τις δικαστικές Ενώσεις, που δεν μπορεί να παρακαμφεί με πρόσχημα τη συμβολή των εκπροσώπων τους στη νομοτεχνική βελτίωση των νομοσχεδίων, καθώς οι αιφνιδιασμοί δίνουν χώρο σε εξιδανικεύσεις ή αφορισμούς συνθηματικού χαρακτήρα.
Επί της ουσίας:

Και τώρα τι κάνουμε με την πανδημία και την απονομή της δικαιοσύνης ; (1)·         -Το δικαίωμα των ευπαθών ομάδων για έννομη προστασία.
·         «Δίκαιη δίκη» δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς την παρουσία δικηγόρων.
·         Πρέπει να ληφθούν επείγοντα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να λειτουργήσει η Δικαιοσύνη.

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Οι προτάσεις μας για τους Ειρηνοδίκες

 


Εκτός των οριζοντίων ζητημάτων, τα οποία θίγουμε στο πρόγραμμα μας και αφορούν όλους τους βαθμούς Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, παρουσιάζουμε σήμερα κάποιες εξειδικευμένες προτάσεις  μας για θέματα Ειρηνοδικών.
Ι) Αναστολή επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τα υπερχρεώμενα νοικοκυριά- Δράσεις προς επίλυση του ζητήματος που ανέκυψε 
Τοποθετηθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο ζήτημα του επίμαχου νομοσχεδίου, επισημαίνοντας τα συνταγματικά και νομικά του προβλήματα και τις συνέπειες, που θα έχει για τους Ειρηνοδίκες, ανεξάρτητα από το Δικαστήριο, που υπηρετούν και για τους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης συνολικά, η διπλή δέσμευση του προσδιορισμού εντός του 2021 των 37.000 εκκρεμών αποφάσεων και η έκδοση απόφασης επ αυτών εντός έξι μηνών.  Η πρόταση μας είναι ξεκάθαρη από την αρχή και περιλαμβάνει δύο στάδια:

Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη- Πρόοδος ή προαναγγελία ενός δυστοπικού μέλλοντος;

 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη,
Αικατερίνης Ντόκα, Εφέτη,
Ιωάννας Ξυλιά, Προέδρου Πρωτοδικών

Μία πρώτη επισήμανση των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει η Δικαιοσύνη με την εισαγωγή της λεγόμενης Τεχνητής Νοημοσύνης έγινε στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στις 14 Δεκεμβρίου 2019. Στον χαιρετισμό του τότε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Βρέθηκα σε 4 ταξίδια της μιας ημέρας στο Παρίσι, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλες. Το μείζον ζήτημα συζήτησης μεταξύ των Υπουργών Δικαιοσύνης αυτή την περίοδο είναι το πώς θα εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο της Δικαιοσύνης. Και αντιλαμβάνομαι την ανησυχία και τον φόβο. Η πραγματικότητα λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει τεράστια βήματα, έχει να διανύσει μια τεράστια διαδρομή για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο». Η προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο στον συγκεκριμένο σχεδιασμό είναι αδιαμφισβήτητη μετά και την ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες με θέμα τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα δικαστικά συστήματα. Και στην εκδήλωση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφού σχολίασε το αναντικατάστατο της δικανικής κρίσης τόνισε ότι κανείς δεν δικαιούται να καθυστερήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης και ότι υποχρέωση της Πολιτείας είναι να βρει την «χρυσή τομή» με πολιτικές που θα διευκολύνουν την διείσδυση των νέων τεχνολογιών.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 1277/2020

ΦΕΚ Γ 1277/2020 

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 21ης Ιουλίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 28ης-07-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ Κ. ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΡΜΙΔΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΕΜΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 28ης-07-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ Κ. ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΡΜΙΔΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΕΜΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010

Στις 28-07-2020 αναρτήθηκε δημόσια στον ιστότοπο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κείμενο της κ. Ακριβής Ερμίδου με τίτλο «Οι θέσεις μου στην ομάδα Εργασίας για το ν. 3869/2010 και οι λόγοι των προσωπικών επιθέσεων». Στο κείμενο αυτό αναφέρονται αφενός εντελώς ανακριβή δεδομένα ως προς το Ειρηνοδικείο Πειραιά, αφετέρου ο παντελώς αβάσιμος ισχυρισμός ότι οι εκπρόσωποι του Ειρηνοδικείου μας κατά την συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2020 στην  Ομάδα

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ειρην, ΕλΣυν) - ΦΕΚ Γ 1264/2020

 

ΦΕΚ Γ 1264/2020  

 

Με προεδρικό διάταγμα της 20ής Ιουλίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύ-
ουν και το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121), γίνεται δεκτή η από
26-05-2020 υποβληθείσα αίτηση παραίτησης από την
υπηρεσία της Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης, Πολυξένης Μπράβου
του Νικολάου, που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Λάρισας.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατέχει.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΦΕΚ Γ 1264/2020

ΦΕΚ Γ 1264/2020 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ής Ιουλίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού