Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023

Συγκρότηση Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικαστικών - Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου - Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 Συντ. - Δικαστηρίου κακοδικίας Τεύχος B’ 7456/29.12.2023

Τεύχος B’ 7456/29.12.2023

 

1) Συγκρότηση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικαστικών 

 

2) Επίκουρα μέλη  Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 Συντ. 

 

3) Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, για τη διετία 2024-2025.

 

4) Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας (άρθρο 99) και επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος, για το έτος 2024.

 

ΣτΕ Γ´ επτ. 2350-2363/2023: Η εισφορά μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ δεν έχει τον χαρακτήρα φόρου ούτε και ανταποδοτικού τέλους

 

 

ΣτΕ Γ´ επτ. 2350-2363/2023
Πρόεδρος: Γεώργιος Τσιμέκας, Πρόεδρος Γ΄ Τμήματος
Εισηγητές: Σπυριδούλα Καρύδα, Ελένη Κουλεντιανού, Πάρεδροι

Η εισφορά μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ υπέρ ΕΛΚΕ δεν έχει τον χαρακτήρα φόρου ούτε και ανταποδοτικού τέλους, αλλά αποτελεί εύλογο και συνταγματικώς ανεκτό αντιστάθμισμα, σε αντάλλαγμα της παραχώρησης του νομοθέτη προς τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ να ασκούν εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα, επ’ ωφελεία τόσο των ιδίων όσο και των ΑΕΙ


 

 

Ανασκόπηση 2023: Οι αποφάσεις του ΔΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα


 

 

 

 

 

 

Εκπρόσωπος Τύπου του Αρείου Πάγου διορίστηκε ο αρεοπαγίτης, Π. Λυμπερόπουλος

 

 

 

 

 

ΕνΔΕ: Συνάντηση Προεδρείου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης

 


                  

 

 

 

   ΕΝΩΣΗ                                                   

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                    

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                    

                       

 

                                                                                              Αθήνα,  28-12-2023

            Αρ. Πρωτ.: 533

 

Συνάντηση Προεδρείου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης

ΥΑ: Προσωρινό σύστημα ανταμοιβών δικαστικών υπαλλήλων. - Τεύχος B’ 7462/29.12.2023

 Τεύχος B’ 7462/29.12.2023

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56921 οικ
Προσωρινό σύστημα ανταμοιβών δικαστικών
υπαλλήλων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

 

 

 

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΔΕΝΔΡΟ ΑΝΘΙΣΕ ΞΑΝΑ

 

 

            ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

                     ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

          ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

                                               ΖΩΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

          ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ      

                                              ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Προβλέπεται η επιστολική ψήφος και η συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης ως δικαστικών αντιπροσώπων «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Γνωμοδοτική Ολομέλειας 6/2023 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για το ζήτημα της ενοποίησης και της δικαστικής επετηρίδας

          EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Αριθμός 6/2023

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Η Ολομέλεια συγκροτήθηκε για τη λήψη απόφασης για θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος απονομής της δικαιοσύνης, κατ’άρθρο 15 παρ.6 περ. β’ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων.

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και όλους όσους έλαβαν τον λόγο και εξέθεσαν τις απόψεις τους, μετά από διαλογική συζήτηση, διάσκεψη και ψηφοφορία, η Ολομέλεια ομόφωνα έλαβε απόφαση αναφορικά με την προοπτική της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και τη διαμόρφωση της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών του πρώτου βαθμού, όπως αναφέρεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

Ν. 5079/2023 Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, κλπ

 

Τεύχος A’215/22.12.2023

 

Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την

ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δί-

καιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επεί-

γουσες διατάξεις

 

 

Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της ΕΣΔΙ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1388/27.12.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1388/27.12.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 73277 οικ.
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4871/2021
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

9o Συνέδριο Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου 

 

 

 

9o Συνέδριο ΕΟΔ

Πρόκειται να διενεργηθεί στην Πάτρα (ξενοδοχείο PORTO RIO HOTEL) την Παρασκευή 17.05.2024 και Σάββατο 18.05.2024, το 9ο Συνέδριο της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, με θέμα που σχετίζεται με τα ζητήματα οικονομικών σχέσεων συζύγων και συντρόφων.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2854 για εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη δίκαιη πρόσβαση σε δεδομένα και τη δίκαιη χρήση τους

 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2854 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2023 

 

 

 

ΕΔΔΑ: Κατάθεση Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου ως μάρτυρα κατηγορίας. Δημοσιεύσεις από ΜΜΕ συνομιλιών του κατηγορουμένου

 


Κατάθεση Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου ως μάρτυρας κατηγορίας. Δημοσιεύσεις από ΜΜΕ συνομιλιών του κατηγορουμένου. Μη έλλειψη αμεροληψίας δικαστών. Δεν παραβιάστηκε η δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Tadić κατά Κροατίας της 28.11.2023 (αριθ. προσφ. 25551/18)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2844 για την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας σε διασυνοριακές αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις κτλ


 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2844 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2023

για την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις και για την τροποποίηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας

 

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής τελών κυκλοφορίας έτους 2024 και θέσης των οχημάτων σε ακινησία Τεύχος B’ 7264/21.12.2023

Τεύχος B’ 7264/21.12.2023

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1207
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη κα-
ταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2024 και για
τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α’ 222).

ΥΑ Φ80320/109864 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ80320/109864
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

 

 

 

Φύλακας ασπασθείς θρησκεία που το κράτος θεωρεί ως απειλή για τη χώρα. Γνωμοδότηση ΕΔΔΑ για χορήγηση αδείας να εργαστεί ως υπάλληλος ασφαλείας


 

Φύλακας ασπασθείς θρησκεία που το κράτος θεωρεί ως απειλή για τη χώρα. Γνωμοδότηση ΕΔΔΑ για χορήγηση αδείας να εργαστεί ως υπάλληλος ασφαλείας ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΔΔΑ  της 14.12.2023

ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΕΛΓΙΚΟΥ CONSEIL D’ÉTAT (αριθ. P16-2023-001)

Τι πραγματικά σημαίνει η πρόσφατη απόφαση του Κολοράντο έναντι του Trump;

 

Δρ Αλέξανδρος Κυριακίδης, Λέκτορας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου (EPLO)

 

 

 


Σκέψεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί επιτάχυνσης και ποιοτικής αναβάθμισης της ποινικής δίκης μέσω παρεμβάσεων στον ΠΚ και στον ΚΠΔ

 

 


Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

 

 

 

 

 

Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023

ΔΥΟ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τι θα ήταν τα Χριστούγεννα χωρίς αγάπη ;

 

«ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΟΥΜΕ 

 

Τότε που λέγαμε εμείς τα κάλαντα – Ωραίες αναμνήσεις για τους λίγο μεγαλύτερους.

Τότε που λέγαμε με τον Θανάση, τα κάλαντα.

ΣΠΑΡΤΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Παραμονή Χριστουγέννων (1962).

Τα κάλαντα είναι, ίσως, μια από τις πιο γλυκές αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων γιατί εκτός του γεγονότος ότι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των εορτών των Χριστουγέννων είναι το έθιμο που αφορά, όσο κανένα άλλο, τα παιδιά.

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

N. 5078/2023 Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, κλπ

 

Τεύχος A’ 211/20.12.2023

Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορ-

θολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συντα-

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και

προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας

Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Εορταστικός χαιρετισμός της Προέδρου του Αρείου Πάγου.

21/12/2023

Εορταστικός χαιρετισμός της Προέδρου του Αρείου Πάγου. 

 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί δικαστικοί υπάλληλοι.
Θερμές ευχές σε όλους. Ελπίζω οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να σας βρουν με υγεία, χαρά και αρμονία με τους αγαπημένους σας.
Οι ημέρες αυτές, όμως, είναι μια αφορμή για ανασκόπηση όσων βιώσαμε και για κριτική για όσα δεν πράξαμε, όσα προσπαθήσαμε να αποφύγουμε, όσα παραλείψαμε ή ανεχτήκαμε.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999 "ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ".

 

                                 

                 


 

 

 

 ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                                  Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                                  Αθήνα, 21/12/2023  

                                                                                   

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999 "ΠΕΡΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ".

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ;     

 

  

ΕνΔΕ: Το έργο της Διοίκησης της Ένωσης – Επιτυχίες στις οικονομικές διεκδικήσεις

 


             

 

 

          ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                                  Τ.Κ. 101 71

                 e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                  Αθήνα, 20/12/2023  

                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 525

                                        

Το έργο της Διοίκησης της Ένωσης – Επιτυχίες  στις οικονομικές διεκδικήσεις

Εκδήλωση ΔΣΡ-Αλλαγές στους ποινικούς κώδικες 12/2023 (μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση)

 

 
 
,

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΠΔ

«Oι υπογράφοντες, εν ενεργεία, ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των Τομέων Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών των τριών Νομικών Σχολών, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης». Οι θέσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

Πολλές διατάξεις του Σχεδίου εγείρουν σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ και υπονομεύουν τον φιλελεύθερο χαρακτήρα του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου.

ΕΔΔΑ: Απαγόρευση απεργιών εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων - δεν στέρησε συνδικαλιστική ελευθερία - δεν παραβίασε δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι

 


 

 

Η απαγόρευση απεργιών εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων δεν στέρησε τον πυρήνα της συνδικαλιστικής τους ελευθερίας και δεν παραβίασε το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Humpert κ.α. κατά Γερμανίας της 14.12.2023 (αρ. προσφ. 59433/18 και 3 άλλες)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πειθαρχικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις προσφεύγουσες εκπαιδευτικούς δημοσίους υπαλλήλους, επειδή συμμετείχαν, κατά τις ώρες εργασίας τους, σε απεργίες που οργάνωσε το συνδικάτο τους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους.

ΒΙΒΛΙΟ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

 


 

 

 

 

Περαίωση κτηματογράφησης στον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνη Τεύχος B’ 7197/20.12.2023

Τεύχος B’ 7197/20.12.2023 

 

 

 

ΕΣΠΔ: Επιτυχής η εφαρμογή του ΓΚΠΔ κατά τα πρώτα 5,5 έτη

 

 

 

 

 

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ - 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 


1. Ομιλία Προέδρου ΕΝΔΕ Μαργαρίτας Στενιώτη, Προέδρου Εφετών, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 9-12-2023

2. Ομιλία Χριστόφορου Σεβαστίδη, Δ.Ν. Εφέτη 

3.  ΟΜΙΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΓΣ της ΕΝΔΕ 2023 (ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)


4. Ομιλία  Ι.Ασπρογέρακας, Πρόεδρου Πρωτοδικών 

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Κατάλογος εθνικών σεμιναρίων των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο EJTN
Catalogue Plus (κατάλογος εθνικών σεμιναρίων των ευρωπαϊκών
χωρών που συμμετέχουν στο EJTN).

Οι σχολές προσφέρουν θέσεις συμμετοχής για ευρωπαίους δικαστές και εισαγγελείς. Τα σεμινάρια συνήθως παρέχονται στην εθνική γλώσσα και υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕισΠρΡοδ - Τεύχος B’ 7114/18.12.2023

 

 

 Έγκριση κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου. 

Τι (δεν) πετύχαμε – Στον απόηχο μιας ΓΣ που δεν θα ξεχαστεί εύκολα

 


 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη,

Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Εφέτη,

Παντελή Μποροδήμου, Πρωτοδίκη,

Μιχάλη Τσέφα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ιωάννη Ασπρογέρακα, Προέδρου Πρωτοδικών,

Ευθαλίας Κώστα, Ειρηνοδίκη,

 

Μελών του ΔΣ της Ε.Δ.Ε.

Αθήνα, 18-12-2023

Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ερωτήσεις και απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

 

 

 

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 3296/14.12.2023

 Τεύχος Γ’ 3296/14.12.2023

 

 

4 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
1) Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Δεκεμβρίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 63, 88 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 79/2023
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Ορισμός αίθουσας του Εφετείου Αθηνών ως αίθουσας ΜΟΔ Αθηνών. Τεύχος B’ 7057/14.12.2023

Τεύχος B’ 7057/14.12.2023

 

 Αριθμ. 73276 (2)
Ορισμός αίθουσας του Εφετείου Αθηνών ως αί-
θουσας συνεδριάσεως του Μικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4938/2022 «Κώδι-
κας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών» (Α’ 109),
β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3

Ρύθμιση δικονομικών ζητημάτων από τον ορισμό δικαστικού καταστήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. Τεύχος B’ 6605/22.11.2023

Τεύχος B’ 6605/22.11.2023

 

Αριθμ. 60114οικ. (3)
Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που
προκύπτουν από τον ορισμό δικαστικού κατα-
στήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πει-
ραιά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4938/2022
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών» (Α’ 109),
β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

Αύξηση των κτηματολογικών δικαστών στα Πρωτοδικεία Χανίων και Κατερίνης. Τεύχος B’ 7033/13.12.2023

 Τεύχος B’ 7033/13.12.2023

 

 

 

Αριθμ. 72369 (2)
Αύξηση του αριθμού των κτηματολογικών δι-
καστών στα Πρωτοδικεία Χανίων και Κατερίνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΕισΠρΛευκ - ΕισΠρΑγρ)

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΕΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2024


 

 

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 55-11/12/2023

ΠΡΟΣ

Τους Εισαγγελείς – Mέλη της Ένωσής μας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Προτάσεις για τη διοικητική δίκη

 

 


Φανή Σωτηριάδου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Γιώργος Μαρμαρίδης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης ΔΔ

        

Η αιτιολογία των ποινικών και πολιτικών αποφάσεων ως εγγύηση της δικαστικής λειτουργίας

 

Π.Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

  

 
 
 
 
 

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

"Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας..."

 


ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14-12-2023

 


 

 

 

 

 

 

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 14ης Δεκεμβρίου 2023

 

 

ΣτΕ Στ΄ 2262-4/2023 7μ: Αντιρρησίες συνείδησης. Συνταγματική κατοχύρωση. Ανεκτή εναλλακτική θητεία μεγαλύτερη της στρατιωτικής

 

ΣτΕ Στ΄ 2262-4/2023 7μ: Αντιρρησίες συνείδησης. Συνταγματική κατοχύρωση. Κριτήριο το ηθικά αφόρητο κάθε βίας. Ανεκτή εναλλακτική θητεία μεγαλύτερη της στρατιωτικής. Αρκούν ειλικρινείς ιδεολογικοί λόγοι χωρίς ένταξη σε ορισμένο σχήμα ή διενέργεια πράξεων.   

 

 

 

12/12/2023

Ν. 5073/2023 Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

 Τεύχος A’ 204/11.12.2023

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ν. 5076/2023 Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου κλπ

 

Τεύχος A’ 207/13.12.2023

 

 

Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του

Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρε-

μοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυ-

ση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού

προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Απλοποίηση και επι-

τάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινή-

των - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης.

 

 

Εν μέρει φιλόλογοι, εν μέρει φιλόσοφοι (και εν όλω εξουσία). Οι διάλογοι της νομικής επιστήμης με άλλα πεδία και η κανονιστική διάσταση του δικαίου

 


Στέργιος Μήτας, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

 

 

“Σύγχρονες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς σε ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο”, 

Επιστημονικό Συνέδριο: Ο διάλογος ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου και εθνικών δικαίων

 Επιστημονικό Συνέδριο: Ο διάλογος ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου και εθνικών δικαίων

 

 

 

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

ΓΔΕΕ: Απορρίπτεται αγωγή αποζημίωσης ασκηθείσα κατά του Frontex από Σύρο υπήκοο (Ελλάδα)


Αριθ. 188/2023 : 13ης Δεκεμβρίου 2023
Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-136/22
Hamoudi κατά Frontex

 

 

 

Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση T-136/22 | Hamoudi κατά Frontex Απορρίπτεται αγωγή αποζημίωσης ασκηθείσα κατά του Frontex από Σύρο υπήκοο, ο οποίος υποστήριξε ότι στάλθηκε πίσω στη θάλασσα από την Ελλάδα προς την Τουρκία 

 

 

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

ΟλΑΠ (ποιν) 1/2023: το αρ. 469 ΠΚ εφαρμόζεται ΜΟΝΟΝ όταν τα χρέη δεν αποτελούν ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ φορολογικό αδίκημα κατ' αρ. 66 του ν. 4987/2022

πρώτη ανάρτηση 12-12-2023 18.26

upd 14-12-2023 20.33 (ανάρτηση όλης της απόφασης από το site του Αρείου Πάγου)


Κατ' ακολουθίαν των προαναφερομένων, η διάταξη του άρθρου 469 του Π.Κ., ως προς τα μη υπολογιζόμενα χρέη για τον προσδιορισμό της ευθύνης του οφειλέτη χρεών προς το Δημόσιο, εφαρμόζεται μόνο όταν τα περιλαμβανόμενα στον αντίστοιχο πίνακα χρέη αποτελούν αυτοτελώς και φορολογικό αδίκημα, που τυποποιείται στις διατάξεις του άρθρου 66 του ήδη ισχύοντος από 4-11-2022 Ν. 4987/2022 "Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας" (Φ.Ε.Κ. 206/4- 11-2022, τεύχος πρώτο),

 

 

Απόφαση 1 / 2023    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1/2023

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΕισΠρΛαμ - ΕισΠρΓιαν - ΕισΠρωΚαβ - ΕισΠρΘηβ)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ - 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023


             

 

 

 

        ΕΝΩΣΗ                                                   

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                    

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                    

                       

 

                                                                                              Αθήνα,  11-12-2023

            Αρ. Πρωτ.: 508

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ - 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Το Σχέδιο Ψηφίσματος που καταθέσαμε στη Γ.Σ. της 9-12-2023

 

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Έφη Κώστα, Ειρηνοδίκης

Μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023

 

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχέδιο Ψηφίσματος που καταθέσαμε προς έγκριση στη Γ.Σ. της 9-12-2023:

 

 

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Της 9ης Δεκεμβρίου 2023

            Οι Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών αποφάσισαν: