Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕφΚομ - Τεύχος B’ 2058/26.04.2022

 Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

 

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣΥν) Τεύχος Γ’ 997/26.04.2022

Τεύχος Γ’ 997/26.04.2022

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 15.4.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, β) του άρθρου 49, της παρ. 1 του άρθρου 54
και της παρ. 3 του άρθρου 71 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), γ) του άρθρου 13 του ν. 4820/2021 «Οργανικός
Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»
(Α΄ 130) και δ) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως
ισχύουν και το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και 2) την υπ’ αρ. 1/2022 α

ΕγκΕισΑΠ 6/2022: Λειτουργία των Εισαγγελιών κατά την περίοδο των θερινών τμημάτων- Ενημέρωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα 26-4-2022

Αριθ. Πρωτ.: 3741

Αριθ. Εγκυκλίου: 6

 

Επικαιροποιημένος κατάλογος αποφάσεων του Αρείου Πάγου (5ος 2022)

Επικαιροποιημένος κατάλογος αποφάσεων του Αρείου Πάγου του κ.Χρήστου Νάστα, Πρόεδρου Εφετών

 

 

 

Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Δ.Ε., Χριστόφορου Σεβαστίδη, στην ΕφΣυν της 26ης Απριλίου 2022

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ, ΕΦΕΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

 

 

 

 

 

Άρθρο του Προέδρου της Ε.Δ.Ε., Χριστόφορου Σεβαστίδη, στην Εφημερίδα ΝΕΑ της 26-4-2022

 

                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 

 

 

 

Συνέντευξη της Αφροδίτης Σακελλαροπούλου, πταισματοδίκη Πατρών, στην ΕφΣυν της 26ης Απριλίου 2022

 


Οι ειρηνοδίκες έχουμε νομολογήσει για ζητήματα που ανακούφισαν τον Ελληνα πολίτη

Η Αφροδίτη Σακελλαροπούλου, πταισματοδίκης Πατρών, επέλεξε να απαντήσει και στις τρεις ερωτήσεις που έθεσε η «Εφ.Συν.»:

1.Με πρόσχημα την σωστή επιδίωξη για ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης είδαμε πρόσφατα να θεσπίζονται νομοθετικές διατάξεις που δημιουργούν δικαιοσύνη διαφόρων ταχυτήτων με ότι κι αν σημαίνει αυτό για τον απλό πολίτη.  Παρά τις ορθές προσπάθειες όλων των τελευταίων χρόνων να μπει και η δικαιοσύνη στην ηλεκτρονική εποχή ψηφίστηκαν πρόσφατα διατάξεις (π.χ. για τις πιλοτικές δίκες, τα  δικαστικά ένσημα κλπ) που διαιρούν τους πολίτες και περιορίζουν τα  θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου που θεωρούνται πλέον πολυτέλεια και η άσκησή τους αντιμετωπίζεται ως παρακώλυση της διαδικασίας. Ποια είναι η δική σας θέση και πώς στο πλαίσιο αυτό κρίνετε τις σκέψεις ακόμα και για κατάργηση των δικαστικών συμβουλίων;

ΕΔΔΑ: Πειθαρχική δίωξη δικαστών - οι πειθαρχικές ποινές στρέφονται σε βάρος όλου του δικαστικού σώματος - Επίπληξη σε δικαστή για ανάρτηση άρθρου στο Facebook!


 

Στρασβούργο κατά πειθαρχικών διώξεων δικαστών! Οι πειθαρχικές ποινές έχουν ανατρεπτικό αποτέλεσμα και στρέφονται σε βάρος όλου του δικαστικού σώματος! Επίπληξη σε δικαστή για ανάρτηση άρθρου στο Facebook! Παραβίαση ελευθερίας λήψης και μετάδοσης πληροφοριών!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Kozan κατά Τουρκίας της 01.03.2022 ( αρ. προσφ. 16695/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: Καλόπιστοι αγόρασαν δημόσια ακίνητα από μη κυρίους. Η επιστροφή χωρίς αποζημίωση - παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

 


Καλόπιστοι αγόρασαν δημόσια ακίνητα από μη κυρίους. Η επιστροφή των ακινήτων τους στο δημόσιο χωρίς αποζημίωση παραβίασε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Olkhovik κ.α. κατά Ρωσίας (αρ. προσφ. 11279/17) και Lidiya Nikitina κατά Ρωσίας της 15.03.2022 (αρ. προσφ. 8051/20) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Προστασία δικαιώματος στην ιδιοκτησία όταν τα λάθη στους τίτλους μεταβίβασης δεν αφορούν υπαιτιότητα των αγοραστών. 

ΕΔΔΑ: Απαγόρευση σε εφημερίδα να δημοσιεύει φωτογραφία με λεζάντα «καταδικασμένος νεοναζί» 20 χρόνια μετά την καταδίκη! Μη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης


 

Απαγόρευση σε εφημερίδα να δημοσιεύει φωτογραφία με λεζάντα «καταδικασμένος νεοναζί» 20 χρόνια μετά την καταδίκη! Μη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Mediengruppe Österreich GmbH κατά Αυστρίας της 26.04.2022 (αρ. προσφ. 37713/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η θρησκευτική ελευθερία και η εκπαιδευτική της διάσταση

 

 


Γιώργος  Σταυρόπουλος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 

ΕΕΕ: παρατηρήσεις – προτάσεις της επί του σχεδίου του ΚΟΔΚΣΛ


 

Αριθμ. Πρωτ.:46-21/4/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                     

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις  21/03/2022, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος απέστειλε στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τις  παρατηρήσεις – προτάσεις της επί του σχεδίου του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.  Από την αντιπαραβολή των προτάσεών μας προς το σχέδιο νόμου που τέθηκε  σε δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι έγιναν δεκτές και περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου:

  • Πρότασή μας για απόσυρση της διάταξης του άρθρου 20 παρ.8 του σχεδίου νόμου που προέβλεπε ότι όταν για οποιοδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριμελές πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο ή το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ή το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής.

ΔΕΕ: απειλή δημόσιας τάξης ή εσωτερικής ασφάλειας - επαναφορά ελέγχου στα σύνορα

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 64/22

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2022

 

 

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-368/20 Landespolizeidirektion Steiermark και C-369/20 Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (Μέγιστο χρονικό διάστημα διενέργειας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα)Σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλειά του, ένα κράτος μέλος μπορεί να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορά του με άλλα κράτη μέλη, χωρίς όμως να υπερβαίνει τη μέγιστη συνολική διάρκεια των έξι μηνών

ΔΕΕ: Μετάδοση μέσω διαδικτύου συζητήσεων, της δημοσίευσης αποφάσεων και προτάσεων των γενικών εισαγγελέων

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 63/22

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2022

 

 

Μετάδοση μέσω διαδικτύου streaming») επ’ ακροατηρίου συζητήσεων, της δημοσίευσης αποφάσεων και της ανάγνωσης προτάσεων των γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στο δικαιοδοτικό του έργο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παρέχει από τις 26 Απριλίου δυνατότητα παρακολούθησης των δημοσίων συνεδριάσεων μέσω διαδικτύου.

ΕλΣυνΕΕ: Ειδική έκθεση 06/2022: Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ - Η προστασία τους δεν είναι απόλυτη

Ειδική έκθεση 06/2022: Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ - Η προστασία τους δεν είναι απόλυτη


26/04/2022
​​Στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου, εξετάσαμε κατά πόσον τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν σήματα της ΕΕ, σχέδια και υποδείγματα, και γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ προστατεύονται επαρκώς εντός της ενιαίας αγοράς.

ΕυρΕλΣυν: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2022/6 Διευθυντής/Διευθύντρια

 


 

 

 

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2022/6

Διευθυντής/Διευθύντρια — μία θέση

(ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14)

Έλεγχος

(2022/C 173 A/01)

27.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 173/1

ΔΕΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 


 

 


28.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 174/1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΒΑΘΜΟΣ AD 14 Ή AD 15)

(2022/C 174 A/01)

Προσεχώς θα κενωθεί η θέση του διευθυντή Επικοινωνίας (βαθμός AD 14 ή AD 15) στη Γενική Διεύθυνση Πληροφόρησης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα

ΕΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ — Βοηθοί γλωσσικού κλάδου (AST 1)

 


 


21.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 167/1

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

EPSO/AST/152/22 — Βοηθοί γλωσσικού κλάδου (AST 1)

Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

N. 4921/2022 Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης κτλ

 

Τεύχος A’ 75/18.04.2022

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπη-

ρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπη-

ρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού

δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασί-

ας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022

Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022 

 Με το από 12.04.2022 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συ-
ντάγματος, β) άρθρο 49, παρ. 1 του άρθρου 54 και παρ. 2
του άρθρου 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), γ) άρθρο 13
του ν. 4820/2021 «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και δ) παρ. 3 του

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022

Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Απριλίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με Α. τις διατάξεις των παρ. 1 και
3 του άρθρου 88 του Συντάγματος, των άρθρων 34, 36,
37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄35), της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 1968/1991 (Α΄ 150), των άρθρων 71 του ν. 4689/2020
(Α΄ 103) και 26 του ν. 4800/2021 (Α΄ 81), Β. το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121,
διόρθ. σφαλμ. Α΄ 126), Γ. το από 09.11.1948 β.δ. «περί του
τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού των υποψηφίων
εμμίσθων παρέδρων» (Α΄ 291) σε συνδυασμό με τα άρ-

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΔ 15-4-2022, 20-4-2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

 


Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

Τίθεται από σήμερα 20.04.2022 και ώρα 16:00, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

 

ΕΣΔΙ: "ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ"

 

 

ΑΠΔΠΧ: 36ο τεύχος e-Newsletter

 
Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

ΕΣΔΙ: πρόσκληση εισηγητων "Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ως προς τις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο και επιλογής διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από τον ΑΣΕΠ"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ως προς τις διαδικασίες προσλήψεων στο Δημόσιο και επιλογής διευθυντικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης από τον ΑΣΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα Δικαστικών

Πρόσκληση Πρόεδρου Εφετών Χρήστος Νάστας, υποψήφιου για το Δ.Σ. της ΕνΔΕ, σε διαδικτυακή συνάντηση

 Ο Πρόεδρος Εφετών Χρήστος Νάστας, υποψήφιος για το Δ.Σ. της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προσκαλεί όλους τους αγαπητούς
συναδέλφους στη διαδικτυακή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις
28-04-2022 και ώρα 19:00, μέσω της εφαρμογής ZOOM ενόψει των
επικείμενων εκλογών της 08ης και 15ης Μαΐου 2022.

 

 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΙΖΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ


 


Ευσταθίου Κ. Βεργώνη, Εισαγγελέως Εφετών ΑθηνώνΤο πρόβλημα της επιτάχυνσης της ποινικής δικαιοσύνης είναι σαν το χέλι. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις Πού ακριβώς εντοπίζεται η καθυστέρηση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι εδώ δεν έχουμε την γραμμική πορεία της πολιτικής δίκης, όπου η μέτρηση γίνεται από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου μέχρι την έκδοση οριστικής, τελεσίδικης ή αμετάκλητης απόφασης. Εδώ έχουμε τρία κυρίως στάδια, την προδικασία μέχρι την κίνηση της ποινικής δίωξης κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ, τη ενδιάμεση διαδικασία στα κακουργήματα – για όσα δεν προβλέπεται η απ’ ευθείας κλήση - , ως ενδιάμεση διαδικασία νοείται κυρίως η σύνταξη και υποβολή της εισαγγελικής πρότασης στο δικαστικό συμβούλιο, και η έκδοση βουλεύματος από το τελευταίο, και την κύρια διαδικασία στο ακροατήριο είτε των υποθέσεων για τις οποίες δεν εκδόθηκε εισαγγελική διάταξη που περαίωσε την διαδικασία στο στάδιο της προδικασίας, ή

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

 

 ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ Π.ΑΡΓΥΡΟΣ

Τα Τετρακόσια  χρόνια  της τουρκικής σκλαβιάς οι Έλληνες, στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής περιμένοντας  την  Λαμπρή, εύχονταν ο ένας στον άλλον «Καλή Ανάσταση» και ταυτόχρονα υπονοούσαν με νόημα ότι εύχονταν ταυτόχρονα και  την Ανάσταση του Γένους. «Περιμένοντας την Ανάσταση», είναι στην πραγματικότητα μια μακρινή Ελληνική Ιστορία που για την καρτερικότητα, που οι Έλληνες απέδειξαν διαχρονικά στις δυσκολίες για το όνειρο .

Μπορεί όλοι να ζούμε τους εφιάλτες μας ,από την πανδημία, την κρίση και τον πόλεμο, μα φέτος μετα δύο χρόνια «εγκλεισμού» είναι ώρα της χαράς και της ανάπαυσης, η Ανάσταση στα νησιά μας, στην Ελλάδα μας. Χρόνια τώρα  μετράω τη ζωή μου με το Πάσχα της κάθε χρονιάς που έχω βιώσει. Τα θυμάμαι όλα! Δεν φτάνουν τα λόγια και οι σκέψεις μας να μιλήσουμε για την καθεμιά ημέρα ξεχωριστά της Μεγάλης Εβδομάδας, γιατί είναι πάρα πολλά.. Το μεγαλοβδόμαδο είναι νηφάλιο, ατάραχο, μυστικό, σε οδηγεί σε χρήσιμη ένδοσκαφή, σε απαραίτητη αυτογνωσία, σε αυτοπαρατήρηση, η παράδοση είναι αυστηρή και δεν σε αφήνει να λοξοδρομήσεις στο περιθώριο.

«Αιτιολόγηση των νομικών κρίσεων: Θεωρία και Πράξη σε Ελλάδα και Κύπρο»

 


 

 

3 Μαΐου 2022


Διαδικτυακή Ημερίδα στο πλαίσιο της έρευνας 

του Λέκτορος Τμήματος Νομικής κ. Κωνσταντίνου Τσίνα, με θέμα:

 

«Αιτιολόγηση των νομικών κρίσεων: Θεωρία και Πράξη σε Ελλάδα και Κύπρο» 

 

 

 

 

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για επιβολή ποινής οριστικής παύσης σε εισαγγελικό λειτουργό

 


Αριθμ. Πρωτ.:45-18/4/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Με αφορμή την επιβολή ποινής οριστικής παύσης σε εισαγγελικό λειτουργό με απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και τα σχετικά δημοσιεύματα, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος υπογραμμίζει ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί ασκούν το λειτούργημά τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αναλώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους, πολλές φορές στα όρια της αντοχής τους, για να  ανταποκριθούν στο δύσκολο και ευθυνοφόρο έργο τους και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και το θεσμό της επιθεώρησης. Η διαδικασία της αυτοκάθαρσης, αποτελεί σημαντικό παράγοντα της εσωτερικής λειτουργίας της δικαιοσύνης, γι’ αυτό και το εφαρμοζόμενο μέχρι σήμερα αξιόπιστο σύστημα επιθεώρησης και επιβολής πειθαρχικών ποινών ήταν και είναι σε θέση να αποβάλει τους ανεπαρκείς και όσους παραβαίνουν τα καθήκοντά τους. Στη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 


                 

 

 

    ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                           Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr                    

 

                                                                                                                           Αθήνα 18-4-2022

                                                                                             Αρ. πρωτ. 177

 

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                               ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΕ

                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

N. 4920/2022 ενσωμάτωση οδηγιών

 

  Τεύχος A’ 74/15.04.2022

 

Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης

Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων

ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομο-

λόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/

ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για

Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δικ. κακοδικίας - αρ 88 - Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Τεύχος B’ 1876/15.04.2022

Τεύχος B’ 1876/15.04.2022

 

 Αριθμ. 15794 (3)
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακο-
δικίας (άρθρο 99 του Συντάγματος) και επίλυσης
διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγ-
ματος, για το έτος 2022.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 88 και του άρθρου 99 του
Συντάγματος.
β. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 693/1977 (Α’ 262).
γ. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002 «Για την
επίλυση των διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του
Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 180).
δ. Του π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου

Οργάνωση και Λειτουργία της Δικαιοσύνης - μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση 5-4-2022


 

«Η δικαστική ανεξαρτησία, ως εγγύηση του δημοκρατικού πολιτεύματος» - αποτελέσματα από το ερωτηματολογίου

 

 

«Η δικαστική ανεξαρτησία,
ως εγγύηση του δημοκρατικού πολιτεύματος
»[1]

Σκέψεις από τον επίτιμο αρεοπαγίτη, Χριστόφορο Κοσμίδη

            Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση· είναι τιμή προς ένα συνταξιούχο δικαστή, το να θέλουν οι ενεργοί πολίτες να ακούσουν την εμπειρία του, αρκετά χρόνια μετά την αφυπηρέτησή του!

Εισαγωγικές Σκέψεις

·         Στον βαθμό που το δημοκρατικό πολίτευμα προϋποθέτει διάκριση των τριών λειτουργιών αυτού[2], η διαπίστωση ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί [αληθώς] ανεξάρτητα μέσα σε ένα κράτος δικαίου, υποδηλώνει ότι και το πολίτευμα είναι [πραγματικά, όχι κατ’ επίφαση] δημοκρατικό[3].

·         Θα μπορούσαμε να πούμε ότι «διάκριση λειτουργιών» σημαίνει αυτοτέλεια μιας εκάστης εξουσίας και ελαχιστοποίηση της επιρροής, την οποία επιτρέπεται να έχουν επ’ αυτής οι άλλες δύο.

·         Οφείλουμε, όμως, να ομολογήσουμε ότι η αυτοτέλεια των λειτουργιών δεν μπορεί παρά να είναι σχετική.

Εκφάνσεις ποινικής ευθύνης κατά την περιγεννητική

 


Επιμέλεια: Λάμπρος Σ.Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

 

 

ΕΔΔΑ: Απαγόρευση επικοινωνίας ομόφυλης με το παιδί που απέκτησε η πρώην σύζυγος της μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

 


Απαγόρευση επικοινωνίας ομόφυλης με το παιδί που απέκτησε η πρώην σύζυγος της μέσω υποβοηθούμενης αναπαραγωγής! Παραβίαση της οικογενειακής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Callamand κατά Γαλλίας την 07.04.2022 (αρ. προσφ. 2338/20) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οικογενειακή ζωή, βέλτιστο συμφέρον παιδιού και δικαίωμα  επικοινωνίας με παιδιά ομόφυλων συζύγων μετά το διαζύγιο χωρίς συγγενικό δεσμό.  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΕΦΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ

 

 

 

 

 

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

ΕΕΕ: «Επίκαιρα ζητήματα στο χώρο των ποινικών κυρώσεων κατά το νέο Ποινικό Κώδικα»

 


Αριθμ. Πρωτ.:44-14/4/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
διοργανώνει διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση
την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, με θέμα:

«Επίκαιρα ζητήματα στο χώρο των ποινικών κυρώσεων
κατά το νέο Ποινικό Κώδικα»

υπό την Προεδρία της κας Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου,
Καθηγήτριας Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας, Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Εισηγητές θα είναι οι:

Δικονομικές προτάσεις για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης

 Β. Μπουκουβάλα
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ-Δ.Ν
Μέλος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

 

 

 

 

 

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΤΕΝΙΩΤΗ

 

 

 

 

 


 

 

ΦΕΚ Μετάθεσης αργίας 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

 Τεύχος B’ 1785/12.04.2022

 

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/75/οικ. 5899 (2)
Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης
Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσε-
ως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126),
β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α΄ 85),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4468/2017
(Α΄ 61),

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού. - Τεύχος B’ 1761/11.04.2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2647
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας
Παιδιού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ -
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 869/12.04.2022

Τεύχος Γ’ 869/12.04.2022

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
 
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Απριλίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 54, 66 και
67 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νό-
μος 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρά-
τειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 διορθ. σφαλμ.
Α’126) και την υπό στοιχεία 26Α/2021 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαι-

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 874/12.04.2022 - Τεύχος Γ’ 869/12.04.2022

Τεύχος Γ’ 874/12.04.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Απριλίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα Α) με τις διατάξεις: 1. του άρθρου
90 του Συντάγματος, 2. του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, Α’ 35): α) άρθρο 49, όπως η παρ.
2 αυτού αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
36 του ν. 4274/2014 (Α’ 147), όπως η παρ. 3 αυτού αντι-
καταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3841/
2010 (Α’ 55), όπως η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθη-
κε και οι παρ. 6, 7, 8, 9 και 10 προστέθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4055/2012 (Α’ 51), και
β) του άρθρου 78, όπως οι παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8 αυτού
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ "ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - 20 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΑΑΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ"

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - 20 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΑΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΑ"

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΡΓΩΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Επιστολή του Ιωάννη Ασπρογέρακα, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, Υποψηφίου για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

 

 

 

 

 

Θερινό σχολείο στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - School on European Union Law

 Στις 25 - 29 Ιουλίου 2022, θα διοργανωθεί στο νησί της Κέρκυρας το 4ο “Summer School on European Union Law” από τον Σύλλογο Αποφοίτων ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (ELMAA) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας.

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ OLAF — 2021

 


13.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 161/1

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ OLAF — 2021

(2022/C 161/01)

 

 

 

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 853/11.04.2022

Τεύχος Γ’ 853/11.04.2022

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαρτίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35),
όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και
εκτός επικράτειας» (Α΄ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 διορθ. σφαλμ.
Α΄ 126) και τις υπ’ αρ. 142/2021 και 143/2021 αποφά-
σεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, Α) προάγονται κατ’ εκλογή,
στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Πρωτοδίκες, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται, ως εξής:
1. Πατρών, Αικατερίνη Καρτσιούνη του Μιλτιάδη στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ –ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ –ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 17:15 

 


 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2020-2022, Αικατερίνης Ντόκα, Εφέτη

 

 


 


Της Αικατερίνης Ντόκα, Εφέτη, Α΄ Αντιπροέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

 

 

Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ υποψηφίων στις αρχαιρεσίες της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, 2022

 


 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ    
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 -  
FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr    

 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα, 9-4-2022
Αρ. πρωτ.: 174 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσής μας, ανακηρύχθηκαν για τις αρχαιρεσίες στις 8 και 15 Μαΐου 2022 ως  υποψήφιοι οι παρακάτω:
 

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον ΚΟΔΚΔΛ

                    


 

 

 

ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                      

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                    Αθήνα, 8/4/2022

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 172

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης

 για τον ΚΟΔΚΔΛ