Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Ν. 4919/2022: Σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) - Γ.Ε.ΜΗ. - Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων -

 


 

Τεύχος A’ 71/07.04.2022

 

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας

Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορι-

κού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για

την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,

όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και

διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

(L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 51

Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 52

Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής

Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.)

 

Άρθρο 63

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία

των πολιτικών δικαστηρίων -

Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 4871/2021

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4871 (ΦΕΚ A' 246/10.12.2021)

 

 Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ