Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022

Τεύχος Γ’ 950/20.04.2022 

 Με το από 12.04.2022 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συ-
ντάγματος, β) άρθρο 49, παρ. 1 του άρθρου 54 και παρ. 2
του άρθρου 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), γ) άρθρο 13
του ν. 4820/2021 «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και δ) παρ. 3 του


άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνη-
τικά όργανα» (Α΄ 137), και 2) την 1/2022 απόφαση και τα
πρακτικά της 1ης/21.02.2022 Συνεδρίασης του Εννεαμε-
λούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, προάγεται, κατ’ εκλογή, σε Πάρεδρο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Εισηγητής αυτού Βασίλειος Λια-
κόπουλος του Χρήστου, από 12.04.2022, για την πλή-
ρωση μίας (1) κενής θέσεως Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, επειδή διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για την
προαγωγή του τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 21910/
15.04.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ