Σάββατο 2 Απριλίου 2022

Ν. 4917/2022 Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβα- σης Δωρεάς - Έργο VIII, κτλ

 Τεύχος A’ 67/31.03.2022

Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβα-

σης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από

6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύμα-

τος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος»

και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση

και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της

υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της παν-

δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προ-

στασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγου-

σες διατάξεις

Άρθρο εικοστό έκτο

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου

Υγείας ΠαιδιούΆρθρο εικοστό έβδομο

Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις -

Ηλεκτρονική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας

Μαθητή - Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου

35 ν. 4816/2021Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ