Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΕγκΕισΑΠ 6/2022: Λειτουργία των Εισαγγελιών κατά την περίοδο των θερινών τμημάτων- Ενημέρωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 

Αθήνα 26-4-2022

Αριθ. Πρωτ.: 3741

Αριθ. Εγκυκλίου: 6

  

Προς

Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

Θέμα: Λειτουργία των Εισαννελιών κατά την περίοδο των θερινών τυηυάτων- Ενηυέρωση τγκ Εισαννελίαο του Αρείου ΠάνουΕπικειμένης της κατάρτισης, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 14Α παρ 5 στοιχ. γ και 27 παρ. 1 και 3 ΚΟΔΚΔΛ, των θερινών τμημάτων, (περίοδος 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου ενεστώτος δικαστικού έτους), κρίνουμε αναγκαίο να απευθύνουμε τις ακόλουθες γενικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία των Εισαγγελιών της χώρας κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

I. Η στελέχωση σε κάθε θερινό τμήμα πρέπει να είναι επαρκής από άποψη αριθμού εισαγγελικών λειτουργών που θα υπηρετήσουν σ' αυτό, ώστε ευχερώς να μπορούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, τόσο για τις δεδομένες (τακτικές δικάσιμοι Ιουλίου και πρώτου δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου), όσο και για εκείνες που ανακύπτουν κατά τη φυσική πορεία των


πραγμάτων (χειρισμός μηνύσεων, «συνοδείες», αυτόφωρη διαδικασία κ.λπ.) ή, βεβαίως, για τις αφορώσες την επεξεργασία δικογραφιών, που από τη φύση και τον επείγοντα χαρακτήρα τους, αυτή (επεξεργασία) δεν πρέπει να μετακυλείται χρονικά, όπως στις περιπτώσεις επικείμενης παραγραφής, συμπλήρωσης ορίων προσωρινής κράτησης, εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Η λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να βαίνει αδιατάρακτη.

II. Είναι αυτονόητη η υποχρέωση των διευθυνόντων τις Εισαγγελίες να διατηρούν επικοινωνία με τους υπηρετούντες στα θερινά τμήματα συναδέλφους τους, καθώς και με τη γραμματεία της Εισαγγελίας, καθόλη την χρονική περίοδο των θερινών τμημάτων και να ασκούν (με την παροχή οδηγιών) το διευθυντικό δικαίωμα και καθήκον τους, αναφορικά με τα μείζονος σημασίας θέματα που τυχόν εμφανίζονται.

III. Έχει επισυμβεί κατά το παρελθόν να ανακύπτει αδήριτη υπηρεσιακή ανάγκη προσέλευσης στην Εισαγγελία και εισαγγελικών λειτουργών που δεν υπηρετούν στο αντίστοιχο θερινό τμήμα, προκειμένου να ασκήσουν εισαγγελικά καθήκοντα. Οι έκτακτες αυτές καταστάσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 27παρ. 6 στοιχ. β ΚΟΔΚΔΛ με την ανάκληση εισαγγελικών λειτουργών που δεν υπηρετούν στο συγκεκριμένο θερινό τμήμα μετά από απόφαση που λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ο διευθύνων την οικεία Εισαγγελία ή ο Εισαγγελέας Εφετών της περιφέρειας ή ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (αν πρόκειται για θερινό τμήμα Εισαγγελίας Εφετών).

VI. Η απόφαση της κατάρτισης των θερινών τμημάτων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης (άρθρο 27παρ.3 εδ.


δεύτερο ΚΟΔΚΔΛ), πρέπει να τίθεται υπόψη μας -Εισαγγελία Αρείου Πάγου- ώστε να γνωρίζουμε σε κάθε χρόνο την ενεργό σύνθεση των Εισαγγελιών της χώρας.

Με τις προηγηθείσες επισημάνσεις, παρακαλούμε, και εφεξής (παγίως δηλαδή), κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου κάθε έτους να υποβάλλετε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (politiko@eisap.gr) αντίγραφο της

κατά τα άρθρα 27παρ.3 και Ήπαρ 5 στοιχ. γ ΚΟΔΚΔΛ απόφασης κατάρτισης των θερινών τμημάτων της Εισαγγελίας που διευθύνετε.

Περαιώνοντας, θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου των θερινών τμημάτων αξιοποιείται, κατά κυριολεξία, από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, στη διεκπεραίωση επειγουσών δικογραφιών και στην αποφυγή ή άρση εκκρεμοτήτων αλλά ακόμη και ότι αδιάλειπτα, στη συνολική διάρκεια του δικαστικού έτους, αναλώνουν καθημερινά τις δυνάμεις τους στην υπηρεσία της Θέμιδας. Αναγνωρίζονται οι κόποι και η προσφορά τους.

                                                       Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου


Βασίλειος Η. Πλιώτας.

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-6-2022/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ