Τρίτη 31 Μαΐου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ


Επιμέλεια:

Λάμπρος Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

 

 

 

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 1265/30.05.2022

Τεύχος Γ’ 1265/30.05.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Μαΐου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα τα άρθρα 89 και 90 του Συντάγματος

των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

ΟλΔικηγΣυλ: Η Σ.Ε. της Ολομέλειας για το σχέδιο νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»

 


Η Σ.Ε. της Ολομέλειας για το σχέδιο νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος , που συνεδρίασε εκτάκτως στις 29.5.2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αφορμή την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή του Σχεδίου νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το δικηγορικό σώμα, με αποφάσεις της Ολομέλειας, έχει εκφράσει ήδη την έντονη αντίθεσή του σε συγκεκριμένες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και ιδίως αυτών που προβλέπουν:

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

ΕΑΑΔΛ: Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου για τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών.

 


 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ

ΑΝΩΤΑΤΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο Αρείου Πάγου

 Λεωφ. Αλεξάνδρας 121              

11522 Αθήνα

Τηλ. 210.6419.119

E-mail: info@enaade.org

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

 

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

"ΕΦΥΓΕ" Ο Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

 


Στις 27.05.2022 απεβίωσε  ο πρώην Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γεώργιος Γιαννούλης του Διονυσίου.

 

Λίγες παρατηρήσεις για το Σχέδιο Νόμου του Κώδικα Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών.

 


Αυτές τις ημέρες στη Βουλή συζητείται στην αρμόδια επιτροπή το

σχέδιο νομού του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ».

Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει χυθεί πολύ μελάνι[1] όλον αυτόν το καιρό. Το παρόν άρθρο έρχεται απλά να προσθέσει – επισημάνει κάποιες επιμέρους πλευρές του σχεδίου. Μερικές από τις παρατηρήσεις έχουν αλιευθεί από τα σχόλια παλαιότερης ανάρτησής που αφορούσε τον ΚΟΔΚΔΛ [2]

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Ν. 4935/2022 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, κτλ

 Τεύχος A’ 105/27.05.2022

 

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνερ-

γασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλ-

λες διατάξεις.

 

 

N. 4936/2022 Εθνικός Κλιματικός Νόμος

 

Τεύχος A’ 105/27.05.2022

 

Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην

κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην

κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την

προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ) Τεύχος Γ’ 1246/26.05.2022

 Τεύχος Γ’ 1246/26.05.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Μαΐου 2021, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός ν. 1756/1988, Α’ 35), την υποπαρ. Δ9 «Δαπά-
νες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ/ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Τεύχος Γ’ 1248/26.05.2022

Τεύχος Γ’ 1248/26.05.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Μαΐου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35).
Β.
1. Την υπ’ αρ. 601/23.09.2021 γνώμη της Προέδρου
Εφετών Αιγαίου και την υπ’ αρ. 2318/05.10.2021 πρόταση
του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.
2. Την υπ’ αρ. 54/15.02.2022 γνώμη του Προέδρου Εφε-
τών Ανατολικής Κρήτης και την υπ’ αρ. 953/15.02.2022
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
3. Την υπ’ αρ. 198/01.04.2022 γνώμη της Προ-
έδρου Πρωτοδικών Κοζάνης και την υπ’ αρ. 410/
05.04.2022 πρόταση της Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής
Μακεδονίας.

ΕγκΕισΑΠ 8/2022: Κακομεταχείριση αλλοδαπών-


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26-5-2022

Αρ. Πρωτ.: 4703

Αρ. Εγκυκλίου: 8

 

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι αυτών προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειας τους ΘΕΜΑ : Κακομεταχείριση αλλοδαπών

ΕνΔΕ: Ενημερωτική ανακοίνωση για Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργώ

 


                     

 

 

ΕΝΩΣΗ   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                        

Αθήνα,27-5-2022

Αρ. Πρωτ. : 228

Ενημερωτική ανακοίνωση

Το νέο προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων δείχνει ανέτοιμο για τη συζήτηση του ΚΟΔΚΔΛ

 


 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ Εφέτη

Μέλους του ΔΣ της Ε.Δ.Ε.

 

            Η ανακοίνωση του νέου προεδρείου της Ένωσης, μας ενημερώνει για τις συναντήσεις που πραγματοποίησε ή θα πραγματοποιήσει αλλά δεν μας πληροφορεί για τις θέσεις που διατύπωσε ούτε ποιες δεσμεύσεις ανέλαβε απέναντί του ο Υπουργός κατά την επικείμενη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Η ενιαία τάχα θέση την οποία επικαλέστηκε το νέο προεδρείο υποκρύπτει προσπάθεια συγκάλυψης των ριζικών διαφωνιών μας σε κομβικά σημεία του νομοσχεδίου και της έλλειψης

ΕΕΕ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ενόωει εκλογής νέου Εισαγγελέα ΑΠ

 


Αριθμ. Πρωτ.:52-26/5/2022

Προς

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριον Κυριάκο Μητσοτάκη

       Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

         Ενόψει της επικείμενης επιλογής του νέου Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διακηρύσσει με έμφαση τη διαχρονικά αμετάβλητη και θεσμικά αταλάντευτη θέση της, ότι αυτή επιβάλλεται να γίνει, όπως ήδη έχει σχεδόν παγιωθεί, με προαγωγή ενός εκ των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, λόγω της νομικής θέσης του εισαγγελέα ως αυτοτελούς, ουσιώδους και αναγκαίου οργάνου της Δικαιοσύνης, με απολύτως διακριτό ρόλο στην απονομή αυτής, αλλά και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του, η οποία, μετά τη σαφή συνταγματική ένταξη των εισαγγελέων στους δικαστικούς λειτουργούς, είναι αντίστοιχη με εκείνη των δικαστών.

Από το Γαιοκτητικό Καθεστώς του Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου


 

6o Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ

Από το Γαιοκτητικό Καθεστώς του Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου

Το Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚΕΚΤΗΜΕ

Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 (9.9.2022 & 10.9.2022)

Αίθουσα εκδηλώσεων Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου (Πολυτεχνείου 5, Χίος)

ΣτΕ Ολ 1147/2022 - Συνταγματικότητα υποχρεωτικής μάσκας, μέτρων περιορισμού, συναθροίσεων λόγω COVID-19

 

ΣτΕ Ολ 1147/2022 - Συνταγματικότητα επιβολής υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας, μέτρων περιορισμού μετακινήσεως και συναθροίσεως των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

27/05/2022

ΣτΕ Ολ 1147/2022
Πρόεδρος: Ε. Σαρπ, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Β. Ανδρουλάκης, Σύμβουλος Επικρατείας

Συνταγματικότητα επιβολής υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας, μέτρων περιορισμού μετακινήσεως και συναθροίσεως των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΕγκΕισΑΠ 7/2022 Χαρακτηρισμός Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοικητικό Τηλ.210 6419332

Αθήνα, 23-5-2022

Αρ Πρωτ. 4573

Αρ. Εγκυκλίου: 7

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους.

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων.

ΓνμΕισΑΠ 4/2022: Αρμοδιότητα της Εποπτεύουσας την ΔΙ.Δ.Α.Π.


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ              

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΗΛ.: 2106419332

 

Αθήνα, 25-05-2022

Αριθ. Πρωτ.: 4254

 

Αριθ. Γνωμοδότησης: 4

 

Προς

κ. Σταματίνα Ν. Περιμένη

ΑΠ: 104/2022 διαδοχικές συμβάσεις - η πρόβλεψη στο άρθρο 7 ΠΔ 164/04 καταβολής αποζημίωσης συνιστά μέτρο προστασίας του εργαζόμενου

 

 

 

 

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για δημοσιεύματα ιστοσελίδας σχετικά με ενέργειες εισαγγελικών λειτουργών


Αριθμ. Πρωτ.:50-25/5/2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Τις τελευταίες μέρες με συνεχή δημοσιεύματα ηλεκτρονικής ιστοσελίδας σχετικά με υπηρεσιακές ενέργειες και χειρισμούς εισαγγελικών λειτουργών επιχειρείται, υπό τον μανδύα της ενημέρωσης του κοινού, απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, με την επίκληση ανύπαρκτων τίτλων και αρμοδιοτήτων, την εκφορά αβάσιμων αιτιάσεων, απαξιωτικών και άκρως συκοφαντικών σχολίων σε βάρος εισαγγελικών λειτουργών για τις κατά νόμο ενέργειες και την κατά συνείδηση κρίση τους, με την οποία προφανώς και δεν συμφωνεί ο συντάκτης  των εν λόγω δημοσιευμάτων.

    Τα δημοσιεύματα αυτά υπερβαίνουν σαφώς τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης του γεγονότος

ΕΣΔΙ: "ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ".-πρόγραμμα

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙ+ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ"

 

Κατατεθέν Σχ/Νομ: Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

 


 

 

 

 

 

ΕΔΔΑ: Καταδίκη σε αποζημίωση αρχισυντάκτη εφημερίδας λόγω χυδαίων σχολίων κατά πολιτικού που δεν είχαν πραγματική βάση!

 


Καταδίκη σε αποζημίωση αρχισυντάκτη εφημερίδας λόγω χυδαίων σχολίων κατά πολιτικού που δεν είχαν πραγματική βάση! Μη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

Pretorian κατά Ρουμανίας της 24.05.2022 (αρ. προσφ. 45014/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο προσφεύγων Cosmin-Adrian Pretorian, είναι Ρουμάνος υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε το 1976 και ζει στη Κραϊόβα. Ήταν αρχισυντάκτης της περιφερειακής εβδομαδιαίας εφημερίδας Indiscret în Oltenia. Από τη θέση του αυτή, δημοσίευσε δύο άρθρα στα οποία ασκούσε κριτική σε γνωστό τοπικό πολιτικό (Η.Β.) και συγκεκριμένα πρώην πρόεδρο του τοπικού παραρτήματος του Κόμματος των Φιλελευθέρων και, από το 2004 έως 2008, μέλος του ρουμανικού κοινοβουλίου.

Δηλώσεις του Προέδρου της Αρχής Κωνσταντίνου Μενουδάκου για τα 4 χρόνια GDPR


 

Στις 25/5/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, o οποίος αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της εμβληματικής ευρωπαϊκής Οδηγίας του 1995 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσαρμογή της νομοθεσίας στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής πραγματικότητας του 21ου αιώνα.

Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός ενδυνάμωσε τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και επανακαθόρισε τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας των δεδομένων, οι οποίες εν μέρει επεκτείνονται και στους εκτελούντες την επεξεργασία, δημιουργώντας ένα σαφέστερο και συνεκτικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Με αυτό καθιερώθηκε ένα νέο μοντέλο συμμόρφωσης και

Τρίτη 24 Μαΐου 2022

ΕνΔΕ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ

 


                       

 

 

     ΕΝΩΣΗ        ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                   

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

                                                                                                                       Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

N. 4934/2022 Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, κτλ

Τεύχος A’ 100/23.05.2022


Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογι-

κού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτη-

ματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνι-

κής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και

«Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγω-

γών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και

λοιπές διατάξεις.

 

Η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα σε αριθμούς και πίνακες (2022 EU Justice Scoreboard)

 

Ευχαριστήρια επιστολή του Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη Θεσσαλονίκης

 

 

Ευχαριστήρια επιστολή του Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη Θεσσαλονίκης (και ήδη προαχθέντος στον βαθμό του Προέδρου Εφετών) 

Η ψήφος του «επειδή» και η ψήφος του «παρόλο», Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης,

 

 

Η ψήφος του «επειδή» και η ψήφος του «παρόλο», Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης, μέλος Δ.Σ. ΕΝΔΕ

 

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΔΔΑ: Επιβολή προστίμου για άρνηση σύναψης υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας!

 


Επιβολή προστίμου για άρνηση σύναψης υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας! Δεν παραβιάστηκε η ιδιωτική ζωή, ο σεβασμός της περιουσίας και η ελευθερία συνείδησης!

ΑΠΟΦΑΣΗ

De Kok κατά Ολλανδίας της 19.05.2022 (αρ. προσφ. 1443/19)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: Επιβεβλημένη χρήση βίας από αστυνομικό κατά την διάρκεια μεταγωγής κρατουμένου

 


Επιβεβλημένη χρήση βίας από αστυνομικό κατά την διάρκεια μεταγωγής κρατουμένου με αποτέλεσμα τον θάνατο αυτού! Μη παραβίαση δικαιώματος στη ζωή

ΑΠΟΦΑΣΗ

Bouras κατά Γαλλίας, της 19.05.2022 (αρ. προσφ. 31754/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θάνατος κρατουμένου. Αναγκαία αστυνομική βία. Δικαίωμα στη ζωή.

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Ν. 4933/2022: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας - προστασία των καταναλωτών κτλ

 

Τεύχος A’ 99/20.05.2022

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρί-

ου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/

ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,

2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην

καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισαγγ) - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1193/19.05.2022

 Τεύχος Γ’ 1193/19.05.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Μαΐου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ. ν. 1756/1988, Α’ 35), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την υπ’ αρ. 30/2022
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, απο-
σπάτα
ι για έξι (6) μήνες η Εισαγγελική Πάρεδρος Ηλείας,
Ιωάννα Σκούφη του Ελευθερίου, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Ναυπλίου.
(Αρ. αποφ. της διεύθυνσης προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 18757/29.04.2022, ΑΔΑ: ΩΖΧΛΩ-Γ91 και 18757Α/
29.04.2022, ΑΔΑ: 6ΦΜ5Ω-ΘΦΗ) .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Ενσωμάτωση Οδηγίας για την καταπολέμηση απάτης - πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

 


Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου

 

ΑΠ ποιν. 49/2021: παθών Εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο Εφετείο - Κανονισμός αρμμοδιότητας από τον ΑΠ

 Απόφαση 49 / 2021    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 49/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ναυσικά Φράγκου, Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Πηνελόπη Παρτσαλίδου-Κομνηνού και Αλεξάνδρα Σιούτη-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Δεκεμβρίου 2020, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας Θεοδόση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει τις αιτήσεις: Α) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Β) του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί αναιρέσεως

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΡΓΩΝΗ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΕΡΓΩΝΗ,

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,

ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

  


ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΕΔΔΑ: Αποφάσεις δικαστηρίων διέταξαν πατέρα Μάρτυρα του Ιεχωβά να απέχει από τη μύηση της κόρης του


 

Οι αποφάσεις δικαστηρίων που διέταξαν πατέρα Μάρτυρα του Ιεχωβά να απέχει από τη μύηση της κόρης του στη θρησκεία του, δε συνιστούν διάκριση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

T.C. κατά Ιταλίας της 19.05.2022 (αρ. προσφ. 54032/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΕΕ: αδυναμίας εντοπισμού κατηγορούμενου - καταδίκη ερήμην - δικαιούται να ζητήσει την επανάληψη της δίκης

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 89/22

Λουξεμβούργο, 19 Μαίου 2022

Απόφαση στην υπόθεση C-569/20 Spetsializirana prokuratura (Δίκη φυγόδικου)

Σε περίπτωση αδυναμίας εντοπισμού του, ο κατηγορούμενος μπορεί να δικαστεί και να καταδικαστεί ερήμην, αλλά δικαιούται, εν συνεχεία, να ζητήσει την επανάληψη της δίκης επί της ουσίας της υπόθεσης παρουσία του ιδίου

Το δικαίωμα αυτό μπορεί πάντως να μην αναγνωριστεί στον κατηγορούμενο αν σκοπίμως απέφυγε την κρίση του δικαστηρίου παρεμποδίζοντας τις αρχές να του παράσχουν πληροφορίες σχετικά με

τη δίκη

International and European tools to address Violence against Women: A dialogue on the occasion of the Proposal for an EU Directive


 

 

 

International and European tools to address Violence against Women:

A dialogue on the occasion of the Proposal for an EU Directive

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ts9fEh6uRNyLjIRRPj2f8Q

24th of May 2022

4.00-6.00 p.m. (CEST)

5.00-7.00 p.m. (EEST)

  On the occasion of the draft EU Directive on combatting violence against women and domestic violence, the Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) and the Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) are organising an online discussion on global and regional tools to prevent and combat all forms of violence against women. Representatives of international organisations and monitoring bodies as well as women’s NGOs will exchange on how legal standards can better provide for sustainable solutions and harmonised responses to address male violence against women, on current trends and dynamics.

NOVACRIMINALIA ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 15 / ΜΑΪΟΣ 2022

 

 


 

ΑΠ (Συμβ) 485/2021: Μη έκδοση στην Κίνα επειδή μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου η θανατική ποινή

 Αριθμός 485/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτης, (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, ο οποίος ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 18/2021 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου - Εισηγήτρια, Γεώργιο Κόκκορη, Μαριάνθη Παγουτέλη και Άννα Φωτοπούλου-Ιωάννου (η οποία ορίστηκε με την υπ'αριθμ.54/2021 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε ως συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 19 Μαΐου 2021, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την έφεση του εκζητουμένου S. (ον.) D (επών.) του B.S. και L., υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, γεννηθείς στο ... της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις ..., κατοίκου ... Αττικής, και ήδη κρατούμενου στο K.K. ..., ο οποίος

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ, ΕΦΕΤΗ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, που με τιμήσατε με την ψήφο σας στις αρχαιρεσίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Μαργαρίτα Στενιώτη για την μαχητικότητά της, τον έντιμο και ευπρεπή λόγο της, τους συνοδοιπόρους μου Νικήτα Βελία, Ευστάθιο Βεργώνη, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Βασίλειο Καραναστάσης, Χαράλαμπο Μαυρίδη και Δημήτριο Φούκα για την αγωνιστικότητα τους, τις ιδέες τους και την ανιδιοτελή συμπεριφορά τους. Όραμά μας είναι να δώσουμε στο Δικαστικό Σώμα την

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 


 

 

 

ΕΝΩΣΗ        ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                    

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                         Τ.Κ. 101. 71

                e- mail: endikeis@otenet.gr

 

 

                                                                                                                                  Αθήνα  18/5/2022

                                                                                                                             Αρ. Πρωτ:   216

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ

 


 

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, που για μία ακόμη φορά με περιβάλλατε με την εμπιστοσύνη σας καθώς και για την αθρόα συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες της Ένωσής μας. Θα ήθελα, επίσης, να σας καλέσω στην αλλαγή σελίδας στην Ένωσή μας, που εσείς αποφασίσατε με τη ψήφο σας, να είμαστε ΟΛΟΙ παρόντες.  

Αλλαγή σελίδας στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων  σημαίνει, ότι θέτουμε τέλος στο διχαστικό λόγο και μαζί «χτίζουμε» μία Ένωση με σταθερά σημεία αναφοράς το Κύρος της Δικαιοσύνης και την Ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών.