Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΑΠ ποιν. 49/2021: παθών Εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο Εφετείο - Κανονισμός αρμμοδιότητας από τον ΑΠ

 Απόφαση 49 / 2021    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 49/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ναυσικά Φράγκου, Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Πηνελόπη Παρτσαλίδου-Κομνηνού και Αλεξάνδρα Σιούτη-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 1η Δεκεμβρίου 2020, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας Θεοδόση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει τις αιτήσεις: Α) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Β) του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί αναιρέσεως

της 2380/2020 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, με κατηγορούμενο τον Ι. Μ... του Θ., κάτοικο ..., που δεν παρέστη και με υποστηρίζοντες την κατηγορία τους: 1) Σ. Α... του Γ., κάτοικο ... και 2) Π. Ζ...-Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, που δεν παρέστησαν.
Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες: 1) Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ζαχαρίας Κοκκινάκης και 2) Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών Σοφοκλής Λογοθέτης, ζητούν τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις με αριθμό και ημερομηνία 47/26-10-2020 και 73/8-10-2020 εκθέσεις τους αναιρέσεως, αντίστοιχα, που συντάχθηκε η πρώτη αίτηση ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Σουλτάνας Κουφιάδου και η δεύτερη αίτηση ενώπιον της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών Βασιλικής Κονδύλη και καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1067/2020.

Αφού άκουσε Την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνουν δεκτές οι εκθέσεις αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Συνεισάγονται λόγω προδήλου μεταξύ τους συναφείας οι με αριθμό 47/2020 από 26-10-2020 και 73/2020 από 8-10-2020 αιτήσεις αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών αντίστοιχα, κατά της υπ'αριθμ.2380/2020 απόφασης του Β' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό και αφού κηρύχθηκε αναρμόδιο, παρέπεμψε στη συνέχεια την υπόθεση που είχε εισαχθεί σ'αυτό για εκδίκαση, στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ευβοίας.
Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 504 παρ.1 και 505 παρ.2β'ΚΠΔ, προκύπτει ότι αίτηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα Εφετών επιτρέπεται μόνο κατά της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου που αποφάνθηκε τελειωτικά για την κατηγορία ή αν έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη ή κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη και όχι κατά της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου που κηρύσσοντας εαυτό αναρμόδιο καθύλη από το ότι ο παθών στην ποινική υπόθεση ήταν δικαστικός λειτουργός που υπηρετούσε στο δικαστήριο αυτό [δευτεροβάθμιο δικαστήριο], παρέπεμψε την υπόθεση σε έτερο Εφετείο, οικειοποιούμενο γι' αυτό την παραπομπή, εξουσία που κατά το άρθρο 136 ΚΠΔ, ανήκει στον Άρειο Πάγο.
Συνεπώς, η από 8-10-2020 αναίρεση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ασκούμενη από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα, πρέπει κατ'άρθρο 476 παρ.1 ΚΠΔ να κηρυχθεί απαράδεκτη.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 505 παρ.2 του ΚΠΔ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 507, σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον εισαγγελέα αρχίζει από την καταχώρηση καθαρογραμμένης της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου και για μεν τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι τριάντα [30] ημερών, για δε τους λοιπούς εισαγγελείς είκοσι [20] ημερών, από την καταχώρηση αυτή. Η προσβαλλόμενη απόφαση καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο στις 30-9-2020. Επομένως, η κρινόμενη από 26-10-2020 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και είναι παραδεκτή, πρέπει δε να εξετασθεί κατ'ουσίαν.
Όπως προκύπτει από τα από 10-11-2020 και 4-11-2020 αποδεικτικά επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά Δήμητρας Μουρίκη το πρώτο και της Επιμελήτριας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ανδριάνας Σκορδάκη το δεύτερο, ο κατηγορούμενος Ι. Μ. κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την επίδοση της υπ'αριθμ.1067/2020 κλήσης για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την οποία κλητεύθηκαν και οι υποστηρίζοντες την κατηγορία σύμφωνα με τα από 5-11-2020 και 12-11-2020 αποδεικτικά επίδοσης των Επιμελητών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ανδριάνας Σκορδάκη και Παναγιώτη Διονυσόπουλου αντίστοιχα.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.Θ' ΚΠΔ, λόγο αναίρεσης της απόφασης αποτελεί και η υπέρβαση εξουσίας, η οποία διακρίνεται σε θετική και αρνητική. Θετική δε υπέρβαση εξουσίας υπάρχει όταν το Δικαστήριο αποφάσισε για ζήτημα που δεν υπαγόταν στη δικαιοδοσία του ενώ αρνητική όταν παρέλειψε να αποφασίσει για ζήτημα που είχε υποχρέωση στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του [ΑΠ 32/2020]. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 135 στοιχ.ε' του ΚΠΔ [Ν 4620/2019], όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Τέλος, κατά τις διατάξεις του ίδιου ως άνω Κώδικα, την παραπομπή, στην άνω περίπτωση, μπορούν να ζητήσουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας, αποφασίζει δε γι'αυτήν α] το συμβούλιο εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο, β] ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση [εκτός από αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 499]. Από τις τελευταίες διατάξεις συνάγεται, ότι αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο είναι ο Άρειος Πάγος [σε Συμβούλιο], όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών, όπως επί παραπομπής από ένα Εφετείο σε άλλο ή, όταν στην περιφέρεια ενός Εφετείου υπάρχει ένα Πρωτοδικείο [ΑΠ 140/2020].
Στην προκειμένη περίπτωση από την παραδεκτή επισκόπηση της προσβαλλομένης απόφασης και των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει ότι στο Β' Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών εισήχθη προς εκδίκαση η με αριθμό 1149 από 20-5-2019 έφεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά της με αριθμό 1625/2019 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκε αθώος ο Ι. Μ., κάτοικος ..., για ψευδή καταμήνυση κατά συρροή, την οποία φέρεται ότι τέλεσε σε βάρος των παραστάντων προς υποστήριξη της κατηγορίας Σ. Α. του Γ. και της Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών Π. Ζ.. Το ως άνω δευτεροβάθμιο δικαστήριο με την προσβαλλόμενη με αριθμό 2380/2020 απόφασή του, μετά από παραδοχή σχετικής ένστασης του συνηγόρου του κατηγορουμένου, κηρύχθηκε αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ευβοίας, με το ακόλουθο σκεπτικό: "Κατά τη διάταξη του άρθρου 135 περ.ε' ΚΠΔ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125, διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές και όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο. Με την ανωτέρω διάταξη στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ζημιωμένος που μπορεί να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, εξασφαλίζεται η απόλυτη ανεξαρτησία της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και αποκλείεται κάθε υπόνοια μεροληψίας από το γεγονός ότι ο παθών, κατηγορούμενος κλπ., είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο ζημιωθείσα που μπορεί να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας φέρεται να είναι και η Εισαγγελέας Εφετών Π. Ζ., η οποία υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών. Επομένως, συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 135 περ.ε' και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο". Με τις ως άνω παραδοχές και την απόφασή του να παραπέμψει την υπόθεση σε άλλο ισόβαθμο Δικαστήριο [Τριμελές Εφετείο Εύβοιας] το Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφαση του υπερέβη θετικά την εξουσία του, αφού αποφάσισε για ζήτημα που δεν ανήκε στη δικαιοδοσία του. Όπως εκτέθηκε αρμόδιο για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο Δικαστήριο ήταν κατά το άρθρο 136 παρ.1 περ.β' ΚΠΔ το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου και επομένως το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, αφού διαπίστωσε ότι ζημιωμένη από την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο φέρεται να είναι και εισαγγελική λειτουργός που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, έπρεπε να απέχει από την εκδίκαση της προαναφερθείας υπόθεσης προκειμένου να ζητηθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών κανονισμός αρμοδιότητας και να οριστεί από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου [σε Συμβούλιο] αρμόδιο ισόβαθμο Δικαστήριο για την εκδίκαση αυτής. Κατ'ακολουθία τούτων πρέπει α] να γίνει δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να αναιρεθεί η με αριθμό 2380/2020 απόφαση του Β'Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών και κατ'ανάλογη εφαρμογή [για την ταυτότητα του νομικού λόγου] του άρθρου 516 ΚΠΔ, να οριστεί από το Δικαστήριο ως αρμόδιο κατά παραπομπή Δικαστήριο το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς για να δικάσει την αναφερόμενη υπόθεση και β] να απορριφθεί ως απαράδεκτη κατ'άρθρο 476 ΚΠΔ η αναίρεση του Εισαγγελέα Εφετών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται την με αριθμό 47/26-10-2020 αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Αναιρεί την με αριθμό 2380/2020 απόφαση του Β' Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιο ν'αποφανθεί επί της με αριθμό 1149/2019 εφέσεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατά της υπ'αριθμ.ΑΤ 1625/2019 αθωωτικής αποφάσεως του Α'Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιώς.

Απορρίπτει την με αριθμό 73/8-10-2020 αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου 2021. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 21 Ιανουαρίου 2021.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


http://www.areiospagos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ