Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Ν. 4933/2022: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας - προστασία των καταναλωτών κτλ

 

Τεύχος A’ 99/20.05.2022

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την

Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρί-

ου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/

ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ,

2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην

καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των

κανόνων της Ένωσης για την προστασία των κα-

ταναλωτών και άλλες διατάξεις.

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Ν 2251/1994: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

 

   ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2160/93 

   Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

 

 

   Ν.  3190  της   9/16-4-55   (Α 91).  Περί  Εταιρειών

   Περιωρισμένης Ευθύνης .

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ