Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

ΕνΔΕ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΠΙ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


/
Αθήνα, 30-6-2020
Αρ. Πρωτ. 311
   Δεν είναι η πρώτη φορά στη χώρας μας, που δικαστικές υποθέσεις εξαιρετικής φύσεως και μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος πυροδοτούν έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες εξελίσσονται, κατ΄ ουσία, σε κομματική αντιδικία με επίκεντρο την Δικαιοσύνη. Και δεν είναι η πρώτη φορά, που, κατά τη διάρκεια των πολιτικών αυτών αντιπαραθέσεων, οι πράξεις και οι ενέργειες των Δικαστικών Αρχών εγκωμιάζονται ή αποδοκιμάζονται με κριτήρια υποκειμενικά ανάλογα με το πολιτικό όφελος ή την πολιτική ζημία και με τις ιδιότητες μάλιστα αυτές (εγκωμιάζοντος και αποδοκιμάζοντος) να εναλλάσσονται, συνεχώς, ακόμη και μεταξύ των ιδίων προσώπων.

Ν. 4700/2020 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο κτλ

ΦΕΚ A 127/2020 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συ-

νέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για

τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, δια-

τάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δι-

καιοσύνης και άλλες διατάξεις.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021Τα Τμήματα Νομικής των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα

ΝΕΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣτΕ ΑΠ

Νέα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η Μαίρη Σαρπ και νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι η Αγγελική Αλειφεροπούλου. Και οι δύο γεννήθηκαν το έτος

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ - ΦΕΚ Γ 999/2020

ΦΕΚ Γ 999/2020 

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 90 του Συντάγματος,

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: θεσμικές συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕισΠρΑθ - ΦΕΚ B 2556/2020


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 4/2020
Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Εισαγγε-

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ΔΔ 25-6-2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση του στις
25 Ιουνίου 2020, αποφάσισε χα εξής:
Λ. Προάγεται η Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Ελένη Γεωργούτσου, στον

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Επιστολή Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών


Αθήνα, 26-6-2020
        Με την παρούσα θα ήθελα, καταρχήν, να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ, που με την τιμητική τους ψήφο, μου ανέθεσαν τα καθήκοντα του Προέδρου της Προσωρινής Διοικήσεως της Ένωσης, που έχει σαν κύριο έργο τη διεξαγωγή των επικείμενων αρχαιρεσιών και που συγχρόνως νομιμοποιείται στην αντιμετώπιση υποθέσεων με επείγοντα χαρακτήρα όπως ρητώς αναφέρεται στο διατακτικό της από 4-6-2020 Προσωρινής Διαταγής, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την από 15-6-2020 νέα Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών.

ΠΔ Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών - μείωση Αντεισαγγελέων Εφετών. - ΦΕΚ A 124/2020

ΦΕΚ A 124/2020ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 53
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφε-
τών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας με μείωση
των οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕφΑνΚρ - ΦΕΚ B 2522/2020

ΦΕΚ B 2522/2020 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 50/2019
Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Ανατολι-
κής Κρήτης, που επήλθε με την υπ' αρ. 2/2019
απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΔΔ) - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΟΛ-ΠΟΙΝ) - ΦΕΚ Γ 968/2020

ΦΕΚ Γ 968/2020 


4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός

ΕΔΔΑ: Αναγραφή σε ληξιαρχική πράξη γέννησης σημείωσης που υπονοούσε ότι το παιδί δεν βαπτίστηκε

Η αναγραφή σε ληξιαρχική πράξη γέννησης σημείωσης που υπονοούσε ότι το παιδί δεν βαπτίστηκε, παραβίασε το δικαίωμα της οικογένειας στη μη αποκάλυψη των θρησκευτικών της πεποιθήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σταυρόπουλος κ.α. κατά Ελλάδας της 25.06.2020 (αριθμ. προσφ. 52484/18)
Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣτΕ Ολομ. 710/2020 Προστασία φυσικού περιβάλλοντος - Δασικές εκτάσεις – εξαγοράς και παραχώρησης της κυριότητας δασών


Προστασία φυσικού περιβάλλοντος – Αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας – Δασικές εκτάσεις – Νομοθετική πρόβλεψη δυνατότητας εξαγοράς και παραχώρησης της κυριότητας δασών και δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν αυθαιρέτως προ του 1975, με σκοπό την αγροτική καλλιέργεια
(Α) Ζήτημα εάν, όταν η εκχέρσωση έγινε προ της 11ης Ιουνίου 1975 και αυθαιρέτως, η διάταξη του άρθρου 47 παρ. 5 (και επ.) του ν. 998/1979 [όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το ν. 4280/2014 και τροποποιήθηκε με το ν. 4467/2017] και η, βάσει αυτής, παροχή δυνατότητας είτε εξαγοράς και παραχώρησης της κυριότητας δασών και δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν αυθαιρέτως προ του 1975, με σκοπό την αγροτική καλλιέργεια,  είτε έγκρισης επέμβαης σε τέτοιες εκτάσεις αντίκεινται στο Σύνταγμα
(Β) Το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλει την προστασία

ΣτΕ Ολομ. 942/2020 Θρησκευτική ελευθερία Θρησκευτική εκπαίδευση


Θρησκευτική ελευθερία – Θρησκευτική εκπαίδευση –  Κανονιστικές ρυθμίσεις περί πρωινής προσευχής στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και περί δυνατότητας εκκλησιασμού των μαθητών – Μη νόμιμη η παράλειψη πρόβλεψης δυνατότητας απαλλαγής για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, με δήλωση των γονέων
(Α) Προσβάλλεται το Π.Δ. 79/2017, κατά το μέρος που προβλέπεται (i) η τέλεση κοινής προσευχής μαθητών και εκπαιδευτικών πριν την έναρξη των μαθημάτων τόσο για τα νηπιαγωγεία όσο και για τα δημοτικά σχολεία και (ii) η δυνατότητα εκκλησιασμού των μαθητών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο συγκεκριμένων εορτών.

ΣτΕ Ολομ. 944/2020 Πράξεις εκκλησιαστικής αρχής με αμιγώς πνευματικό περιεχόμενο


Ένδικη προστασία – Παραδεκτό αιτήσεως ακυρώσεως – Εκτελεστότητα προσβαλλόμενης πράξης – Πράξεις εκκλησιαστικής αρχής με αμιγώς πνευματικό περιεχόμενο – Πράξεις σχετικές με το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας
Η προσβαλλόμενη πράξη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, με την οποία αναγνωρίστηκε το, κατά το κανονικό δίκαιο, δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη ως προς την

ΣτΕ Ολομ. 1160/2020 Οικονομική ελευθερία – Ελευθερία παροχής υπηρεσιών – Υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου(Α) Η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ) υπόκειται σε περιορισμούς για λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας (ήτοι, για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52 της ΣΛΕΕ, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 62, έχουν εφαρμογή και στον τομέα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών), καθώς και για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. Όπως παγίως δέχεται η νομολογία του ΔΕΕ, επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος, οι οποίοι δικαιολογούν περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα των τυχερών παιγνίων, είναι η προστασία των καταναλωτών και η αποτροπή της

ΝΣΚ: μετάφραση Ελλάδας κατά ΗΠΑ - υπόθεση για το Χάλκινο Ειδώλιο Αλόγου.

Επίσημη μετάφραση της απόφασης 19-2171-cv/2020 του Εφετείου των ΗΠΑ στην υπόθεση για το Χάλκινο Ειδώλιο

ΔΕΕ: άδεια εργαζομένου - παρανομη απόλυση - αποζημίωση αντί της μη ληφθείσας αδείαςΑπόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-762/18, QH κατά Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria και C-37/19, CV κατά Iccrea Banca SpA
Ο εργαζόμενος δικαιούται, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψής του, ετήσια άδεια μετ' αποδοχών και, κατά τη λύση της σχέσης εργασίας, αποζημίωση αντί της μη ληφθείσας αδείας

ΔΕΕ: αίτηση διεθνούς προστασίας και ενημέρωσηΑπόφαση στην υπόθεση C-36/20 PPU
Ministerio Fiscal
Οι δικαστικές αρχές που καλούνται να αποφανθούν επί της θέσης υπό κράτηση παρανόμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας μπορούν να παραλαμβάνουν αίτηση διεθνούς προστασίας και οφείλουν να ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία κατάθεσης τέτοιας αίτησης
Το πρόσωπο που έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να ζητήσει διεθνή προστασία ενώπιον των αρχών που είναι αρμόδιες για την παραλαβή της σχετικής αίτησης δεν μπορεί να τεθεί υπό κράτηση για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις σε κέντρο υποδοχής και παροχής ανθρωπιστικής

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ για ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ


 

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια υποβοήθησης του έργου των Ειρηνοδικών αναφορικά με την εκδίκαση των

ΕΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST-SC/10/20 — ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (SC 1/SC 2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
EPSO/AST-SC/10/20 — ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (SC 1/SC 2)
(2020/C 211 A/01)
Προθεσμία εγγραφής: 8 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕνΔΕ


ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr


Αθήνα, 23-6-2020
Αρ. Πρωτ. 286
   

Η συγκρότηση του προσωρινού Προεδρείου και η έλλειψη νομιμοποίησής του

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη,
Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Προέδρου Πρωτοδικών,
Παντελή Μποροδήμου, Πρωτοδίκη

            Στη χθεσινή παρωδία συγκρότησης Προεδρείου από τους πραξικοπηματίες που μεθόδευσαν την κατάληψη της Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων χωρίς εκλογές, δεν παρασταθήκαμε και δεν νομιμοποιήσαμε με την παρουσία μας τις διαδικασίες τους. Η απουσία των επικεφαλής των ομάδων από τις θέσεις του Προεδρείου είναι δηλωτική του φόβου που τους διακατέχει για την αποδοκιμασία του Δικαστικού Σώματος για τις μεθοδεύσεις και την τακτική που ακολούθησαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ενώ αρνήθηκαν επανειλημμένα την προκήρυξη εκλογών ακόμα και εντός του

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΤΗΣ 23-6-2020

Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη
Σταματίας Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκη


Επί των θεμάτων που τέθηκαν από τα οκτώ (8) ορισθέντα, δυνάμει της από 4-6-2020 προσωρινής διαταγής της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μέλη της προσωρινής διοίκησης της Ένωσής μας, με την από 18-6-2020 πρόσκληση προς συνεδρίαση και συγκρότηση Προσωρινής Διοίκησης, οι θέσεις μας είναι οι εξής:

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2020Το έργο των καθηγητών Στ. Παύλου και Κ. Κοσμάτου «Οι κυρώσεις στον νέο ΠΚ» αποτελεί την πρώτη συστηματική καταγραφή και επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις, όπως αυτές αναμορφώθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ των νόμων 4619/2019 και 4637/2019. Παρουσιάζονται όλες οι κύριες ποινές και τα νέα πλαίσια που διαμορφώνονται, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεταβολές που επήλθαν ιδίως στο πλαίσιο της χρηματικής ποινής, στην εισαγωγή της νέας κύριας ποινής της παροχής

ΕγκΕισΑΠ: Άσκηση Ποινικής Δίωξης από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα 18 Ιουνίου 2020
Αριθ. Πρωτ. : 4649
Αριθ. Εγκυκλίου: 11

Προς
τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και δι' αυτών προς τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών του Κράτους


ΓνωμΕισΑΠ: Ζητήματα διαχρονικού δικαίου από την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα-ελάχιστος χρόνος πραγματικής έκτισης της ποινής κάθειρξης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 4489
 Αριθ. Γνωμοδότησης: 6
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Προς την κα Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Ζητήματα διαχρονικού δικαίου από την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα - Ελάχιστος χρόνος πραγματικής έκτισης της ποινής κάθειρξης ως προϋπόθεση χορήγησης απόλυσης υπό όρο

ΔΕΕ: Μέλος οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους - θεώρηση εισόδου


Απόφαση στην υπόθεση C-754/18 Ryanair Designated Activity Company κατά Orszagos Rendor-fokapitanysag
Επιπλέον, το δελτίο αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι πιστοποιεί, αφεαυτού, την ιδιότητα του κατόχου
της ως μέλους της οικογένειας

ΔΕΕ: περιορισμοί Ουγγαρίας στη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός του κράτους μέλους

ΕΔΔΑ: Συλλογή και διατήρηση από αστυνομία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων καθ’ έξιν εγκληματία

H συλλογή και διατήρηση από αστυνομία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων καθ’ έξιν εγκληματία δεν παραβίασε το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ρ.Ν. κατά Γερμανίας της 11.06.2020 (αριθ. προσφ.  74440/17)
βλ. εδώ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ: Η άδεια επιχείρησης αποτελεί περιουσία που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


ΑΠΟΦΑΣΗ

Gospodăria țărănească Chiper Terenti Grigore κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 02.06.2020 (αρ. προσφ.71130/13)
βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όρια κρατικής επέμβασης σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η άδεια εκμετάλλευσης λατομείου περιλαμβάνεται εννοιολογικά  στην περιουσία.

«Συναλλαγές με Κρυπτοχρήμα», WEBINAR

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Συναλλαγές με Κρυπτοχρήμα», στις 25/09/2020, ημέρα Παρακευή, και ώρες 16:00-21:00.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

«Δίκαιο Blockchain και Οικονομίας Διαμοιρασμού», WEBINAR

διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δίκαιο Blockchain και Οικονομίας Διαμοιρασμού», στις 15/07/2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

«Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή», WEBINARΤο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή», στις 14/07/2020, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΕΑΑΔΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ


ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ & ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, γρ. 210, 2ος ορ. Αθήνα
Τηλ. 2106419119, fax 210 6419121
Site:enaade.org
Email:info@enaade.org
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πλήρης αντίθεση προς τις προτάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ.Πικραμένου, σχετικά με τη Δικαιοσύνη.

Η άρνηση για διενέργεια των αρχαιρεσιών της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων είναι αντίθετη προς τις δημοκρατικές αρχές και προς το Καταστατικό.Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου
Προέδρου Αρείου Πάγου ε.τ., πρώην Προέδρου της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων
Αθήνα, 27/5/2020

Θα πρέπει να εκφράσω την προσωπική μου θλίψη και απογοήτευση, καθώς και τα όμοια συναισθήματα μεγάλου αριθμού Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι επικοινωνούν καθημερινά μαζί μου και σχολιάζουν πολύ αρνητικά την πρόσφατη απόφαση των εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για παρεμπόδιση της διενέργειας των αρχαιρεσιών. Η άρνηση των μελών αυτών για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, στο τέλος Ιουνίου , όπως πρότειναν τα λοιπά 6 μέλη, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Καταστατικό, και η επιμονή τους να καταθέσουν αίτηση για διορισμό προσωρινής Διοίκησης συνιστά αυθαίρετη ενέργεια, η οποία παραβιάζει το Καταστατικό και παρεμποδίζει τους Δικαστικούς Λειτουργούς από το να ασκήσουν το θεμελιώδες δημοκρατικό δι

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 10-3-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα 10 Μαρτίου 2020
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην
ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Μετά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της 1ης και 8ης Μαρτίου 2020, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΛΕΩΝ ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θάνου Βασιλική , Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΑΑΔΛ 8-3-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Για την ανάδειξη α)Διοικητικού Συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου με την επωνυμία <<ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ>>


Στην Αθήνα σήμερα, στις 8 Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00’ και στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Αρείου Πάγου, Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, συνήλθαν τα μέλη του προαναφερόμενου σωματείου για την εκλογή Διοικήσεως και Εξελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό της, παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε και αποτελείται από τους: 1) Ανδρέα Παπαδημητρίου Πρόεδρο, 2) Χριστοφίλη Ασημάκου και 3) Σοφία Γιαννακάκη μέλη.

TO NEO SITE της Ένωση Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων
Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Αναστολή δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38746/19.6.2020
Εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσω-

Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΦΕΚ B 2424/2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28662
Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντός

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 927/2020

ΦΕΚ Γ 927/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουνίου 2020, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Συ-
ντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988) (Α΄ 35), όπως
ισχύουν, της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας» (Α΄ 94), το π.δ. 83/9-7-2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

ΕΕΕ:Κατασκηνώσεις 2020

ΕΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18-6-2020 ανάγκη εκ νέου τροποποίησης διατάξεων ΠΚ ΚΠΔΑριθμ. Πρωτ.: 141 – 18/6/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
       Αγαπητοί συνάδελφοι, 
     Την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας με τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ανάγκη εκ νέου τροποποίησης διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,  ορισμένες από τις οποίες είχαν αποτυπωθεί σε προγενέστερες επιστολές μας, η επιτάχυνση ψήφισης στη Βουλή των σχεδίων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και της Δικαστικής Αστυνομίας, η εκ νέου αύξηση οργανικών Θέσεων Εισαγγελικών λειτουργών και η υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώνει την Ε.Ε.Ε. για τα σχέδια νόμων που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της Ένωσής μας.

ΕΕΕ: Πρόσκληση για Εισαγγελικό Λόγο

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμμένου, με αφορμή ομιλία του στο Φόρουμ των Δελφών,Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο ΥΟ Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος, με αφορμή δημοσιεύματα Τύπου και ανακοινώσεις σχετικά με την ομιλία του στη διαδικτυακή συζήτηση στο Φόρουμ των Δελφών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣΧριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη,
Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Προέδρου Πρωτοδικών,
Παντελή Μποροδήμου, Πρωτοδίκη.

Δυνάμει της από 04.06.2020 προσωρινής διαταγής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διορίσθηκαν ως τακτικά μέλη της προσωρινής διοίκησης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τα 15 μέλη, που αποτελούσαν το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 31.05.2020 στα οποία παρασχέθηκε προσωρινά «η εξουσιοδότηση…αφού συγκροτηθούν σε σώμα με επιμέλεια του πρώτου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού, να επιμεληθούν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα των υποθέσεων του σωματείου, που έχουν απολύτως επείγοντα χαρακτήρα, διενεργώντας τις απαιτούμενες διαχειριστικές πράξεις». Η ως άνω προσωρινή διαταγή, διατηρήθηκε δυνάμει της από 15.06.2020 διαταγής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ενώπιον της οποίας συζητήθηκαν η αίτηση των 8 μελών του απερχόμενου Δ.Σ., η αντίθετη του απερχόμενου Προεδρείου και η πρόσθετη παρέμβαση 17 συναδέλφων υπέρ της δεύτερης αίτησης.

Πρόσκληση προς συνεδρίαση και συγκρότηση Προσωρινής ΔιοίκησηςΑθήνα, 18.6.2020

Πρόσκληση προς συνεδρίαση και συγκρότηση Προσωρινής Διοίκησης

Με την από 4-6-2020 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ορίσθηκαν ως μέλη της Προσωρινής Διοίκησης της ΕνΔΕ (η οποία υφίσταται από του διορισμού της και νομίμως δύναται να συνεδριάζει συλλογικώς) τα δεκαπέντε εκλεγέντα, στις τελευταίες αρχαιρεσίες, μέλη του ΔΣ, τα οποία θα συγκροτούντο σε Σώμα κατόπιν πρωτοβουλίας του πρώτου ορισθέντος μέλους (κ.Χριστόφορου Σεβαστίδη), τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Καταστατικού, μεταξύ των οποίων και η διάταξη του άρθρου 13 σύμφωνα με την οποία η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα συνιστά συλλογική διαδικασία, που πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερών. Με την από 15-6-2020 νέα Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) και ενώ μέχρι τότε ουδεμία σύγκληση και συνεδρίαση της Προσωρινής Διοίκησης πραγματοποιήθηκε, διατηρήθηκε σε ισχύ η ανωτέρω αρχική, ως είχε. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων στην παραπάνω δικάσιμο για ορισμό Προσωρινής Διοίκησης ο παριστάμενος κ. Χαράλαμπος Σεβαστίδης με δήλωση του και εν συνεχεία δημόσια από κοινού με τον κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη, ανακοίνωσαν, ότι δεν πρόκειται να συγκαλέσουν την ορισθείσα Προσωρινή Διοίκηση προς συγκρότηση.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

ΦΕΚ προαγωγών ΣτΕ - διορισμού ΔΔ - ΦΕΚ Γ 905/2020

ΦΕΚ Γ 905/20203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ης Ιουνίου 2020 που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90
του Συντάγματος, τα άρθρα 49 και 65 του Κώδικα

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμένου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/6/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 140 – 17/6/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY
   Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμένου, έτσι όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και αφορούν: α) τον διαχωρισμό των δικαστικών λειτουργών σε τακτικούς και επί θητεία, β) τη μονιμοποίηση των τακτικών δικαστικών λειτουργών σε οργανικές θέσεις μετά από δοκιμαστική υπηρεσία και αξιολόγηση και  γ) την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών κατόπιν γραπτού

ΕΔΔ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
ΤΗΛ: 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
     ή       enosidioikitikondikaston@yahoo.gr
Αθήνα, 17.6.2020
                                                                              


Το «επαναστατικό» σχέδιο της Κυβέρνησης για τη Δικαιοσύνη

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη

            Για λίγους πλέον συναδέλφους το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» που αποκαλύπτει τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη Δικαιοσύνη ήταν κεραυνός εν αιθρία. Τα προμηνύματα είχαν έρθει εδώ και καιρό. Η ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης με τη μορφή της υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης, η παράταση του δικαστικού έτους με αναπόδραστη συνέπεια την αύξηση της δικαστικής ύλης και τέλος το Σχέδιο Νόμου για τη δημιουργία των «επενδυτικών» δικαστηρίων που μετατρέπουν τη Δικαιοσύνη από ουδέτερο κριτή σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας, σε προστάτη των επενδυτών, έδειχναν την συνολική πορεία και τους σχεδιασμούς. Για όλα αυτά είχαμε έγκαιρα επισημάνει τους κινδύνους, δώσαμε τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα τόσο σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης όσο και με άρθρα στον Τύπο και στα πολιτικά κόμματα της Χώρας.