Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020

ΦΕΚ προαγωγών ΣτΕ - διορισμού ΔΔ - ΦΕΚ Γ 905/2020

ΦΕΚ Γ 905/20203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 2ης Ιουνίου 2020 που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90
του Συντάγματος, τα άρθρα 49 και 65 του Κώδικα


Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35),
όπως ισχύουν και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό
3/2020 διορίζεται σε θέση Πρωτοδίκη των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, από 17-10-2019, η Πάρε-
δρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Αικατε-
ρίνη Χατζίκου του Γεωργίου, επειδή συμπλήρωσε την
απαιτούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπηρεσία, έχει
τα νόμιμα προσόντα και τοποθετείται στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Βέροιας.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπουργείου Δικαιοσύνης:
21415/29-5-2020).
Με προεδρικό διάταγμα της 2ης Ιουνίου 2020, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως ισχύουν και τις αποφά-
σεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης, με αριθμό 9/2020 και 12/2020.

Α. Προάγονται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό
του Συμβούλου της Επικρατείας, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι Πάρεδροι του Συμβουλίου της
Επικρατείας Κωνστάντια Λαζαράκη του Ισιδώρου της
προαγωγής της λογιζόμενης από 7-4-2020 και Δημήτριος
Βασιλειάδης του Ηλία της προαγωγής του λογιζόμενης
από 3-5-2020.
Β. Προάγονται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για πλήρω-
ση κενών οργανικών θέσεων, οι Εισηγήτριες του Συμβου-
λίου της Επικρατείας: 1) Αγγελική Χαϊδά του Παναγιώτη
της προαγωγής της λογιζόμενης από 4-9-2019, 2) Αλίκη
Πασιπουλαρίδου του Αβραάμ και 3) Μαγδαληνή Φασι-
λάκη του Φωτίου.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπουργείου Δικαιοσύνης: 21416/
29-5-2020).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ