Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

ΕΣΔι:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΛόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσειςΣτην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική

Ν. 4557/2018 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτω- ση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

ΕΕΕ: Δελτίο Τύπου 27-7-2018Αριθμ.Πρωτ.: 117/27-7-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΦΕΚ Γ 853 - 27.07.2018 )


ΦΕΚ Γ 853 - 27.07.2018 


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Ιουλίου 2018, που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΠρΛαρ ΦΕΚ B 2996/2018


  1. ΦΕΚ B 2996/2018

Επικύρωση πράξεων Προέδρου ΑΠ ΦΕΚ B 2996/2018

ΕΕΕ:ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑριθμ.Πρωτ.: 116/26-7-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
        Αγαπητοί συνάδελφοι,
———
        Η ασφαλιστική εταιρεία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.», στην οποία διατηρούμε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αριθμό 2002410, μας ενημέρωσε ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστηρίου και τα επόμενα έτη, επιβάλλεται αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κατά 10% και μας κάλεσε να προβούμε στη συγκεκριμένη πρόσθετη πράξη, ώστε να σταλούν τα ατομικά ειδοποιητήρια καταβολής ασφαλίστρων με τις νέες τιμές.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστών της Διοικητικής Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη  στις 15-16 Οκτωβρίου 2018 με γενικό θέμα:  "Δημόσιες συμβάσεις. Κρατικές ενισχύσεις".

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Τραπεζικός λογαριασμός ΔΣΑ υπέρ των πυροπλήκτων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι ο αριθμός λογαριασμού του ΔΣΑ για την στήριξη των πυροπλήκτων είναι ο ακόλουθος : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ : GR39 0172 0110 0050 1103 3422 571 Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) - 2018
Οι δηλώσεις κατατίθεται το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά τη λήξητης προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
 ν. 4268/2014

ΦΕΚ A 141/2014 

2. 25-7-2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 2018

2. 25-7-2018

ΦΕΚ B 3012/2018 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δη-
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3
και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 αποφασίζουμε:

ν. 4556/2018 Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15 ΕΣΔΑ

ΔΕΕ: Παλαιστίνιος στον οποίο έχει αναγνωρισθεί από την UNRWA καθεστώς πρόσφυγα

Απόφαση στην υπόθεση C-585/16 Serin Alheto κατά Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za
bezhantsite
Παλαιστίνιος στον οποίο έχει αναγνωρισθεί από την UNRWA καθεστώς πρόσφυγα δεν μπορεί να αποκτήσει καθεστώς πρόσφυγα εντός της Ένωσης για όσο διάστημα χαίρει αποτελεσματικής προστασίας ή συνδρομής από την εν λόγω

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αθήνα, 25/7/2018
Αριθμός Πρωτ.: 410
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ


Μαργαρίτας Στενιώτη, Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Γρηγόρη Κομπολίτη, μελών του ΔΣ της ΕΔΕ
Αθήνα, 24-7-2018

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Μυτιλήνης. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 415/2018 )2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 21318
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Μυτιλήνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 52984
Ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνι-
σμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων
Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης.

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 825/2018)


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δ. Βερβεσός «αποχαιρετά» τον Σταύρο Τσακυράκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                                 21/07/2018

                                              Δελτίο Τύπου

    Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Δ. Βερβεσός «αποχαιρετά» τον Σταύρο Τσακυράκη

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με βαθύτατη οδύνη αποχαιρετά σήμερα τον διακεκριμένο δικηγόρο και συνταγματολόγο Σταύρο Τσακυράκη.

Σάββατο 21 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΦΕΚ Γ 812/2018 )

ΦΕΚ Γ 812/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Ιουνίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-

ΔΕΕ: ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ προς τα εθνικά δικαστήρια, σχετικές με την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων

Σε συνέχεια του κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου (1), το παρόν κείμενο υπενθυμίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής και τα στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά δικαστήρια πριν υποβάλουν αίτηση προδικαστικής αποφάσεως στο Δικαστήριο, παρέχει δε ταυτόχρονα στα δικαστήρια αυτά ορισμένες πρακτικές υποδείξεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεων αυτών. Δεδομένου ότι η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως επιδίδεται κατά κανόνα, αφού μεταφραστεί, σε όλους τους κατά το άρθρο 23 του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφερομένους, η δε απόφαση του Δικαστηρίου που περατώνει τη δίκη δημοσιεύεται κατά κανόνα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δίδεται μεγάλη προσοχή στην παρουσίαση της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως και, ειδικότερα, στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε θερινό σχολείο

 (Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου Τρίερ της Γερμανίας (Universität Trier) και του ΑΠΘ) υπό την αιγίδα της DAAD


Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ (ΦΕΚ B 2913/2018 )

ΦΕΚ B 2913/2018 

1 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής της
Κοινότητας Κρυονερίου του Νομού Αττικής νυν Δη-

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕλΣυν (ΦΕΚ Γ 806/2018 )

ΦΕΚ Γ 806/2018 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με:

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 805/2018)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

"ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 

upd 20-7-2018 09.42

πρώτη ανάρτηση 3-7-2018 09.32

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

"ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 

upd 20-7-2018  09.40

πρώτη ανάρτηση 4-7-2018 10.08

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΣΧΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018

N. 4554/2018: Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων κτλ

Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -
Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυ-
ση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτρο-
πεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις

ΟΡΙΣΜΟΣ Αναπληρώτριας Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος,ΦΕΚ Γ 799/20184 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣτΕ Γ΄ Τμ. 1277/2018 αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας - Πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις - Μοριοδότηση


Συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας – Πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις – Εκπαίδευση – Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων στις μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικοί με βασικό τίτλο σπουδών Ειδικής Αγωγής και λοιποί εκπαιδευτικοί – Μοριοδότηση
(Α) Από τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 22 παρ. 1 του ν. 3699/2008, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων των μονάδων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και η κάλυψη αναγκών των μονάδων αυτών με την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνεται κατά τα ισχύοντα στη

«Κράτος Δικαίου»

Ηλεκτρονικό Eπιστημονικό Περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» www.publiclawjournal.com
1ο Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
στη γενική θεματική
«Κράτος Δικαίου»
H Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ, www.dimosiodikaio.gr) και το Ηλεκτρονικό Επιστημονικό Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com) διοργανώνουν το 1ο ηλεκτρονικό επιστημονικό νομικό συνέδριο στην Ελλάδα με πρόσκληση υποβολής papers. Η γενική θεματική του 1ου Ηλεκτρονικού Συνεδρίου (e-conference) είναι «Κράτος Δικαίου».

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ : Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας


Τίθεται από 18 Ιουλίου 2018 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας».

Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

ΓΔΕΕ απορρίπτει τις αγωγές αποζημίωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα


Λουξεμβούργο, 13 Ιουλίου 2018
Αποφάσεις στις υποθέσεις T-680/13 Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου κ.λπ. και T-786/14 Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου κ.λπ.

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 784/2018

ΦΕΚ Γ 784/2018 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

ΔΕΕ: διαμονή του συντρόφου του, υπηκόου τρίτης χώρας, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση


Λουξεμβούργο, 12 Ιουλίου 2018
Απόφαση στην υπόθεση C-89/17 Secretary of State for the Home Department κατά Rozanne Banger
Όταν πολίτης της Ένωσης επιστρέφει στο κράτος μέλος καταγωγής του, το κράτος αυτό υποχρεούται να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του συντρόφου του, υπηκόου τρίτης χώρας, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

ΓνωμΕισΑΠ 10/2018: Εφαρμογή του άρθρου 76§3 Ν. 4485/2017 - Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Γενικές οδηγίες, παραγγελίες και συστάσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

 
Προς Τον κ. Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Συζήτηση αποτελεσμάτων του έργου "Judging the Charter"


Κατηγορία: Το Κέντρο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 26 Ιουλίου 2018
Συζήτηση αποτελεσμάτων του έργου Judging the Charter (ή Εφαρμόζοντας το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ)
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σας καλεί σε συζήτηση των αποτελεσμάτων του έργου Judging the Charter (ή Εφαρμόζοντας το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ).
Στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε εκτενής έρευνα για το ρόλο του Χάρ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

 

 

Η Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

Aνακοίνωση ΔΣ Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακές της Τουρκίας.


Aνακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες για την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακές της Τουρκίας.

Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, μέλος της MEDEL – Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés (Ευρωπαίοι Δικαστικοί Λειτουργοί για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες), εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη επί τέσσερις και πλέον μήνες κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, Άγγελου Μητρετώδη και Δημητρίου Κούκλατζη, σε τουρκικές φυλακές, χωρίς την απαγγελία κατηγορίας.

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κέρκυρας - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 397/2018

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 397/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 38839
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κέρκυρας

ΔΕΕ: Θρησκευτική κοινότητα υπεύθυνη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΛουξεμβούργο, 10 Ιουλίου 2018
Απόφαση στην υπόθεση C-25/17 Tietosuojavaltuutettu κατά Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyskunta

Νέο ΔΣ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης,


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

     ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 τ.κ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ
      ΤΗΛ. 210 4583713  FAX: 210 4583655  
      Email: endiked@yahoo.gr                                                                     Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣτΕ 518/2018: Ιδιωτικός βίος – Προσωπικά δεδομένα – Α.Μ.Κ.Α.

(Α) Η απονομή Α.Μ.Κ.Α., ως αριθμού εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας, αποβλέπει, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 3655/2008, στην ολοκλήρωση του έργου δημιουργίας Εθνικού Γενικού Μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων και Εθνικού Γενικού Μητρώου εργοδοτών, που καθιερώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει. Ειδικώτεροι σκοποί του έργου αυτού είναι, κατά την εν λόγω εισηγητική έκθεση, η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ασφαλίσεως σε όλους τους πολίτες και η

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. ΦΕΚ B 2681/2018Αριθμ. 23508 (5)
Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕφΠειρ ΦΕΚ B 2663/2018ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10/2018 (1)
Έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Εφετείου Πει-

Δηλωση του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκου Δικτυου Δικαστικων Συμβουλιων σχετικα με την κατασταση στην Πολωνια

/


Statement by the Executive Board of the ENCJ on the situation in Poland
The Executive Board of the ENCJ offers its wholehearted support for the judges in Poland in these difficult times.

ΑΠ 1422/2017 Περιεχόμενο και έκταση εφαρμογής του τεκμηρίου αθωότητας στην πολιτική δίκη

το τεκμήριο αθωότητας δεν συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του πολιτικού δικαστηρίου

ΑΠ 1242/2017 Μονομερής Συμψηφισμός

Δεν κρίθηκε καταχρηστικός ο ΓΟΣ, σύμφωνα με τον οποίο η τράπεζα έχει δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτήσεών της

ΑΠ 1344/2017: εγκύκλιοι - τραπεζικές πρακτικές

Οι εγκύκλιοι ή οι τραπεζικές πρακτικές ρυθμίζουν αποκλειστικά την εσωτερική λειτουργία των καταστημάτων

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

Υπόγεια υπονόμευση ανεξαρτησίας Δικαιοσύνης


 

*  Παναγιώτη Κ. Τσούκας 

 03.07.2018 : 21:01

 

ΕνΔΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 4-7-2018


Αθήνα, 5/7/2018
Αριθμ. Πρωτ. 368
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 4-7-2018

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
            Γνωρίζουμε στους κ.κ. συναδέλφους ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισε στην υπ' αριθμόν 31/3.7.2018 έκτακτη συνεδρίασή του την:

Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 758/2018

ΦΕΚ Γ 758/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Ιουνίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, το άρθρο