Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΦΕΚ Γ 812/2018 )

ΦΕΚ Γ 812/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Ιουνίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-


μάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35/
25-2-1988), όπως ισχύουν, της παραγράφου 10 του
άρθρου 10 του ν.2331/1995 (Α΄173/24-8-1995), όπως
ισχύει, του άρθρου 19 του π.δ. 101/2014 (Α΄168/
28-8-2014), του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210/
5-11-2016) και της 83/ 29-5-2018 απόφασης του Ανω-
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, παρατείνεται:
η απόσπαση του Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, Νικό-
λαου Νικολάου του Ανδρέα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για ένα (1)
ακόμη έτος, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει συν-
δρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου
και επιστημονική υποστήριξη επί εξειδικευμένων νομι-
κών θεμάτων και θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση
των δικαστικών λειτουργών.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"