Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023)

 


 

 

 

 

 

 

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 


(Οι κοινές ομάδες έρευνας, η κατάσχεση, η άρση φορολογικού απορρήτου, η διατήρηση δεδομένων επικοινωνίας, η αιτιολογία απόφασης εθνικού δικαστή για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, η σωματική έρευνα, η ερμηνευτική προσέγγιση της μελλοντικής περιουσίας)

Νοέμβριος 2023

Επιμέλεια: Λάμπρος Τσόγκας

Αντεισαγγελέας Εφετών Λάρισας

 

 

ΣτΕ Γ´ Τμ. (5μ) 1892 και 1893/2023: Το άρθρο 6 ΕΣΔΑ εφαρμόζεται στα πειθαρχικά συμβούλια των δικαστών, τα οποία είναι δικαστήρια κατά την έννοια της ΕΣΔΑ,

 

ΣτΕ Γ΄ 1892-3/2023: Το άρθρο 6 ΕΣΔΑ εφαρμόζεται στα πειθαρχικά συμβούλια των δικαστών, τα οποία είναι δικαστήρια κατά την έννοια της ΕΣΔΑ, του δικαίου της ΕΕ και του ΔΣΑΠΔ, ενώ οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως (άρθρο 91 §4 Συντ.).

30/10/2023

ΣτΕ Γ´ Τμ. (5μ) 1892 και 1893/2023
Πρόεδρος: Δ. Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Α. Χρυσικόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ

Το άρθρο 6 ΕΣΔΑ εφαρμόζεται στις πειθαρχικές διαφορές των δικαστικών λειτουργών. Τα οικεία πειθαρχικά συμβούλια αποτελούν «δικαστήρια» κατά την έννοια των άρθρων 6 §1 ΕΣΔΑ, 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και 14 §1 β΄ ΔΣΑΠΔ, ενώ κατά τα άρθρα 91 §4 του Συντάγματος και 105 §6 του ν. 1756/1988 οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως. Δεν τίθεται ζήτημα αντίθεσης της ρύθμισης αυτής στα άρθρα 6 §1 και 13 ΕΣΔΑ ούτε στις αντίστοιχες διατάξεις του ΔΣΑΠΔ και του ανωτέρω Χάρτη. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες αιτήσεις ακυρώσεως δικαστικών λειτουργών κατά αποφάσεων του 9μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΑΠ.

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

“GEMME: 20 years promoting mediation in Europe”

 

Στα πλαίσια της επετείου των 20 ετών από την ίδρυση της GEMME  (Ευρωπαίκής Ένωσης Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση) οργανώνεται εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα τη συμβολή της Ελληνικής φιλοσοφίας στη διαμεσολάβηση του σήμερα. Γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική. Για πληροφορίες και το πρόγραμμα της εκδήλωσης δείτε στη σχετική ιστοσελίδα  https://gemmeeurope.org/en/20years
Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά για τη φυσική παρουσία χρειάζεται προεγγραφή στη σχετική φόρμα που περιέχεται ανωτέρω, η οποία πρέπει να γίνει μέχρι 5 Νοεμβρίου 2023 τα μεσάνυκτα.
 

ΕνΔΛΣτρΔικ: ΨΗΦΙΣΜΑ 22-10-2023ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 – ΤΑΥΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 6974318582

FAX /MAIL: edlsd@hotmail.com

Αρ. Πρωτ.:ΨΗΦΙΣΜΑ

       

        Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, η οποία έλαβε χώρα, κατά το πρόγραμμα, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00΄, με θέμα ημερήσιας διάταξης «την προοπτική ενσωμάτωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως την εξέθεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας», συζητήθηκε το ως άνω θέμα.

 

ΕλΣυνΕΕ: Έξυπνες πόλεις: υπερβολικά κατακερματισμένη η στήριξη της ΕΕ

  
  • Με το ενωσιακό πρόγραμμα «Lighthouse» διάφορες πόλεις της ΕΕ απέκτησαν πρόσβαση σε απτές λύσεις έξυπνης πόλης
  • Υπάρχει ο κίνδυνος οι λύσεις αυτές να μην αξιοποιηθούν πλήρως, καθώς ενδέχεται να μην υιοθετηθούν από άλλες πόλεις
  • Ο συντονισμός με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ πάσχει και η μελλοντική χρηματοδότηση είναι αβέβαιη
  

ΕλΣυνΕΕ: Μείωση των πλαστικών αποβλήτων – εύκολη στα λόγια, δύσκολη στην πράξη  

Οι νομοθέτες της ΕΕ καταβάλλουν επί του παρόντος έντονες προσπάθειες να αναμορφώσουν τους κανόνες που ισχύουν για τις συσκευασίες στο ευρωπαϊκό μπλοκ με σκοπό τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Ο νέος κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας αποσκοπεί στη μείωση των αποβλήτων χάρη στις υψηλότερες τιμές-στόχο που θέτει όσον αφορά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Η αμφιλεγόμενη αυτή νομοθετική πράξη, που καλύπτει πολλούς και διάφορους τομείς συσκευασίας, θεωρείται σημαντικό ορόσημο στην πορεία προς τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων. Πρόκειται για μια διαδρομή γεμάτη εμπόδια, όπως διαπίστωσε το ΕΕΣ το 2020.

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26-10-2023 : Διορισμός Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης ως Ειρηνοδίκες Δ' τάξης

 

 

ΑΔΣ 26/10/2023 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ' ΤΑΞΗΣ ΩΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ Δ' ΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

ΕισΑΠ: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επιλογή Υποψηφίων για Θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων

 


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επιλογή Υποψηφίων για Θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) πρώτου και δευτέρου βαθμού δικαιοδοσίας

 

 

 

“Ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου και νομολογιακή αντιμετώπισή τους” - (μαγνητοσκοπημένη μεταδοση)

 

 

 

 

 

 


ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΣτΕ) Τεύχος Γ’ 2827/25.10.2023

Τεύχος Γ’ 2827/25.10.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Οκτωβρίου 2023,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90
του Συντάγματος, της παρ. 6 του άρθρου 61 και τα άρ-
θρα 63 και 80 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,

ΔΕΕ: Προσωπικά δεδομένα - ο ασθενής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δωρεάν το πρώτο αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου


Αριθ. 161/2023 : 26ης Οκτωβρίου 2023
 
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: ο ασθενής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δωρεάν το πρώτο αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου

 

 

 

Δημοσια Διαβούλευση «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

 


 

 

Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

 

ΕΔΔΑ: Μείωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών δικαστών από τα 67 στα 60 έναντι 65 των ανδρών.

 


Μείωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών δικαστών από τα 67 στα 60 έναντι 65 των ανδρών. Απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου. Παραβίαση ιδιωτικής ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Pająk κ.α. κατά Πολωνίας της 24.10.2023 (αριθ. προσφ. 25226/18, 25805/18, 8378/19 and 43949/19).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΕλΣυνΕΕ: Σε άνοδο τα σφάλματα στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των οργανισμών της ΕΕ

  
  • Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δίνει και στους 43 οργανισμούς της ΕΕ «καλό βαθμό» για την αρτιότητα των λογαριασμών και των εσόδων τους για το 2022
  • Κίτρινη κάρτα παίρνουν τέσσερις οργανισμοί όσον αφορά τις δαπάνες τους, και συγκεκριμένα οι τρεις από αυτούς λόγω αδυναμιών στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), ορισμένοι οργανισμοί της ΕΕ δεν διαχειρίστηκαν τα οικονομικά του 2022 εξίσου καλά με τα προηγούμενα χρόνια. Στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με τους 43 οργανισμούς της ΕΕ που δημοσιεύεται σήμερα, το ΕΕΣ προσυπογράφει και φέτος τους λογαριασμούς και τα έσοδα των οργανισμών για το 2022. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να διατυπώσει ανεπιφύλακτη γνώμη για τέσσερις οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο που δαπάνησαν χρήματα της ΕΕ. Για τρεις οργανισμούς, αυτό οφειλόταν σε προβλήματα με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες δεν συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες – ένα επίμονο και γενικευμένο πρόβλημα μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ.

ΑΠΔΠΧ: 42ο τεύχος e-Newsletter

 

 


 

 

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Οκτωβρίου 2023

 12. 26-10-2023

Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής αίτησης καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 15-10-2023

 

 

 

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023

N. 5058/2023 Ενσωμάτωση της Οδηγίας κλπ

  Τεύχος A’ 170/23.10.2023

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ια-

νουαρίου 2006 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων

οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματι-

κές μεταφορές όπως τροποποιήθηκε με την Οδη-

γία (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, και της

Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021,

περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση

της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μετα-

φορών, και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

 

ΕνΔΕ: Επιστημονική Ημερίδα: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Δικαιοσύνη»

             


      

 

 

 

 ΕΝΩΣΗ                                                   

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                    

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                    

                       

 

                                                                                                              Αθήνα, 24-10-2023                                                 Αρ. πρωτ. :429

 

            Επιστημονική Ημερίδα:  «Τεχνητή Νοημοσύνη και Δικαιοσύνη» 

 

ΕνΔΕ: Ενημέρωση για τις αποφάσεις της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 17ης-10-2023.

 


   

 

 

 ΕΝΩΣΗ                                                   

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                    

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                    

                       

 

                                                                                                      

 

                                                                                                              Αθήνα, 24-10-2023                                                 Αρ. πρωτ. :428

 

   Ενημέρωση για τις αποφάσεις της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 17ης-10-2023. 

 

Εγκληματολόγοι - αρ. τεύχους 11, Οκτώβριος 2023

 

 


 

 Στο τεύχος αυτό:
Ο ν. 4985/2022 ως αλλαγή (σωφρονιστι-
κού) παραδείγματος ...........................1
Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Αυξημένης
Ασφάλειας, μετά την τροποποίηση του Σω-
φρονιστικού Κώδικα με το Ν.4985/2022 ..
.................................................................................4
Νεαροί κρατούμενοι και εκπαίδευση: νομο-
θετικές προβλέψεις και προβληματισμοί . .
..................................................................................7
Συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλα-
κές: ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου και
νομοθετικές διευθετήσεις .........................11
Παρουσίαση: Σωφρονιστικός Κώδικας ...14
Αντιγόνη, τεύχος 7: πρόσκληση υποβολής
μελετών ..............................................15

 

 

 

Τα «κακώς κείμενα» της προανάκρισης και η συμβολή τους στη βραδύτητα απονομής της δικαιοσύνης, υπό την οπτική γωνιά ενός ανακριτικού υπαλλήλου.

 


 

Στο έγκριτο ιστολόγιο www.dikastis.blogspot.com έχει αναρτηθεί ένα εξαιρετικό άρθρο δικαστικών λειτουργών, επιγραφόμενο ως «ΤΟΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ», σχετικά με το χρονίζον ζήτημα του βραδύτατου ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης. Σ’ αυτό, πολύ εύστοχα τίθεται μεταξύ άλλων και το θέμα της περαιτέρω εξειδίκευσης των δικαστών, με προτεινόμενη λύση αυτήν της τριχοτόμησης της ποινικής - πολιτικής δικαιοσύνης. Άποψη και πρόταση των συντακτών αποτελεί η κατάτμηση του κλάδου σε υποδιαιρέσεις ποινικού δικαίου - αστικού δικαίου - ανακριτικής, με πειστικότατη επιχειρηματολογία. Στο παρόν σύντομο άρθρο, θα επιχειρηθεί μια περαιτέρω συνεισφορά στις ανωτέρω σκέψεις και προτάσεις, ειδικά όσον αφορά το χώρο του ποινικού δικαίου και του ταυτόσημου κατά αντικείμενο ενασχόλησης κλάδου της ανακριτικής.

Κανονισμός Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τεύχος B’ 6144/25.10.2023

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/38299
Κανονισμός Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου (δικαστικοί σχηματισμοί).
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 

Το ΑΣΕΠ και η αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης

  Παναγιώτης Μαντζούφας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ

 

 

Ολοκλήρωση εργασιών συνεδρίου με θέμα: ‘‘Ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου και νομολογιακή αντιμετώπισή τους’’

 


 

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:40-24/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκλήρωση εργασιών συνεδρίου με θέμα: ‘‘Ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου και νομολογιακή αντιμετώπισή τους’’

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, συνεχίζοντας την παράδοση πραγματοποίησης επιστημονικών εκδηλώσεων υψηλού κύρους, που προάγουν το επίπεδο των Εισαγγελέων και κατ’ αποτέλεσμα την ποινική δικαιοσύνη, διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Ηράκλειο, το διήμερο 20 και 21 Οκτωβρίου 2023, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, επιστημονικό συνέδριο με θέμα: ‘‘Ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου και νομολογιακή αντιμετώπισή τους’’.

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 


 

 

Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι πάγιο αίτημα της κοινωνίας και της Πολιτείας είναι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Είναι ένα ζήτημα υπαρκτό, έχει συγκεκριμένες αιτίες και απαιτεί συγκεκριμένες τομές και λύσεις. Κατά καιρούς, έχουν αναζητηθεί και έχουν επισημανθεί ποικίλες αιτίες. Θεωρούμε, όμως, ότι ουδεμία από αυτές έχουν καμία βάση. Και εξηγούμεθα ευθύς αμέσως.

Ένας λόγος που έχει προβληθεί ως αιτία καθυστέρησης της απονομής της δικαιοσύνης είναι τα αιτήματα αναβολών από τους συνηγόρους και συλλειτουργούς της δικαιοσύνης και η αποδοχή αυτών επί της έδρας. Είναι ίσως μέρος του προβλήματος, αλλά δεν είναι η μοναδική αίτια του προβλήματος.

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023

ΕΣΔι: Πρόσκληση εισηγητων - «Ψυχιατροδικαστική – Δικαστική Ψυχολογία»

 


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δικαστικών Λειτουργών με Θέμα «Ψυχιατροδικαστική – Δικαστική Ψυχολογία» (Κατευθύνσεων Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών)

ΕΔΔΑ: Απομάκρυνση μεταναστών με ευάλωτα παιδιά σε μη ασφαλή τρίτη χώρα


 

Απομάκρυνση μεταναστών με ευάλωτα παιδιά σε μη ασφαλή τρίτη χώρα από την οποία δεν προήλθαν και δεν είχαν δεσμούς. Εξευτελιστική μεταχείριση και παράβαση του 4ου Πρωτοκόλλου

ΑΠΟΦΑΣΗ

S.S. κ.α.  κατά Ουγγαρίας, της 12.10.2023 (αριθ. προσφ. 56417/19 και 44245/20)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

ΑΠΔΠΧ: Βράβευση της Αρχής από την 45η Παγκόσμια Συνέλευση Ιδιωτικότητας


 

Βράβευση της Αρχής από την 45η Παγκόσμια Συνέλευση Ιδιωτικότητας (Global Privacy Assembly Awards 2023)

Απονεμήθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων το βραβείο κατηγορίας People’s Choice Award της 45ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Ιδιωτικότητας (Global Privacy Assembly) που πραγματοποιήθηκε στις Βερμούδες από 15 έως 20 Οκτωβρίου. Το βραβείο απονεμήθηκε για την εργαλειοθήκη συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ που ανέπτυξε η Αρχή. Στην τελετή της 20ής Οκτωβρίου παρευρέθηκε διαδικτυακά ο Διευθυντής Γραμματείας της Αρχής Δρ. Βασίλης Ζορκάδης, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο. Στη σύντομη ομιλία του σημείωσε τα εξής:

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023

Ολίγα συμπεράσματα από τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές

 

 

            Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφερειών και δήμων) πέρασαν. Τις δύο αυτές Κυριακές (και κυρίως την πρώτη, στις 8.10.2023) οι αντοχές όλων των εμπλεκομένων δοκιμάστηκαν, καθώς η συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, που περιλαμβάνει δύο (2) κάλπες είναι ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η διατύπωση κάποιων συμπερασμάτων – προβληματισμών, που εν τέλει αφορούν κάθε φορά που υπάρχει προσφυγή στη «λαϊκή βούληση».

ΕνΔΕ: Σχετικά με την απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής λειτουργίας του Πρωτοδικείου

 


             

 

 

 

       ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                             

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

                                                                                                         Αθήνα,  20/10/2023

                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ:  420

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με την απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής λειτουργίας του Πρωτοδικείου και την παρέμβαση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΕΔΛΣτρΔικ: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση


 

 

 

 πρώτη δημοσίευση 16-10-2023 15.40

upd 20-10-2023 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στις 11:00΄

http://www.militaryjustice.gr/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%cf%8e%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%85/.

 

 

 Το Δ.Σ. της Ενώσεώς μας σας προσκαλεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:00΄ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 εδ. β΄, 3 εδ. β΄, 4 και 5 του Καταστατικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΣΤΗΝ 65η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΙΑJ)

 


               

 

 

 

      ΕΝΩΣΗ                                                                            

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                        

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                       Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr 

 

                                                                                                        Αθήνα, 18/10/2023

 

-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕ ΣΤΗΝ 65η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΙΑJ).

 

-ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

-ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Εθνικά Συντάγματα

Γιώργος Κατρούγκαλος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο ΔΠΘ

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ TΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

 


Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023

ΕνΔΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 


                 

 

 

    ΕΝΩΣΗ                                                   

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                    

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                    

                       

 

                                                                                                          Αθήνα, 17-10-2023                                            

               

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ