Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές Οκτωβρίου 2023

 12. 26-10-2023

Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής αίτησης καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 15-10-2023

 

 

 

 https://www.gsis.gr/Elections-2023/Elections-15_October-2023

 

 

11. 17-10-2023

Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής αίτησης καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 8-10-2023

 

 

Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων, των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής.

 

 

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ .

 

 https://www.gsis.gr/Elections-2023/Elections-October-2023

10. 5-10-2023


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

 

https://ekloges.ypes.gr/praktiko/docs/ELECTORAL_COMMITTEE_REGISTRATION_INSTRUCTIONS.pdf

 

9. 5-10-2023

Κατεβάστε το Πρακτικό Νο 2, τους Πίνακες Διαλογής και τις Οδηγίες Καταγραφής Μελών Εφορευτικών Επιτροπών για το εκλογικό τμήμα στο οποίο έχετε διοριστεί.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν υποδείγματα των Βιβλίων Διαλογής Ψήφων και Πράξεων Εφορευτικής που θα δοθούν από τις Περιφερειακές Ενότητες προς χρήση από τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

Στα αρχεία αυτά έχουν συμπληρωθεί τα ονόματα συνδυασμών και υποψηφίων βάσει της Απόφασης ανακήρυξής τους από τον Άρειο Πάγο προς διευκόλυνση της συμπλήρωσης των ανωτέρω βιβλίων από τους Δικαστικούς αντιπροσώπους.

Το προϊόν της εκτύπωσης των εν λόγω αρχείων δεν παράγει ένα αυτοτελές Βιβλίο προς χρήση από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, αλλά συμπληρωματικό των Βιβλίων που παραλαμβάνονται από τις περιφερειακές Ενότητες, στην περιφέρεια των οποίων εδρεύει το εκλογικό τμήμα.

Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να εκτυπώσει τα αρχεία αυτά, προκειμένου στην συνέχεια να προβεί στην επικόλληση τους, ανάλογα, στις σελίδες των αντίστοιχων Βιβλίων (πράξεων ή Διαλογής), τα οποία ο δικαστικός αντιπρόσωπος έχει παραλάβει με το σάκο του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχει διοριστεί.

Η επικόλληση των εν λόγω λιστών θα πρέπει να γίνει με τρόπο, ώστε να καθίσταται ευδιάκριτη η σφραγίδα που έχει τεθεί ανά φύλλο στο κάθε βιβλίο από την Περιφερειακή Ενότητα.

Η κατά τα ανωτέρω επικόλληση των εκτυπωνόμενων σελίδων είναι υποχρεωτική μόνο στις σελίδες των Βιβλίων που αποστέλλονται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία. Αντίθετα, η επικόλληση δεν είναι υποχρεωτική για τα αποκόμματα των αντίστοιχων σελίδων των βιβλίων, που αποστέλλονται α) στους Δήμους και β) στον Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκτυπωνόμενες σελίδες μπορούν να συρράπτονται μεταξύ τους, να σφραγίζονται και να μονογράφονται από τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής.

 

https://ekloges.ypes.gr/praktiko/

8. 2-10-2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Πρακτικός Οδηγός Δικαστικού Αντιπροσώπου - Νέο Προσάρτημα - Εκλογές 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023


Επιμέλεια:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ
Εκπρόσωπος της ΟλΠΔΣΕ στην Εκλογική Διαδικασία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ
Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

 

Οδηγός


 
7. 30-9-2023

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 82201
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης
και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων
Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής,
γραμματέων κ.λπ. των δημοτικών και περιφερει-
ακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των
επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, κα-
θώς και του τρόπου καταβολής τους.


Αμοιβή μελών εφορευτικής επιτροπής


Τεύχος B’ 5725/29.09.2023

 6. 30-9-2023Αριθμ. 82216
Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για
την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπα-
ρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περι-
φερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και
των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.Τεύχος B’ 5730/29.09.2023

 

 

5. 27-9-2023

Αναζήτηση αποτελεσμάτων της κλήρωσης αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής.

 https://app.moj.gov.gr/ekloges

 

4. 27-9-2023

 

Απόφαση 175/2023 διορισμού Εφόρων της Δικαστικής Αρχής σε όλη την επικράτεια.

 

 

 Κατάλογος εκλογικών τμημάτων Δήμων ανά εκλογική περιφέρεια αρμοδιότητας Εφόρων.

 

3. 27-9-2023

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Δικαστικών Αντιπροσώπων (Εκλογές 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023)

 

Ενόψει των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης & 15ης Οκτωβρίου 2023, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος διοργανώνει επαναλαμβανόμενα σεμινάρια για την υποβοήθηση του έργου των Δικαστικών Αντιπροσώπων στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος), κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

1) Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες 15:00 – 18:00
2) Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες 18:00 – 21:00
3) Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, ώρες 18:00 – 21:00
4) Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023, ώρες 18:00 – 21:00
5) Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023, ώρες 15:00 – 18:00

Εισαγωγική ομιλία θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από τον Εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην εκλογική διαδικασία, Κωνσταντίνο Χριστοδουλιά, τον Πρόεδρο του ΔΣΘ, Δημήτρη Φινοκαλιώτη, τον Αντιπρόεδρο του ΔΣΑ, Αλέξανδρο Μαντζούτσο, το Σύμβουλο - Ταμία του ΔΣΠ, Στέλιο Φαζάκη, το Σύμβουλο του ΔΣΠ, Γιώργο Καρατζά και το συνάδελφο Σπύρο Λάλα.

Στα σεμινάρια θα παρίσταται και εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξης της εκλογικής διαδικασίας SinguarLogic προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) μέσω tablets.

Εγγραφές - δηλώσεις συμμετοχής: http://www.olomeleia.gr/ >> Αιτήσεις >> Αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια Δικαστικών Αντιπροσώπων.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σεμινάριο:
α) με φυσική παρουσία: 250 συνάδελφοι,
β) με τηλεδιάσκεψη: 1.000 συνάδελφοι, οι οποίοι θα λάβουν πρόσκληση συμμετοχής -μισή ώρα πριν από την έναρξη- στο email που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.


https://www.dsa.gr/


 2. 22-9-2023

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Από 4.10.2023 έως και 11.10.2023 και σε περίπτωση επαναληπτικών  εκλογών έως και τις 18.10.2023

 

 Α) Εν όψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών εκλογών στις 15 Οκτωβρίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την 4η Οκτωβρίου έως και την 11η Οκτωβρίου 2023.

Στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών σε αυτοδιοικητική Περιφέρεια, η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων που εδρεύουν εντός αυτής παρατείνεται μέχρι και την 18η Οκτωβρίου 2023.

Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 4η Οκτωβρίου 2023 και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την 18η Οκτωβρίου 2023.

Β) Εξαιρείται της αναστολής, η περίπτωση έναρξης των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023.

Γ) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή άλλα με κατεπείγοντα χαρακτήρα (λ.χ. υποθέσεις υπό παραγραφή ή με προσωρινά κρατούμενους), θα ρυθμιστούν με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Δ) Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.

Ειδικά, οι εργασίες όλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας αναστέλλονται από την 6η έως τις 10η Οκτωβρίου 2023 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών από την 13η έως την 16η Οκτωβρίου 2023.

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%92%CE%96%CE%A9-%CE%A4%CE%99%CE%A8?inline=true

 


1. 18-9-2023


Εγκύκλιος Εκλογών Α1' τμήματος Αρείου Πάγου για τις εκλογές.

Τό σύστημα υποδοχής αιτήσεων προτίμησης για τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους για όλες τις υπηρεσίες εκτός των Δικηγορικών και Συμβολαιογραφικών συλλόγων αναμένεται να ενεργοποιηθεί την Πέμπτη 21/9/2023 το απόγευμα με λήξη το Σάββατο 23/9/2023 και ώρα 20:00.https://www.areiospagos.gr/ekloges_2023_oct/ekloges_support_oct_23.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ