Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

ΓνωμΕισΑΠ 6/2023 Ετήσια επιθεώρηση από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών των βιβλίων των δικαστικών επιμελητών

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4541

 Αριθμ. Γνωμοδότησης : 6

Αθήνα, 29           Ιουνίου 2023

 

Προς

Τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών (Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΙΓΑΙΟΥ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ -ΛΑΜΙΑΣ -ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΘΕΜΑ : Ετήσια επιθεώρηση από τον Εισαγγελέα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΔΣΔΔ (28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023)

 
Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2023)

 


 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ΑΠ ποιν. Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή. - με το νέο ΠΚ απαιτείται εκτελεστός τίτλος

 

Αριθμός  315/2023

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χριστοδούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Κουβίδου, Βασίλειο Μαχαίρα, Αικατερίνη Κρυσταλλίδου και Σπυρίδωνα Κουτσοχρήστο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Ιανουαρίου 2023, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Δημήτριου Ασπρογέρακα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου  …………, κατοίκου Αγίου Ιωάννου Ρέντη Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Μπαρουξή, για αναίρεση της υπ΄αριθ. ΖΤ1719/2022 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

 


 

 

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 2132156114 - FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail:
endikeis@otenet.gr
Αθήνα, 23/06/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 253
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνέχεια 

 

Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

ΑΠ ποιν. 42/2023: μη εξέταση του ψηφιακού δίσκου και από τον κατηγορούμενο - απόλυτη ακυρότητα

 Απόφαση 42 / 2023    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 42/2023

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Mαρία Βασδέκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, Σοφία Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη και Παρασκευή Τσούμαρη - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

ΑΠΔΠΧ: 19/ 2023 απεγκατάσταση μη λειτουργούσας κάμερας

 


Η απεγκατάσταση κάμερας ως μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων (ΑΠΔΠΧ 19/2023)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων κρίνει πως η διατήρηση μη λειτουργούσας κάμερας έχει αρνητικές συνέπειες για τα πρόσωπα και καθιστά δυσχερή τον έλεγχο τυχόν ενεργοποίησής της

 

Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων. Τεύχος B’ 4162/27.06.2023

Τεύχος B’ 4162/27.06.2023

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ2
Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:

Ορισμός ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Θράκης. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 603/23.06.2023


 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 21249οικ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-
κων Θράκης. 

 

 

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης - 28 Σειρά ΕΣΔΙ - Τεύχος B’ 4150/23.06.2023

 Τεύχος B’ 4150/23.06.2023

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./167/10107 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α’ 111), την παρ. 21
του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και τις δια-
τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
2. Το άρθρο 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).

Άρνηση παροχής επιδόματος τέκνου σε μητέρες που δεν είχαν άδεια διαμονής.

 


Άρνηση παροχής επιδόματος τέκνου σε μητέρες που δεν είχαν άδεια διαμονής. Μη παραβίαση της ΕΣΔΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Χ κ.α. κατά Ιρλανδίας της 22.06.2023 (αριθμ. προσφ. 23851/20 και 24360/20) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι προσφεύγοντες είναιδύο μητέρες (Χ.,Υ.) και τα ανήλικα παιδιά τους (Ε., Μ. αντίστοιχα).

 

Απόρριψη προσφυγών δικηγόρων λόγω καταχρητικής άσκησης του δικαιώματος ατομικής προσφυγής

 


 

Ferrara κ.α. κατά Ιταλίας της 08.06.2023 (αρ. προσφ. 2394/22 και 18 άλλες)

 

 

 

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

 


Επιστημονική εκδήλωση

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα:

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Nομική υποχρέωση για το παρόν, ηθική δέσμευση για το μέλλον

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, ώρα 18:00

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεγάλη Αίθουσα Τελετών

Οι Ανεξάρτητες Αρχές

 της Ευγενίας Β. Πρεβεδούρου 

Kαθηγήτριας Δημοσίου Δικαίου
στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 διαβλέπει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο


 

Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2020 ήταν εν μέρει αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 που βοήθησαν τη μείωση των εκπομπών. Το κλιμάκιο ελέγχου διερωτάται κατά πόσον η ΕΕ μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030. Και αυτό γιατί δεν εντόπισαν παρά ελάχιστες ενδείξεις ότι η δράση για την επίτευξη των στόχων αυτών θα αποδειχθεί επαρκής. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα ειδικής έκθεσης που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ OLAF — 2022

 


27.6.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 225/1

 

 

 

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ο Γιώργος ΦλωρίδηςΑνακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη η σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την νίκη στις εκλογές της 21ης Ιουνίου.Σάββατο 24 Ιουνίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισ - Πολ/Ποιν) - Τεύχος Γ’ 1631/23.06.2023


Τεύχος Γ’ 1631/23.06.2023

 2 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59
παρ. 1 τoυ Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109)
όπως ισχύει, του άρθρου 2 του ν. 3663/2008 «Ευρωπαϊκή
Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές
Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 99), όπως
ισχύει, το π.δ. 70/2023 « Διορισμός Υπουργών» (Α΄ 121),
την υπ’ αρ. 32/2023 απόφαση τoυ Αvώτατου Δικαστικoύ
Συμβoυλίoυ Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και το

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - Τεύχος Γ’ 1629/23.06.2023

Τεύχος Γ’ 1629/23.06.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16 Ιουνίου 2023, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109).

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Εισ) - Τεύχος Γ’ 1638/23.06.2023

Τεύχος Γ’ 1638/23.06.2023

 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 21ης Ιουνίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του
Συντάγματος, των άρθρων 59, 89 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), τo π.δ. 70/2023 «Διο-

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (Ειρην) - Τεύχος Γ’ 1636/23.06.2023

Τεύχος Γ’ 1636/23.06.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Ιουνίου 2023, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 90
του Συντάγματος, των άρθρων 41, 43, 59 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), των άρθρων 77Α
και 77Β του ν. 1756/1988 (Α’ 35) σε συνδυασμό με τα άρ-
θρα 38 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) και το άρθρο 129 παρ. 2
του ν. 4938/2022, το π.δ. 70/2023 «Διορισμός Υπουργών»
(Α’ 121), το υπ’ αρ. 79/25.01.2016 πρακτικό της εξετα-
στικής επιτροπής του διαγωνισμού για την πρόσληψη

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1623/23.06.2023

Τεύχος Γ’ 1623/23.06.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94), το π.δ. 70/2023
«Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121) και την υπ΄ αρ. 39/2023

Δημιουργία ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων


 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101 71

e- mail: endikeis@otenet.gr

 

      

Αθήνα, 23/06/2023

                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 251

 

Δημιουργία ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ     ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

ΦΕΚ Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά. - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 601/23.06.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 601/23.06.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 24318 οικ.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61749οικ/29.11.2022
απόφασης ορισμού Προέδρου και μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Προστασίας
Ανηλίκων Πειραιά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 ****

ΕνΔΕ: Αποστολή άρθρων για ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

 


        

 

 

          ΕΝΩΣΗ

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

      ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

                               Τ.Κ. 101. 71

             e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                       Αθήνα,  22-06-2023

                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:  250

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποστολή άρθρων για ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΔΔΑ: Δημοσίευση στον τύπο προσωπικών δεδομένων κατηγορουμένης με εισαγγελική παραγγελία. (ΕΛΛΑΔΑ)

 


Δημοσίευση στον τύπο προσωπικών δεδομένων κατηγορουμένης με εισαγγελική παραγγελία. Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μάργαρη κατά Ελλάδας της 20.06.2023 (αρ. προσφ. 36705/16)

ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΣΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - Τεύχος Γ’ 1614/22.06.2023

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
στις 18-06-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1

του άρθρου 47 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου
Χαρίτων:
1. Αίρονται: 

ΔΕΕ: δίκαιο της ΕΕ δεν αντιτίθεται, σε απαγόρευση στον εθνικό δικαστή να εξετάζει αυτεπαγγέλτως παράβαση της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης του υπόπτου σχετικά με το δικαίωμά του να σιωπήσει

 

Αριθ. 106/2023 : 22ας Ιουνίου 2023
Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-660/21
K.B. και F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal)
 
 
 

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023


 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠ

 

 

Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 11ης Μαΐου 2023

 

Προαγωγές Προέδρων Εφετών στο βαθμό του αρεοπαγίτη

 

ΕΔΔΑ: Άρνηση διορισμού από το Δικαστικό Συμβούλιο στο δικαστικό σώμα αποφοιτήσαντος από την Σχολή Δικαστών - Μη δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο κατά της απόφασης.


Άρνηση διορισμού από το Δικαστικό Συμβούλιο στο δικαστικό σώμα αποφοιτήσαντος από την Σχολή Δικαστών. Μη δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο κατά της απόφασης. Παραβίαση της πρόσβασης σε δικαστήριο 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Alkan κατά Τουρκίας, της 20.06.2023 (αρ. προσφ. 24492/21) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόσβαση στο δικαστήριο. Αδυναμία υποψηφίου δικαστή μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στη Σχολή Δικαστών να ζητήσει δικαστικό έλεγχο της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε ο διορισμός του στο δικαστικό σώμα. Δικαίωμα των υποψηφίων σε εκπαίδευση στο εσωτερικό δίκαιο και στην εσωτερική πρακτική κατά αυθαίρετου διορισμού ή αυθαίρετης απόρριψης.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 1609/20.06.2023

Τεύχος Γ’ 1609/20.06.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, των άρθρων 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 70/2023

«Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων του ν.1256/1982 Δικαστικών Λειτουργών και κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ , επικαιροποίση εγκυκλίου »Με τα Πρακτικά της 2ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου της 31ης Ιανουαρίου 2001 και με τις διατάξεις του άρθρου 18 της αποφ. ΦΓ8/42900/29-07-2022 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών
Διοίκησης και Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Β΄4069 ) ανατέθηκε στην Υπηρεσία, “Πολυθεσία, Αποδοχές” (πρώην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου) ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα….».

ΕγκΕισΑΠ 15/2023 : Έκθεση αυτοψίας και πράξη βεβαίωσης για περιβαλλοντικές παραβάσεις

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ      Αθήνα, 20-6-2023

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 4358

Τμήμα Διοίκησης & Προσωπικού

Αριθ. Εγκυκλίου: 15

Προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι7 αυτών προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας και πράξη βεβαίωσης για περιβαλλοντικές παραβάσεις από υπαλλήλους (ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 16481/31-5-2023 έγγραφο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (EAJ)

 

 

               


  

 

 

 ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                           

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                                                         Αθήνα, 20/06/2023

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (EAJ)

ΣτΕ Δ 1088/2023: Απόφαση ΑΠ για όνομα και έμβλημα πολιτικού κόμματος - υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΑΕΔ

 

ΣτΕ Δ 1088/2023: Απόφαση ΑΠ επί διαφωνίας για όνομα και έμβλημα πολιτικού κόμματος κατά την προεκλογική περίοδο Εκλογική διαφορά δικαιοδοσίας ΑΕΔ Αποφάσεις ΑΠ επί διαφωνιών εντός ή εκτός προεκλογικής περιόδου Πράξεις δικαστικής αρχής Απαράδεκτη αίτ. ακύρωσης

20/06/2023

ΣτΕ 1088/2023 Δ΄ Τμ.
Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: Ιω. Παπαγιάννης, Πάρεδρος

 

Βουλευτικές εκλογές. Διαφωνία για τη χρήση ονόματος και εμβλήματος πολιτικού κόμματος κατά την προεκλογική περίοδο. Η αμφισβήτηση της απόφασης του αρμόδιου Τμήματος του Αρείου Πάγου δημιουργεί εκλογική διαφορά η επίλυση της οποίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του ΑΕΔ (άρ. 58 και 100 παρ. 1 περ. α Συντ και 6 περ. α ν. 345/76). Οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου που επιλύουν διαφωνίες για τη χρήση ονόματος και εμβλήματος πολιτικού κόμματος εντός ή εκτός προεκλογικής περιόδου δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως, διότι είναι πράξεις δικαστικής και όχι διοικητικής αρχής (άρ. 95 παρ. 1 περ. α Συντ.)

Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

ΑΠ ποιν. 532/2022: συρροή ελαφρυντικών - το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να επιβάλει το κατώτατο όριο της ποινής

Σε περίπτωση συρροής ελαφρυντικών, κατ' άρθρο 85 ΠΚ, το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση  να επιβάλει το κατώτατο όριο της ποινής που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, αναγόμενο στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου [το οποίο κατά τα προλεχθέντα, λαμβάνει υπόψη, κατά την επιμέτρηση της ποινής, τα στοιχεία του άρθρου 79 ΠΚ]. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένο να επιβάλλει χρηματική ποινή αντί φυλάκισης

 Απόφαση 532 / 2022    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 532/2022

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Βασδέκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Λεπενιώτη, Σοφία Οικονόμου - Εισηγήτρια και Κωστούλα Πρίγγουρη, Αρεοπαγίτες.

ΕλΣυν ΕΕ: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει το στοίχημα για τις μπαταρίες

 


Η ΕΕ κινδυνεύει να μείνει πίσω στην προσπάθειά της να καταστεί ισχυρή δύναμη στις μπαταρίες παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). Είναι αλήθεια ότι η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ για τις μπαταρίες έχει προωθηθεί αποτελεσματικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πρόσβαση στις πρώτες ύλες εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική τροχοπέδη, μαζί με την αύξηση του κόστους και τον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες της ΕΕ να αυξήσει την ικανότητα παραγωγής μπαταριών ενδέχεται να μην επαρκούν για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην καταφέρει να επιτύχει τον στόχο για μηδενικές εκπομπές έως το 2035, όπως προειδοποιεί το ΕΕΣ.

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Ειρην) Τεύχος Γ’ 1582/15.06.2023

 Τεύχος Γ’ 1582/15.06.2023

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Ιουνίου 2023, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, των άρθρων 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 70/2023
«Διορισμός Υπουργών» (Α’ 121), την 34/2023 απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης και το από 21.11.2022 π.δ. (Γ’ 2948),
παρατείνεται, για έξι (6) μήνες, η απόσπαση στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης των Εφετών Αθηνώ
ν:

Αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών του ΔΣ της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 570/15.06.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 570/15.06.2023

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 28054
Αντικατάσταση και ορισμός νέων μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 70/26.05.2023 «Διορισμός Υπουργών»
(Α’ 121).

Αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων Τεύχος B’ 3910/16.06.2023

Τεύχος B’ 3910/16.06.2023

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 25905οικ.
Αύξηση του αριθμού των Ευρωπαίων Εντεταλ-
μένων Εισαγγελέων .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ΔΔ 14-15 Ιουνίου 2023,

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                              Αθήνα, 16 Ιουνίου 2023

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τη συνεδρίαση της 14ης και της 15ης Ιουνίου 2023, αποφάσισε τα εξής:

Α. Προάγεται η Αντεπίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Δήμητρα Γαλάνη στον βαθμό του Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

 

ΕΔΔΑ: Υποχρέωση ιδιοκτήτη να επιτρέψει εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου - Η αποζημίωση που έλαβε ήταν επαρκής (ΕΛΛΑΔΑ)

 


Υποχρέωση ιδιοκτήτη να επιτρέψει την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου στο οικόπεδό του. Η αποζημίωση που έλαβε ήταν επαρκής και ανάλογη προς τη ζημία του 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μίγγος κατά Ελλάδας της 01.06.2023 (αρ. προσφ. 64963/14) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NOVACRIMINALIA ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 18 / ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 

 

 


 

« Δίκαιη ικανοποίηση των ιδιωτών διαδίκων λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 29-6-2023

 

 

 

 

Αθήνα 15-6-2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ερωτηματολόγιο ΠΜΣ Ψυχιατροδικαστική - Επιδραστικοί παράγοντες στην μαρτυρική κατάθεση


Η παρούσα έρευνα με τίτλο «Οι στάσεις των ειδικών του συστήματος απόδοσης ποινικής δικαιοσύνης σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στις μαρτυρικές καταθέσεις» διεξάγεται από τον Στέλιο Νικόπουλο στο πλαίσιο της Διπλωματικής του εργασίας, που πραγματοποιείται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχιατροδικαστική», υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αθανάσιου Δουζένη.

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν και δυσχεραίνουν την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και την αναγνώριση υπόπτων από τους μάρτυρες, μέσα από τις απόψεις των εκπροσώπων του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. 

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΣΩΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ

Επειδή δεν είναι δυνατόν (λόγω της ανωνυμίας) να αποτραπεί να απαντήσουν τρίτοι μη δικαστές-εισαγγελείς ή  κάποιος να απαντήσει παραπάνω από μία φορά

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

1) ΜΗΝ κοινοποιείτε το συνδεσμο της φόρμας σε ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο, ακόμα και συνάδελφο. Οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετάσχουν θα ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας

2) Συμπληρώστε τη φόρμα ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.


Συνέχεια 

 

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ (ΕισΠρΕυρ - ΕισΠρΔρ)

 Αριθμ. α πόφ. 6
Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας.

 

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΝΔΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Ένωσης  Δικαστών

Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Είναι μεγάλη τιμή για τη Χώρα μας και για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να φιλοξενούν τη σύνοδο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EUROPEAN ASSOCIATION OF JUDGES). 

Είναι τιμή μας που εκπρόσωποι από εθνικές ενώσεις Δικαστών από 42 χώρες, σχεδόν απ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μαζί μας. 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι σας καλωσορίζουμε στη χώρα μας.

Κυρίες και Κύριοι

Συμβούλια προαγωγών: Συνέπειες από την εκκωφαντική απουσία του προεδρείου της Ένωσης

 

 


 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2023

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Εφέτης,

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης,

Μιχάλης Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Ευθαλία Κώστα, Ειρηνοδίκης

Μέλη του ΔΣ της ΕΔΕ

    

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

ΕγκΕισΑΠ 5/2023: Συνεργασία επιθεωρητών εργασίας με τις αστυνομικές αρχές


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023

 Αρ. Πρωτ.: 3726, 4303

Αρ. Γνωμ.: 5

 

 

ΕΕΕ: Επιστολές για την αύξηση των θέσεων των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων,


 

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:18-10/6/2023

 

Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Σαρμά

 

 

 

Η απονομή της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα στοιχεία από τον Πίνακα αποτελεσμάτων για το 2023


 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ : « Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ» ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕ

              


 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

         ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114-  FAX 210 88 41 529

                  Τ.Κ. 101 71

         e- mail: endikeis@otenet.gr

 

      

Αθήνα, 07/06/2023

                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 224

                                                                                         

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ : « Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ  

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»  ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕ