Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

«Περί συγκροτήσεως των Τμημά− των του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2013 − 2014»

ΦΕΚ B 500/2014 

Αριθ. ΦΓ10/13666 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 1/16.9.2013 (ΦΕΚ 2368/Β΄/23.9.2013)
απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου (σε Συμβούλιο) «Περί συγκροτήσεως των Τμημά−
των του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος
2013 − 2014», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ν. 4242/2014: Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 50/2014 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4242/2014Εμπορικές μισθώσεις

Αποφυλακίσεις χρονίως πασχόντων

Δημόσιο Λογιστικό

2251/1994 - προστασία καταναλωτήΕφετείο Ιωάννινων 345/2013: Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2012 για επικουρικό κεφάλαιο

  
Απόφ.Τριμ.Εφ.Ιωαν. 345/2013

Πρόεδρος : Οδυσσέας Ροντογιάννης

Εισηγητής : Λάμπρος Καρέλος


  Τέλος, οι διατάξεις του τετάρτου άρθρου εδάφ. γ΄  και στ΄ περ. 3 και 5 του ισχύοντος σήμερα νόμου 4092/2012, για τον περιορισμό της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, οι οποίες καταλαμβάνουν την επίδικη έννομη σχέση, αφού το Δικαστήριο τούτο δικάζει την υπόθεση στην ουσία (άρθρα 533 παρ. 2, 535 παρ. 1 ΚΠολΔ, ΑΠ 74/02 ΕλΔικ 43 - 771),

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

«Ο Ν. 4022/11 για την εκδίκαση πράξεων διαφθοράς: Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του».


«Ο Ν. 4022/11 για την εκδίκαση πράξεων διαφθοράς: Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του».
Εισηγητές:

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ: Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - Διαλογή ψήφων2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27-2-2014

Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορθή Επανάληψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  

Έρχονται συνεδριάσεις δικαστηρίων και τα Σαββατοκύριακα


Του Παναγιώτη Στάθη

Μια πρόταση που αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι ως αντιστάθμισμα στο τεράστιο δικαστηριακό όγκο που έχει συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της χώρας και κάνει και τους δικαστές ακόμα να μιλούν για «αρνησιδικία».

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΑΝΤΙ) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ.


Το βασικό ιστορικό, πολιτικό και – πρωτίστως – νομικό χαρακτηριστικό του τυπικού Συντάγματος είναι η αυξημένη τυπική ισχύς των διατάξεών του: η νομική υπεροχή του Συντάγματος απέναντι σε όλους τους άλλους κανόνες δικαίου, οι οποίοι συνθέτουν το «κοινό δίκαιο» και παράγονται με τον τρόπο που ορίζει το Σύνταγμα, δηλαδή από τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα όργανα και κατά την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία.

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

ΣτΕ 761/2014 7μ (Β΄): Ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας μετά από υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων.

 
25/2/2014
Με την 761/2014 απόφαση του Β΄ Τμήματος (7μελούς) επί προδικαστικών ερωτημάτων (αρθ.1 παρ.2 ν.3900/2010), επιλύονται ζητήματα σχετικά με την ερμηνεία διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3900/2010, ως εξής:

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Δημόσια Διαβούλευση «Καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος».Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος».

Τίθεται από σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:

ΔΕΕ: Ειδική διεθνής δικαιοδοσία επί διαφορών εκ συμβάσεως — Έννοιες «πώληση εμπορευμά­ των» και «παροχή υπηρεσιών» — Σύμβαση αντιπροσωπείας πωλήσεως εμπορευμάτων

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0006:0007:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Tribunal de commerce de
Verviers (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — Corman-Collins SA κατά La Maison du
Whisky SA
(Υπόθεση C-9/12) (
1
)

ΔΕΕ: Ίση μεταχείριση — Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφυλάσσει πλεονέκτημα στον τομέα των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας στους μισθωτούς που συνάπτουν γάμο — Αποκλεισμός των συντρόφων που έχουν συνάψει αστικό σύμφωνο αλληλεγγύης — Διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0012:0012:EL:PDF


Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 12ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Frédéric Hay
κατά Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des
Deux-Sèvres
(Υπόθεση C-267/12) (
1

ΔΕΕ: Ασφάλιση ζωής

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0010:0011:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Bundesgerichtshof (Γερμανία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Walter Endress
κατά Allianz Lebensversicherungs AG
(Υπόθεση C-209/12) (
1
)

ΔΕΕ: Νομική προστασία βάσεων δεδομένων

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0010:0010:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 19ης
Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Gerechtshof 's-Gravenhage
(Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Innoweb BV κατά Wegener ICT Media BV, Wegener
Mediaventions BV
(Υπόθεση C-202/12) (
1

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ: Δελτίο Τύπου σχετικά με σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Χρυσής Αυγής


                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της «Χρυσής Αυγής» που ακολούθησε την ενέργεια των ανακριτικών αρχών να

Η αιτιολογία της δικαστικής απόφασης σε σχέση με την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Δημητρίου Ζιγκόλη,
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης

Η αιτιολογία της δικαστικής απόφασης σε σχέση με την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014

ΣυμβΟλΑΠ 1/2014: Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011 και για εκκρεμείς υποθέσεις

Απόφαση 1 / 2014    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)
Θέμα
Φοροδιαφυγή, Υπέρβαση εξουσίας, Αναδρομικότητα.Περίληψη:
Έγκλημα κακουργηματικής φοροδιαφυγής (άρθρο 17 παρ. 1, 2 ν. 2523/1997). Άμεση άσκηση ποινικής διώξεως κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011), πριν, δηλαδή, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, όπως προβλεπόταν από την άνω διάταξη του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011 και για εκκρεμείς υποθέσεις ή για όσες δεν έχει κινηθεί ακόμη ποινική δίωξη. Επιτρεπτή η αναδρομικότητα της διατάξεως αυτής (ως δικονομικής). Ορθώς το Συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή του κατηγορουμένου για ακύρωση της ποινικής διώξεως και δεν υπερέβη την εξουσία του. Απόρριψη αιτήσεως.


Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Αναδρομική η αυστηρή δίωξη για τα φορολογικά αδικήματα


Με το αυστηρότερο νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν.3943/11 θα διώκονται άμεσα όλοι οι παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, ακόμα και για παλαιότερα αδικήματα που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του (31-3-11) αλλά εντοπίστηκαν αργότερα και μάλιστα χωρίς οποιεσδήποτε ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους φορολογούμενους.

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ: Αρχαιρεσίες επιστολή του Δ.Σ. προς τα μέλη του Συμβουλίου


Αγαπητοί συνάδελφοι,

-------

Την ερχόμενη Κυριακή, 23-2-2014, ολοκληρώνεται η διαδικασία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, με τις εκλογές που θα διεξαχθούν στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Με την αφορμή αυτή δραττόμαστε της ευκαιρίας να σας υπογραμμίσουμε τη σημασία της συμμετοχής όλων των συναδέλφων στην προσεχώς περατούμενη διαδικασία ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του κατΆ εξοχήν δηλαδή οργάνου εκπροσώπησής όλων μας. 

Τροπολογία για την αποφυλάκιση κρατουμένων με ανίατες ασθένειες


Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 19:35
 
UPD:20:00


Κατάδικοι που εκτίουν ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης έως δέκα χρόνων και πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις ή είναι καρκινοπαθείς ή οροθετικοί θα αποφυλακίζονται έχοντας εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους.

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου στη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών του Κοινοβουλίου της Ε.Ε.

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/2/2014

Χ. Αθανασίου: Προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων
Στη νέα εποχή για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις που θα σηματοδοτήσει η εκπόνηση του πολυετούς ευρωπαϊκού προγράμματος αρχών και κατευθύνσεων στο χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης αναφέρθηκε στην ομιλία του κατά τη διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών του Κοινοβουλίου της Ε.Ε., αρμόδιων για θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου.

ΔΕΕ: Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου — Κανονισμός (ΕΚ) 343/2003 — Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0012:0012:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
10ης Δεκεμβρίου 2013 [αίτηση του Asylgerichtshof
(Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Shamso Abdullahi κατά Bundesasylamt
(Υπόθεση C-394/12) (
1
)

ΔΕΕ: προστασία καταναλωτών - Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο — Δεν χωρεί ένδικο μέσο κατά πρωτόδικης αποφάσεως με την οποία διαπιστώνεται η έλλειψη κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστηρίου — Αρχή της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών — Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0012:0013:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 5ης Δεκεμβρίου
2013 [αίτηση του Audiencia Provincial de Salamanca
(Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y
León κατά Anuntis Segundamano España SL
(Υπόθεση C-413/12) (
1
)

ΔΕΕ: Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0013:0014:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου
2013 [αίτηση του Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Κάτω
Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
διαδικασία την οποία κίνησε η X
(Υπόθεση C-486/12) (
1
)

[Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Κανονισμός (ΕΚ) 805/2004 - δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος του δανειστ

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:045:0014:0015:EL:PDF

Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 5ης Δεκεμβρίου
2013 [αίτηση του Landesgericht Salzburg (Αυστρία) για την
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Walter Vapenik κατά
Josef Thurner
(Υπόθεση C-508/12) (
1
)

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Όλο το νομοσχέδιο για την ποινική δικονομία

ΠΗΓΗ


ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

Πρακτικό της Διοικητικής 2/2014 Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας (αντισυνταγματικότητα διατάξεων)

Πρακτικό της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, με το οποίο  κρίθηκε ως αντισυνταγματικός 1) ο,  διά του άρθρου 12 παρ. 3 του ν.4229/20, περιορισμός σε ένα χρόνο του χρόνου παραμονής των διοικητικών δικαστών στον τόπο υπηρεσίας τους , πριν μετατεθούν, 2) η πιθανή,  μελλοντική κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 17 του ΚΟΔΚΔΛ , που θεσπίζει την αρμοδιότητα έγκρισης των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων από τις ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων. 

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση σχετικά με καταγγελίες σε βάρος ζεύγους δικαστών


13/02/2014
                       ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101 71

                                                                                                            Αθήνα 13/2/2014
                                                                                                 Αρ. Πρωτ.24

                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ν.4072/2012

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
  Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, προγραμμάτισε την επανάληψη

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 36/2014 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4237/2014

ΣτΕ 29/2014: Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002 για τη φορολόγηση της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και τη συμμετοχή σε συνέδρια.

13/2/2014
Με την ΣτΕ 29/2014 απερρίφθη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε κριθεί ως αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002, βάσει της οποίας υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος η πάγια μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια.

Αποζημιώσεις Δικηγόρων 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικής Διαχείρισης
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96 - Τ.Κ. 11527
Πληροφορίες : Νικ. Κοντογιώργης
Τηλέφωνο : 21077 67 579 - Fax: 210 77 67 373

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Η αιτιολογία της δικαστικής κρίσης σε σχέση με την ταχύτητα απονομής της πολιτικής δικαιοσύνηςΙωάννης Παπαϊωάννου
Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

Η αιτιολογία της δικαστικής κρίσης
σε σχέση με την ταχύτητα απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης

(Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργανώθηκε την 6.2.2014, στην Αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, από το Πρωτοδικείο Αθηνών και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: Η αιτιολογία τωναποφάσεων της πολιτικής δίκης (link)).

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ (Κωνσταντίνος Π. Τσίνας)

Ημερίδα
Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗ Σ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κωνσταντίνος Π. Τσίνας
Διδάκτωρ Νομικής, Μ.Phil. Φιλοσοφίας της Επιστήμης Δικηγόρος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4236/2014

Διορθώθηκε το πρόβλημα πρόσβασης στο αρχείο

Σύμφωνα με το αρ. 99Α ΚΠΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4236/2014 (ΦΕΚ Α 33/11-2-2014)
 

Νομοθεσία στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ A 32/2014 

ν. 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

Ενσωμάτωση Οδηγιών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 33/2014 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4236/2014

Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών, του Δικαστικού Μεγάρου Κεφαλληνίας, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών

ΦΕΚ A 34/2014 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών,
του Δικαστικού Μεγάρου Κεφαλληνίας, των προθε−
σμιών και των πλειστηριασμών.

Γνωρίζετε την υπόθεση Π.Κ. κατά Ελλάδος;


Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion, and the surest of all guards against improbity. It keeps the judge himself, while trying, under trial.
In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape, have full swing. Only in proportion as publicity has place can any of the checks, applicable to judicial injustice, operate. Where there is no publicity there is no justice.

Αθανασίου: Θα αυστηροποιηθεί το καθεστώς χορήγησης αδειών για επικίνδυνους εγκληματίες


11/02/2014
23:12

Προανήγγειλε δημιουργία ειδικών ποινικών τμημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εκδίκαση υποθέσεων τρομοκρατίας - «Αστόχημα» της δικαιοσύνης η υπόθεση Μαζιώτη

Την αυστηροποίηση του καθεστώτος χορήγησης αδειών σε ειδικές κατηγορίες επικίνδυνων εγκληματιών μέσω αυστηρότερων προϋποθέσεων, όπως π.χ. η μεγαλύτερη έκτιση ποινής, προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χάραλαμπος Αθανασίου.

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Τροχηλατώντας την Συνταγματική Αναθεώρηση


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  06:00


Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων διοργάνωσε την Τετάρτη και την Πέμπτη, 5 και 6 Φβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση», με την συμμετοχή 25 Καθηγητών και Διδακτόρων του Δημοσίου Δικαίου.
Συνισταμένη των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων, που θα δημοσιευτούν σε βιβλίο, ήταν η διαπίστωση της γενικευμένης παραβίασης του Συντάγματος στην Ελλάδα, της εν τοις πράγμασι «αλλοίωσης» του Συντάγματος στην εποχή των μνημονίων.

Αδίκημα έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων

11/02/2014

   
  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝΑδίκημα έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων
(αρθρ. 19 Ν. 2523/97)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 8-2-2014Οι Δικαστές  μέλη της Ένωσης Διοικητικών  Δικαστών κατά την τακτική Γενική Συνέλευσηπου πραγματοποιήθηκε στις 8-2-2014στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών .

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014

Εισαγγελέας - διαπραγματευτής εισάγεται στο ποινικό σύστημαΗμερομηνία: 09/02/2014

Τα πάνω κάτω στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης φέρνει η αναμόρφωση του κώδικα ποινικής δικονομίας, το οριστικό σχέδιο του οποίου κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στο υπουργείο Δικαιοσύνης.


Του Κώστα Καντούρη

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Δημόσια Διαβούλευση για το «Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του.»

Τίθεται από σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2013, σε δημόσια διαβούλευση η κανονιστική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα:

Δυσφορία δικαστικών για τις προτάσεις για την αξιολόγηση

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση για τροπολογία αύξησης των οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών

07/02/2014
    Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων                                                                                                              Αθήνα 6/2/2014
                                                                                                       Αρ. Πρωτ.22

                                       Ενημερωτική Ανακοίνωση

Αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίθηκε από το Δ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου το χαράτσι που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ -

 Το όλο θέμα παραπέμφθηκε προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Νέα βόμβα μεγατόνων έσκασε στα χέρια του  οικονομικού  επιτελείου της Κυβέρνησης, καθώς ο Άρειος Πάγος έκρινε αντισυνταγματικό  και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το χαράτσι που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Έκθεση του Συνεδρίου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012

Ελεγκτικό Συνέδριο – Μείωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς για το 2012 – Μαύρη «τρύπα» στα έσοδα

06/02/2014 - 22:47
Ελεγκτικό Συνέδριο – Μείωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς για το 2012 – Μαύρη «τρύπα» στα έσοδα
Έκθεση του Συνεδρίου για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

www.dimosiodikaio.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΤΙΣ 5 και 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

                                    «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ»


                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Εξετάζεται η πρόταση Ρακιντζή για αξιολόγηση δικαστών


Νέο σύστημα αξιολόγησης των δικαστών, επί όλων των αποφάσεων που εκδίδουν και όχι μόνο επί αυτών που προσβάλλονται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν παράγοντες όπως η νομική κατάρτιση, ο χειρισμός της γλώσσας, η συχνότητα αναβολής των υποθέσεων, αλλά και η ταχύτητα εκδόσεως των αποφάσεων, εξετάζει η κυβέρνηση μετά σχετική πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή.