Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

N. 4859/2021 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κτλ

 

 ΦΕΚ A 228/2021

Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της

ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκα-

ταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων

και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγου-

σες ρυθμίσεις.

 

ΦΕΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Εισ) - ΦΕΚ Γ 2899/2021

ΦΕΚ Γ 2899/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Νοεμβρίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 49, 50, 52 και 78 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α’35),
όπως ισχύουν, της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΕισΠρΓιαν - Ειρ/ΠταισΝεαπ - ΕιρΑγριν - ΠταισΑθ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 10/2021
Έγκριση της γενόμενης με την υπ’ αρ. 1/2021
πράξη, συγκρότησης του Κανονισμού Εσωτερι-
κής Λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Γιαννιτσών

 

ΦΕΚ B 5523/2021 


ΕΣΔι: "1.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. 2.ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ".

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "1.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. 2.ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ"

ΕγκΕισΑΠ 13/2021 Συμπλήρωση ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης πριν από την εκδίκαση των υποθέσεων.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ     

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 29-11-2021

Αριθ. Πρωτ.: 10759

 Αριθ. Εγκυκλίου: 13

 

Προς

Τους κ.κ. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας

και δι' αυτών ττρος τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους

 

ΚΟΙΝ.: 1) κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου

2)            κα Πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων

3)            Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ανωτάτων ορίων προσωρινής κράτησης πριν από την εκδίκαση των υποθέσεων.

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την 36η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 


Αριθμ. Πρωτ. 99-26/11/2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Η  36η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στις , 4 Δεκεμβρίου 2021 , ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14) .

–  Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας αναμένεται να συζητηθούν: 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

 

 


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.ΤΣΟΓΚΑΣ

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
 

ΕνΔΕ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 


                  

 

 

 

     ΕΝΩΣΗ                                                         

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                            Αθήνα, 29-11-2021

                                                                                             Αρ. Πρωτ.  480

 

 

             ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 

Η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση Τελευταίες εξελίξεις


 

Διαδικτυακή Ημερίδα

Παρασκευή 3.12.2021, 18:00

Το Περιοδικό Lex & Forum και οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ διοργανώνουν, διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:

Η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Τελευταίες εξελίξεις

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του


 

Επιστημονική εκδήλωση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών με την ευκαιρία των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση 1821 σας προσκαλεί σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα:

Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του


Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, 17:00 μ.μ.

ΕΔΔΑ: Οι ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα δημοσίου συμφέροντος διαθέτουν ίδια προστασία με τον τύπο!


 

Οι ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα δημοσίου συμφέροντος διαθέτουν ίδια προστασία με τον τύπο! Η επιβολή προστίμου σε ΜΚΟ, παρατηρητή εκλογικών παραβιάσεων, παραβίασε την ελευθερία της έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Assotsiatsiya ΜΚΟ Golos κ.α. κατά Ρωσίας της 16.11.2021 (αρ. προσφ. 41055/12)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 


 

Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στη νομοθετικά επιχειρούμενη εισαγωγή της εκ πλαγίου αξιολόγησης των Δικαστικών & Εισαγγελικών λειτουργών μέσω της διαδικασίας υποχρεωτικής επιμόρφωσης, καθόσον συνιστά ανεπίτρεπτο θεσμικά και ηθικά μέσο ελέγχου και πίεσης της προσωπικής κρίσης των Δικαστικών &

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την ρύθμιση του άρθρου 40 του σχ. νόμου για την ΕΣΔι


Ελευθερίας Κώνστα, Εφέτη, μέλους ΔΣ ΕνΔε

Δημητρίου Φούκα, Πρ. Πρωτοδικών, μέλους ΔΣ ΕνΔε

 

Διεθνώς, ο βασικός σκοπός της δικαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που αφορούν αφ’ ενός τον κατάλληλο χειρισμό των δικογραφιών, ώστε η εκδιδόμενη απόφαση να είναι τεχνικά άρτια και εμπεριστατωμένη, αφ’ ετέρου την διεύθυνση και διαχείριση της δημόσιας διαδικασίας στο ακροατήριο. Σταθερά προσκόμματα συνιστούν τόσο οι συχνές και συχνά βιαστικές μεταβολές στο νομοθετικό καθεστώς, όσο και οι προκλήσεις που ανακύπτουν εξ αιτίας της εξέλιξης των κοινωνιών και των διεθνών σχέσεων. Αναδεικνύεται έτσι η αναγκαιότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των λειτουργών της δικαιοσύνης σε νέους τομείς της νομικής επιστήμης και της διαμόρφωσης ενός συστήματος επιμόρφωσης, προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες εκάστου εθνικού Δικαστικού Σώματος και –κυρίως- στην ιδιότητα των προσώπων στα οποία απευθύνεται.

Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το άρθρο 40 του σχεδίου Νόμου για την ΕΣΔΙ

 


                    

 

 

   ΕΝΩΣΗ

     ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                        

             ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

       (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)

            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

         e- mail: endikeis@otenet.gr

 

                                                                                     Αθήνα, 26/11/2021

                                                                                                 Αρ. Πρωτ.479

 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία

για το άρθρο 40 του σχεδίου Νόμου για την ΕΣΔΙ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

 


 

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) ασχολείται ενεργά με την εκπόνηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ.Justice, Twinning-EuropeAid, Erasmus+, REC, Horizon 2020).

Το ΚΔΕΟΔ προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά) έναν (1)  επιστήμονα, με σύμβαση έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΕΟΔ


 

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (KΔΕΟΔ) στη Θεσσαλονίκη ασχολείται ενεργά με την εκπόνηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (πχ Justice, Twinning-EuropeAid, Erasmus+, REC, Horizon 2020).

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε δύο (2) ενδιαφερόμενους. Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα εξωστρεφές δυναμικό περιβάλλον και να αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις αφενός σύνταξης και κατάθεσης προτάσεων και αφετέρου διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επισκόπηση της νομολογίας του Άρειου Πάγου ως προς το άρθρο 469 του νέου Ποινικού Κώδικα αναφορικά με το ζήτημα των χρεών που «τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (ν. 4174/2013).

 

 


 

             Χριστόφορου Σ. Μάρκου, Πρωτοδίκη Αθηνών

Αθήνα, 25-11-2021

 

 

Η υποχρεωτική επιμόρφωση ως μέσο ελέγχου και πίεσης της προσωπικής κρίσης του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού.

 

Ιωάννη Ασπρογέρακα

Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών.

 

 

 

ΕΔΔΑ: Πρώτη απόφαση του ΕΔΔΑ για αστική ευθύνη λόγω μη αφαίρεσης «tags» στο διαδίκτυο!

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Biancardi κατά Ιταλίας της 25.11.2021 (αρ. προσφ. 77419/16)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαίωμα στη λήθη. Αποτυχία αφαίρεσης υλικού από ιστότοπο εφημερίδας και πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία.

Ο προσφεύγων, πρώην αρχισυντάκτης διαδικτυακής εφημερίδα, κρίθηκε υπαίτιος σε αστική δίκη επειδή διατήρησε στον ιστότοπο της εφημερίδας του ένα άρθρο το οποίο αναφέρονταν σε καυγά σε εστιατόριο, δίνοντας λεπτομέρειες για τη σχετική ποινική διαδικασία. Τα εθνικά δικαστήρια επισήμαναν ειδικότερα ότι ο προσφεύγων δεν αφαίρεσε τις σχετικές ετικέτες (tags) στο εν λόγω άρθρο, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει ο καθένας να πληκτρολογήσει σε μια μηχανή αναζήτησης το όνομα του εστιατορίου ή του ιδιοκτήτη του και να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την ποινική διαδικασία, παρά το αίτημα του ιδιοκτήτη να αφαιρεθεί το άρθρο. Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τις αρχαιρεσίες της 12ης και 19ης Δεκεμβρίου 2021

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 12ης και 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με το από 25/11/2021 πρακτικό συνεδρίασης – απόφαση του Δ.Σ. ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι ως εξής:

Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αντ/λέας Α.Π., ε.τ.

2) ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντ/ρος Ν.Σ.Κ., ε.τ.

3) ΒΟΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Ειρηνοδίκης, ε.τ.

4) ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντ/λέας Εφετών, ε.τ.

5) ΔΟΥΛΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Εφέτης, ε.τ.

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

ΕνΔΕ: Διοργάνωση παιδικών χριστουγεννιάτικων γιορτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 


 

 

 

 

Αθήνα, 25/11/2021
Αρ.Πρωτ.: 472

Διοργάνωση παιδικών χριστουγεννιάτικων γιορτών 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

     Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διοργανώνει για τα παιδιά των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών – μελών της Ένωσής μας παιδικές χριστουγεννιάτικες γιορτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

    Ειδικότερα στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (ώρα προσέλευσης 18:30)  θα παρακολουθήσουμε την παιδική θεατρική παράσταση «Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ» του Μπομαρσέ με το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, στο θέατρο Ακροπόλ (Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα -Σταθμός Μετρό Πανεπιστήμιο). 

ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

Οι Προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη (2021 - Γ έκδοση)Επικαιροποιημένη έκδοση με τις προθεσμίες στην Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δίκη, των δικηγόρων Αθηνών, Σωτήρη Διαμαντόπουλου και Αλέξανδου Μαντζούτσου.
 

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

 

 


 

 

 

                                ΕΝΩΣΗ                                           

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                 Τ.Κ. 101. 71

    e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 25-11-2021

                                                                                    Αρ. πρωτ.: 468

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

ΕΕΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για δηλώσεις συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορούμενου,

 


 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. 96 -25/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

       Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορούμενου, σωφρονιστικού υπαλλήλου, με τις  οποίες στρέφεται με ανοίκειες εκφράσεις σε βάρος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

 


Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, θέτει από σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Μια απάντηση για τη βραδύτητα της απονομής της Δικαιοσύνης

 

Βασίλη Φαϊτά,
Εφέτη ΔΔ, Μέλους της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

 
 
 

ΔΕΕ Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση αγωγής διαζυγίου - έννοιας της συνήθους διαμονής

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 211/21

Λουξεμβούργο, 25 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-289/20 IB (Συνήθης διαμονή ενός συζύγου - Διαζύγιο)

Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση αγωγής διαζυγίου: το Δικαστήριο προσδιορίζει το νόημα και το περιεχόμενο της έννοιας της συνήθους διαμονής

συζύγου

Ο σύζυγος, ακόμη και αν διαβιοί σε δύο κράτη μέλη, μπορεί να έχει μόνο μία συνήθη διαμονή

ΔΕΕ: Inbox advertising - διαφημιστικά μηνυμάτα υπό μορφή που ομοιάζει με εκείνη ενός πραγματικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 210/21

Λουξεμβούργο, 25 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-102/20 StWL Stadtische Werke Lauf a.d Pegnitz

Inbox advertising: η εμφάνιση, στη θυρίδα εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικών μηνυμάτων υπό μορφή που ομοιάζει με εκείνη ενός πραγματικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνιστά χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης κατά

την έννοια της οδηγίας 2002/58

Τα μηνύματα αυτά προκαλούν κίνδυνο σύγχυσης ο οποίος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης που επιλέγει με κλικ τη γραμμή που αντιστοιχεί στο διαφημιστικό μήνυμα να ανακατευθυνθεί, παρά τη θέλησή του, σε ιστοσελίδα που προβάλλει την εν λόγω διαφήμιση

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠταισμΒερ) ΦΕΚ B 5441/2021

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 18/2021
Έγκριση της τροποποίησης και εκ νέου κωδικο-
ποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας του Πταισματοδικείου Βέροιας, που επήλθε
με την υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση της Ολομέ-
λειας αυτού.

 

ΕνΔΕ: Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

 


                    ΕΝΩΣΗ                                                

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 215 6114-  FAX 210 88 41 529

               Τ.Κ. 101. 71

     e- mail: endikeis@otenet.gr                                                            

                                                                                             

 

 

                                                                                                       Αθήνα, 24-11-2021

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 460

 

 

 

 

ΕΕΕ: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Νόμου της ΕΣΔΙ

 


Αριθμ. Πρωτ. 95 -24/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αγαπητοί συνάδελφοι, 

           Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 24/11/2021 η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε συνέχεια των από  27/9/2021 προτάσεων της επί του σχεδίου Νόμου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών απέστειλε στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης,  τις παρακάτω παρατηρήσεις:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

Προς τον κ.  Υπουργό Δικαιοσύνης,  Κωνσταντίνο Τσιάρα

 

     Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

       ———

Για το δικαίωμα στον έμφυλο αυτοπροσδιορισμό: Δικαιολογητικές αρχές και νομική ρύθμιση

 

 


Του Στέργιου Μήτα,
 επίκουρου Καθηγητή φιλοσοφίας δικαίου 
(Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

ΕνΔΕ: Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής για την ΓΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2021 και για την βράβευση τέκνων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ

 Αθήνα, 23-11-2021
Αρ. πρωτ.: 454

  Α) Με την από 20-11-2021 απόφαση του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 στo αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών. Για τους συναδέλφους – μέλη της Ένωσης που διαμένουν εκτός Αττικής προβλέπεται η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Άμεση ανάγκη η κάλυψη των κενών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων

 


                     

 

 

 

    ΕΝΩΣΗ                                        

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                          

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114 -  FAX 210 88 41 529

                 Τ.Κ. 101. 71

    e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 23-11-2021

                                                                                     Αρ. πρωτ.: 453

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άμεση ανάγκη η κάλυψη των κενών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων

ΕΕΕ: Βράβευση τέκνων συναδέλφων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

      


 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                     

                                                                                                           

Αριθμ. Πρωτ.:92-23/11/2021

         Αγαπητοί συνάδελφοι,

         ———

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, πέραν των συγχαρητηρίων στα παιδιά των συναδέλφων που, μετά από τις φετινές  πανελλήνιες εξετάσεις εισήχθησαν

ΕΕΕ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

 


 

 

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Προσκαλεί όλα τα μέλη που θα τιμήσουν με την παρουσία τους τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, να παραβρεθούν στο γεύμα που θα παρατεθεί το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και ώρα 14.30 στην αίθουσα δεξιώσεων «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται στο Σαρόγλειο Μέγαρο ( οδός Ρηγίλλης 1 και Βασιλίσσης Σοφίας).

Σύγκληση Ετήσιας Γ.Σ. Ένωσης Δικαστών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης - 27-11-2021

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΕ: αναίρεση κατά απόφασης κατώτερου δικαστηρίου να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ

 


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 207/21

Λουξεμβούργο, 23 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση στην υπόθεση C-564/19 IS (Μη σύννομο της διατάξεως περί παραπομπής)

Το δίκαιο της Ένωσης δεν επιτρέπει σε ανώτατο εθνικό δικαστήριο αποφαινόμενο επί αναιρέσεως υπέρ του νόμου ασκηθείσας από τον γενικό εισαγγελέα του οικείου

κράτους μέλους να διαπιστώσει ότι αίτηση προδικαστικής αποφάσεως υποβληθείσα στο Δικαστήριο από κατώτερο δικαστήριο είναι μη σύννομη για τον λόγο ότι τα υποβληθέντα προδικαστικά ερωτήματα δεν είναι λυσιτελή και αναγκαία για την επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Ειρ) - ΦΕΚ Γ 2861/2021

ΦΕΚ Γ 2861/2021
 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 10ης Νοεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο
90 του Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’35), όπως ισχύ-
ουν, την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94), το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών

ΦΕΚ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - ΦΕΚ Γ 2836/2021

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις
2-11-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.
1 του Συντάγματος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Χαρίτων

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.- ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ

 

 


Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 18:00

ΕνΔΕ: Οι αποφάσεις του ΔΣ της 20ης Νοεμβρίου 2021

 


               

 

 

         ΕΝΩΣΗ                                                      

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                      Τ.Κ. 101. 71

          e- mail: endikeis@otenet.gr                                     

 

                                                                            Αθήνα, 22-11-2021

                                                                                     Αρ. Πρωτ. 451

 

 

 

Οι αποφάσεις του ΔΣ της 20ης Νοεμβρίου 2021

 

ΕΔΔΑ: Αστική ευθύνη συγγραφέα για συκοφαντικά σχόλια - Αθώηση στη ποινική διαδικασία - κρίση ότι υπέχει αστική ευθύνη - τεκμήριο αθωώτητας

 


Αστική ευθύνη συγγραφέα ιστορικού βιβλίου για συκοφαντικά σχόλια. Μη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, ούτε της ελευθερία έκφρασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Marinoni κατά Ιταλίας της 18.11.2021 (αρ. προσφ. 27801/12)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστική ευθύνη συγγραφέα για σχόλια στο βιβλίο του που κρίθηκαν συκοφαντικά.

ΕΣΔι: "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ" (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ)

 - Η επίδραση εμφαντικών (κατευθυντηρίων) διατάξεων του αναθεωρημένου ΚΠΔ στην αποδεικτική διαδικασία. Ειδικώς, το τεκμήριο αθωότητας και το βάρος απόδειξης, Νικόλαος Δεληδήμος Αντεισαγγελέας Εφετών