Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018

Με αφορμή την προοπτική της αύξησης του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστών από την υπηρεσία


Βασίλη Φαϊτά, Εφέτη ΔΔ, Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών


     Η συζήτηση για την αύξηση του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από την υπηρεσία1  ξεκίνησε στα μέσα του 2016. Δύο έτη αργότερα κατατίθεται στη Βουλή, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης του άρθρου 88 παρ. 5 του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτή οι δικαστικοί λειτουργοί θα αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία στο 70ο έτος της ηλικίας τους.

ΕΔΔΑ: Απέλαση Αλλοδαπών. Πότε είναι αντίθετη με την ΕΣΔΑ;

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Saber και Boughassal κατά Ισπανίας της 18.12.2018 ( αριθμ. Προσφ. 76550/13 και αριθ. 45938/14)
βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΔΔΑ Το 13χρονο παιδί έχει το δικαίωμα να επιλέξει με ποιόν θα μείνει

Το 13χρονο παιδί έχει το δικαίωμα να επιλέξει με ποιόν θα μείνει και ποιος θα έχει την επιμέλειά του. Η ανάθεση επιμέλειας σε παππούδες μετά τον θάνατο της μητέρας και όχι στον αδιάφορο πατέρα είναι συμβατή με την ΕΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΔΔΑ: Απέλαση Τούρκου από Γερμανία κατόπιν καταδικών του για ναρκωτικά. Μη ενσωμάτωσή του στη γερμανική κοινωνία.

Απέλαση Τούρκου από Γερμανία κατόπιν καταδικών του για ναρκωτικά. Μη ενσωμάτωσή του στη γερμανική κοινωνία. Αναγκαία για την κοινωνία η απέλασή του

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΠ - ΕιρΛαρ - ΕιρΟλ - ΦΕΚ B 5825/2018

ΦΕΚ B 5825/2018 

1 Έγκριση της 1/2018 απόφασης της Ολομέλειας
του Ειρηνοδικείου Λάρισας, με την οποία τροπο-
ποιείται ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ΦΕΚ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΦΕΚ Γ 1543/2018

ΦΕΚ Γ 1543/2018 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Νοεμβρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με:


ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΕΚ Γ 1544/2018

ΦΕΚ Γ 1544/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα

Διαγωνισμός ΕΣΔι 23η Σειρά

  

 

                                      23η ΣΕΙΡΑ

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. ΑΣΤΙΚΟ Ι

  2. ΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΙ

 

23 ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    

46. 28-12-2018

 

,
 N. 4587/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 24
Το άρθρο 52 του ν. 4509/2017 (Α΄201) αντικαθίσταται

N. 4587/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις


,
 N. 4587/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 
1) Ν.  4251/2014  Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και
 λοιπές διατάξεις

N. 4585/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια κτλ


ΦΕΚ A 216/2018 

N. 4585/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από
20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND
GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑ-
ΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με
την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμ-
βαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

«Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Χρήσιμες επισημάνσεις οκτώ μήνες μετά»


 
          


     Γ/ΕΞ/10355


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣτΕ 2457/2018: Προστασία προσωπικών δεδομένων - υποχρέωση δικηγόρων να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα

ΣτΕ Β΄ Τμ. 2457/2018 επταμ.
Οικονομική ελευθερία – Ελευθερία των συμβάσεων – Προστασία προσωπικών δεδομένων και δικηγορικού απορρήτου –ΚΥΑ (εκδοθείσα βάσει του άρθρου 65 παρ. 3 ν. 4446/2016) περί υποχρέωσης των δικηγόρων να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα– Υποχρέωση των δικηγόρων για σύναψη συμβάσεων με αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών καθώς και για αποδοχή των μέσων πληρωμής με κάρτα για ποσά κάτω των 500 ευρώ

ΕνΔΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΙΣ ΡΟΒΙΕΣ


                     
   ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                                   
           ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
      (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
            ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
 ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                    Τ.Κ. 101. 71
     e- mail: endikeis@otenet.gr
                                
                                             
                                                                             Αθήνα, 28/12/2018
                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 703


Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δικαστικός Ακτιβισμός ή Αιδώς Αργείοι
Γιώργος Κτιστάκης, 
Δ.Ν. Εισαγγελέας Εφετών

Με χθεσινές (12/12/18) ανακοινώσεις τους δύο δικαστικές ενώσεις μας κάλεσαν να προβούμε σε δηλώσεις διακοπής παραγραφής για ‘’α)...ενόψει προσφυγών για την αναδρομική διεκδίκηση ποσών μισθολογικών ωριμάνσεων ετών 2017-2018, ‘’β)...ενόψει προσφυγών για την αναδρομική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού.’’ (Δηλαδή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας). Εξ αυτών η μεν Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ‘’διατηρεί επιφυλακτική στάση σχετικά με την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπό στοιχείο β) αξίωσης’’, ενώ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προτιμάει την διατύπωση ‘’χωρίς να καλλιεργούμε υπερβολικές προσδοκίες για τις παραπάνω αξιώσεις μας’’. Στηρίζονται βέβαια σε πρόσφατες αποφάσεις πρωτοβάθμιων κυρίως δικαστηρίων που δέχτηκαν σχετικές αγωγές και αναγνώρισαν τις σχετικές ‘’απαιτήσεις’’ των δικαστικών λειτουργών.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 1515/2018 )

ΦΕΚ Γ 1515/2018 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Δεκεμβρίου 2018,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-

Επίσκεψη της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Βουκουρέστι, 12-14 Δεκεμβρίου 2018        Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου επισκέφθηκε το Βουκουρέστι, από τις 12 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχει σε Συνέδριο σχετικά με  τις "Συνέπειες της εφαρμογής του Κανονισμού της Ε.Ε. για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις Εθνικές Αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών της Ε.Ε.", το οποίο διοργανώθηκε από την  Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Γενικής Εισαγγελίας της Ρουμανίας (DNA) και τη Ρουμανική Ένωση για την Έρευνα του Δικαίου της ΕΕ (ACDPE).

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

ΕΔΔΑ: Οι Έλληνες μουσουλμάνοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τη Σαρία εάν το επιθυμούν και όχι υποχρεωτικά

. Καταδίκη της Ελλάδας από το Στρασβούργο λόγω μη δυνατότητας εφαρμογής από τους μουσουλμάνους του ελληνικού αστικού κώδικα

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασισθεί τόσο ο διορισμός και η τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης, όσο και οι μεταθέσεις των ήδη υπηρετούντων Ειρηνοδικών,

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2019 - EJTN

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ αναστολής αναγκαστικής εκτέλεση κατά του Επικουρικού ΚεφαλαίουNOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4583/2018

N. 4583/2018 : ενσωμάτωση Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συ-
ντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουα-
ρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις.

ΣτΕ 2519/2018: Συνταγματικός ο περιορισμός στην επανεκλογή Προέδρου και μέλος ΔΣ δικηγορικού συλλόγου

ΣτΕ 2519/2018

Δικηγορικοί Σύλλογοι - Περιορισμοί στην επανεκλογή Προέδρου – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

Ο περιορισμός στη δυνατότητα επανεκλογής σε θέση προέδρου δικηγορικού συλλόγου για τρίτη συνεχόμενη θητεία ή σε θέση μέλους του διοικητικού του συμβουλίου για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 97 παρ. 5 του ν. 4194/2013, δεν αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις 5 παρ. 1 και 12, ούτε στην αρχή της αναλογικότητας. Η εν λόγω διάταξη δεν αντίκειται ούτε στην διάταξη του άρθρου 11 της ΕΣΔΑ, διότι, ο επίμαχος περιορισμός στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι παρίσταται εύλογος και αναγκαίος για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών δημοσίου συμφέροντος.

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΕΚ Γ 1496/2018

ΦΕΚ Γ 1496/2018 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Δεκεμβρίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΘΗΝΩΝ, ΟΙ ΔΙΚΛΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ και ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ, μαζί με την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ Δ.Σ.Α., 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΔΕ ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018


/
Αθήνα 17/12/2018
Αριθμ. Πρωτ: 664
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Της 15ης Δεκεμβρίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ                         
                         Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη, μέλους του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Ε.

                                                                                  Θεσσαλονίκη 16-12-2018

     Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
     Με την επιστολή αυτή θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν μπόρεσα να παραβρεθώ στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, για το λόγο ότι υπέστην κάταγμα άρθρωσης κάτω κερκίδας του αριστερού μου χεριού, μετά από πτώση, στις 17:00, περίπου, έξω από το

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΙΣ 15-12-2018.1.  Προέδρου της Ε.Δ.Ε., Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη

2. Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Μιχάλη Καλογήρου
3. Ομιλία του Προέδρου του Αρείου Πάγου==========

1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε Δ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


/
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ Ε.Δ.Ε της 15ης Δεκεμβρίου 2018.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕιρΚρωπ - ΕιρΛερ ΦΕΚ B 5625/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Εν μέρει έγκριση και συμπλήρωση της τροποποί-
ησης του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, που επήλθε
με την υπ’ αριθμ. 630/2017 πράξη της Ολομέλειας
αυτού».

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης Περιφέρειας Αττικής. ΦΕΚ B 5680/2018

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-
τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο
Δήμο Άνω Λιοσίων του Νομού Αττικής, νυν Δη-
μοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής

ΝΈΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (19-11-18)


                      

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

     ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 τ.κ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ
      ΤΗΛ. 210 4583713  FAX: 210 4583655  
      Email: endiked@yahoo.gr                                                                     
                                                       
                                                        Αθήνα,19 Νοεμβρίου 2018


      Κατόπιν αποχώρησης δυο εκ των εκλεγέντων μελών του ΔΣ της ΕΔΛΣΔ,  αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης στην συνεδρίαση της 19-11-2018, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΔΕΕ: Η Πολωνία πρέπει να αναστείλει αμέσως τις διατάξεις για τη μείωση του ορίου ηλικίας των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 17-12-2018 - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ


Διορίζονται σε Ειρηνοδίκες Δ' Τάξης οι Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ' Τάξης:

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.
                                                                                                 

ΕνΔΕ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 
 
 
 
 
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
 e- mail: endikeis@otenet.gr


Αθήνα, 14-12-2018
 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕιρΑχαρ - ΕιρΧιου ΦΕΚ B 5576/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση και διόρθωση της κατάρτισης του Κανο-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου
Αχαρνών, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 245/2017
πράξη της Ολομέλειας αυτού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕιρΓαστ - ΕιρΚοζ - ΦΕΚ B 5594/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση και συμπλήρωση του καταρτισθέντος με
την 3/2018 Πράξη «Κανονισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Ειρηνοδικείου Γαστούνης».

Απαντηση στον κ Χριστ Σεβαστιδη, Προεδρο της E.Δ.ΕΜε υφος επιθετικο και προσβλητικο, που δεν αρμοζει στον νομικο μας πολιτισμο και στον θεσμικο ρολο του κ Σεβαστιδη, ετυχα απαντησης, στο δημοσιευμα μου στην ιστοσελιδα “dikastis.gr”, σχετικα με τις προτασεις για την συνταγματικη αναθεωρηση, που διατυπωνονται δημοσια απο μελη του Δ.Σ της Ε.Δ.Ε. οπου επεσημαινα την απουσια θεσης, για το υπαρκτο και χρονιο προβλημα για τον Εισαγγελικο κλαδο, της δυνατοτητας καταληψης της θεσης του Εισαγγελεα του Αρειου Παγου απο ανωτατο δικαστη.
Αρνουμενος να απαντησω στο ιδιο υφος, επισημαινω απλως τα παρακατω:

ΕΔΔΑ: Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης που αφορά ιδιοκτησία,

Η μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης που αφορά ιδιοκτησία, παραβιάζει τόσο τη δίκαιη δίκη όσο και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία

6ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ - Πάτρα, 12 και 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

6ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) σε συνεργασία με Δικ. Σύλλογο Πατρών, Πάτρα, 12 και 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, είναι ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων των

ΔΕΕ: εκ περιτροπής εργασίας - ετήσια άδεια με τακτικές αποδοχές τ

ΔΕΕ: κώδικας συνόρων του Σένγκεν - λεωφορεία που εκμεταλλεύονται διασυνοριακές γραμμές - έλεγχος διαβατήριων


Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-412/17 και C-474/17 Bundesrepublik Deutschland κατά Touring Tours und Travel GmbH και
Sociedad de Transportes SA
Τέτοιο έλεγχοι έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους συνοριακούς ελέγχους και, επομένως,
απαγορεύονται

ΟΜΑΔΑ ΕΔΕ ΄΄ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ΄΄ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΤΕΘΕΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Γρηγόρης Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ                                              

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕιρΘεσ - ΕιρΝαξ - ΦΕΚ B 5517/2018


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1 και 2/2018 αποφάσεων
της Ολομέλειας του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης,
με τις οποίες τροποποιείται, συμπληρώνεται και

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠρΠατρ - ΠρΑγρ ΦΕΚ B 5518/2018


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πατρών,
που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση
της Ολομέλειας αυτού.