Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

N. 4583/2018 : ενσωμάτωση Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συ-
ντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουα-
ρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις.


Τροποποιείται το π.δ. 237/1986 περί    υποχρεωτικής    Ασφαλίσεως    της   εξ'  ατυχημάτων
   αυτοκινήτων αστικής ευθύνης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ κάθε αναγκαστικής εκτέλεση σε βάρος του Επικουρικού Κεφαλαίου μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2021 
 
Τροποποίηση του  Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  (ν. 4174/2013)
 
Τροποποίηση του  Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974
 
Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
 
Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
 
 
Τροποποίηση  του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών,Δωρεών, Γονικών Παροχών,
 Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια ν. 2961/2001
 
Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ν. 2960/2001


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"