Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

N. 4585/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργεια κτλ


ΦΕΚ A 216/2018 

N. 4585/2018
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από
20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND
GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑ-
ΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με
την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμ-
βαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον
ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις.


περιέχει διατάξεις που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος, την ενέργεια και πολεοδομικά 

Τροποποίηση Νόμου Κτηματολογίου   ν. 2664/1998


Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"