Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Η συγκριτική άποψη

Mark Tushnet, Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Η συγκριτική άποψη,  Μετάφραση-Εισαγωγή: Ακρίτας Καϊδατζής, εκδ. Παπαζήση, 2013, 194 σελ.

Θέμα «Γονικές άδειες»

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Λ.Ριανκούρ 85, γρ. 217–218, 2ος όροφος
Αμπελόκηποι–Αθήνα, ΤΚ 115-24
Τηλ 210-6996688 και 210-6980777
FAX: 210-6998848
Αθήνα, 31-10-2013
Αρ. Πρωτ. 242

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου

ΦΕΚ B 2771/2013 

Αριθμ.: 58575 (1)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης− Κατα−
χώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά
βιβλία− Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (29-10-2013)

ΦΕΚ B 2751/2013 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών, που έγινε
με την υπ’ αριθμ. 7/2013 απόφαση της Ολομέλει−
ας αυτού. ............................................................................................... 1

Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου

ΦΕΚ B 2767/2013 

Αριθ. 90467 (3)
Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επ' ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων της, απευθύνει ευχές για την καινούρια δικαστική χρονιά και αναφέρεται στα καθήκοντα των εισαγγελικών λειτουργών.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Τροποποίηση ΠΔ Ίδρυσης Εφετείου Βορείου Αιγαίου και ορισμός μεταβατικής έδρας αυτού στην έδρα του Πρωτοδικείου Χίου

ΦΕΚ A 231/2013 

Τροποποίηση του π.δ. 28/2011 «Ίδρυση Εφετείου Βορείου 

Τροποποίηση ΠΔ Ορισμού Μεταβατικής έδρας του Εφετείου Λαμίας στην έδρα του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς

ΦΕΚ A 231/2013 

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 254/2001 

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

ΦΕΚ B 2687/2013 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 3/2013

«Δικόγραφο και λογοτεχνία. Η τεχνική της πειθούς, η τέχνη της αφήγησης»

Ο ΟΜΙΛΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ
και η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
οργανώνουν εκδήλωση με θέμα:
Δικόγραφο και λογοτεχνία
Η τεχνική της πειθούς, η τέχνη της αφήγησης
Ομιλητές:

Το κόμμα – εγκληματική οργάνωση και το Σύνταγμα

Iφιγένεια Καμτσίδου, Αν Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ


H λειτουργία του κόμματος- εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί μια σπουδαία απειλή για την δημοκρατία και επιβάλλει την εγρήγορση της πολιτείας και του πολιτικού συστήματος για την προάσπισή της. Η αντιμετώπιση, όμως, και του κρίσιμου αυτού προβλήματος με όρους

Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

ΦΕΚ A 227/2013 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (21-10-2013)

ΦΕΚ B 2672/2013 

Έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, που
επήλθε με την υπ’ αριθμ. 9/2013 απόφαση της

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 21-10-2013
Αρ. Πρωτ. 237
    
ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  Το Δ.Σ. της Ένωσης  συγκαλεί Έκτακτη  Γενική Συνέλευση προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαστές για τα θέματα που τους απασχολούν και τις τρέχουσες εξελίξεις (Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας, μισθολογικά, γονικές άδειες, στεγαστικά δάνεια κ.α). Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  8 Νοεμβρίου 2013,  και ώρα 10.00  το πρωί  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας, 

ΕΔΔΑ: Η εφαρμογή από τα εθνικά δικαστήρια των διατάξεων που προβλέπουν διετή παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. κατά των εν λόγω νομικών προσώπων (άρθρο 48 παρ. 3 του ν.δ. 497/1974), δεν παραβιάζει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.,

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την από 3-10-2013 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.), επί της προσφυγής Γιαβή κατά Ελλάδας (αριθμ. προσφ. 25816/09) έγινε δεκτό ότι η εφαρμογή από τα εθνικά δικαστήρια των διατάξεων που προβλέπουν διετή παραγραφή των αξιώσεων των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. κατά των εν λόγω νομικών προσώπων (άρθρο 48 παρ. 3 του ν.δ. 497/1974), δεν

ΣτΕ 3354/2013 (Ολομ.) Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 περί αυτοδίκαιης απόλυσης και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας υπαλλήλων

22/10/2013
Με τη ΣτΕ 3354/2013 (Ολομ.) ακυρώθηκε η ΔΙΔΑΔ/Φ. 2614/756/οικ. 21872/4.11.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (φ. Β΄ 2619/8.11.2011), κατά το μέρος που αυτή περιείχε ρυθμίσεις για την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα υπαλλήλων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 1 εδ. γ΄ και παρ. 2 του ν. 4024/2011, λόγω αντιθέσεως των διατάξεων αυτών στο άρθρο 103 του Συντάγματος και την αρχή της ισότητας.

Συνάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου με τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Task Force for Greece), κ. Horst Reichenbach

Δελτίο Τύπου

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/10/2013
Συνάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου με τον  επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Task Force for Greece), κ. Horst Reichenbach

«Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα,           21-10-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                   Αριθ.Πρωτ.:     79150
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ                ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης περί αύξησης των θέσεων των εισαγγελέων των σωφρονιστικών καταστημάτων


21-10-2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  απέστειλε το Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.  στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Χ. Αθανασίου   και προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ν. Κανελλόπουλο, το υπΆαριθμ.πρωτ. 107 / 21-10-2013 επιστολή με το εξής περιεχόμενο : 

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών

και
Ο Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου και ο Σκακιστικός Μορφωτικός Αθλητικός Όμιλος Καισαριανής

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

Η Ελλάδα υιοθετεί τους νέους κανόνες της ΕΕ για βοήθεια στα διεθνή ζευγάρια

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2013
Η Ελλάδα υιοθετεί τους νέους κανόνες της ΕΕ για βοήθεια στα διεθνή ζευγάρια
Σήμερα, η Ελλάδα ανακοίνωσε την απόφασή της να υιοθετήσει, όπως έχουν ήδη κάνει άλλες 15 χώρες μέλη, τους κανόνες της ΕΕ που δίνουν τη δυνατότητα στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου τους. 

ΠΟΙΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ;

Θέλετε να μάθετε που έχουν τοποθετήσει κεραίες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας;
Θέλετε να μάθετε τα επίπεδα ακτινοβολίας;

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων .

Αριθ. 88161
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου
Χαρίτων .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αντισυνταγματική η μείωση της γονικής άδειας των Δικαστών

18/10/2013
                   ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101. 71
                e- mail: endikeis@otenet.gr                                              
                                                                                    Αθήνα, 18/10/2013
                                                                                    Αρ. Πρωτ. 124

Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Αυγούστου 2013 — Iran Liquefied Natural Gas κατά Συμβουλίου

Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης
Αυγούστου 2013 — Iran Liquefied Natural Gas κατά
Συμβουλίου
(Υπόθεση T-5/13 R)

Θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Οκτωβρίου 2013

¨Η άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος: Προβλήματα και προοπτικές¨

 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
     Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα

«Ποινική συνδιαλλαγή, plea bargaining και εναλλακτικές μορφές περάτωσης της ποινικής διαδικασίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνουν δημόσια συζήτηση με θέμα : «Ποινική συνδιαλλαγή, plea bargaining και εναλλακτικές μορφές περάτωσης της ποινικής διαδικασίας»,  αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη, Αντεισαγγελέως του Αρείου

Επιστολή για έγκριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και αίτημα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά

17/10/2013
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                                                                       
                                                                                                Αθήνα 30/9/2013
                                                                                  
Αρ. Πρωτ. 112                                     
 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                            
                                                                         Προς τον Πρωθυπουργό
                                                                                κ.Αντώνιο Σαμαρά
                                                               Κοινοποίηση:Υπουργό Δικαιοσύνης,
                                                         Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
                                                                                κ.Χαράλαμπο Αθανασίου

Επιστολή για έγκριση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και αίτημα συνάντησης με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

17/10/2013
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                                                                       

                                                                                                         Αθήνα 30/9/2013
                                                                                               Αρ. Πρωτ. 113
                                                                                                
                                                                                               ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
                                             Προς τον Πρόεδρο
                                                   του Πανελλήνιου  Σοσιαλιστικού Κινήματος
                                                                        Κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Καταστροφική για το ελεύθερο Διαδίκτυο απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Με την απόφαση Delfi As κατά Εσθονίας που δημοσίευσε χτες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης ιστοσελίδας ευθύνεται για τα σχόλια ανωνύμων σχολιαστών, παρόλο που μπορεί να έχει λάβει τα μέτρα για την ειδοποίησή του από κάθε θιγόμενο.

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η μακροχρόνια παράταση θητείας μελών Ανεξάρτητης Αρχής

Δε διαθέτουν νόμιμη συγκρότηση οι Αρχές, η θητεία των μελών των οποίων παρατάθηκε για μακρό χρονικό διάστημα
14/10/2013 11:57


Υπέρ της αντισυνταγματικότητας της αδικαιολόγητα μακροχρόνιας παράτασης της θητείας μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Ν. 4198/2013 (ΠΑΥΕΙ ΥΦ ΟΡΟΝ)

ΦΕΚ A 215/2013 


Ν. 4198/2013 " Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις"


Επιφέρει 


Παραγραφή υφ’ όρον αδικημάτων


καθώς και τροποποιήσεις  

Ποινικού Κώδικα
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
ν. 2225/1994 για το τηλεφωνικό απόρρητο
 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (αρμοδιότητα Ειρηνοδικείων για Εκουσία)
ν. 3772/2009  Ρυθμίσεις για την ιατροδικαστική υπηρεσία

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 216/2013 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199/2013

"Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις."

Άρειος Πάγος: Πρόταση χωρισμού του Εφετείου Αθηνών σε δύο τμήματα

Με το χωρισμό του Εφετείου σε Πολιτικό και Ποινικό Τμήμα συμφωνούν οι δικαστές
11/10/2013 12:57
Με την πρόταση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, κ. Μ.Θεοχαρίδη, για χωρισμό του Εφετείου Αθηνών σε δύο τμήματα, συμφώνησαν οι δικαστικοί λειτουργοί του μεγαλύτερου Εφετείου της χώρας.

Παπούλιας προς δικαστές: Να είστε «Τερτσέτηδες»

Τους κάλεσε να υπερασπιστούν τους δημοκρατικούς θεσμούς

 

«Κάποτε υπήρξε ένας πρωθυπουργός, ο οποίος σκέφτηκε να διπλασιάσει τις απολαβές των δικαστικών - Δεν το έκανε για κάτι άλλο, παρά για να είστε πάνω από οποιαδήποτε οικονομική πίεση που μπορεί να δέχεστε» είπε με νόημα ο Πρόεδρος στην ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, παρόντος του υπουργού Δικαιοσύνης

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Πρόγραμμα τακτικών επιστημονικών συναντήσεων
το πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων της Ε.Δ.Ε.Κ.Α. τις Πέμπτες και ώρα
20:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μαυρομιχάλη 9 (1ος όροφος), για την
περίοδο από τον Οκτώβριο 2013 έως και τον Ιανουάριο 2014 έχουν προγραμματισθεί οι
ακόλουθες εισηγήσεις:

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 26, 27 ΚΑΙ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - ΜΕΤΕΩΡΑ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ


                       
ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                                                                                                                    Αθήνα, 10-10-2013
Αρ. Πρωτ. 118
 
   
               
                                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                         Θέμα:ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ   26, 27 ΚΑΙ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
                                   ΜΕΤΕΩΡΑ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Γιατί «τα βρόντηξε» ο εισαγγελέας Β. Φλωρίδης από την Αρχή για τις μεγάλες συμβάσεις

Η παραίτησή του εχει προκαλέσει έκπληξη σε πολλούς βουλευτές


09/10/201322:19


Θεώρησε σκόπιμη κωλυσιεργία την άρνηση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης να διευθετήσουν το ζήτημα της μετακίνησης του

Αποζημίωση παθόντων από εγκληματικές ενέργειες


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4180 (ΦΕΚ Α 182 5.9.2013)

 Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

Ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Π. (3/10/2013)Στην επαναληπτική, έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΔΣΠ στις 3/10/2013, με θέμα ημερήσιας

"Αναδιαρρύθμιση των χώρων του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών ΚΕΡΑΝΗΣ"


ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩ-14Ξ
ANAPTHTEA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Αθήνα, 24/9/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,                Αριθ. πρωτ.: 80635οικ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ        : Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       : ΔΙ
ΤΜΗΜΑ               :Α1                                          ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Δ/νση             : Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας       : 115 27
Telefax                  : 210 77.67.388
Τηλέφωνο              : 210 77.67.208
απόφαση
ο υπουργοσ δικαιοσυνησ, διαφανειασ και ανθρωπινων δικαιωματων
ΘΕΜΑ: «Ανάθεση έργου στην Εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."»

Ευρεία σύσκεψη για ηλεκτρονικό γραμμάτιο και ένσημα

Κατηγορία: Δελτία Τύπου, Αρχική Σελίδα | Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/10/2013Ευρεία σύσκεψη  υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΥΔΔΑΔ κ. Ν. Κανελλόπουλο, κατόπιν συμφωνίας με τον Πρόεδρο ΔΣΑ κ. Ι. Αδαμόπουλο, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αντικείμενο την ηλεκτρονική έκδοση των γραμματίων εισφορών των δικηγόρων και την αποϋλοποίηση των ενσήμων και παραβόλων που χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια.

«Η νομή ως αντικείμενο της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού»

Πρόσκληση σε επιστημονική εκδήλωση

Tην 14η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, η Ένωση Αστικολόγων διοργανώνει στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεωντης Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η νομή ως

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013

Η κρίση, το Σύνταγμα και η αναθεώρησή του

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Η κρίση, το Σύνταγμα και η αναθεώρησή του», στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών (Ομήρου 14-16), στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2013, καιώρες 16:00-20:30.
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
 Εισαγωγή στη θεματική του Συνεδρίου
(Ξενοφών Κοντιάδης)

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ


3. 7-10-2013 15.19


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ Α.Π. ΡΟΥΣΣΟ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

06/10/2013:  ΨΗΦΙΣΜΑ

                                 

  
           Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος σε έκτακτη συνεδρίαση μετά το θλιβερό άγγελμα του αδόκητου θανάτου του

                     Ρούσσου-Εμμανουήλ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Από παραδρομής αναρτήσαμε προχθές ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων σχετικά με πειθαρχικά θέματα συναδέλφων. Όμως η ανακοίνωση ειναι παλαιά  και την έχουμε ήδη αναρτήσει και στο παρελθόν. Δυστυχώς διέλαθε της προσοχής μας. Για το λόγο αυτό την αποσύραμε και ζητούμε συγνώμη. Ευχαριστούμε τον αξιότιμο κ. Εισαγγελέα για την επισήμανση. 

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με βαθειά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απεβίωσε.

Στήριξη στους ανακριτές για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής

04/10/2013
                       ΕΝΩΣΗ 
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101 71
                                                                                            Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2013
                                                                                    Αρ. Πρωτ. 115


                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκφράζουμε την υποστήριξή μας, προς τους δύο ανακριτές-Προέδρους Πρωτοδικών κ.κ.Γεωργουλέα και Παπακώστα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο δύσκολο έργο τους με ευσυνειδησία και σθένος, επέδειξαν εξαιρετική αντοχή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων, διενεργήσαντες 65 συνεχείς ώρες ανάκρισης και λειτούργησαν ως ανεπηρέαστοι και αμερόληπτοι Δικαστές. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τους δύο Εισαγγελείς κ.κ. Σπηλιόπουλο & Μαυροπούλου

Καλό ταξίδι φίλε

Με βαθειά θλίψη σας αναγγέλω ότι χθές βράδυ, σε ηλικία μόλις 65 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή, ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγελέων Ελλάδος, Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
 

Απεβίωσε o εισαγγελέας Ρούσσος Παπαδάκης

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013, 12:08
 Απεβίωσε σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 65 ετών, στο σπίτι του στην Αθήνα, μετά από πολύχρονη μάχη με την επάρατο νόσο, ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Εμμανουήλ – Ρούσσος Παπαδάκης.

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Απονομή των Βραβείων Δημητρίου Μπαμπάκου και Κωνσταντίνου Τσιριμώκου

Πρόσκληση
02-10-2013          Ενότητα: Εκδηλώσεις    - 2013

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

  

«Ψηλά το κεφάλι» τους είπε ο Χαρ. Αθανασίου

Δικαστές: Σταματήστε τις παρεμβάσεις στο έργο των ανακριτών για τη ΧΑ


Να σταματήσουν οι παρεμβάσεις στο έργο των δύο ανακριτών στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής ζήτησε η πρόεδρος της ΕΔΕ, Βασιλική Θάνου

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Την Παρασκευή και το Σάββατο 4 & 5 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί
με τη χορηγία της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, σεμινάριο με θέμα:
"Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" και Εισηγητή τον κ. Θρασύβουλο Κονταξή, Δικηγόρο Δ.Ν.,

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2013 − 2014

 ΦΕΚ B 2420/2013 

Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/57626 (4)
Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το δικαστικό έτος 2013 − 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (27 Σεπτεμβρίου 2013 - ιι)

ΦΕΚ B 2426/2013 

Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βόλου, που επήλθε με την υπ’ αριθμ. 5/2013 απόφαση της Ολομελείας αυτού. 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α)Προάγεται      στο   βαθμό   του   Αρεοπαγίτη,   ο   Πρόεδρος   Εφετών Αθηνών,   Κωνσταντίνος Παπασταματίου του Γεωργίου.
Β)Προάγεται στο βαθμό του  Προέδρου Εφετώνη  Εφέτης Αθηνών, Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου.