Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου

ΦΕΚ B 2767/2013 

Αριθ. 90467 (3)
Μερική μετατροπή Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54, 121, 126 και 127 του Ποινικού Κώδικα
όπως ισχύουν.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 18, σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις των άρθρων 19 και 20 του Σωφρονιστικού Κώδικα
όπως ισχύουν.
3. Την ανάγκη διασφάλισης ασφαλούς περιβάλλοντος
του πληθυσμού κρατουμένων ηλικίας κάτω των 18 ετών,
καθώς και παροχής της αναγκαίας υποστήριξης που συ−
νάδει στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μερική μετατροπή του Καταστήματος Κράτησης
Κορίνθου σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων για τη
φιλοξενία ανήλικων ηλικίας έως 18 ετών μετά την έναρξη
λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκεια−
κών Τάξεων στο Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"